Zásek vedle záseku? ČT: Němcová, Drahoš a další prý úplně vedle. Nový dokument

23.11.2020 7:55

Bylo odvolání dozorčí komise Rady ČT v pořádku? Podle Hany Lipovské a Jany Bobošíkové z Institutu svobody a demokracie ano, ale vyrojila se kolem něho spousta dezinformací. Šířená senátory. Některé se rozhodly vyvracet. Nezávislost ČT ohrožena není, protože dozorčí komise pracuje pro Radu ČT, ne pro ČT jako takovou. Sám Šarapatka chtěl členy komise vyměnit. A že byla komise odvolána před jednáním o rozpočtu? Ano, ale jiného, než si myslíte.

Zásek vedle záseku? ČT: Němcová, Drahoš a další prý úplně vedle. Nový dokument
Foto: hns
Popisek: Venkovní studio České televize v areálu stadionu Děkanka nedaleko Kavčích hor
reklama

Jak jsme již informovali, náhlé odvolání dozorčí komise Radou ČT nebylo přijato bez odezvy a proti radním se zvedla vlna odporu. Před ČT se demonstrovalo, před pokusy o „ovládnutí“ ČT varují herci, politici i jiné celebrity. A podle Hany Lipovské a Jany Bobošíkové k „bránění ČT“ používají i dezinformace a fake news. „Je varovné a svobodu, demokracii a právní stát vysoce ohrožující, že se ke zpochybňování zcela legitimního úkonu přidali i mnozí zákonodárci – horní komora Parlamentu, některé politické strany i jednotliví poslanci. Ke zpochybňování Rady ČT a znejišťování občanů neváhají použít dezinformace, hrubost a politický, personální nátlak,“ uvádějí. Devět z těchto dezinformací (povětšinou od senátorů) se rozhodly vyvrátit.

Anketa

Podporujete masivní snížení daní, které ,,odmávali" poslanci ANO, ODS, SPD, Trikolóry či KSČM?

71%
29%
hlasovalo: 12181 lidí

Předně reagují na výrok senátora Třetiny z TOP 09, který řekl, že Rada ČT ztratila své vedení, protože předseda Kühn a místopředseda Dědič rezignovali na své pozice. Zakladatelky ISDE argumentují, že rada má stále dva místopředsedy, Daniela Váňu a Pavla Matochu. A navíc, nebude to poprvé, co pozice nebudou komletně obsazené. „Jen v letošním roce fungovala Rada ČT bez předsedy tři měsíce (od 27. března do 24. června), kdy byl novým předsedou zvolen právě René Kühn. Od 25. dubna do 24. června bylo vedení Rady ČT tvořeno pouze jedním místopředsedou. Podle zákona o České televizi je přitom Rada způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, je-li přítomen předseda Rady nebo některý z místopředsedů Rady.

Jednou z obav zastánců ČT je i to, že odvolání dozorčí komise je ohrožením nezávislosti ČT, obavu sdílí např. již zmiňovaný Tomáš Třetina. Zde obě ženy upozorňují na to, že dozorčí komise, ustanovená podle zákona z roku 2001, je pouze poradní orgán Rady ČT. „Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními předpisy a s požadavky práva Evropských společenství. Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění,“ citují ze zákona, spolu s další pasáží: „Dozorčí komise budou Radami voleny a odvolávány a jim budou také plně odpovědny.“

Kromě zákona také členky ISDE citují, co tehdy prohlásil ministr kultury Pavel Dostál: „Ano, je pravdou, že dozorčí rada bude moci požadovat jakýkoli finanční doklad, protože kontrola hospodaření bude jejím jediným úkolem. Nevidím ohrožení tvůrčí svobody v tom, aby hospodaření České televize s veřejnými prostředky bylo co nejvíce transparentní. Je to přece v zájmu i samotných televizních tvůrců a v zájmu televizních pracovníků.“  Tedy odvoláním dozorčí komise není ČT vůbec ovlivněna, ovlivněna je pouze Rada ČT.

Další dezinformací je dle ISDE to, že rada bude na příštím zasedání jednat o rozpočtu České televize. Poukazují na to, že naplánované je jednání o rozpočtu Rady ČT. Ten činí dvanáct milionů korun, z nichž většina jsou mandatorní výdaje na odměny pro členy rady. „K tomuto dokumentu vskutku není dozorčí komise třeba,“ tvrdí členky institutu. O rozpočtu ČT se bude jednat v prosinci.

Senátor Drahoš prohlásil, že rada o odvolání rozhodla jednak bez zákonných důvodů, bez jakéhokoliv upozornění a ani to neměla na programu. Ani s tím Lipovská a Bobošíková nesouhlasí. Poukazují na historii dozorčí komise a na slova radního Zdeňka Šarapatky, který nyní komisi brání. Ale při jednání o rozpočtu na rok 2020 prohlásil, že nemá v dozorčí komisi důvěru. „Chtěl bych požádat Radu ČT a své kolegy, aby do budoucna, ať již dopadne Rozpočet 2020 jakkoli, aby se neprodleně zabývala otázkami obsazení dozorčí komise. Já nemám důvěru v dozorčí komisi, která není schopna zaujmout jediný normální doporučení, který by nám dala,“ citují radního. Nespokojenost tehdy vyjádřil i předseda Rady ČT Jan Bednář.

Fotogalerie: - Autodemonstrace před ČT

Demonstrace na podporu České televize před její bu...
Demonstrace na podporu České televize před její bu...
Demonstrace na podporu České televize před její bu...
Demonstrace na podporu České televize před její bu...
Demonstrace na podporu České televize před její bu...
Demonstrace na podporu České televize před její bu...

Návrh na odvolání dozorčí komise navíc přišel už v červnu, tehdy se ale většina radních zdržela hlasování, protože chtěli dát komisi ještě jednu šanci. Ovšem po výkonu, který komise předvedla ohledně studia ČT v Ostravě, kdy předseda Staněk nebyl údajně schopen odpovědět na otázky, na něž měl odpověď v materiálech, již trpělivost radních zřejmě přetekla.

Pokud jde o odvolání, proběhlo prý takřka stejně jako odvolání předchozí dozorčí komise v roce 2010, i text usnesení byl téměř totožný.  „Pokud členové letos odvolané dozorčí komise zpochybňují proceduru svého odvolání, zpochybňují tím i legitimitu svých deseti let fungování. Všechna její usnesení by tak mohla být v krajním případě neplatná,“ upozorňují členky institutu a dodávají, že pak by zde vyvstala otázka, zda by členům komise náležela odměna, kterou většina z nich pobírá již 10 let.

Lipovská s Bobošíkovou také reagují na pirátského poslance Martínka, jenž kritizoval odvolání, protože někteří členové byli přítomni jen formou videokonference. Citují slova bývalého místopředsedy Dediče: „Nicméně ta oficiální část Rady, která probíhá teď, je spojena i s hlasováním, proto bych si dovolil navrhnout a myslím si,  že jsme se i v rámci té debaty předtím shodli, že žádné opatření nám v tom nebrání, jsme všichni svědci, a dnes se díky té videokonferenci vlastně Rada i natáčí, takže já si dovoluji navrhnout, že všichni, kteří jsou s námi na spojení formou videokonference mají stejné hlasovací právo jako my, kteří sedíme zde v sále.“

Ing. Tomáš Martínek

  • Piráti
  • Tento profil není využívan. www.tomas-martinek.eu je správný
  • poslanec

Že pro některé radní (např. Zdeňka Šarapatku) bylo odvolání překvapením, je dle Lipovské a Bobošíkové chyba jich samých, protože se nezúčastnili porad. Rezignovaný předseda Kühn prý 26. srpna svolal na středu 9. září poradu radních, „aby bylo možné téma lépe procedurálně projednat“. „Právě na zářijové poradě se René Kühn rétoricky tázal, zda dozorčí komise ‚slouží Radě ČT anebo spíše managementu ČT‘ a vyzval členy Rady ČT k zaslání návrhů na kandidáty nové dozorčí komise už během října,“ uvádí ISDE s tím, že Hana Lipovská chtěla komisi odvolat až na začátku nového roku.

„Právě tehdy ji radní Šarapatka napadl, že se dozorčí komise zastává, neboť její členkou je profesorka Hronová, která ji na vysoké škole učila, což je ovšem další dezinformace, neboť prof. Hronová působí na pražské VŠE, nikoli na Masarykově univerzitě v Brně, kde Hana Lipovská studovala,“ dodává.

ISDE také vyvrací další mýtus z prohlášení senátora ODS Zdeňka Nytry: „Rada České televize měla informace o tom předmětném nákupu toho pozemku od dozorčí komise minimálně 2 měsíce dopředu. Takže není pravdou, že by dozorčí komise v tomto směru udělala nějakou chybu.“ Členové Rady ČT se o ostravské kauze poprvé dozvěděli 22. září 2020 z e-mailu sekretářky Rady ČT. Ovšem samotná dozorčí komise podklady zaslala až 19. října, přičemž o nákupu pozemků se mělo jednat 21. října.

A Lipovská s Bobošíkovou se věnují i dalšímu omylu senátorů, totiž tvrzení, že Rada ČT jednou nákup odmítla a podruhé schválila. Toho se dopustil jednak Zdeněk Nytra a také novopečená senátorka Miroslava Němcová. Problém spočívá ve formulaci usnesení. V prvním se píše: „Rada uděluje generálnímu řediteli souhlas se záměrem nakládat s nemovitostmi v katastrálním území Moravská Ostrava...“, ve druhém „Rada České televize po předchozím projednání bere na vědomí záměr generálního ředitele nakládat s nemovitostmi v katastrálním území Moravská Ostrava...“ Což je podstatný rozdíl.

Zvláště vzhledem k poslední výtce, tedy že Rada ČT ohrozila fungování ostravského studia. Jak již poukázal místopředseda Rady ČT Pavel Matocha, ČT nepotřebuje souhlas rady na nakupování nemovitého majetku. Na což měla dle ISDE dozorčí komise upozornit.

„Dozorčí komise Radu ČT v této souvislosti neupozornila ani na to, že by si radní schválením návrhu předloženého generálním ředitelem osobovali pravomoci, které Radě ČT podle zákona o České televizi vůbec nenáležejí. Chybný výklad § 9 odst. 8 tak vedl k tomu, že generální ředitel České televize požadoval po Radě ČT protiprávní jednání. Za tímto účelem činil na členy Rady ČT politický nátlak také poslanec Tomáš Martínek – a dozorčí komise jako poradní orgán Rady ČT k tomu po celou dobu mlčela,“ varuje institut a poukazuje na to, že situace nebyla řešena 10 let, tudíž zhoršení situace je těžko představitelné.

Dle Hany Lipovské a Jany Bobošíkové tedy Rada České televize jednala v souladu se zákony České republiky i s principem péče řádného hospodáře a o ohrožení nezávislosti, veřejnoprávnosti, svobody a demokracie hovoří ti, kdo po Radě požadovali, aby jednala nelegálně a nelegitimně.

„Demokracii a svobodu v České republice neohrožuje Rada ČT odvoláním své vlastní dozorčí komise, není to ani Rada ČT, která chce vyvolávat neklid a novou televizní krizi. Svobodu a demokracii naopak ohrožují a novou televizní krizi opět chtějí vyvolat ti, kteří odmítají principy svobody a demokracie respektovat a pod záminkou ohrožení svobody slova brání účinné parlamentní kontrole hospodaření ČT,“ říkají s tím, že je nanejvýš znepokojivé, že takto činí i mnozí zákonodárci.

 


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: kas
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Promořené Chebsko: Stříhá se u známých. Sousedi bonzují. „Stát na mě kálí!“ A strašlivá slova od bývalé zdravotní sestry. O čem se radši nemluví?

20:51 Promořené Chebsko: Stříhá se u známých. Sousedi bonzují. „Stát na mě kálí!“ A strašlivá slova od bývalé zdravotní sestry. O čem se radši nemluví?

Naše minipříběhy z Chebska jsou možná banální, ale pro tuto dobu typické. Paní B., která má kadeřnic…