Rada ČTK znovu zasedala online. Ale copak se to tam dělo...

16. 5. 2020 7:11

Rada ČTK již dvakrát za sebou vzhledem ke koronavirové pandemii pořádala své zasedání formou videokonference. Naposledy to bylo v pondělí dne 27. dubna. ParlamentníListy.cz znovu jako jediné médium přinášejí text právníka a blízkého přítele Karla Kryla, radního ČTK Pavla Foltána. Ten se tentokrát pozastavuje nad otázkou, zda vůbec taková konference odpovídá parametrům právního rámce. Popisuje skutečnosti, kvůli kterým je na toto zasedání nutno hledět, jako by se nekonalo.

Rada ČTK znovu zasedala online. Ale copak se to tam dělo...
Foto: Jarka Foltánová
Popisek: JUDr. Pavel Foltán je český právník, spisovatel, novinář a vysokoškolský učitel, od roku 2018 člen Rady České tiskové kanceláře
reklama

Anketa

Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem?

3%
97%
hlasovalo: 33422 lidí
V úvodu videokonference předsedající neřekl, že jsem řádně omluven, a že ke dvěma bodům budu hlasovat ve formě tzv. náhradního hlasování podle jednacího řádu (JŘ). Předsedající pak dále při hlasování dotčených bodů ani neřekl, že jsem k nim (formou náhradního hlasování) já hlasoval, čili neřekl ani to, jak jsem k těm bodům hlasoval. Což jsou další procedurální vady. Zmíněný postup předsedajícího tedy byl nestandardní.
 
K úvodnímu bodu, kde si Rada odsouhlasila konání zasedání formou videokonference (VK) stejně, jako v předchozím případě dne 30.03.2020, tak i poté, tzn. v daném případě 27.04.2020:
 
 1. Dotčené zasedání (ve formě VK) nebylo řádně, a tudíž ani platně svoláno,
 2. uvedený bod vůbec (tj. ani v dotčeném znění) nebyl obsahem návrhu programu zasedání,
 3. nikdo nenavrhl doplnění programu o takový bod, takže se o doplnění ani nehlasovalo,
 4. zákon formu videokonference nezná (a možnost takové formy ani nepředpokládá), takže ji tudíž ani nepovoluje, přičemž v rámci veřejného práva (kam spadá zákon o ČTK) tato forma není možná namísto řádné formy zasedání – již z veřejnoprávního principu, kde obligatorně platí zásada, že co není zákonem dovoleno, to je zakázáno, (přičemž tento princip nelze měnit ani hlasováním toho, kdo je zákonem a podmínkami z toho plynoucími vázán),
 5. v JŘ se uvádí, že je možnost se „dohodnout na jiném místě“ zasedání (než je Praha), neboli jde o jedno místo, nikoli o více míst (v dotčeném případě šlo přinejmenším o 4 místa – Praha, Ostrava, Prostějov, Rudná), čili 4 místa nejsou 1 místo, navíc slovo „dohodnout“ jednoznačně znamená konsensus, tj. souhlasný projev vůle všech členů Rady, přičemž dohodu nelze suplovat žádnou direktivou, anebo ji extenzivně nahrazovat rozhodnutím (byť např. ve formě usnesení) – jelikož rozhodnutí není dohoda, takže dotčený postup je i zde v kolizi také s JŘ,
 6. dle přísl. ust. Listiny základních práv a svobod (coby součásti ústavního pořádku) „nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá“ např. mít doma počítač, připojení k internetu, čili v dotčeném případě nikdo (zde ani členové Rady) nemůže nikoho (tzn. zde člena Rady) byť i jenom nepřímo nutit namísto řádného zasedání k videokonferenci, kterou mu neukládá žádný zákon, a navíc aby k tomuto účelu používal privátní HW a SW (např. svůj soukromý osobní počítač), IT připojení ke své privátní domácí síti, atd., a nota bene aby si do svého priv. PC instaloval jakousi aplikaci, a aby to vše používal pro výkon činností v rámci veřejné funkce, apod. – čili toto je již i z ústavního principu apriorně vyloučeno, a pokud má někdo takové požadavky, anebo nastaví situaci toho typu, pak musí předem osobě ve výkonu veřejné funkce zajistit i všechny potřebné podmínky (technické, provozní, organizační, fiskální, aj.), přičemž já i kolega Žantovský už po dva roky opakovaně upozorňujeme, že v Radě ČTK nejsou ani tyto zmíněné podmínky stále ještě vytvořeny,
 7. podobně dle dalších ust. platných norem přísl. právního rámce nelze požadovat ani to, aby se člen Rady účastnil dané videokonference ze svého bytu, nota bene, když jsou video záběry z jeho soukromí veřejně přístupné, navíc provádí-li videokonferenci ČTK (coby zpravodajská agentura), když ani ta nemá právo vstupovat do privátního (osobního) prostoru člena Rady – a zde navíc jakožto součásti jejího kontrolního orgánu – to je mj. logicky i právně paradoxní,
 8. celková kvalita videokonference nebyla na adekvátní úrovni nutné kvality, přenos trpěl mj. značnou latencí, častými ruchy, výpadky zvuku, tj. v některých případech nesrozumitelností hovoru (a není-li rozumět, pak jde o neurčitost úkonu resp. jeho části), což jsou tudíž také u této videokonference podstatné vady, takže nelze vyloučit ani to, že by někdo mohl i tuto videokonferenci označit jako nevhodnou co do té formy, i jako technicky nezvládnutou na potřebné adekvátní úrovni, a tedy jako profesionálně nepoužitelnou k zamýšlenému účelu (byť i jenom coby porada mimo právní rámec procesního režimu oficiálního zasedání Rady ve smyslu zákona), navíc kolega Žantovský byl na telefonu, takže to byla video-telekonference,
 9. žádný ze shora uvedených aspektů (vyjma techniky) svolavatel akce neřešil (a nevyřešil),
 10. zápis z jednání 30.03.2020 uvádí, že: „Příští 146. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v pondělí 27.04.2020 od 14.30 hod“,
 11. provedená videokonference neodpovídá shora popsaným parametrům právního rámce,
 12. vzhledem k popsaným skutečnostem nutno na toto „zasedání“ hledět, jako by se nekonalo, takže i dotčený úkon (včetně hlasování, resp. odsouhlasení) je nicotný.

Anketa

Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020)

9%
67%
14%
hlasovalo: 13629 lidí

K projednávání a schvalování (resp. odsouhlasení) návrhu programu schůze – nelze schválit, resp. odsouhlasit program zasedání, které není regulérní. A nota bene, když byli už od minula – tj. již po dobu asi jednoho měsíce ostatní členové Rady (včetně předsedajícího) obeznámeni s příslušnou právní materií k dané problematice. Z nastalé situace je zjevné, že ostatní členové Rady danou právní materii ignorovali – není známo, že by se tím Rada jakkoli zabývala, natož pak nota bene kvalifikovaně odpovídajícím způsobem (alespoň de lege artis).
 
Nedostatečný přístup k právu, jakož i vady a další nedostatky v proceduře, jsou (jak mnou, tak i kolegou Žantovským) kritizovány už po celou dobu předchozích dvou let, když pak zejména od prosince loňského roku nejenže nedošlo k nápravě závadového stavu, ale právě naopak zde dochází ke kumulaci a množení nedostatků bez odpovídajícího přístupu ke konstruktivnímu řešení.
 

Anketa

Chcete, aby byl Pavel Novotný zvolen poslancem PS PČR?

4%
96%
hlasovalo: 27158 lidí
 
Jak už bylo shora k úvodnímu bodu vyargumentováno a prokázáno, dotčené „zasedání“ ve formě videokonference je nulitní, takže nic z toho, co během této videokonference bylo jejími účastníky projednáno a odsouhlaseno, nemůže být platné, účinné, ani závazné (jako minule). A je-li dotčená videokonference navenek vydávána za řádné zasedání Rady ČTK, pak je nutné na takové zasedání pohlížet, jakoby se nekonalo.
 
Vzhledem k navozené situaci je tedy stejně jako minule i nyní nutné podat shora formulovaná rozdílná stanoviska.
 

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Barbora Richterová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Bydlet je právo! Chci levnější nemovitosti, hlásá pirátka, favoritka na místo ve Sněmovně

17:11 Bydlet je právo! Chci levnější nemovitosti, hlásá pirátka, favoritka na místo ve Sněmovně

Dvojka středočeské kandidátky Pirátů a STAN Klára Kocmanová se na twitterovém účtu vyjádřila k právu…