Jan Campbell: Letenské náměstí a Zeď nářků

25.11.2019 14:57

Letenské náměstí vzniklo v roce 1912 po výstavbě činžovních domů na bývalém tržišti. První zmínka o Letné, původně zvané Leten, pochází z roku 1261. Tehdy se zde konala korunovační hostina Přemysla Otakara II. Letná získala význam v roce 1420, kdy se na Letné nacházel vojenský tábor Zikmunda Lucemburského. Později byly na Letné tábory habsburské, francouzské, pruské a švédské. Dnes se klade základ táborům převážně českých, věčně nespokojených občanů, vedených mladými a nepoučitelnými loutkami sboru, zvaného Milion chvilek.

Jan Campbell: Letenské náměstí a Zeď nářků
Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: Jan Campbell

Jestliže v roce 1968 létaly nad Letnou a přistávaly na Letné sovětské vrtulníky, to dnes v době nejistoty, nespokojenosti, zvědavosti a zábavy, létají nad táborem protestantů zatím jenom neozbrojené drony s kamerami. Ty registrují reakce masy na akcích a požadavky Milionu chvilek. Jejich každý mozek, mající stejnou konzistenci jako tofu sýr, vyrobí po probuzení tolik energie, kolik ji potřebuje malá žárovka. Akce a plány Milionu chvilek ve spojení s verbálními a písemnými nářky různých známých, méně známých a cizincům pravděpodobně zcela neznámých osob, nabízejí v době listopadových (pseudo) oslav zamyslet se jinak nad Letnou, dříve označovanou jako devátý kopec Prahy.

Současný význam devátého kopce Prahy se nabízí pro srovnání s významem nejposvátnějšího místa Judaismu, třetího nejposvátnějšího místa Islámu a i pro protestanty důležitého místa - Chrámovou horou, někdy zvanou hora Moria. Hora se nachází v jeruzalémském Starém Městě. Pohled z ní, podobně jako z Letné, přivádí na různé myšlenky a k různým otázkám. V případě Letné by se Milion chvilek mohl raději věnovat výstavbě pražské Zdi nářků. Nebo navrhnout přejmenovat náměstí a stávající budovu na západní straně Letné na moderní českou Zeď nářků? V hebrejštině to zní přibližně ha-Kotel ha-ma´aravi. Český název Zeď nářků byl převzat od Arabů (al-Burák). Správné označení je však - Západní stěna.

První věrohodná zmínka o Západní stěně pochází z roku 1488. Prostor před ní je dodnes považován za "synagogu". To je místo, kde je při vstupu požadováno pokrytí hlavy a oddělení mužů od žen. Nemám pochyb, že hnutí Milion chvilek by s pomocí lidských a LGBT práv našlo řešení pro moderní využití Letné s beztrestným obejitím disciplíny požadované v Jeruzalémě.

Letná, jako místo - náměstí nářků a šedobílá budova na západní straně Letné jako česká Zeď nářků, by mohly sloužit mnoha nespokojeným občanům, odhodlaných hledat viníky svého osudu všude jenom ne u sebe, pro beztrestné vyjadřování a modlitby za lepší budoucnost. Kromě uvedené funkce náměstí a budovy, by Praha mohla po odchodu UK z EU vyhlásit tuto lokalitu za náhradu londýnského Hyde Park Corner. Proč?

Protože budoucnost české kotliny spojené s potápějící se lodí EU, do vesmíru a jihovýchodní Asie mířícího NATO (s rozpočtem ve výši cca 80% všech známých světových, vojenských výdajů) a ztrátou reálných možností ke spolupráci založené na dialogu s ČLR, RF a dalšími státy, budou charakterizovat - s pravděpodobnostmi, hraničící jistotou - zvětšující se počet naříkajících, především (mladých občanů) sněženek a ztráty všeho druhu, včetně zbytků rozumu a soucitu.

O ztrátách, které jsou již přede dveřmi, vědí znající věcí a dění ve světě a také někteří čeští politici. Proto si vymysleli jako náhradu za ztrátu ČLR například Indii a další exotické krajiny. K nim patří mimo jiné Singapur s kvetoucí disciplínou a pořádkem založených na vyschlé a nekvetoucí korupci. V Mexiku a Vietnamu je tomu jinak. Proto tam odletěly delegace PS ČR a zcela jistě i obchodníci s větrem, zatím bez větrného kohouta.

Bezpochyby bude možné se po návratu poslaneckých delegací dovědět o úspěchu cest a perspektivách pro českou kotlinu. V ní mnozí ve vatě žijící politici, chytré hlavy a šikovné ruce si zatím neuvědomují, že dnes víme zanedbatelně málo, mnozí prakticky nic o přirozené inteligenci. Proto se z neznalosti vrhají do náruče umělé inteligenci. Současně s ní sní o e-autech a e-letadlech, jako by těch škod z neprůjezdných cest, dálnic a železnic, degenerujícího vzdělání a nekonečných reforem způsobených přirozenou inteligencí, Gretami, Hřiby a M-chvilek, nebylo víc než dost.

Vím, že nikdy není a nebude tak zle, aby nemohlo být ještě hůře. Abychom však mohli zůstat optimisty a nemuseli myslet o škodách z lineárního technologického vývoje a z automatizace znalostí, budeme ve falešné naději idealizovat oběti umělou inteligencí. Ta nekojí podobně jako mnohé moderní matky. Budeme ignorovat jiné vědecky dokázané skutečnosti.

Jednou z nich je změna funkce a nasměrování práce mozku při sebemenším pocitu zvětšení moci. Změna práce mozku způsobená pocitem zvětšení moci zmenšuje totiž schopnosti soucitu! Ten se vypařuje u lidi již dnes v takové míře, že ani skutečnost zvýšeného rizika onemocnění rakovinou z dlouhodobého používání mobilu, neberou mnozí rodiče a politici vážně. Proto se vše snaží zabalit do sítě G5. Nebudu veřejně popisovat a identifikovat hlavní a rozumová - vědecky prokazatelná rizika z takového pokroku, protože: komu není rady, tomu není pomoci. A kdo chce kam, pomozme mu tam.

Tam pojedeme vesele e-autem nebo poletíme e-letadlem po cestě zvané cul-de-sac. Tak se jmenuje i černá komedie Romana Polanského a Gérarda Bracha. Poletíme, kam? Dnes je na pořadu dne oficiálně největší demokracie na světě - Indie. Protože je ČLR neposlušná, má čas a my ji nemůžeme zastavit na cestě ke svým cílům.

Indie je in i proto, že tam kámen moudrosti leží v orlím hnízdě. V Indii se traduje, že je příjemnější být tváří v tvář tygrovi, než úředníkovi, a že ani ta nejhloupější žena nepoví muži pravdu. Tu se u nás v Evropě nedovíme od nejchytřejších, ani od nejhloupějších příslušníků již 13 druhů genderu.

Například: polovina (ne) demokratické Jižní Ameriky je v plamenech kvůli do nebe volající sociální nespravedlnosti, korupci a receptům MMV a podobných rádců. V Rusku je oficiálně 20,9 milionů chudých, to jest občanů s výdělkem cca 12 tisíc rublů měsíčně. Mnoho ruských liberálních médií se snaží s pomocí profesionálním dozorováním, zveřejňováním nekonečných korupčních afér, reportážemi o mrznoucích a okradených občanech a migrantech z jižních států, diskreditovat konání prezidenta Putina a jeho týmu. Ne vlády, zdůrazňuji.

V tomto kontextu navrhl například v těchto dnech jeden z bohatých ruských bankéřů osvobodit chudé Rusy od placení daní a tím jim pomoci. Že by zveřejnil kolik stojí administrace sběru daní u chudých a srovnal výsledek se svým majetkem v zahraničí a honorářem svých poradců a právníku, to ho nenapadlo.

V roce 1861 zrušené nevolnictví v Rusku se tak po krátké pauze, kterou lidé neuměli a nezvládli využít ve svůj prospěch jako dar, vrací zpět nejenom do Ruska, ale i do Evropy v moderní formě. Tu tvoří staronová, nezkrotitelná a cynická byrokracie, nadnárodní korporace zaměňující důležité státní funkce, a pořád ještě Iiberální politika s mýtem, že problémy ve světe lze řešit ekonomickými prostředky a metodami. To vše ve spojení s e-vládou, IT a brzy i UI, ukotví moderní nevolnictví na dobu, kterou ukončí pouze příští velký konflikt.

Do té doby bude radit v Africe Ebola a podobná onemocnění. Západní lékaři pracující v Africe se budou bát vyjít na ulici bez ochrany. Nikdo jim ani nepomůže, až se osamostatní nové zbraně a technologie s umělou inteligencí se začnou zabývat poradenstvím. Platí to nejen pro ČR, ale i pro Rusko, ČLR a další státy, jejichž oficiální politiku vzdělaní a kultury si neuvědomuje, že je nejvyšší čas vnímat planetu jako kosmickou loď. Tu mohou řídit a opravovat pouze někteří, bez korupce vybraní a vzdělaní lidé - profesionálové, v žádném případě amatéři nebo obchodníci-překupníci, či dokonce roboti s UI.

Co již umí uvedení roboti s UI jsem se dověděl před několika dny, v době sílící mediální kampani proti prezidentu Putinovi. Robot s UI vlastněný státní společností, opakovaně i po vysvětlování a přímluvě, dával radu veřejnosti: migrovat! Neřekl ale, kam. Proto se vracím k Indii.

Pro ni je delší dobu charakteristická vysoká úroveň nepředvídatelnosti a jasné prosazování národních - hospodářských zájmů. Hospodářský růst Indie lze připsat procesům globalizace, podobně jako zvětšující se počet protekcionistických měr, zaměřených na ochranu domácího trhu.

V nestabilních podmínkách mezinárodních vztahů, hodnotí Indie dlouhodobá vyjednávání o svobodném obchodování s nejasnými smluvními podmínkami jako nesmysl. Proto (mne) nepřekvapuje, že Indie odmítla - pro mnohé překvapivě a neočekávaně - vstup do všeobecného regionálního, hospodářského partnerství (RCEP). Jeho účastníky měly být státy ASEAN, ČLR, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland.

V kontextu rozhodnutí o neúčasti Indie v RCEP se nachází problematika obchodního deficitu s ČLR ve výši cca 53 miliard USD, import zboží přes třetí státy a v neposlední řadě, konkurence. Věci, které se týkají i ČR mající podle některých zdrojů namířeno do Indie.

Uvedenou problematiku a mnohem komplexnější obchodní strategie a taktiky jednání s potenciálními indickými partnery by si proto měla uvědomit nejenom vláda ČR, ale i podnikatelé, obchodníci a zprostředkovatelé. Při pošilhávání za náhradou narušené spolupráce s ČLR obviňované Západem z toho, co Západ sám desetiletí ba století praktikuje - ze špionáže, koupi podniků a technologií, vydírání, krádeže a světe (ne)div se, z nabízení stipendií a pracovních pobytů cizincům za podmínek, které si doma nemohou ani představit - neuškodí si uvědomit rozdíly hodnotových archetypů Indie, ČLR a ČR.

Pro posouzení a hodnocení šancí v Indii je významná i nepřítomnost 7 lídrů z 10 států ASEAN, včetně USA. Ty poslaly na 35 summit ASEAN pouze poradce, v otázkách národní bezpečnosti, Robert O ´ Briana. Je to netypické, ale dnes představitelné ponížení úrovně představitelů ASEAN. Kdo ví, jak bude ponížená EU svým atlantickým spojencem, který si podobně jako EU neuvědomuje, že chudák je ten, kdo chce být bohatý, že úrok je cennější než kapitál a vnuk cennější než syn. To se podrobně nezmiňuji o indické pravdě: Na zítřek se odkládá jedině hněv. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

reklama

autor: PV

změny ve smlouvách

Dobrý den, nechápu, jak piráti mohou podpořit pro nás tak nevýhodné změny zakládajících smluv EU. Nebo myslíte, že jsou pro nás výhodné? A kdyby byly změny schváleny, neměli bysme jako občané mít pak možnost rozhodnout, zda chceme v EU nadále zůstávat? Myslíte, že změny projdou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

10:35 „Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

Už pátý díl cyklu o lecčems a mnohém, který měl premiéru na YouTube kanálu Vladimíra Franty a obsaho…