Tak to se podržte. Tolik dostala z vašich peněz neziskovka George Sorose, který podporuje masovou imigraci a Clintonovou. A toto nám k tomu řekl Babiš

16.01.2017 4:42

EXKLUZIVNĚ ParlamentníListy.cz prověřovaly podezření publicisty a vydavatele Lukáše Lhoťana, že nezisková organizace Open Society Fund Praha (blízká americkému miliardáři Georgovi Sorosovi, který mimo jiné podporuje masovou imigraci, sponzoroval kampaň Hillary Clintonové a údajně podporoval protesty proti Donaldu Trumpovi) měla údajně získat na dotacích z veřejných peněz jdoucích přes ministerstvo financí zhruba 4,78 miliardy korun. K věci se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i ministr financí Andrej Babiš.

Tak to se podržte. Tolik dostala z vašich peněz neziskovka George Sorose, který podporuje masovou imigraci a Clintonovou. A toto nám k tomu řekl Babiš
Foto: wealthydebates.com
Popisek: George Soros
reklama

„Český stát daroval na podporu aktivit multikulturní Sorosovy organizace Nadace Open Society Fund za posledních pět let skoro pět miliard korun!“ napsal Lhoťan

Ohrazení Open Society

Open Society Fund Praha se proti článku Lukáše Lhoťana ohradila ve svém tiskovém prohlášení ze 4. října 2016. „Nadace Open Society Fund Praha se tímto ohrazuje proti lživé informaci týkající se svého financování. V českých médiích se začátkem října objevila zpráva, podle níž Nadace Open Society Fund Praha v posledních pěti letech získala ze státního rozpočtu dotaci ve výši pěti miliard korun. Takové tvrzení se nezakládá na pravdě a vytváří mylnou představu o financování českých neziskových organizací státem,“ uvedla nadace.

„Veškeré finance, které jsou ve výročních zprávách Nadace OSF za roky 2013–2016 uvedeny jako státní dotace, pocházejí z tzv. Norských fondů, které nadace administruje. Administrátorem Norských fondů se Nadace OSF stala na základě veřejné zakázky vypsané Ministerstvem financí ČR, zprostředkovatelem Norských fondů na národní úrovni. Celkově organizace rozdělila v grantových výzvách částku 158,5 milionu Kč a podpořila organizace zabývající se prevencí a následky domácího násilí a slaďováním rodinného a pracovního života žen a mužů. Tyto prostředky ovšem nepocházejí z peněz českých daňových poplatníků. V roce 2013 kromě Norských fondů čerpala Nadace OSF prostřednictvím úřadu práce dotaci z Evropského sociálního fondu na podporu pracovního místa ve výši 57 979 korun. V letech 2011–2012 Nadace OSF ze státního rozpočtu žádnou podporu nečerpala,“ sdělila Open Society Fund Praha.

Anketa

RRTV kritizuje Českou televizi za nevyváženost. Co s tím?

hlasovalo: 9670 lidí

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Je sice fakt, že peníze z Norských fondů nepocházejí z peněz vybraných od českých daňových poplatníků, ale tyto peníze lze považovat za veřejné prostředky českého státu (a tedy i českých daňových poplatníků), protože je český stát jako součást EU dostává od Norska za to, že Norsko má přístup na trh Evropské unie v rámci Evropského hospodářského prostoru. O tom, kam půjdou peníze, nerozhoduje Norsko, ale český stát, což dokládá i tisková zpráva ministerstva financí s názvem Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama.

„Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat,“ uvádí ministerstvo financí v tiskové zprávě.

Celkem bylo v letech 2014–2016 zasláno Nadaci OSF 176 701 398 korun

ParlamentníListy.cz se dotázaly ministerstva financí, jak je to s veřejnými prostředky, které obdržela organizace Open Society Fund Prague – jak je vysoká částka, kterou OSF obdržel.

„Za MF uvádíme, že je Nadace Open Society Fund zprostředkovatelem programu CZ–2 - Dejme (že)nám šanci, který je plně financován z Norských fondů (není zde žádný příspěvek ze státního rozpočtu ČR) a je realizován od roku 2014 do roku 2017. Proto jsou tyto prostředky zasílány MF prostřednictvím tzv. Národního fondu, který funguje mimo státní rozpočet ČR. Celkem bylo v letech 2014–2016 zasláno Nadaci OSF 176 701 398 Kč, z toho byla největší část, 158 561 641 Kč, využita na podporu celkem 55 projektů v oblasti podpory rovného postavení žen a mužů, rovnováhy soukromého a pracovního života a prevence a snížení násilí na ženách a na bilaterální aktivity. Tyto projekty byly vybrány na základě otevřené výzvy a jsou realizovány různými organizacemi (více informací o podpořených projektech naleznete zde). Dále bylo z celkové částky zasláno Nadaci OSF 18 139 757 Kč na řízení programu a podporu bilaterálních vztahů mezi českými a norskými organizacemi v oblasti podpory rovného postavení žen a mužů, rovnováhy soukromého a pracovního života a prevence a snížení násilí na ženách,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz Kateřina Vaidišová  z oddělení vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí.

Zakázka byla vypsána za Kalouska

ParlamentníListy.cz se dotázaly též přímo ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, zda je podle něj správné, že Open Society Fund Praha, blízká Georgi Sorosovi (který mimo jiné podporuje masovou imigraci, sponzoroval kampaň Hillary Clintonové a údajně podporoval protesty proti Donaldu Trumpovi), dostává finanční prostředky z veřejných financí a zda by je měla podle něj dostávat i nadále.

„Open Society Fund byla za ministrování pana Kalouska v červnu 2012 vybrána v otevřeném výběrovém řízení jako zprostředkovatel programu pro oblast rovných příležitostí, slaďování pracovního a soukromého života a domácí a genderově podmíněné násilí. Tato oblast byla velkou prioritou donorů. Ve výběrovém řízení na zprostředkovatele byla podána pouze jedna nabídka, a to od OSF. Vzhledem k tomu, že splnila všechny požadavky a kritéria, byla vybrána jako vítězná. Na úrovni programu není žádné spolufinancování ze státního rozpočtu, ale program byl financován ze 100 procent Norskem. OSF nedostala žádné prostředky na realizaci svých projektů, ale jakožto zprostředkovatel měla nárok pouze na náhradu nákladů na administrace programů. Ministerstvo financí se hodnoticích komisí na výběr projektu účastnilo spolu se zástupci donorů jako pozorovatel. Příjemci grantů jsou primárně neziskové organizace,“ odpověděl ParlamentnímListům.cz Andrej Babiš.

Server Eportal.cz uvedl ve své analýze o OSF Praha, že bezkonkurenčně nejvíce finančních prostředků z programu Dejme (že)nám šanci (asi 13 milionů) získala za poslední období nevládní nezisková organizace Gender Studies, kterou v roce 1991 založila Jiřina Šiklová a dodnes je také členkou správní rady. 

Další projekty jsou například S tebou ne aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu, Gender v inovacích – inovace v klastrech, Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob, Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě, Technika a ICT – Cherchez la femme!, Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji, Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách, Rovné příležitosti žen migrantek, Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!, Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen, Neúplatné ženy?, Genderová dimenze korupce, Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství, Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR a další.

Ochrana uprchlíků prioritou a státní hranice překážkou. Imigrace je výhodná

Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF) byla založena v Praze v roce 1992 jako součást mezinárodní sítě nadací Open Society Foundations, kterou založil americký miliardář George Soros a která působí ve více než 70 zemích světa.

Jak uvádí Wikipedie, v říjnu 2015 během evropské migrační krize maďarský premiér Viktor Orbán obvinil George Sorose, že patří k aktivistům, kteří se svou podporou masové migrace z Blízkého východu snaží podrývat evropské národní státy. Soros v reakci prohlásil, že naopak pomáhá obhájit evropské hodnoty, zatímco akce Orbána tyto hodnoty podkopávají, jelikož Soros považuje ochranu uprchlíků za prioritu a státní hranice za překážku tohoto cíle.

Evropa by podle názoru Sorose měla vytvořit migrantům, hlavně těm ekonomickým, příjemné prostředí k žití. Tento požadavek ospravedlňuje Soros tím, že se to do budoucna vyplatí. „Evropa stárne, a tak výhody migrace jednoznačně převýší problémy a náklady způsobené začleňováním přistěhovalců,“ argumentuje Soros. (Celý komentář v německém originále ZDE.)

Zasahování do politiky. Gender, homosexuálové, etnické menšiny...

Dne 17. 8. 2016 uniklo na web http://soros.dcleaks.com/ více než 2 500 e-mailů z neziskových organizací, jež George Soros sponzoruje a ze kterých vyplývá, že se snaží ovlivňovat veřejnost, a tím politiku EU. Soubory zahrnují stovky internetových dokumentů, které jsou rozděleny do vícero sekcí (geografický region, Světová banka, prezidentský úřad) a týkají se období let 2008–2016. Tyto dokumenty prozrazují např., že se finančně spolupodílel na legalizaci homosexuálních svazků v Itálii (organizaci Arcigay daroval 100 000 dolarů).

Americký miliardář maďarského původu zbohatl díky spekulacím na trhu a své jmění ve výši 25 miliard dolarů využívá k financování protestních hnutí, neziskových organizací a lidskoprávních aktivistů, kteří bojují za práva žen, homosexuálů, etnických menšin a obecně.

Kampaň pro Hillary Clintonovou a proti Donaldu Trumpovi. Globální systém politického rozhodování

Všeobecně se Sorosovi přisuzuje také značný vliv na americkou politiku a otevřeně se hovoří rovněž o tom, že ovlivňoval například rozhodování Hillary Clintonové v době jejího vedení ministerstva zahraničí.

Soros částečně financoval její prezidentskou kampaň a dlouhá léta je podporovatelem Demokratické strany. V posledních měsících je horlivým zastáncem přistěhovalecké politiky otevřených dveří a často chválí zejména německou kancléřku Angelu Merkelovou za její rozhodnutí otevřít hranice milionu uprchlíků z Blízkého východu a Afriky. Kromě Vladimira Putina se Soros tvrdě vymezuje proti Donaldu Trumpovi, kterého označuje za populistu, rasistu a obviňuje jej ze šíření nenávisti.

Za důkaz o zapojení Sorose do organizování „protitrumpovských“ protestů považují alternativní americké servery tiskovou zprávu Sorosem založeného aktivistického serveru Moveoen.org, který připustil, že se podílí na přípravách protestů. „Stovky Američanů a stovky organizací demonstrují mírumilovným způsobem před Bílým domem i v ulicích měst proti misogynii, rasismu, islamofobii a xenofobii,“ píše se ve zveřejněné tiskové zprávě.

Ovšem o zmíněné mírumilovnosti by se dalo pochybovat, protože hned první demonstrace v Kalifornii byly doprovázeny vybíjením výloh obchodů a zapalováním automobilů. Policisté museli zasahovat proti účastníkům „pokojných“ demonstrací i v jiných částech USA. „V Portlandu se protestů účastnilo asi 4 000 lidí a policisté museli vzhledem k nepokojům použít gumové projektily i slzný plyn. Zatčeno následně bylo 26 lidí,“ uvádí server Churchmilitang.org.

„Potřebujeme nějaký globální systém politického rozhodování. Zkrátka potřebujeme globální společnost, abychom podpořili naši globální ekonomiku,“ napsal také Soros.  

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Lukáš Petřík
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Xaver o klenotu ČT: Žumpa. A věta Fridrichové, která ho dopálila nejvíc

10:02 Xaver o klenotu ČT: Žumpa. A věta Fridrichové, která ho dopálila nejvíc

Radní ČT Luboš Xaver Veselý přiblížil středeční zasedání Rady České televize. Zmínil objevení dalšíc…