Institut Aleny Vitáskové: Otevřený dopis ministryni spravedlnosti

16. 5. 2019 12:29

Statisíce životů, zničených justicí. Žádáme nápravu státních zastupitelství a soudů, potrestání těch, kteří nám zničilli život, a dostatečné odškodnění od státu za zničené životy.

Institut Aleny Vitáskové: Otevřený dopis ministryni spravedlnosti
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alena Vitásková
reklama

Vážená paní
JUDr. Marie Benešová
ministryně
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 424/16
128 00 Praha – Nové Město

V Praze dne 14. 5. 2019

Vážená paní ministryně,

předně nám dovolte, abychom Vám, za Institut Aleny Vitáskové a občany poškozené justicí, blahopřáli k jmenování ministryní spravedlnosti. Doufáme, že se nezaleknete „davu“ a v justici skutečně nastolíte právo a spravedlnost pro všechny občany naši vlasti. Doufáme, že se nenecháte odradit od své práce a rezolutně odmítnete diktát těch, kteří se snaží zakonzervovat stávající (pro obyčejné občany) zcela nevyhovující stav v oblasti justice.

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) je nezisková organizace, která se zabývá ochranou lidských práv a svobod, vymáhání práva a spravedlnosti nejen pro občany naší vlasti. Spolek byl založen v roce 2017 a je financován pouze z členských příspěvků a drobných darů. Nežádal a nepřijímá žádné financování z veřejných financí, dotací apod. ani ze státního rozpočtu ČR, ani z EÚ.

Za téměř dva roky činnosti jsme se seznámili s celou řadou porušování lidských práv a svobod, nedodržování zákonů s dopadem právě na obyčejné lidi, kteří již nemají sílu se proti zneužívání, nadužívání veřejné moci bránit, anebo jsou ve svém úsilí zcela neúspěšní a je jimi téměř až opovrhováno. Z výše uvedených zjištění jsme s velkou podporou spolků a občanů vydali v listopadu 2018 výzvu „Hlas volajících po spravedlnosti a právu“ (viz příloha).

Trvale vyhodnocujeme situaci, která se rozpoutala kolem Vašeho jmenování, a to již v době, kdy jste ještě nebyla jmenována. Tento postup nás jen utvrzuje v tom, že „síly“, které se snaží zvrátit možné nastolení vymahatelnosti práva a spravedlnosti, se nezaleknou ničeho. Jim jde zjevně o ovládání našeho státu touto „mocí“, která má nadále zůstat bez kontroly a zodpovědnosti.

Na druhé straně je nemalá skupina slušných, poctivých, pracovitých občanů, kteří byli poškozeni nezákonným stíháním. V jednom ze svých rozhovorů je NSZ Pavel Zeman označil jako „odpad“. To jsou ti, kteří byli po mnohaleté dehonestaci v trestním, či soudním řízení nakonec zproštěni obžaloby, uznáni jako nevinní. Bohužel je také řada těch, kteří byli bez řádných, nebo zmanipulovaných důkazů odsouzeni. Nyní se nacházejí pouze v postavení „nedůvěryhodné osoby“, vězně, odsouzeného zločince.

Vážená paní ministryně, mezi tímto „odpadem“ (jak tuto skupinu občanů nazval NSZ Pavel Zeman) máme celou řadu zničených životů lidí a jejich rodin, které se na Institut AV obracejí. Podle slov NSZ Pavla Zemana tento „odpad činí asi 5 %“. Jednoduchým propočtem dle počtu stíhaných osob se jedná ročně asi o 3 000 občanů. Pokud má každá z těchto osob rodinu (rodiče, prarodiče, děti, sourozence, manželé, přátelé, atd.), tak se jedná o okruh minimálně dalších deseti osob. Pak se dostáváme k číslu 30 000 lidí, kterým byl každoročně zcela zničen život jen proto, že osoby mající "výsostné postavení" v systému trestního stíhání (zejména státní zástupci) mají „právní názor“, bez ohledu na zákony. Často se prokáže, že tyto osoby, rozhodující nejen o svobodě, ale doslova o životech našich občanů, vůbec neznají platné zákony, anebo zcela vědomě manipulují a upravují důkazy ve prospěch svého "právního názoru", a tedy v neprospěch stíhaného občana. A to vše bez jakékoliv osobní a zejména majetkové odpovědnosti těch, kteří mají bránit právo a spravedlnost. Pokud bylo státní zastupitelství, po dobu řízení Pavlem Zemanem, takto "úspěšné“, tak se během jeho funkčního období cca 8 let jedná o cca 240 000 zbytečně zničených životů českých občanů.

Vážená paní ministryně, opravdu nechceme měřit síly na náměstích s těmi, kteří tak nedůvěryhodně brání čemukoliv, co by mohlo daný systém napravit. Jménem těch 240 000 zničených životů se ptáme: Koho to vlastně ta skupina demonstrantů hájí? Brání spravedlnost? Jakou? A pro koho? Pro zloděje, tuneláře a šmejdy?

Ve výčtu těchto nespravedlností musíme uvést i zničené životy těch, kteří se marně snaží dosáhnout spravedlnosti v občansko-právních majetkových sporech, a v celé řadě důsledků porušení zákonů. Tyto nespravedlnosti tolerují, v horším případě aktivně organizují, právě ti, kteří mají na pořádek a spravedlnost dohlížet. Mnozí z poškozených přišli o střechu nad hlavou, o všechny své úspory, rozpadla se jim rodina, mnozí z nich se ani náznaku spravedlnosti nedožili.

Každoroční odškodňování obětí nezákonného postupu ve výši stamilionů korun, které stát poškozeným z našich daní vyplácí, přece nemohou být, bez jakékoliv zodpovědnosti viníků (organizátorů policejní a justiční zvůle), nadále tolerovány. Občan, který po celý život poctivě pracoval, odváděl daně do systému, který ho, za jeho vlastní daně, následně nezákonně stíhá, se dokonce musí domáhat odškodnění u soudu, a to ještě ve výši, která zpravidla ani nenahradí náklady na advokáty a nikdy ničím nemůže ostatní škody a útrapy nahradit.

Stát, ve kterém si NSZ Pavel Zeman může dovolit vyrobit falešné důkazy pro Nejvyšší soud; stát, ve kterém státní zastupitelství pokryje pomluvy veřejnoprávní televize ČT v hlavním zpravodajství a NSZ Pavel Zeman se s tím ztotožní; stát, ve kterém je prokázána základní neznalost zákonů právě u těch, kteří posuzují zákonné a nezákonné jednání; stát, ve kterém mohou obžalovávat a dokonce soudit české občany bez znalostí spisů, takový stát již není demokratickým a právním státem.

Vážená paní ministryně, tisíce lidí očekávají Vaše kroky k nápravě, tisíce lidí očekávají světlo v černé díře, zvané statní zastupitelství a soudy. Protože konkrétní případy jsou pro ilustraci nejlepší, dovolí si Vám IAV postupně předkládat informace o selhání v oblasti justice a to od občanů, kteří se na IAV obraceli a obracejí a kteří ještě stále věří, že lze nezákonnosti zastavit, a to pouze osobou ministryně spravedlnosti, hodné toho jména.

Jako první si dovolujeme přiložit, pro Vaši informaci, trestní oznámení (TO) podané IAV dne 8. 5. 2019 na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, ve věci podezření z trestné činnosti vytvoření a předložení falešného důkazu Nejvyššímu soudu.

Selhání NSZ Pavla Zemana spatřujeme mimo jiné i vtom, že toleruje "nepřímé úplatkářství" v oblasti bydlení. Někteří státní zástupci a soudci stále bydlí v "bytech pro chudé" za nájem 60,- Kč za m2. Skutečnost, že tyto byty jsou určeny výhradně pro občany s nízkým příjmem, NSZ Pavel Zeman neřeší, přestože je informován. V daném případě se jedná minimálně o „morální“ selhání některých státních zástupců. I touto problematikou se IAV dlouhodobě zabývá.

S pozdravem

Ing. Alena Vitásková
předsedkyně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Miroslav Macek: Já navrhuji zavřít Prymulu

13:15 Miroslav Macek: Já navrhuji zavřít Prymulu

Středeční glosy Miroslava Macka