Protizemanovský rektor Zima si objednal posudky na svého bývalého zástupce, viněného z opisování. Oba řekly, že nic neprovedl

29.01.2019 22:53

Etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizuje posudky významných českých historiků, profesorů Roberta Kvačka a Jaroslava Pánka, které kvůli údajnému plagiátorství profesora Martina Kováře nechal zpracovat rektor UK Tomáš Zima. S reakcemi, že jde o střet zájmů, Zima zásadně nesouhlasí: „Pro mě je střet zájmů, kdyby spolu vědecky pracovali, což není tento případ.“ Dále též popřel, že by jakkoliv zasahoval do fungování či rozhodování komise, a prohlásil: „Ať komise sama zváží, zdali jsou posudky relevantní. Nekladu jim do úst, jak mají rozhodnout. Klidně ať napíšou do rozhodnutí, že dostali posudky od rektora a hodili je do koše. To je jejich právo.“

Protizemanovský rektor Zima si objednal posudky na svého bývalého zástupce, viněného z opisování. Oba řekly, že nic neprovedl
Foto: Repro Facebook
Popisek: Prof. Zima, rektor UK
reklama

Anketa

Souhlasíte se zrušením duplicitních autorských poplatků pro OSA za televize a rádia v prodejnách a provozovnách živnostníků?

98%
2%
hlasovalo: 1470 lidí

Etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizuje posudky, které kvůli údajnému plagiátorství profesora Martina Kováře nechal zpracovat rektor Tomáš Zima. Podezření z toho, že profesor Martin Kovář části dvou svých publikací opsal, se objevilo před časem. Upozornili na to doktorandi, kteří část jeho práce porovnali s dílem britského historika Barryho Cowarda. Zjistili, že se některé stránky obou textů podobají a shodný je i poznámkový aparát. Jejich podnět začala řešit etická komise fakulty i univerzity a sám Kovář po dohodě s rektorem Zimou své působení na univerzitě ukončil. Na Filozofické fakultě UK řídil Kovář 15 let Ústav světových dějin. Aktuální posudky dvou významných českých historiků, profesorů Roberta Kvačka a Jaroslava Pánka, jasně uvádějí, že Kovář plagiátorem není, a že tak ani jeho knihy nelze za plagiáty označit.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zaslal oba posudky etické komisi FF UK (která má Kovářovo plagiátorství oficiálně projednávat- pozn. PL) s dodatkem, že: „Věří, že vyjádření obou respektovaných akademiků budou důležitým zdrojem informací pro další jednání komise.“ Proti posudkům se však etická komise Filozofické fakulty UK ohradila s tím, že univerzita má pro podobné kauzy dostatečné nástroje. „Jakékoliv vstoupení do práce komise ze stran nejvyšších představitelů univerzity je a priori problematické a nemělo by k němu nikdy docházet, byť by pohnutky byly sebelepší. Z tohoto důvodu také Etická komise FF UK považuje uvedený krok rektora, nemluvě o zveřejnění obou posudků, za velmi nestandardní a neprospívající řádnému vyšetření celé kauzy,“ uvedla komise na webu fakulty své stanovisko.

Fotogalerie: - Interpelace na ministry

Odpolední interpelace na ministry. Ve sněmovně moc...
Odpolední interpelace na ministry. Ve sněmovně moc...
Odpolední interpelace na ministry. Ve sněmovně moc...
Odpolední interpelace na ministry. Ve sněmovně moc...
Odpolední interpelace na ministry. Ve sněmovně moc...
Odpolední interpelace na ministry. Ve sněmovně moc...

Server Aktuálně.cz upozornil, že oba profesoři, kteří psali posudky – Robert Kvaček a Jaroslava Pánek – jsou bývalí dlouholetí Kovářovi kolegové z filozofické fakulty. Marek Jandák též poukázal, že na oba akademiky má Kovář silné vazby: „Profesor Kvaček je jeho dlouholetým kolegou z FF UK a osobním přítelem. Dále profesor Kovář editoval v loňském roce knihu ‚Kudy dál?‘, do níž přispěl mimo jiné profesor Pánek a také sám rektor Zima.“

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima však zásadně nesouhlasí: „Pro mě je střet zájmů, kdyby spolu vědecky pracovali, což není tento případ.“ Zima tedy odmítl, že jde o střet zájmů, a upřesnil, že je podle něj nezávislost obou historiků nezpochybnitelná. Dále též popřel, že by jakkoliv zasahoval do fungování či rozhodování komise: „Ať komise sama zváží, zdali jsou posudky relevantní. Nekladu jim do úst, jak mají rozhodnout. Klidně ať napíšou do rozhodnutí, že dostali posudky od rektora a hodili je do koše. To je jejich právo.“

Na výhradu komise, že jde o „nestandardní postup neprospívající řádnému vyřešení celé kauzy“, Zima namítl, že „on zase může vnímat vyjádření některých členů komise za nestandardní“.

Na pokračování kauzy zareagoval i Tomáš Konečný, jeden ze tří doktorandů, kteří upozornili na možné Kovářovo plagiátorství: „To, že rektor poslal jednotlivé posudky komisi s tím, že mají být důležitým zdrojem informací pro další jednání komise, je přinejmenším zvláštní. Dochází tady ke změně smyslu těchto posudků, které byly nejprve pro osobní posouzení a nyní mají být důležitou součástí rozhodování. Nedivím se etické komisi, že se proti tomuto vyhraňuje,“ řekl Deníku N.

Fotogalerie: - Komunisté proti zdražování

Manifestace se zúčastnila Marta Semelová
Jiří Dolejš
Komunista Milan Krajča si neodpustil srp a kladivo...
Nechyběla ani protidemonstrace
„Přestaňte nás ždímat“
Podepisovala se petice

Profesor Kvaček obhajoval profesora Kováře, že jde o interpretační přiblížení, a to podle něj ještě není plagiátem: „V české literatuře jsou ojedinělé, díla s touto tematikou české dějepisectví téměř nemá, zájem o anglické dějiny v jejich bouřlivém 17. a 18. století není nijak výrazný. Zato anglická literatura je pochopitelně obrovitá; prof. Kovář má o ní detailní přehled, který prokazuje i bibliografickým přehledem v knize Stuartovská Anglie a poznámkovým aparátem. Pro své monografie z ní – jak bývá obvyklé – vybíral, asi nejvíce se opřel o práci Barryho Cowarda, případně Jeremyho Blacka. Uvádí je i cituje, ‚neskryl‘ Cowarda před českým čtenářem, jak uvádí žaloba z plagiátorství, jen v knize Anglie posledních Stuartovců vypadl ze seznamu literatury, ale v textu se hojně cituje a připomíná.“ „Plagiát je dokazován určitými výňatky z textu i obsahem některých poznámek a odkazů a rejstříkovým jmenným seznamem. Výňatky nejsou většinou identické a mívají faktografický obsah poznatelný možná i z jiné literatury,“ analyzuje dále Kvaček, podle něhož „Kovářovy práce jsou samostatné, autorsky původní, vzniklé v inspirativní vazbě na anglickou literaturu. Asi by bylo vhodné tuto vazbu v úvodu ještě výrazněji formulovat, zvýraznit ji – ale obecným zvykem to ani v zahraniční literatuře nebývá.“ Pánek zase analyzuje některé z konkrétních výtek, které míří na Kovářovy práce, a tvrdí, že nejde o totožné znění, jak tvrdí mladí historici, ale o informace, do nichž jsou dodány další souvislosti.

Rektor UK Zima se dostal do sváru i v minulém týdnu, tentokrát dokonce s vlastními studenty, a to ohledně reprezentačního plesu Univerzity Karlovy poté, co byl mezi hlavními partnery plesu zveřejněn i holding Agrofert založený Andrejem Babišem. Studenti 2. lékařské fakulty UK rektorovi Tomáši Zimovi napsali otevřený dopis, ve kterém uvádějí: „Andrej Babiš je usvědčený spolupracovník StB, majitel mediálního impéria, jehož prostřednictvím ovlivňuje denní tisk, a trestně stíhaná osoba. Mimoto je holding Agrofert v současné době vyšetřován Evropskou komisí pro podezření ze střetu zájmů premiéra Babiše v souvislosti s evropskými dotacemi, což je proti právním předpisům Evropské unie.“

Na studenty tehdy Zima ve svém dopise zareagoval obhajobou výběru sponzorů plesu: „Ples Univerzity Karlovy má mnoho partnerů z řad velkých i malých společností. V případě podpory plesu UK se jedná výhradně o zveřejnění log či reklamních vizuálů partnerů v rámci akce a její propagace a poskytnutí vstupenek na ples. Vámi zmiňovaná společnost Agrofert je jedním z jeho mnoha partnerů a sponzorů plesu UK od roku 2015 a platí pro ni naprosto stejná pravidla spolupráce jako pro všechny ostatní.“

 

Nebyla to však jediná zmínka o rektoru Zimovi z poslední doby, ten na sebe upozornil i v souvislosti s výročím upálení Jana Palacha, kdy na sociálních sítích napsal, že „položil život za svobodu a demokracii, jeho jméno je aktuální dodnes“, a připomenul i Palachovy následníky jako Josefa Hlavatého či Jana Zajíce. Na sociálních sítích se krátce na to objevilo vydání Rudého práva, kde se tehdy student Tomáš Zima vyjadřoval poněkud jinak. V archivu Ústavu pro českou literaturu AV ČR je ve vydání Rudého práva v rubrice Slovo ke dni dopis jistého Tomáše Zimy, tehdy studenta 5. ročníku Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Redakce Rudého práva připomenula, že ve slovech, která Zima napsal, se jednalo o dopis zveřejněný ve Večerní Praze a Mladé frontě, „jehož anonymní autor vyhrožuje činem, jako byl nesmyslný skutek Jana Palacha“.

Zima v tomto otisku ze 14. ledna 1989 uvádí: „Nechci dopis, o němž se nyní tolik hovoří, podceňovat. Možná nebyl myslen vážně, ale kdyby byl, nemůžeme mlčet. V nemocnici se setkávám se spoustou nemocných, kteří chtějí žít, dali by cokoli na světě, aby se uzdravili a mohli zase normálně žít se svými blízkými. A přitom medicína je někdy už bezmocná...,“ píše k tomu Tomáš Zima a dodává: „Prostě když teď slyším, že někdo chce spáchat sebevraždu, nemohu s tím souhlasit. Vzít si život sám, z vlastní vůle, to je tragédie pro blízké, která nic nevyřeší. A přitom mladý člověk má spoustu možností sám, svou vlastní prací něco změnit, něco zlepšit. V tomhle případě si vzpomínám na citát J. W. Goethea: ‚Jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den‘.“

Na náš dotaz ohledně vyjádření nám rektor Zima odvětil: „Rozhodnutí Jana Palacha přinést nejvyšší oběť ve jménu boje za svobodu a pravdu jsem vždy s pokorou respektoval. Jsem přesvědčený, že odkaz jeho tragického činu je stále aktuální. Jako student medicíny a poté lékař jsem nicméně měl a mám na sebevraždu (za jakýmkoli účelem) kritický názor a zdaleka nejsem jediný. Posláním lékaře je lidské životy zachraňovat a činit je kvalitnějšími.“

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
  • prezident České republiky

Tomáš Zima je znám i svou kritikou prezident Miloše Zemana, jenž se rozhodl nejmenovat Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy profesory. K tomutu stanovisku prezidenta se Zima vyjádřil následovně: „V tuto chvíli se připravuje obsah žaloby, která má prezidenta přimět konat to, co se sluší a patří v okamžiku, kdy akademici splnili podmínky ke jmenování profesorů. Nám jde především o ten vlastní princip, kdo může a kdo nemůže měnit rozhodnutí orgánů, které jsou k tomu jaksi povolány,“ připomněl též, že soud už jednou rozhodl, že prezident republiky nemá rozhodovat o tom, zda ten či onen akademik má být jmenován profesorem.

Fotogalerie: - Zima rektorem UK

Slavnostní inaugurace rektora UK Tomáše Zimy ve ve...
Bývalý ministr Nečasovy vlády Petr Mlsna(vlevo)
Poslankyně za ODS Miroslava Němcová
Kardinál Dominik Duka
Předseda sněmovny Jan Hamáček
Předseda senátu Milan Štěch

Tomáš Zima však problémy nemá jen v poslední době, v minulosti byl kritizován i za svou předlistopadovou činnost, Zima měl ještě na jaře 1989 jako svazácký funkcionář na Lékařské fakultě trestat studenty zadržené během Palachova týdne. Na to upozornil otevřený dopis, jež mu byl adresován ostatními akademiky poté, co roku 2014 kritizoval protesty proti Miloši Zemanovi na Albertově. „Vaše vystoupení na slavnostním ceremoniálu na Albertově 17. 11. 2014 a Vaše následné odsouzení protestu proti prezidentu Miloši Zemanovi v prohlášení z 18. 11., které dokonce bylo původně prezentováno jako ‚Prohlášení Univerzity Karlovy‘, pro nás bylo velkým zklamáním. Cílem protestu na Albertově, jehož se zúčastnila i celá řada studentů a akademiků Univerzity Karlovy, bylo vyjádření nesouhlasu s prezidentem, který opakovaně zlehčuje pošlapávání lidských práv ve světě, rozehrává nebezpečnou hru se zahraničněpolitickou orientací naší země, nezřídka se chová jako hulvát, a krátce před oslavami 25. výročí 17. listopadu 1989 dokonce bagatelizoval brutalitu tehdejšího policejního zásahu proti studentům na Národní třídě. Podle nás je v demokratické zemi zcela namístě, aby se veřejnost důrazně ohradila proti chování prezidenta, které je nehodné jeho úřadu. Z tohoto důvodu považujeme za velmi nešťastné, že jste se sám od jednání prezidenta ani v nejmenším nedistancoval, a naopak jste odsoudil protesty proti němu,“ psalo se v tomto dopisu. Nesouhlasné reakce akademiků upozorňovaly především na to, že byl Zima v době listopadu 1989 předsedou fakultního výboru SSM a členem KSČ.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: rak
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nový bič na Polsko a Maďarsko, padlo. Zmíněna i ČR. Jde o Macrona

11:45 Nový bič na Polsko a Maďarsko, padlo. Zmíněna i ČR. Jde o Macrona

Francouzský ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune požaduje, aby se čerpání peněz z nedávno…