Aleš John: Jaderný týdeníček

27.01.2017 10:59

Zprávy z jaderné energetiky a další informace ke dni 27. 1. 2017

Aleš John: Jaderný týdeníček
Foto: atominfo.cz
Popisek: Temelín
reklama

Jednou větou

- Provoz EDU
odstávka, odstávka, 100%, 100%
 
-Provoz ETE
100%, 100%
 
Vystoupení ředitele B. Zronka
 
- Konference SMR, nezapomeň se registrovat
 
- Z domova
· Valná hromada Energetického Třebíčska jednala o EDU 5
· S premiérem o pátém bloku
· Třebíčská Nuvia se bude podílet na neutronovém centru ve Švédsku
· Ministr Mládek oznámil další impuls ve výstavbě nového bloku v Čechách
 
- Ze zahraničí
· Další krok v oblasti malých modulárních reaktorů
· Polsko oznámí svoji jadernou budoucnost v pondělí 30.1.
· Pád jeřábu na JE Takahama
· Palivo pro JE Barakah je licencováno
· Terrestrial Energy odhalila své záměry s malými reaktory
· Příprava výstavby Hanhikivi-1 jde podle harmonogramu
· Indický Kudankulam-2 dosáhl 100% výkonu
· První trvalé úložiště jaderného odpadu na světě bude ve Finsku
 
-Experimentuj
· vodní pumpa s nulovou potřebou energie - zázrak
 
-Výročí a pranostiky
· Hromnice
· Pakli sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.
· 27.1. 1926 – John L. Baird předvedl veřejně první televizní vysílání

Provoz EDU

1. Blok odstávka R 6 palivo v reaktoru, 7 den ze 120
2. Blok odstávka R6 133 den ze 180 dnů (do 11.3. 2017).
3. Blok 100%
4. Blok 100%
 
Provoz v souladu s Limity a podmínkami. Celková výroba letos 838 GWh
 

Provoz ETE

1.Blok 1088 MW, celková výroba letos 654 GWh
2.Blok 1096 MW, celková výroba letos 657 GWh
 
Chceme spoléhat především na sebe, zaměřit se na bezpečnost a přijmout nové lidi
 
Dokončit zavádění nového systému řízení a kontroly dodavatelů, zaměřit se na bezpečnost a pokračovat v náborech nových lidí. Takové priority Jaderné elektrárny Temelín představil její
ředitel Bohdan Zronek na včerejším (26.1.) setkání s novináři.
 
Lepší kontrolu nad klíčovými činnostmi mají přinést změny, které ČEZ v Temelíně odstartoval v minulém roce. Zatím energetici provedli změny v organizačním uspořádání, posílili kontroly dodavatelů, upravili smlouvy a přijali osm desítek nových lidí. Podle temelínského šéfa je zavádění změn v polovině. Kompletně má být nový systém připraven v závěru letošního roku.
 
„Cílový stav pro nás znamená, že klíčové činnosti jako například nedestruktivní kontroly zařízení budeme zajišťovat sami nebo prostřednictvím dceřiných společností ČEZ. Nám to přinese snadnější komunikaci, lepší plánování údržby. Vše by se pak mělo projevit v délce odstávek a plynulosti provozu,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
 
Nový atomový zákon přinese nové povinnosti, ale i vyšší bezpečnost
 
Až pětkrát více zaměstnanců jaderných elektráren bude muset do roku 2020 projít bezpečnostní prověrkou NBÚ. Povinnost vyplývá z nového Atomového zákona, který platí od začátku roku. První žádosti odejdou už během února.
 
Do konce loňského roku se bezpečnostní prověrka v Temelíně týkala stovky lidí, především těch, kteří řídí provoz elektrárny nebo manipulují s jaderným palivem. Nově si NBÚ prověří každého, kdo bude vstupovat například na reaktorový sál, do velína nebo skladu jaderného paliva. Půjde o různé profese, od manažerů, přes technology, strojníky nebo třeba pracovníky komunikace. Nová povinnost bude platit i pro dodavatele. Celkově se prověrky v Temelíně i Dukovanech dotknout přibližně tří tisíc lidí. „Vzhledem k poměrně velkému rozsahu počítáme s tím, že zaměstnanci budou o prověrku žádat v několika vlnách. První žádosti odejdou už během února a budou mezi nimi například naši hasiči. Ti v případě potřebu můžou vstupovat v podstatě kamkoli,“ vysvětlil Zronek.
 
Energetiky letos také čeká minimálně devět havarijních cvičení včetně jednoho tajného. Vedle toho si energetici budou společně s armádou a policií prověřovat ochranu elektrárny proti teroristickému útoku. Několikadenní manévry proběhnou u Temelína začátkem dubna. Před dvěma roky se do cvičení zapojily dvě stovky lidí. Podobný počet účastníků se očekává i letos.
 
Letos Temelín přijme osm desítek lidí, pomoci má i nový web
 
Až osm desítek nových zaměstnanců má v plánu letos přijmout vedení jihočeské elektrárny. „Nové nábory souvisí hlavně s již loni zahájenými změnami. Vše se teď opravdu točí hlavně kolem kontrol dodavatelů,“ konstatoval temelínský šéf.
 
Energetici ale myslí i do budoucna. Už teď se připravují na odchody svých expertů do důchodu. „S odchody zkušených odborníků musíme počítat a nechceme přijít o jejich znalosti a zkušenosti. U takových pozic je výměna lidí velmi plynulá a spojená většinou s postupným zaškolováním nového pracovníka, které trvá i dva roky,“ zdůvodnil Zronek.
 
Pomoci tomu má i nový náborový web, který Skupina ČEZ spustila začátkem ledna na adrese www.kdejinde.cz. Ten je mnohem lépe přizpůsoben mobilním a dotykovým zařízením. Přes webové stránky se v posledních letech do Skupiny ČEZ přihlásila zhruba třetina přijatých pracovníků. (Marek Sviták ETE)

Konference SMR 2017 již za 6 dnů

POZOR, NEPROPÁSNĚTE PŘÍLEŽITOST
 
Již třetí ročník konference Malé modulární reaktory se uskuteční pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v Praze. Kdy a kde? 2. února na FJFI Břehová 7. Přijdte se dozvědět co je nového v této slibně se rozvíjející jaderné oblasti.
 
Registrujte se na na http://malereaktory.cz
 
Studenti, jaderní veteráni a média se mohou registrovat bezplatně.
 
Program SMR 2017 2. února 2017, FJFI Břehova 7
 
8:00 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:15 Zahájení rekapitulace loňské konference, letošní téma – AJ
9:15 - 9:30 Úvodní zdravice - Prof. Jex FJFI, K. Křížek UJV Řež,
9:30 – 9:50 Svět SMR 2017 - E. Losa KJR FJFI
9:50 –10:10 Jaderná bezpečnost, požadavky jaderné legislativy na SMR (Co vše musí investor zajistit dle AZ) - SUJB, D. Drábová
10:10 - 10:30 Budou lidé? Programy českých univerzit na výchovu jaderné generace- L. Sklenka KJR FJFI
10:30 – 10:50 Financování – možné modely financování, odhad nákladů (J. Novák, EE)
11:00 – 11:30 přestávka na kávu
11:30 – 11:50 Směřování jaderného výzkumu SMR v Evropě a v Česku – CVŘ V. Dostál
11:50 – 12:10 Co se dělá v Program SMR v Rusku, - T. Gabyash Rusatom
12:10 – 12:30 Projekt UJV Group - CVŘ M. Ruščák
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 – 13:50 ASEK a NAPJE – J. Stuller vládní zmocněnec
13:50 – 14:10 Co se dělá v Program SMR Americe, - O. Chvala
14:10 – 14:30 Pohled projektanta na projekt UJV Group – EGP L. Židová
14:30 – 15:00 Přestávka na kávu
15:00 – 15:20 Palivo pro SMR – Alvel J. Belač
15:20 – 15:40 Použiteľnosť nových materiálov v SMR - V. Slugen
15:50 - 16:10 Programy společnosti Nuvia - A. Bednářová
16:10 - 16:30 Možnosti společnosti DEL . - I. Malec
16:30 - 16: 50 Česká nukleární společnost - D. Burket
16:50 - 17:30 Rozprava k projektům výchovy personálu, energetická studna, možnosti zapojení průmyslu Jak se může do projektů SMR zapojit čs průmysl.
17:30 - 17:40 Závěr, shrnutí konec konference – AJ
18:00 – 21:00 Networking raut

Konference a semináře v roce 2017

· SMR 2017 - 2.února, FJFI Břehová 7 Praha
· 25 let CSOD Clarion Congress Hotel Praha 9. února 2017
· Waste to Energy 20. – 21. 3 2017
· ENERGOCHEMIE Hotel Atom Třebíč 19. a 20. dubna 2017
· Elektrizační soustava 8.- 9. 6. 2017
· NERS 8. listopadu 2017
· TEPKO 9. listopadu 2017
· NUSIM 2017 23.-24.listopadu 2017
· All4 Power 30.11. – 1.12. 2017

Chcete-li aby se i vaše akce zde objevila, dejte mi vědět

Z domova

Valná hromada Energetického Třebíčska jednala o EDU 5

V úterý 24. ledna se na zámečku v Dukovanech uskutečnila Valná hromada Energetického Třebíčska (ENETR). Tento spolek si vytkl za cíl sledovat a pozitivně ovlivňovat postup výstavby nového jaderného bloku v Česku. A zejména formou nezávislé kontroly sledovat postup výstavby a naplňování Státní energetické koncepce a Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAPJE).

Mimo standardních bodů jako třeba zpráva o činnosti, plán a finanční hospodaření se hlavní informace týkala výstavby EDU 5.

Jednání ENETR se zúčastnil vládní zmocněnec pro výstavbu Ján Stuller, který podrobně okomentoval současnou situaci ve výstavbě nových jaderných bloků v Česku. Jak to tedy je. ČEZ zřídil již na podzim dceřiné společnosti EDU II a ETE II. 19. ledna zasedal již potřetí stálý vládní výbor pro jadernou energetiku, který znovu potvrdil, že Národní akční plán jaderné energetiky platí a vládní výbor zaujal stanovisko, že prvé dva nové bloky by měly být postaveny v Dukovanech. A to tak, aby plynule nahradily dosluhující stávající bloky EDU.

Tedy spouštění EDU 5 nejpozději v roce 2035.

Zmocněnec dále informoval, že vládní výbor detailně definoval legislativní problémy, které je nutné řešit a to v novele stavebního zákona, výjimky ze zákona o veřejné soutěži a návaznosti rozhodnutí dle Atomového zákona na proces EIA. V této legislativní oblasti padly konkrétní úkoly pro MMR a MPO s květnovými termíny. Podstatné rozhodnutí padlo v části určení zodpovědnosti za výkon investorské činnosti, kterou byla určena společnost EDU II dnes vedená generálním ředitelem Martinem Uhlířem. Takže EDU 5 staví Martin Uhlíř.

Dále zmocněnec informoval o jednáních, která budou v následujících čtrnácti dnech probíhat se zájemci z řad výrobců. Tedy společnostmi Rosatom, francouzskou polostátní EDF, americkojaponskou soukromou Westinghouse Electric Company, jihokorejskou soukromou KHNP, čínskou státní China General Nuclear Power a společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea.

Zatím stálý výbor nerozhodl ani o způsobu výběru dodavatele ani o finančním a investorském modelu. Ale určení investorem společnost EDU II posunulo celý přípravný proces o hodně dopředu. Naplnění úkolů v legislativní oblasti by také přispělo k odstranění skluzu příprav, který je v současné době cca 3-4 roky.

Zůstává neřešená otázka garancí a to jednak garancí v oblasti finanční návratnosti investice, kde ministerstvo financí zatím odmítá udělení jakýchkoliv vládních garancí, ale zejména garancí za oblast trvalé vládní podpory projektu označené pěkným slovem ingerence. Přeloženo, že celý plán bude dlouhodobě stabilní a v průběhu těch 25 let výstavby nedojde k jeho zrušení. Něco, co třeba Finové mají jako parlamentní „decision in principle“.

Možná by zde ENETR spolu s dalšími organizacemi mohl přispět svými návrhy k řešení. Aby se totiž za deset let intenzivní přípravy a jednání nestalo to co už známe, že totiž budoucí garnitura odpíská současný projekt. To už bychom byli skutečně pro smích a nejen jadernému světu.

S premiérem o pátém bloku

Horácké noviny 24.1.– Vláda předloží novelu stavebního zákona, která by měla umožnit územní řízení tzv. obalovou metodou, což by mohlo až o pět roků urychlit přípravu výstavby nového/nových bloku/bloků Jaderné elektrárny Dukovany.

Dceřiná společnost EDU II, která má připravit výstavbu nového bloku, má tak před sebou jasnější vizi. Náš stát také požádá Evropskou komisi o tzv. sektorovou výjimku, aby nemuselo probíhat výběrové řízení na stavbu „nové jaderné elektrárny“. Mělo by se tak zabránit opakování minulého fiaska z tendru na dostavbu Temelína.

Jednání stálého výboru pro jadernou energetiku o těchto tématech se konalo ve čtvrtek 19. ledna dopoledne za účasti premiéra Sobotky, ministra financí Babiše a dalších ministrů, včetně generálního ředitele Skupiny ČEZ Daniela Beneše.

Odpoledne se konala schůzka premiéra, ministra Mládka, vládního zmocněnce Štullera, ředitele SÚRAO Slováka a starostů Jaroměřic nad Rokytnou, Zárubic, Lipníka, Dolních Vilémovic, Klučova, Ostašova, Náměště nad Oslavou a Rouchovan. „Pro nás všechny tady na Třebíčsku je asi nejdůležitější to, že se snad vláda rozhodla k tomu, že Dukovany ano, tedy stavba 5. bloku.

Což si myslím, že tady veřejnost vnímá pozitivně. To je důležité, protože představa, že se atomka zavře, tak to už nevím, co bychom tady všichni jedli. Takže to vnímám pozitivně, že si na nás našli čas, že nám to byli ochotni říct do očí. V tomto to jednání bylo určitě úspěšné,“ zhodnotila schůzku s premiérem starostka D. Vilémovic Jitka Boučková. Hovořilo se na ní také o výběru lokality pro úložiště vyhořelého jaderného paliva, který je nyní ve fázi výzkumných geologických prací. „Vláda pak bude rozhodovat, zda by se tato lokalita zařadila do dalších průzkumových lokalit v České republice. Což si myslím, že je taky velice dobré pro nás tady v této oblasti, protože je to opravdu kousek od Dukovan a soužití nás s jadernou elektrárnou je určité jiné nežli projevují mnohé jiné lokality,“ zauvažoval jaroměřický starosta Jaroslav Soukup.

Výsledky geologického výzkumu mají být známé ve druhém pololetí letošního roku. Na základě tohoto výzkumu bude rozhodnuto, zda již menší část lokality EDU-západ, je „zralá“ i na geologický průzkum. „My jsme ti potencionální, co bychom se rádi přidali k těm sedmi lokalitám v ČR. De facto by pak SÚRAO muselo během jednoho roku udělat průzkum, protože v roce 2018 má být výběr lokalit zúžen ze sedmi nebo osmi lokalit na čtyři, a v roce 2020 má následovat další rozhodnutí o dvou lokalitách, tedy jedné hlavní a jedné náhradní. Další jednání kolem výzkumu nás čeká koncem února,“ informoval starosta Ostašova Jaroslav Kabelka.

„Záležitost umístění trvalého úložiště radioaktivních odpadů mě za samosprávu Rouchovan také bytostně zajímá, protože jednou bychom se rádi toho vyhořelého jaderného paliva z meziskladu za
humny naší obce také zbavili. Jde o to, že občané na Třebíčsku byli seznámeni se záměry SÚRAO na výzkum lokality pro trvalé úložiště a nějaký odpor to zatím nebudí. Bylo to celkem optimistické hodinové jednání. A ředitel SÚRAO dostal za úkol, že výsledky geologického výzkumu lokality pod Klučovskou horou by měl představit za půl rok,“ dodal starosta Rouchovan Vladimír Černý (ČSSD), z jehož podnětu se schůzka starostů z Třebíčska s premiérem Sobotkou a dalšími především o 5. bloku EDU v Praze konala.

Vstřícný postoj obcí zpod Klučovské hory i k případnému úložišti radioaktivního odpadu na Jaroměřicku je tak dalším přínosem tohoto regionu a argumentem pro vládu, aby defi nitivně rozhodla o faktických krocích, vedoucích k výstavbě 5. bloku EDU. Jihočeský kraj už se vyslovil proti záměrům na výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu na svém území.

Třebíčská Nuvia se bude podílet na neutronovém centru ve Švédsku

Hospodářské noviny 27.1.2017 - Na stavbě největšího neutronového centra na světě, které vznikne ve švédském Lundu, se bude podílet česká inženýrská firma Nuvia. Tříletá zakázka celkem za 347 milionů korun není jejím prvním zahraničním projektem, firma mimo Česko úspěšně působí již několik let.

Nuvia vyhrála celkem tři zakázky v projektu takzvaného Evropského spalačního zdroje neutronů. Bude generálním dodavatelem pro stavbu vodního chlazení a kompletní vzduchotechniky.

„Náš obrat se pohybuje na úrovni přes 800 milionů korun, ekonomicky i technicky půjde o naši nejatraktivnější zakázku,“ řekl ředitel společnosti Martin Pazúr po setkání firem, které budou centrum stavět.

Celá stavba má být hotová do roku 2019, plně fungovat bude až v roce 2025. V neutronovém centru se budou urychlovat částice až na 95 procent rychlosti světla, půjde o zdroj neutronů, který bude třicetkrát jasnější než všechny Urychlovač například umožní zkoumat mechanismy DNA na molekulární úrovni.

Celý projekt má rozpočet 1,5 miliardy eur (asi 50 miliard korun) a podílí se na něm 17 států, včetně Česka. To zastupuje Ústav jaderné fyziky Akademie věd. Polovinu z celého rozpočtu zaplatí Švédsko a Dánsko.

Kromě Nuvie se na stavbě centra podílí ještě další česká společnost Centrum Výzkumu Řež, která spadá pod ÚJV Řež. Obě firmy dlouhodobě spolupracují, například na návrhu a výrobě transportního systému horkých komor pro reaktor ve francouzském Cadarachu za 240 milionů korun.

„Jsou to boxy z oceli a betonu, kde probíhají experimenty s radioaktivními materiály, jež jsou ozářené přímo v reaktoru,“ vysvětlil Martin Pazúr. Projekt v Cadarachi má sloužit k testování materiálů a paliv vystavených záření pro lékařské účely.

Třebíčská Nuvia je od roku 2012 součástí francouzské stavební skupiny Vinci, která patří k předním hráčům na českém stavebním trhu. Ovládá například firmu Eurovia, jež se specializuje na
dopravní stavby. Za poslední čtyři roky se obrat Nuvie zvýšil z půl miliardy na loňských 840 milionů. Letos očekává překročení jedné miliardy.

Nuvia tradičně dodává zařízení a služby spojené s jadernou energetikou. V Česku nyní například provedla rekonstrukci hasicího systému v elektrárně Dukovany, na Slovensku loni pracovala na jaderných elektrárnách v Jaslovských Bohunicích a Mochovcích.

„Hodně projektů máme nyní na Ukrajině, kde spolupracujeme s místní obdobou ČEZ,“ dodal Pazúr. V únoru se nově rozběhne zakázka za 70 milionů pro ukrajinskou společnost Radon, která se stará o jaderná úložiště. Nuvia působí i v Saúdské Arábii, pro niž vyvíjí systém měření radioaktivity u velkých filtračních stanic pitné vody.

Ministr Mládek oznámil další impuls ve výstavbě nového bloku v Čechách

26 January 2017 WNA

World Nuclear Assotiation – WNA přineslo zprávu o dalším kroku MPO k výstavbě nového jaderného bloku v Čechách. Ministr Jan Mládek oznámil, že byly schváleny a zřízeny při Stálém
vládním výboru pro jadernou energetiku tři pracovní skupiny odpovědné za systémové řešení oblastí finanční strategie výstavby, legislativní oblasti a vytvoření technicko-investiční strategie
výstavby. Zřízení těchto komisí je potvrzením, že Vláda naplňuje Státní energetickou koncepci přijatou v roce 2015.

Ze zahraničí

Další krok v oblasti malých modulárních reaktorů

26 January 2017 WNA

Švédsko kanadská společnost LeadCold oznámila pozitivní krok ve vývoji technologie malých modulárních rektorů chlazených tekutým olovem. Společnost LeadCold uzavřela dohodu o finančním příspěvku 200 milionů USD se společností Essel Group Middle East. LeadCold vyvíjí demonstrační jednotku reaktoru SEALER (Swedish Advanced Lead Fast Reaktor. Reaktor tohoto typu je jeden z šesti potenciálních typů reaktorů 4. generace. LeadCold říká, že tato částka jim umožní dotáhnout svůj projekt do stadia podání žádosti o licenci u Kanadské jaderné komise (CNSC - Canadian Nuclear Safety Commission).

Projekt SEALER předpokládá výkon 3 – 10 MWe a provoz 10 – 30 let bez výměny paliva. Firma tvrdí, že jejich silnou zbraní je specificky vyvinutá koroziodolná slitina.

Na konferenci SMR 2017 o tomto materiálu bude jistě mluvit prof. Slugeň, tož se nezapomeňte registrovat (viz výše).

Polsko oznámí svoji jadernou budoucnost v pondělí 30.1.

26 Jan (NucNet): Polská vláda by měla oznámit v pondělí 30.1 své rohodnutí o výstavbě jaderného bloku v Polsku. Prohlášení by mělo být na konferenci o jaderné energetice pořádané Polským ministerstvem energetiky.

Pád jeřábu na JE Takahama

23 January 2017 WNA

Silný vítr přivodil pád montážního jeřábu na JE Takahama 2 společnosti Kansai Electric Power Company Jeřáb spadl na budovu ve které probíhají manipulace s jaderným palivem. Nikdo nebyl zraněn a událost nemá dopad do jaderné a radiační bezpečnosti.

Na bloků probíhají zodolňovací práce jako postfukušimská opatřebí, Jsou budovány ochranné stěny kolem budovy reaktoru. Práce by měly být ukončeny v roce 2019. Kansai Electric počítá z provozem obou blokůl do roku 2034/2035.

Palivo pro JE Barakah je licencováno

23 January 2017

JE Barakah v SAE dostala licenci dozoru (United Arab Emirates' Federal Authority for Nuclear Regulation (FANR)) pro transport, manipulace a skladování jaderného paliva. Je to jeden z milníků nezbytných před zavážením paliva do reaktoru.

FANR oznámil, že vydal dvě licence první společnosti Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) na transport neozářeného jaderného paliva na lokalitu Barakah a druhou pro společnost Nawah Energy Company, která bude elektrárnu provozovat k manipulacím a skladování jaderného paliva na lokalitě.

Poznamenávám, že v SAE staví korejské KEPCO svůj tlakovodní reaktor APR 1400.

Terrestrial Energy odhalila své záměry s malými reaktory

24 January 2017 WNA.

Společnost Terrestrial Energy USA oznámila, že informovala NRC ( the US Nuclear Regulatory Commission o svých plánech v udělení licence pro jimi vyvíjený malý modulární reaktor (SMR.). Terrestrial Energy oznámila, že zahájili předlicenční rozhovory s NRC a o projektovou licenci by chtěli požádat v roce 2019. Společnost pracuje na malém modulárním reaktoru s tepelným výkonem cca 400 MWt s tekutou směsí paliva a chladiva na bázi roztavených solí. I když je MSR (Molten salt reaktor) jeden ze šesti typů reaktorů generace 4 klade konstruktérům i licenčním orgánům velké výzvy.

Příprava výstavby Hanhikivi-1 jde podle harmonogramu

23 Jan (NucNet): Příprava výstavby projektu Hanhikivi 1 ve Finsku jde podle plánu. Dodavatel systému měření a regulace by měl být vybrán letos (2017). Komerční provoz by měl být podle plánů zahájen v roce 2024. Vše se nyní zaměřuje na dodání projektové dokumentace Finskému dozoru. Fenovoima již požádala o licenci v roce 2015 a očekává stavební povolení v roce 2018. Hanhikivi 1 bude ruský tlakovodní reaktor VVER 1200 MWe typ AES 2006. Lokalita Hanhikivi je v severním Finsku jižně od města Oulu. Fennovoima zatím počítá jen s výstavbou jednoho bloku.

Indický Kudankulam-2 dosáhl 100% výkonu

23 Jan (NucNet): Druhý blok jaderné elektrárny Kudankumal ve státě Tamil Nadu na jihu Indie dosáhl plného výkonu. Oznamuje to dodavatel Ruská společnost Atomstrojexport . Nyní budou následovat testy a zkoušky na této výkonové hladině. Blok 2 s reaktorem VVER 1000 by po úspěšných testech mohl zahájit komerční provoz v únoru 2017. Výstavba se realizuje na základě mezivládní dohody z roku 1988. První blok JE Kudankulam také s reaktorem VVER 1000 je v komerčním provozu od prosince 2014.

V dubnu 2014 podepsalo Rusko a Indie rámcovou dohodu o další výstavbě bloku Kundankulam 3 a 4.

Celková koncepce předpokládá výstavbu celkem 12 bloků Ruské provenience z toho osm by mělo být v Kudankulam.

První trvalé úložiště jaderného odpadu na světě bude ve Finsku

Zařízení se bude nacházet v podzemí, částečně i v hloubkách přes 400 metrů, pod ostrovem Olkiluoto, nedaleko tamní jaderné elektrárny, a pojme až 6500 tun vyhořelého paliva. Doba spolehlivého uchování jaderného odpadu v tomto úložišti je odhadována na 100 tisíc let.

Ostrov Olkiluoto leží u jihozápadního pobřeží Finska. Na stavbu trvalého úložiště bylo loni v listopadu vydáno stavební povolení, místní obyvatelé s jeho vybudováním souhlasili a licenci na výstavbu a provozování dostalo finské konsorcium Posiva, založené dvěma provozovateli tamních jaderných elektráren (Fortum a TVO).

Zahájení provozu trvalého úložiště je nyní plánováno na rok 2023. Cena vybudování stavby je odhadována asi na jednu miliardu eur a celkové náklady včetně provozu během první stovky let
přijdou investory na ekvivalent dnešní 3,5 miliardy eur.

Firma Posiva je však ještě před zahájením činnosti úložiště povinna znovu analyzovat dopady úložiště na okolní životní prostředí a také možnost opětovného vyzvednutí odpadu, pokud to bude v budoucnu nutné. Navíc musí vyhodnotit i rizika dopravy vyhořelého paliva do úložiště. Finští odborníci koncepce a metody trvalého uložení jaderného odpadu zkoumali a vyvíjeli po více než 40 let. Švédsko má sice podobné plány, ale je o několik let pozadu za Finskem.

Součástí trvalého úložiště bude i malý provoz, kde se bude přivezené vyhořelé jaderné palivo (většinou v podobě kovových tyčí s uranem) “balit” a uzavírat do speciálních ocelových forem a mědí potažených kontejnerů.

Tyto kontejnery budou vzápětí elektricky svařeny. Kontejnery se pak budou postupně odspoda ukládat do štol či “depozičních jam” velmi suchého podzemního úložiště, které má obecně tvar dlouhé a pozvolna klesající šroubovicové chodby s různými odbočkami.

Palivo zalité betonem

Během přípravné fáze projektu, kdy byla ověřována pevnost skalního podloží, bylo vyhloubeno již asi 5 kilometrů tunelů, včetně tří šachet pro personál a ventilaci. Celkem se počítá až se 42 kilometry tunelů.

Po naplnění jednotlivých sektorů kontejnery bude následovat fáze jejich zasypání. Kontejnery budou po sektorech zasypány jílovými bloky a bentonitem, což je materiál, který vzniká zvětráváním čedičové horniny. Bentonitová výplň bude sloužit jako izolace i ochrana proti případnému posunu zdejšího žulového masivu. Později bude možné každý sektor i celé úložiště zalít železobetonem. Úložiště by mohlo být takto zapečetěno někdy po roce 2120.

Momentálně je nukleární odpad z jaderných elektráren většinou skladován ve speciálních vodních nádržích, umístěných v sousedství jednotlivých jaderných elektráren. Tato úložiště je však třeba považovat jen za dočasná, protože jejich trvanlivost nepřesahuje několik set let. Ve světě přitom dnes existuje asi 270 tisíc tun podobně uskladněného vyhořelého paliva.

Experimentuj

Motto výzkumníka: Z experimentu dvojnásobná radost. Prvá, když zjistíš, že to funguje a druhá, když zjistíš k čemu by to mohlo být dobré.

Až se tě léto zeptá, „co jsi dělal v zimě“ už víš co odpovíš?

Vodní pumpa s nulovou potřebou energie - zázrak

Kalendárium – může se hodit

29.1. Slunce vychází v EDU v 7:33 a zapadá v 16:47

Takto to vypadá u nás dnes po ránu. A teplota – 9 st. C

O očekávání tepla

Na svatého Polykarpa (26.1.) sněhu plná každá škarpa
Je-li Karel Veliký (28.1.) málo ledový, únor to zase napraví

Na Hromnice o hodinu více. o Hromnicích a počasí

Hromnice (2.2.) je výrazná meteorologická singularita a je k nim asi nejvíc přísloví

 • Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.
 • Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá.
 • Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jen tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.
 • Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.
 • Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
 • Tmavé Hromnice - sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost.
 • Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.
 • Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.
 • O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkud mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.
 • Metelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.
 • Přejdou Hromnice - konec sanice.
 • O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře déšť.
 • Pošmourný Hromnice - sedlákům milý velice.
 • O Hromnicích zamračeno - sedlákovi spomoženo.
 • Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více.
 • Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.
 • Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
 • Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
 • Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.
 • Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.
 • Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.
 • Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
 • Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.
 • Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
 • Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
 • Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len.
 • Na Hromnice husa po vodě - na velikonoce po ledě.
 • Na Hromnice kalužky - ukázka na jabka a hrušky.
 • O hromnicích teplo - medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu.
 • Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.
 • Na Hromnice kopalinky - uschovávejte obědinky.
 • Na Hromnice půl krajíce a půl píce.
 • Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.
 • Na Hromnice zima s létem potkala se.
 • Na Hromnice vezmi dvě kabanice.
 • Na Hromnice - skřivánek přes hranice.
 • Kdyby o hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.
 • Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
 • Na Hromnice - sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.
 • Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
 • Zelené Hromnice - bílé velikonoce.

Ale nakonec

 • Pakli sněží nebo hřímá, jaro jistě vblízku dlívá..

Stalo se

26.1. 1926 – Ve vesnici Ojmjakon v SSSR byla naměřena historicky nejnižší teplota na severní polokouli (−71 °C).
27.1. 1926 – John Logie Baird předvedl veřejně první televizní vysílání. Více pod čarou.
27.1. 1967 – Během simulovaného odpočítávání vypukl na kosmické lodi Apollo 1 požár, při kterém uhořeli astronauté Virgil Ivan Grissom, Edward Higgins White a Roger Bruce Chaffee.
28.1. 1986 – Raketoplán Challenger explodoval 73 sekund po startu, zahynula celá sedmičlenná posádka
28.1. 1900 – Byl založen Klub za starou Prahu.
28.1. 1820 – Fabian Gottlieb von Bellingshausen objevil Antarktidu.
29.1. 1886 – Karl Benz získal patent na první benzínem poháněný automobil.
29.1. 1996 – Prezident Jacques Chirac vyhlásil „definitivní konec“ francouzským nukleárním testům.
31.1.1950 – Prezident USA Harry S. Truman vyzval komisi pro atomovou energii, aby urychlila vývoj vodíkové bomby
31.1. 1961 – Šimpanz Ham se stal v rámci projektu Merkur prvním živým tvorem, který byl Američany dopraven do vesmíru
1.2. 1983 – V brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie byla provedena první transplantace jater v Československu
1.2. 2003 – Při sestupu do atmosféry došlo k havárii amerického raketoplánu Columbia, při němž zahynulo všech sedm členů posádky.
2.2. 2004 – Byla spuštěna sociální síť Facebook.
2.2. 1936 – V kriminalistice byl poprvé použit detektor lži.
3.2. 1966 – Na Měsíci přistála Luna 9
4.2. 1967 – Lunar Orbiter 3 se stal družicí Měsíce.
4.2. 2003 – Rozpadla se Svazová republika Jugoslávie.
5. 2. 62 – Zemětřesení a sopečná činnost zničila asi 60 % Pompejí.

První televizní vysílání

J. L. Baird experimentoval s dříve objeveným principem mechanického rozkladu obrazu pomocí tzv. Nipkovova kotouče. Zpočátku měl obraz velikost poštovní známky a měl jen 30 řádků postupně se Baird dopracoval až k 240 řádkům, kdy již vynález mohl být nabídnut veřejnosti. Roku 1924 zaujal veřejnost reklamními „přenosy“ obrázků ve výloze obchodního domu Selfridge na londýnské Oxford Street. První televizní „hvězdou“ (za honorář dva a půl šilinku) se stal poslíček Bill Tayton. 27. ledna 1926 předvedl Baird pohyblivý obraz doprovázený hudbou z gramofonu členům Britské královské společnosti a události pak dostaly spád. 5. března 1929 Bairdův opticko mechanický systém zakoupila tehdy již velká rozhlasová společnost BBC a 30. září téhož roku zahájila pokusné vysílání. Obraz s 240 řádky byl neostrý a roztřesený, účinkující byli vystaveni nesnesitelnému žáru reflektorů, bez nichž se obraz na přijímačích topil ve tmě. Šest let Baird svou televizi zdokonaloval, než se BBC rozhodla 2. listopadu 1936 zahájit konečně pravidelné vysílání.

A to je pro dnes všechno...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petr Dufek: Symbolické zlepšení důvěry v ekonomice návrat do normálu nezaručí

16:36 Petr Dufek: Symbolické zlepšení důvěry v ekonomice návrat do normálu nezaručí

Ekonomika se už pozvolna zase rozbíhá, ale na to, aby se dostala do původní kondice, ji čeká ještě h…