Vyšetřovací komise ke covidu? Rozkrýt vazby, pojmenovat chyby, i zahájit stíhání. Jinde už to začíná, říká vědec

16.02.2024 4:45

Česká republika by se mohla vydat ve stopách Slovenska, které hodlá prošetřit zákonnost, hospodárnost a účelnost opatření přijatých v souvislosti s pandemií covidu-19 v letech 2020 až 2022. „Je to velmi správný krok. Tam, kde došlo ke zjevnému porušení zákona, zahájit trestní stíhání,“ říká pro ParlamentníListy.cz lékař Vladimír Čížek. „Jen to poslouží politikům na mediální kampaň proti některým svým oponentům jako divadlo pro voliče,“ namítá epidemiolog Rastislav Maďar. „Je potřeba zjistit, jak fungovalo propojení politiků, podnikatelů a médií,“ doporučuje právník Tomáš Nielsen.

Vyšetřovací komise ke covidu? Rozkrýt vazby, pojmenovat chyby, i zahájit stíhání. Jinde už to začíná, říká vědec
Foto: Hans Štembera
Popisek: Očkování proti koronaviru, ilustrační foto

Slovenský lékař a zároveň poslanec Peter Kotlár má jako zmocněnec vlády prověřit postup státu, proces řízení a správu zdrojů během pandemie covidu. Úkolem, jímž zarytého odpůrce očkování Ficův kabinet ve druhé polovině ledna výslovně pověřil, bude plnit koordinační úkoly zaměřené na posouzení a analyzování zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatření přijatých v souvislosti s pandemií covidu-19 v letech 2020 až 2022. Pikantní přitom je, že Peter Kotlár se už nechal slyšet, že by rád spolupracoval s českou molekulární bioložkou Soňou Pekovou nebo také s českým právníkem Jindřichem Rajchlem, který se může pochlubit tím, že uspěl u soudu v několika covidových kauzách.

„Je to velmi správný krok. Slovensko se vydalo cestou, na kterou již vykročilo několik zemí. Floridská velká porota vydala průběžné stanovisko o vyšetřování covidových zločinů – píše o tom Tomáš Fürst, který ve svém článku jmenuje i další země, jež se pokoušejí o podobnou iniciativu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vladimír Čížek, specialista v oboru vnitřního lékařství, jenž se od vypuknutí pandemie věnuje covidu a případným negativním dopadům očkování proti němu. „Slovensko má od čtvrtka novou hlavní hygieničku, pokud se chce někdo zpětně podívat na kroky provedené během období pandemie, je to legitimní. Tu skupinu by mohla vést právě ona jako odborník pracující dlouhé roky v oblasti veřejného zdravotnictví,“ naznačuje epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar, že by v čele Vyšetřovací komise covid managementu mohl být „někdo vhodnější“.

Papaláši pohrdají lidmi, co byli postiženi očkováním

Vladimír Čížek je přesvědčen o tom, že by k podobnému vyšetřování mělo dojít i v Česku. „Jen si vzpomeňme, kolik mimořádných opatření bylo u nás shledáno ex post nezákonnými, včetně digitálního certifikátu, tzv. čTečky. Ptám se, jak je možné, že ČR navrhla tento digitální certifikát doplnit do článku 36 pandemické smlouvy WHO? Uvědomme si, že naši papaláši zjevně pohrdají lidmi, kteří byli postiženi očkováním a kladou jim překážky v dosažení odškodnění. V poslední době byly jejich nepochopitelné příběhy zveřejněny dokonce i v mainstreamových médiích. Ministr a Vakcinologická společnost opakovaně ignorovali doporučení SÚKLu k očkování. Někdo musel za ČR podepsat nevýhodné smlouvy, které jsou až dodnes začerněné. Existuje řada pochyb ohledně nákupů roušek a testů. A tak dále. Řeknu to zjednodušeně: za čtyři roky se naplnil Augiášův chlév, který je třeba vyčistit,“ nabádá angiolog.

Vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty OU Rastislav Maďar však poukazuje i na úskalí tohoto kroku. „Vyvodit závěry po jakékoliv krizi je vždy dobré, obvykle to vede k lepší příští reakci. Nakonec to ale často ukáže na různé politické zájmy a zpochybňování názoru politicky neutrálních odborníků jen proto, že je navenek prezentovali političtí oponenti. A proto jsem dost skeptický, jestli o to bude v ČR politický zájem. V tom je situace na Slovensku momentálně čitelnější, dá se to lépe oddělit. Je víceméně zřejmé, kdo chce čeho dosáhnout a navíc jakou cestou. Pokud to však nebude cesta apolitická a cesta skutečných odborníků příslušných specializací vždy respektujících medicínu založenou na důkazech, bude to jen součást politických tahanic a k reálnému zlepšení situace to do budoucna nepovede,“ vyjádřil svůj názor pro ParlamentníListy.cz Rastislav Maďar.

Jen to poslouží politikům jako divadlo pro voliče

Navíc se Maďarovi nezamlouvá, koho by si Peter Kotlár jako zmocněnec slovenské vlády vzal na pomoc z Česka. „Výběr těch jmenovaných lidí je zbytečné komentovat, Slovenská republika disponuje řadou skvělých odborníků, takže to zatím působí vysloveně účelově. Ale možná je tam nakonec nominují taky. Jinak ty závěry nebudou mít důvěryhodnost u odborné veřejnosti ani na Slovensku, natož v České republice nebo jinde v zahraničí. Jen to poslouží politikům na mediální kampaň proti některým svým oponentům jako divadlo pro voliče,“ domnívá se Maďar, odborník na prevenci a kontrolu infekčních nemocí i na cestovní a tropickou medicínu.

O smyslu zřízení vyšetřovací komise k dění během covidové pandemie má naopak jasno Vladimír Čížek. „Pojmenovat chyby, uznat je a omluvit se těm, kteří byli neprávem osočováni a dehonestováni. Tam, kde došlo ke zjevnému porušení zákona, zahájit trestní stíhání. Poučit se pro budoucnost. Jinak jsme odsouzeni k opakování covidového šílenství při nejbližší další epidemii. A určitě bych doporučil pozvat k nám Anderse Tegnella, státního epidemiologa švédského Úřadu pro veřejné zdraví, jenž hrál klíčovou roli v reakci na pandemii covidu-19 v roce 2020 ve Švédsku a který asi jako jediný odpovědný činitel na světě nepodlehl celosvětovému fanatismu,“ připomíná cévní lékař švédského experta, jenž ve své zemi prosadil v covidové době zcela jiný postup, než který zvolila naprostá většina zemí.

Odhalit propojení politiků, podnikatelů a médií

Covidová pandemie je období, které nemá podle advokáta Tomáše Nielsena v novodobé historii obdoby. „V letech 2020 až 22 jsme zažili porušování těch nejzákladnějších lidských práv, zažili jsme skutečnou diskriminaci skupiny osob, obrovskou šikanu dětí, zavřené okresy i hranice. Vynaložili jsme neskutečné náklady, jimiž jsme zatížili i naše budoucí generace, prožili jsme dosud nevídaně agresivní kampaň na podporu očkování vycházející z pochybných informací. Ano, to období a jednání osob, které tehdy stály za klíčovými rozhodnutími, je nezbytné důkladně prošetřit. Je nutné zjistit, co se vlastně dělo. Proč přestaly fungovat standardní procesy. Proč si vláda a ministerstvo zdravotnictví vytvořily zcela samostatnou rozhodovací strukturu, jakou roli sehrál sběr dat a jejich zpracování a podobně, jak účinná a legitimní byla jednotlivá opatření,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Tomáš Nielsen.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO 2022
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci

Je přesvědčen o tom, že lidé, kteří to všechno zaplatili, a to nejen ekonomicky, ale i svým zdravím a zdravím svých dětí, si zaslouží znát pravdu. „Musíme odhalit, jakou roli v tom, co se dělo, hráli politici, jejich poradci, podnikatelé, ale i ti méně viditelní lidé a úřady jako ÚZIS a jeho šéf profesor Dušek, který dodnes drží a nezpřístupňuje data, jež jsou nutná pro medicínské hodnocení tehdejšího řešení epidemie, hodnocení účinnosti a škodlivosti vakcinace a podobně. Jako brigádní generál Šnajdárek, který tehdy byl podle všeho klíčovou osobou v otázkách digitalizace. Nebo jako profesoři Prymula a Chlíbek a mnoho dalších. Je potřeba zjistit, zda nebo spíše jak fungovalo propojení politiků, podnikatelů a médií. Prvním výsledkem takového šetření je prostě to, že lidé si zaslouží znát pravdu,“ ujišťuje partner advokátní kanceláře Nielsen Legal.

Nezapomenout ani na roli tzv. vědecké komunity

Zároveň očekává, že bychom současně díky tomu mohli nalézt nástroje, jak podobné situace řešit v budoucnu. „Tím myslím nejen řešení epidemie, ale i zneužití státní moci proti lidem a proti základům demokratického právního řádu. Je potřeba zjistit, kudy, kam a komu tekly peníze, které byly a dodnes jsou vynakládány. Nejde zdaleka jen o nákup vakcín, ale o pořizování roušek a respirátorů, PCR a antigenních testů, tvorbu všech těch marketingových a reklamních kampaní a tak dále. Nesmíme zapomenout ani na roli tzv. vědecké komunity. Vždyť například jen v programu EXCELES rozhodlo Ministerstvo školství za vlády Andreje Babiše o rozdělení stovek milionů různým zvláštním uskupením, jako je Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (tzv. SYRI),“ poukazuje Tomáš Nielsen.

Považuje za nezbytné revidovat změny, které se v té době dostaly do našeho právního řádu a právní předpisy vrátit do normální podoby. „Ideálně je navíc doplnit tak, aby ochrana práv lidí byla účinnější. Samozřejmě bych si přál, aby vedle odhalení pravdy padla i obvinění, aby ti, kdo se na té době obohatili nebo nesli odpovědnost za porušování základů demokracie, jehož jsme byli obětí, nesli i právní, nejen politickou, odpovědnost za škody, které napáchali. I když se jako institut Pro Libertate v současné době věnujeme aktuálním tématům, prošetření covidové pandemie považujeme za jeden z klíčových úkolů a nikdy od tohoto požadavku neustoupíme. A jsme rádi, že s námi úzce spolupracuje obrovská skupina odborníků z různých oborů, jejichž pomoc v takovém procesu bude klíčová. Mám na mysli zejména lidi ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, ale i mnoho dalších,“ poznamenává advokát Nielsen.

Žaloby by neměly mířit na stát, ale na konkrétní lidi

Právní tlak na vyšetření zločinů covidizmu je nezbytný i podle celostního lékaře Jana Hnízdila. „Šanci na úspěch ale má, jen když bude mezinárodní a koordinovaný (některé soudy v zahraničí už byly úspěšné). O spolupráci se slovenskými politiky, lékaři a právníky jsem informován, vítám ji a podporuji. Domnívám se ale, že by žaloby neměly směřovat proti státu. Ten disponuje jen penězi daňových poplatníků a poškození by se vlastně odškodnili sami,“ objasňuje pro ParlamentníListy.cz Jan Hnízdil s tím, že dobu covidizmu je potřeba posoudit nezaujatě, odborně a věcně.

„K případné trestně právní odpovědnosti je třeba volat viníky: politiky a lékaře, kteří děsili občany a nutili je k dodržování nezákonných opatření (naprostou většinu správní soud ex post zrušil), úředníky ministerstev, kteří je podepisovali, žurnalisty, kteří je šířili, policejní ředitele, kteří jejich dodržování vynucovali, ředitele škol, kteří diskriminovali studenty bez roušky, testu nebo očkování, zaměstnavatele, kteří ze stejných důvodů vyhazovali zaměstnance... Nevnímám to jako akt pomsty, nýbrž jako poučení z ‚covidového vývoje‘, jako test, zda právní stát utrpěl v důsledku covidu ‚následky takového rozsahu, že jsou srovnatelné s jeho usmrcením‘, nebo je možné jej ještě oživit,“ vysvětluje lékař a přidává dvě ilustrativní situace od soudů, které se vztahují k časům pandemie.

Aby se domohl náhrady, musí po očkování zemřít

„Obvodní soud potvrdil trest 19 měsíců ‚natvrdo‘ pro Patrika Tušla. Podle rozsudku obtěžoval Milana Kubka v soukromí i na veřejných místech, dopustil se také výtržnictví. Čekal na něj před domem, kde Kubek bydlel, zvonil na něj a domáhal se jeho přítomnosti, aby mu mohl pokládat otázky ohledně očkování proti covidu-19. Na Kubka čekal také před jeho pracovištěm, podle vyšetřovatelů mu volal i do ordinace. S panem Tušlem sympatizuji. Na zvonek u domu prezidenta Kubka jsem nezvonil, za to mi nestojí. Komoru jsem bombardoval dotazy a podněty ohledně testování, rouškování, lockdownů, vakcinace... Podobně jako pan Tušl jsem si vysloužil nálepku antivaxera a dezinformátora, revizní komise řešila návrh na moje vyloučení. Na protest proti odbornému a etickému selhání lékařské komory jsem z ní proto raději vystoupil. Dnes je zřejmé, že otázky, které se snažil – nejen pan Tušl – položit, byly oprávněné. Ten, kdo dezinformoval, děsil, vyhrožoval a obtěžoval občany byli doktor Kubek, prof. Prymula, prof. Chlíbek, prof. Konvalinka, prof. Feégr, prof. Hořejší… Jejich mediální pokrytí a vliv na občany přitom byly nesrovnatelné s postavením a možnostmi pana Tušla. Sedí pan Tušl…“ poukazuje Jan Hnízdil.

„Pacientů, postižených nežádoucími účinky očkování proti covid přibývá, stejně jako žádostí o odškodnění. K dnešnímu dni jich ministerstvo zdravotnictví eviduje 134, neodškodnilo nikoho. Do očí bije případ 24letého Lukáše, který přesvědčivě prokázal, že jeho zdravotní potíže způsobilo očkování, doložil to lékařskými zprávami, atakoval ministerstvo zdravotnictví. To mu po osmi měsících mlčení sdělilo: ‚že v zákonné lhůtě žádost nijak neposoudilo a že se má obrátit na soud‘. Stížnost 34letého muže, postiženého po očkování zánětem srdečního svalu, ministerstvo již dříve zamítlo. Protože se ‚odškodnění vztahuje jen na zvlášť závažné ublížení na zdraví‘, neuspěl ani u soudu. ‚Bude se jednat o ta nejtěžší zdravotní poškození, zejména kómatické stavy, závažná poškození mozku či ochrnutí výrazného rozsahu a aby taky došlo k zvlášť závažnému ublížení na zdraví, musí být následky takového rozsahu, že budou srovnatelné s usmrcením osoby, která je v tomto případě trvale vyřazena z většiny sfér společenského uplatnění‚‘ uvedla soudkyně. Aby se pacient domohl náhrady, musí po očkování prakticky zemřít. Tomu se říká arogance moci. To je naprosté selhání odbornosti a etiky soudcovské profese,“ tvrdí celostní lékař.

Politici řeknou lež a média ji nekriticky papouškují

Závěrem stojí za to ocitovat matematika Tomáše Fürsta z již zmíněného článku, protože brilantně shrnul další podstatné okolnosti: „Během covidismu se ukázalo, že západní věda je skrz naskrz prohnilá. Jakmile se objekt vědeckého zkoumání ocitl v centru pozornosti politiků, moji vědečtí kolegové se začali předhánět v tom, kdo bude víc lhát, aby se zalíbil politikům a médiím. Vědci a lékaři během covidu zničili svoji prestiž, pověst i disciplínu a je nutné to napravit. Bez pojmenování příčin se to nepodaří.

Během covidu se v západních společnostech rozmohl takový nešvar: Politici vyhlásí nějakou lež a média ji začnou zcela nekriticky papouškovat. Kdokoliv si dovolí vyslovit nesouhlas s onou lží, je okamžitě politiky označen za dezinformátora a média proti němu spustí zuřivou, útočnou dehonestační kampaň. V takové atmosféře se nedá řešit žádná důležitá otázka. V takové společnosti nelze dlouhodobě fungovat; a tento režim se musí změnit. Toho ovšem nelze dosáhnout bez pojmenování a vyřešení počátku a příčiny celého neštěstí – covidismu.“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

COVID-19

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Jiří Hroník

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Věra Kovářová, MIM byl položen dotaz

věk dožití ve zdraví

Sama zde píšete toto: ,, V roce 2017 byl obvyklý věk dožití ve zdraví u mužů 61 let a u žen 62 let.“ Jak ale tedy vysvětlíte, že vy prosazujete odchod do důchodu déle, a to třeba i o 5 a více let?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Co tak začít u vedeni EU, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusekarelhrabě , 16.02.2024 9:52:18
Tam to nakoupili a nevíme ceny ??A co tak ukázat záběry ze sněmovny ČT jak jak Fiala a spol pokřikovali že je třeba pomáhat vice a vice !!

|  9 |  0

Další články z rubriky

„Vážná věc.“ Co o Ficovi prohlásil Pavel? Analytik se vrátil před atentát

8:59 „Vážná věc.“ Co o Ficovi prohlásil Pavel? Analytik se vrátil před atentát

TÝDEN V MÉDIÍCH O slovenském premiérovi řekl český prezident, že jeho vítězství ve volbách je zklamá…