Jan Zavřel: Soudní znalci – jistota nebo seznam zcela nespolehlivých jedinců?

22.09.2023 15:36 | Glosa

Výzva panu ministru spravedlnosti.

Jan Zavřel: Soudní znalci – jistota nebo seznam zcela nespolehlivých jedinců?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr spravedlnosti Pavel Blažek

Podle zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech znalec „Znalec je povinen vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a odvětví a případně specializaci, pro které má oprávnění vykonávat znaleckou činnost, s odbornou péčí, nezávisle, nestranně a ve sjednané nebo stanovené době.“ (§1, odst. (3)).

Dále pak: „ve věcech výkonu znalecké činnosti a ve věcech žádostí o zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců“) rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“).“ (§3).

„Slib znalce zní: „Slibuji, že při své znalecké činnosti budu dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávisle a nestranně, že budu plně využívat všech svých znalostí a dbát o jejich rozvoj a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.““ (§5, odst. (2)).

Znalci musí projít vstupní zkouškou, kdy „Způsob vykonání vstupní zkoušky, její formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo vyhláškou.“ (§10, odstavec 10).

„Oprávnění vykonávat znaleckou činnost vzniká zápisem do seznamu znalců.“ (§11, odst. (1)).

Navíc podle Zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, platí: „Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

Nejspolehlivějším způsobem, jak ověřit, zda některá osoba je znalcem, je nahlédnutí do seznamu znalců (ZDE).

Na základě výše uvedeného by se tedy dalo konstatovat, že kvalitu soudních znalců garantuje Česká republika. Toto potvrzuje i ustanovení „Dohled nad výkonem znalecké činnosti znalce vykonává ministerstvo (dále jen „orgán dohledu“). (§35, odst. (1)).

Jiný názor však má Vrchní státní zastupitelství v Praze, které doslova říká: posudek „… mohl posoudit i jako laik, neboť hodnota předmětu zajištění udávaná jeho posudkem převyšuje skutečnou hodnotu posuzovaných nemovitostí o více než 60 %, …“ Zde je na místě konstatovat, že žádná „skutečná“ hodnota nemovitosti neexistuje.

„…, tedy jím poskytnutá zástava byla téměř čtyřnásobně nadhodnocena, přičemž takový rozdíl hodnoty je srozumitelný i laikovi.“ Vůči jaké hodnotě byl laik povinen hodnotit posudek provedený soudním znalcem?

Podle Nejvyššího správního soudu jsou znalecké posudky vypracované soudním znalcem postaveny na roveň laickému odhadu. NSS doslova říká: “..., tedy být schopni odhadnout cenu obvyklou [§2 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a svůj laický odhad použít v úvaze o akceptaci zástavy.” Z tohoto pohledu jsou posudky soudních znalců zcela zbytečné, neboť každý laik je schopen vypracovat posudky spolehlivější.

NSS ba dokonce konstatuje, že posudky zpracované soudními znalci je schopen posoudit každý notář, každý pracovník finanční správy či pojišťovny.

Vážený pane Ministře spravedlnosti, z tohoto pohledu je institut soudních znalců zcela zbytečný. Jejich posudky jsou zcela nedůvěryhodné a musí být přezkoumávány každým laikem. Doporučuji Vám proto, abyste v rámci úsporného balíčku vlády tuto agendu zcela zrušil. Navržením takovéto úspory určitě zvýšíte svou prestiž mezi ostatními členy vlády.

A jak to bude podle výše uvedeného fungovat do budoucna? Laik provede vlastní odhad tržní ceny nemovitosti a příslušný pracovník banky, pojišťovny, finančního úřadu či notář provede přezkum takového posudku. A všichni ušetří spoustu peněz ….

Názor, že soudní znalci jsou zcela nedůvěryhodní jedinci podporuje i výrok českého ombudsmana Otakara Motejla, který se těší v odborných kruzích i ve veřejnosti nesporné morální a odborné autoritě, a v jednom tiskovém prohlášení z roku 2007 si nebral servítky a prohlásil: „Soudní znalci ničí lidské životy! Případy, kdy soudní znalci pochybili, mívají často za následek zpackaný lidský život, jejich odpovědnost je ale téměř nulová… Nekonečné průtahy při vypracování posudků, jejich velmi sporná kvalita, ale také jejich nadužívání, téměř žádné postihy za nepravdivé, špatné nebo pozdně dodané posudky, to všechno je třeba akutně řešit. …Trend je takový, že soudci bez znaleckého posudku téměř nerozhodnou. A výsledkem je až taková absurdita, že v podstatě nesoudí soudce, ale znalec.“

Jan Zavřel

reklama

autor: PV

Ing. Petr Mach, Ph.D. byl položen dotaz

SPD

Prý budete kandidovat za SPD? Proč právě za ně a ne za Svobodné? Vy s politiku, kterou razí Okamura a jeho názory souhlasíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

10:35 „Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

Už pátý díl cyklu o lecčems a mnohém, který měl premiéru na YouTube kanálu Vladimíra Franty a obsaho…