Tato pravidla budou plnit, jinak okamžitá deportace! Analytik zuří kvůli žalobě z Bruselu a předkládá azylantům k podpisu protokol

12.12.2017 22:00

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Obyvatelé naší republiky nejsou rasisté a xenofobové, máme tady plno cizinců i občanů se zahraničními kořeny, ale dobře si uvědomují potřebu bezpečnosti a prevence vycházející z praxe a předvídavosti, domnívá se analytik Martin Koller ve svém komentáři. Zaobírá se pak především žalobou na Českou republiku, Polsko a Maďarsko, kterou podala Evropská komise u Evropského soudu za neplnění kvót v přijímání uprchlíků. Závěrem pak analytik také předkládá soupis přísných pravidel, která by musel azylant přijatý na naše území do puntíku plnit, v opačném případě by měl být na náklady EU okamžitě deportován.

Tato pravidla budou plnit, jinak okamžitá deportace! Analytik zuří kvůli žalobě z Bruselu a předkládá azylantům k podpisu protokol
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Koller
reklama

Objevují se informace, že komisaři z Bruselu, pohánění trockistickým zápalem rasového multikulturalismu, na nás chtějí uvalovat jakési sankce. Pravděpodobně si nevšimli, že jejich sankce většinou nevedou k ničemu dobrému na obou stranách. To nás ovšem nemůže udivit, protože duševní giganti se tam evidentně nevyskytují.

Každopádně by bylo vhodné, aby se země ohrožené násilnou islamizací a afrikanizací shodly na postupu vůči násilí a teroru ze strany komisařů EU. Především je načase podat trestní oznámení na komisaře EU z důvodu protibělošského a protievropského rasismu. Než padne rozhodnutí, odmítnout jakoukoli migraci cestou kvót a jiné formy ilegální migrace přísně trestat. U pracovníků neziskových organizací pomocí zákona proti terorismu. Neprodleně informovat veřejnost o rozsahu ilegálního dovozu afroislámských migrantů na naše území politickými neziskovkami s podporou Úřadu vlády, takovou činnost neprodleně zastavit a ilegály deportovat na náklady vedoucích a pracovníků uvedených organizací! V případě, že evropský soud trestní oznámení odmítne, nebo bude přijetí z formálních důvodů záměrně prodlužovat, máme důvod požadovat odchod z EU, a to na náklady EU.

V první řadě je třeba vycházet z předpokladu, že společnost v naší zemi a v zemích okolních je tvořena v naprosté většině lidmi s křesťanskými, případně židovskými kořeny, nově s menším počtem buddhistů. Proto je třeba logicky prosazovat, z důvodu bezpečnostní prevence, přijímání migrantů s podobnými kořeny. Muslimové, Afričané a jiní obyvatelé civilizačně a kulturně zaostalých zemí s neslučitelnými návyky a názory a jim podobní by měli tvořit nanejvýš 15 % přijímaných migrantů, a to po důkladné bezpečnostní a sociální selekci popsané v dalším textu.

Anketa

Zaorálek navrhuje řešit žalobu EU na Česko za neplnění kvót tím, že přijmeme ,,pár desítek migrantů" a Bruselu to třeba bude stačit. Je to řešení?

2%
98%
hlasovalo: 9405 lidí

Dále je třeba zdůraznit, že nějaké přijímání migrantů je možné až poté, co k něčemu takovému budou vytvořeny podmínky, samozřejmě na náklady EU. Reálný odklad technických problémů je minimálně dva roky. Naše země žádné migranty z Afriky a okolí nepotřebuje a proto je nezvala. Většina z nich má zcela odlišné civilizační kořeny, návyky, názory, neznají jazyk, nemají vztah k naší zemi, nejsou zvyklí pracovat a chovat se tolerantně v souladu s historicky osvědčenými principy evropské civilizace. Nejsou to azylanti prchající před válkou do první bezpečné země. Převážná většina našich občanů nepodporuje migraci z Afriky a z islámských zemí do naší republiky a do Evropy obecně. Podobná situace je i v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, ale i v jiných zemích EU. K tomu je třeba uspořádat referendum, jako nejvyšší formu demokratického vyjádření občanů. Unii nelze vést jako fašistickou nebo trockistickou diktaturu teroru proti občanům a civilizované občanské společnosti, jestliže se EU ohání svobodou, demokracií a lidskými právy.

Přípravou k referendu by mělo být školení s jasně danými časy a možnostmi pro svobodné vyjádření veškerých názorů v médiích, kde polovina času by byla určena pro obhájce migrace a druhá polovina pro kritiky. Právo na vyjádření by musely mít veškeré politické strany, hnutí a občanské iniciativy s dostatečným počtem sebraných a předložených podpisů. Jen příprava referenda a jeho vyhodnocení a realizace výsledků do politické praxe bude trvat minimálně rok. Náklady na referendum samozřejmě ponese EU, protože problém vyvolala, přičemž nelze volat po nějakém zvyšování příspěvků do pokladny EU, kde se povalují desetitisíce úředníků s nestydatými platy a výhodami. Na ty je třeba sáhnout v první řadě, nikoli zvyšovat příspěvky. Kdyby nebylo iniciativy komisařů EU a Merkelové, problém s ilegálními migranty by vůbec nevznikl, proto nese vinu především úřednický aparát EU a Německo. Pokud by nevolení komisaři v Bruselu chtěli bránit demokratickému vyjádření občanů referendem, nelze než zahájit jednání o odchodu z EU, protože potlačuje demokracii a stává se diktaturou.

Český multikulturalismus

Dále je třeba se podívat na realitu v naší zemi. Jsou zde statisíce ekonomických migrantů. Již po obnovení samostatnosti a vzniku Československa existovaly velké národnostní menšiny. Z nich musela odejít pouze část německé, která se ukázala jako nacistická, nepřátelská k ostatním a podílející se na zločinech. Nicméně i tak žije v naší zemi velký počet lidí s německými kořeny, což dokazují příjmení. Od roku 1918 přišlo velké množství Slováků, Poláků, ale rovněž Bulhaři, Arméni, Rumuni (ne současní rumunští cikání tvořící kriminální gangy), Rusové, Ukrajinci, Zakarpatoukrajinci, Jugoslávci, Řekové a další.

Od roku 1993 můžeme začít zmiňovat Slováky, kteří sem přicházejí pracovat a podnikat, takže se jedná o ekonomické migranty. Stačí se rozhlédnout po Poslanecké sněmovně, po vládě i na magistrátech některých měst. Může to vypadat na první pohled směšně, ale z právního hlediska je to fakt. I Slovák, který přišel od roku 1993, je migrant, a někdo z Bruselu nám bude vykládat, že nejsme multikulturní. V Bruselu by si měli přestat plést kulturu a rasu. Ale i negativní přístup občanů evropských zemí k některým rasám je dán především negativní praktickou zkušeností a negativními pravdivými informacemi. Stačí srovnat přístup našich občanů k Vietnamcům a k Cikánům (přestože zdaleka ne všichni Cikáni jsou povaleči, kriminálníci a příživníci), přestože obě komunity jsou zde cizí. Někteří migranti se již vypracovali do nejvyšších pozic české politiky a nikdo je neomezuje z hlediska práce, rasy ani náboženství.

K tomu bych jen dodal, že například v USA se migrant nemůže stát důstojníkem ozbrojených sil (pouze seržantem), senátorem, kongresmanem ani prezidentem, přestože získá občanství. Takové pozice mohou získat pouze rodilí občané USA. Pokud by se prokázala informace, že Obama se narodil v Keni, bylo by celé jeho funkční období právně neplatné!

V současnosti máme v naší republice velké množství pracujících a podnikajících Ukrajinců, Rusů a Vietnamců, určitý počet Číňanů, Indů, Mongolů, Poláků, a nesmíme zapomínat na velké počty Cikánů, kteří přišli ze Slovenska po rozdělení republiky. S většinou cizinců a naturalizovaných cizinců nejsou problémy, s výjimkou části cikánské populace a kriminálních skupin především narkomafie a obchodníků s ženami z Kosova, Bosny, afrických a islámských zemí. Problémy většinou nejsou ani s migranty z Afriky a z islámských zemí (především z Iráku, Sýrie a Alžírska), kteří přišli před rokem 1990 a krátce po něm. Všichni jsou migranti. Z hlediska civilizovaných migrantů nesmíme zapomínat na Kurdy, kteří jsou rovněž muslimové, avšak vesměs neortodoxní a civilizovaní.

Je proto třeba zdůraznit a opakovat, že migrant či uprchlík není jen současný muslimský Afričan, terorista, narkomafián či ekonomický parazit ze Sýrie, Somálska, Libanonu nebo Afghánistánu, jak si to představují komisaři v EU a všemožní političtí neziskovkáři vydělávající na takzvané humanitě. I Ukrajinci, Slováci a Rusové jsou migranti či uprchlíci za lepším a bezpečnějším životem. Kdo z vás by chtěl žít na současné Ukrajině? Z tohoto hlediska máme v naší zemi procentuálně zhruba stejné procento cizinců jako jiné země EU. Naše štěstí je, že většina migrantů u nás je civilizovaných a pracuje a má křesťanské, židovské, nebo buddhistické kořeny.

Migraci pouze civilizovanou, bezpečnou a přínosnou

Naše země z ekonomického hlediska migranty již téměř nepotřebuje. Stavět továrny, v nichž pracují agenturní cizinci, nám nic nepřináší. Jejich výdělky odcházejí do ciziny, zisky a daně cizích podnikatelů rovněž a my neseme náklady na sociální a zdravotní zabezpečení a zhoršenou bezpečnost. Tento průmysl minulosti je navíc energeticky náročný a zatěžuje životní prostředí. V některých případech berou cizinci našim lidem práci a snižují tak životní úroveň. Na jejich práci by proto měla být uvalena sociální daň. Celkově je třeba zastavit kulturu otrockých montoven aut a lisoven plastů, které naše občany degradují na úroveň robotů a vyřazují je z pracovní konkurence civilizovaných zemí. V naší zemi jsou bez ohledu na propagandu stále statisíce lidí, kteří mají zájem pracovat, ale nikoli jako otroci za minimální mzdy při stále rostoucích životních nákladech. Při pružnějším přístupu, který ovšem lze od mladých, hloupých a arogantních manažerů sotva očekávat, by pracovalo i mnoho dalších důchodců, takže potřeba migrantů by klesla prakticky na nulu. V praxi chybí především pracovní síly ve stavebnictví a některé IT profese. Nicméně představa, že dobrým zedníkem může být každé blbé a líné nemehlo, je mimo realitu. Koneckonců, na stavbách jsem u nás žádné migranty z Afriky neviděl (ani jako přidavače, což by zvládli i oni, zato dost se jich poflakuje kolem Václaváku jako dealeři drog) a od jednoho známého podnikatele, který to s nimi zkusil na stavbě (dovezl je z Portugalska) jsem si poslechl to nejhorší hodnocení. Specialisty na opékání kebabu, pasení koz, provozování restaurací, kšeftování s drogami a pobírání sociálních dávek nepotřebujeme. Vlastních máme dost.

Z výše uvedeného vyplývá, že jako migranty lze přijmout pouze osoby schopné a ochotné vykonávat určité požadované profese v primárním sektoru průmyslové sféry a menší počty IT specialistů. Ostatní je třeba odmítnout jako zbytečné, nepoužitelné a zátěž pro sociální a zdravotní systém. Pokud neplatí odpovídající daně a případně nepodávají EET, pobyt na našem území zakázat a neprodleně bez výjimky deportovat, stejně jako porušovatele zákona. Přijímat lze pouze válečné uprchlíky, ale selektivně.

Především celý problém s ilegálními migranty vznikl z důvodu občanské války v Sýrii. Proto je třeba omezit příjem uprchlíků na občany Sýrie, jejichž totožnost, bezúhonnost a vzdělání potvrdí vláda v Damašku. Jejich pobyt omezit nejdéle na dva roky. Vyloučit jakoukoli integraci do české společnosti, protože je v převážné většině nepotřebujeme a nechceme. Z bezpečnostních důvodů prevence terorismu a organizovaného zločinu je třeba odmítnout všechny muže starší deseti let z Afriky a z islámských zemí. Ty je třeba směrovat do Sýrie, aby se tam zúčastnili obnovy země. Zajistit informace o jejich pracovním úsilí. EU v takovém případě bude financovat české firmy, které budou dodávat nářadí, techniku a další materiál a vybavení, případně odborné vedení pro tyto pracovníky. Pokud by se rodinní příslušníci neúčastnili obnovy vlasti, okamžitě deportovat jejich rodiny na náklady EU.

Proto je bezpečné přijímat jako dočasné azylanty prchající před válkou pouze ženy s dětmi do deseti let a muže starší sedmdesáti let s předpokladem jejich návratu do vlasti. Vyučování zajistit v mateřském jazyce pod kontrolou zastupitelského úřadu Sýrie. Slučování rodin umožnit pouze mimo území naší republiky. Odmítnout porušovatele zákona, osoby podezřelé z terorismu a z obchodu s drogami, osoby snažící se šířit islám, který je v současné podobě protievropským náboženstvím a agresivní ideologií. Dále prokazatelné psychopaty a nositele nebezpečných chorob. Za zdravotní stav by nesla odpovědnost EU a v případě nesprávných informací by zajistila na svoje náklady neprodlenou deportaci mimo naše území.

Náklady na pobyt azylantů bude v plné výši hradit EU, nikoli hostitelské země. V rámci dohody s EU o přijímání azylantů je třeba zahrnout v případě neochoty neprodleně (do 48 hodin od překročení hranice) deportovat problematické jedince a rodiny pod sankcí ve výši 10 000 eur za každý započatý následující den, kterou se zaváže zaplatit EU za každou takovou osobu. V rámci dohody s EU zdůraznit v textu, že slovanské země mají dlouhodobé historické negativní zkušenosti s německým rasismem, sociálním inženýrstvím a otrokářstvím, ale rovněž s rasismem některých dalších evropských národů, včetně balkánských muslimů, které se podílely jako příslušníci SS na zločinech takzvané třetí říše. Proto mají přirozené a nezadatelné právo na prevenci a ochranu.

Před vstupem na české území by každá z dospělých osob požadujících azyl za sebe a případně svoje děti musela podepsat protokol obsahující následující body:

Souhlas s pobytem v uzavřeném a hlídaném zařízení spravovaném státem.

Prohlášení o věrnosti syrské vládě a ochotě podřídit se kontrole a řízení ze strany zastupitelského úřadu Sýrie. Syrský zastupitelský úřad bude mít právo vyšetřovat v ubytovacím zařízení zločiny, provést deportaci do Sýrie a ukončit pobyt azylanta s deportací mimo naše území na náklady EU.

Nebude žádat o prodloužení azylu a opustí české území dobrovolně nejpozději do 24 měsíců od vstupu.

Nebude žádat o české občanství, ani trvalý pobyt.

Práce jako základ blahobytu civilizovaného člověka, parazitování na druhých jako doklad necivilizovanosti.

Nebudou jakýmkoli způsobem propagovat islám, především jeho agresivní formy salafismus a wahhábismus, muslimské bratrstvo a jemu podobné zločinecké organizace.

Odmítnou písemně šaríu a džihád.

Budou bydlet ve vyhrazených a střežených prostorech, a mimo ně se budou pohybovat pouze pod dozorem a v nutných případech.

Předloží elektronické komunikační prostředky ke kontrole a souhlasí s úplnou kontrolou komunikace. (konečně smysluplná práce pro rodinný podnik Romancovových a Jandu parazitující na českém státu).

Nebudou jakýmkoli způsobem komunikovat a spolupracovat s neziskovými politickými organizacemi typu Open Society Fund, Člověk v tísni, Hate Free… a dalšími podle přiloženého seznamu. Těm bude vstup do oblasti ubytovacích zařízení přísně zakázán.

Kontakt s mužskými členy rodin bude možný pouze mimo území naší republiky a dopravu bude zajišťovat EU na svoje náklady.

Nebudou poskytovat informace médiím.

Všichni včetně dětí absolvují dobrovolně blok civilizační výuky, který bude obsahovat následující segmenty:

Islám a jeho zločiny vůči křesťanům, židům a dalším civilizovaným komunitám a lidem, včetně kapitoly islám, nacismus a holocaust.

Islám a civilizace a přínos muslimské vědy a techniky pro lidstvo dvacátého a jedenadvacátého století.

Rovnoprávné postavení ženy v civilizované společnosti.

Rozdílné životní podmínky v Evropě a v Africe jako základ rozdílných stravovacích návyků a odívání.

Kdo je pedofil a proč je úchylný a nebezpečný dětem a civilizované společnosti.

Genetika a sňatky mezi příbuznými jako cesta k degenerované společnosti.

Vztah civilizovaného člověka ke zvířatům a necivilizovanost pohlavního styku se zvířaty.

Civilizovaná světová náboženství.

Všichni azylanti budou z uvedených předmětů přezkoušeni a v případě nevyhovujících znalostí neprodleně deportováni.

V případě odmítnutí účasti na školení nebo jeho sabotování budou neprodleně deportováni.

(Podobné školení by pravděpodobně měli absolvovat všichni muslimové, kteří chtějí žít jako civilizovaní v Evropě)

Azylantům bude v případě zájmu zajištěna mobilní mešita v kontejneru, která bude po zrušení ubytovacího zařízení likvidována.

Součástí pobytu bude rovněž sport a seznamování azylantů s evropskou historií a kulturou, včetně autobusových zájezdů po republice.

V rámci ubytovacího zařízení bude na náklady EU působit styčný úředník EU (nikoli pracovník neziskovky), který bude kontrolovat dodržování podmínek protokolu a zajišťovat deportace.

V případě požadavků na potraviny halal budou do ubytovacího zařízení dováženy ze zahraničí na náklady EU. Jinak bude jejich veřejný prodej v ČR zakázán, protože se zakládají na mučení zvířat, které odporuje evropské civilizaci.

Obyvatelé naší republiky nejsou rasisté a xenofobové, máme tady plno cizinců i občanů se zahraničními kořeny, ale dobře si uvědomují potřebu bezpečnosti a prevence vycházející z praxe a předvídavosti. Proto většina z nich dobře chápe, že současné tažení EU ohánějící se migrací nemá ve skutečnosti nic společného se skutečnou přínosnou migrací a je pouze pokusem o násilnou islamizaci a afrikanizaci Evropy. Proto se EU jeví jako stále nebezpečnější vlastním národům.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Martin Koller
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Václav Klaus skončil karanténu. Je v pořádku. A pomstil se

8:59 Václav Klaus skončil karanténu. Je v pořádku. A pomstil se

Václav Klaus je zdravý, úspěšně se zbavil covidu a byla mu ukončena izolace. Exprezident se vrací do…