Byzantský katolický patriarchát: Vatikán nese zodpovědnost za nejtěžší zločiny proti lidstvu

08.06.2017 9:40 | Zprávy

Vatikán má usilovat o spásu věřících skrze pokání a o obrácení nevěřících skrze misie. Vatikán má bojovat za pravověrné učení proti herezím „pekelných bran“ (Mt 16,18). Pokud se ještě dnes odvolává na autoritu apoštola Petra, je povinen ho následovat v pokání!

Byzantský katolický patriarchát: Vatikán nese zodpovědnost za nejtěžší zločiny proti lidstvu
Foto: BKP
Popisek: Patriarcha Eliáš Antonín Dohnal

K čemu dnes Vatikán mlčí a co podporuje?  

Celosvětově probíhá proces skryté a cílevědomé změny myšlení – antimetanoia. Zasahuje de facto všechny oblasti života.

Juvenilní justice stojí v pozadí zločinů sociálních služeb. V Norsku počet sebevražd ukradených dětí v poslední době vzrostl až na 96 ročně! Děti ukradené sociálními službami z rodin prožívají psychická muka, jsou sexuálně zneužívány a tyranizovány. Informace o tomto násilí jsou tzv. „důvěrné“, ale pokrytecky se mluví o tzv. násilí v rodině. Za „násilí v rodině“ je dnes pokládána zdravá, přirozená výchova spojená s rodičovskou láskou k vlastnímu dítěti. Současní církevní představitelé i společnost mlčí! Stávají se tak spoluviníky za nejkrutější zločiny na nevinných dětech!

Gender ideologie

Sociální architekti globalizace plánují totální likvidaci instituce rodiny s cílem rozdělení společnosti na jakási plemena. Dle genderu bude zakázáno rozlišovat, kdo je muž a kdo žena. Navíc se tito psychicky narušení jedinci stanou otroky démonů skrze narkotika, alkohol a sexuální zvrácenosti. Většina skončí sebevražednou eutanazií. Demoralizace lidstva spojená s jeho satanizací směřuje ke globální genocidě.  

V Anglii byl ve 120 školách proveden experiment. Na bázi gender ideologie vytyčoval transsexualismus jako normu. Dětem bylo sugestivně vsugerováváno, že nejsou tím, kým jsou. Učily se, čím musí projít, aby změnily své pohlaví. Děti nemohly vidinu toho, co je čeká, psychicky unést a téměř 100 % uvažovalo o sebevraždě a 50 % se o sebevraždu pokusilo.

Už i internet je zneužíván k tomu, že formou hry se dítěti naprogramuje sebevražda. V rámci redukce lidstva jsou všechny zločiny a zločinecké systémy podporovány.

Prosazuje se princip: Co dříve lidstvu prospívalo, musí dnes sloužit k jeho sebezničení. Například OSN – dnes tato organizace podporuje nejtěžší zločiny proti lidstvu (tzv. sexuální výchova, gender, kradení dětí...)

Zdravotnictví: Skrze tzv. alternativní medicínu je prosazován destruktivní okultismus (akupunktura spojená s věštěním a magií tzv. jinu a jangu,...). vědecká medicína prosazuje interrupci, škodlivé vakcinace, čipizaci dětí, eutanazii, nákup lidských orgánů od zločinců,...

Školství: Od mateřských škol přes všechny školské stupně se prosazuje demoralizace, okultismus, nezodpovědnost. Protipřirozená paradigmata narušují psychiku, rozum a svědomí. Jde o programovanou morální, intelektuální a duchovní devastaci.

Kultura dnes rovněž slouží k devastaci společnosti.

Masmédia a internet jsou v rukou globalistů a reduktorů lidstva s duchem smrti.

Vytváří se virtuální společnost. Morální hodnoty jsou popřeny (viz Amoris laetitia). Zločiny se stávají beztrestnými, protože nejsou za zločiny pokládány.

Proč se lidé proti genocidnímu systému nepostaví? Proč na své sebevraždě spolupracují? To je tajemství zla v člověku – dědičný hřích, jehož podstatou je sebeklam s programem postupného sebezničení časného i věčného. Duch světa programuje lež, která se spojuje se semenem lži v duši člověka a otvírá ji duchu lži, ďáblu! Člověk se stává jeho otrokem. „Ďábel je lhář a vrah.“ (J 8,44) Bere na sebe podobu anděla světla a totéž činí i jeho služebníci (2Kor 12,4n).

Ježíš Kristus řekl: Metanoite – změňte myšlení a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15) Apoštolé NWO s duchem antikrista naopak usilují o antimetanoiu – mění přirozené myšlení ve zvrácené. Psychologicky postupují tak, že vzbudí vášně napojené na ložisko zla v člověku. Používají k tomu masmédia, vliv odpadlé církevní hierarchie, školství, kulturu, dekadentní hudbu, narkotika, propagaci sexuálních zvráceností... Razí heslo: „Užívej si všeho!“ Vatikán mlčí, anebo spolupracuje. Vytváří pseudoteologii o lásce, mi losrdenství a úctě k zvrácenostem.

Jak může být Vatikán svědomím věřícím a světu, když podporuje satanskou globalizaci? Schvaluje zvrácenosti (líbání nohou transsexuálům), prosazuje islamizaci Evropy a popírá existenci základních morálních norem (Amoris laetitia). Vatikán musí konat pokání z herezí II. Vaticana, které jsou toho otráveným kořenem. Musí se zřeknout falešné úcty k pohanským náboženstvím, a tím i k jejich démonům! Musí se zřeknout hereze ztotožňování Trojjediného Boha s Alláhem, nejvyšším (akbar) z 360 pohanských bůžků Mekky. Duch svět a (aggiornamenta) popřel skrze II. Vaticanum základní pravdy víry a morálky.

Dnes je celosvětově zaváděn antikristovský systém s cílem genocidy lidstva. Vatikán mlčí, a proto má větší vinu, než ti, kteří ho bezprostředně zavádějí!  

Role Vatikánu si byli dobře vědomi architekti NWO a jejich předchůdci, svobodní zednáři a ilumináti. Roncalliho, který byl v roce 1911 usvědčen z hereze modernismu, prosadili za svého papeže s jménem Jan XXIII. Podobně prosadili Bergoglia (Františka), který má stejného ducha. Hlavním úkolem Roncalliho bylo, aby v roce 1962 vyhlásil koncil a řízení koncilu předal převlečeným modernistům! Skrze II. Vaticanum byl vtělen nový program s duchem světa (aggiornamento) a vyhnán Duch pravdy. Tehdy ještě nikdo netušil, jaký sebelikvidační proces nejen církve, ale i lidstva, tím začíná!

Církev je Tajemné tělo Kristovo, Vatikán už dnes toto Kristovo Tělo nepředstavuje. Katolíci, kteří chtějí být spaseni, nemohou být v duchovní jednotě s odpadlým Vatikánem.

Jedině bude-li Vatikán činit pokání, přestane být prokletím pro oklamané katolíky, a pak už neponese zodpovědnost za připravovaný holocaust lidstva!

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Kdo seje vítr, sklidí bouři

Vážená paní Pekarová, nemyslíte, že "nešťastná vyjádření" používá soustavně pětikoaliční vláda vůči svým občanům, kteří mají výhrady ke způsobu jejího vládnutí a nazývá je dezoláty a proruskými živly? Je to skutečně slušné a s respektem k odlišným názorům? Zdravím a doufám v odpověď.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jan Keller: Deficit demokracie v praxi

15:49 Jan Keller: Deficit demokracie v praxi

Čas od času lze zaslechnout, že evropské instituce trpí deficitem demokracie. Pod takto obecným ozna…