Karel Januška: Cesta k právnímu státu

28.12.2017 17:29

Moc soudní je základním kamenem správného chodu státu. Pravda a spravedlnost jsou termíny, které jsou základem každé demokracie.

Karel Januška: Cesta k právnímu státu
Foto: FB Karel Januška
Popisek: Karel Januška
reklama

Abychom se vrátili ke spravedlivému soudnictví je třeba přikázat soudcům, aby ctili schválenou Ústavu. Aby ctili tisícileté poznání, že pravda je ta nejvyšší hodnota, kterou musí každá demokracie striktně dodržovat. Následujícími jednoduchými paragrafy se republika stane právním státem:

§ 1. Hierarchické uspořádání poznatků a právních norem tvoří „Zákon“, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

1. zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,
2. Ústava, Listina práv a svobod,
3. nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO)
4. zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,
5. nařízení institucí a osob, které jsou zmocněni taková nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje porota nejméně tří soudců. Její rozhodnutí musí být jednomyslné.

§ 3. Soud nesmí měnit žalobní návrh. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové, každý občan má nárok na dva zákonné soudce. Soudy na každém stupni mají povinnost vyřešit spor. Nemají pravomoc nutit jiné soudy, aby za ně rozhodovaly.

Ústava hovoří jasně: "Soudci musí rozhodovat nezávisle a nestranně." Žádná hierarchie v soudním uspořádání nesmí existovat. Může existovat specializace. Soudní spis může putovat mezi různými soudy. Ale žádný soud nesmí přikázat jinému soudu, aby nějak rozhodl. Nesmí vrátit soudní spis s dovětkem, aby soud respektoval "závazný právní názor", nebo "naléhavý právní zájem". To jsou výmysly buď Ústavního soudu, nebo justiční mafie z ministerstva spravedlnosti. To je příčina nekonečných soudních sporů. Důsledkem jsou justiční paláce s nulovým efektem pro společnost a soudní procesy připomínající hru ping-pong.

Soudy se musí vrátit k tomu, co činily tisíciletí: Spravedlivě rozhodovat spory mezi dvěma subjekty.

V současnosti se soudy staly prostředkem, jak si zajistit výkonnou moc. Je to důsledek výsledků druhé světové války. Uchopení vlády diktátorem (Hitlerem, Stalinem), který nevzejde ze svobodných voleb, vede k tomu, aby diktátor ovládl moc soudní.

Základním kriteriem každého rozsudku je jeho spravedlnost. Již v antice položili rovnost mezi spravedlností a pravdivostí. Každý rozsudek (výrok soudu) lze kontrolovat, zda vyhovuje tomuto testu. Proto v zásadě platí dvouhodnotové hodnocení rozsudků. Soudce rozhoduje, zda žalobce (ten který se na soud obrací) má pravdu, nebo nemá pravdu. Žádné poloviční rozhodnutí neexistuje. Existují spory, které je těžké rozhodnout.

Existuje-li konkrétní důkaz činu (skutková podstata, jako zabití, přepadení, sedm milionů v krabici) je rozhodování soudce jednodušší. Trestný skutek je obvykle uvedený v zákonných předpisech (trestním řádu) a výši trestu soudce stanovuje podle svého svědomí. Soudce posoudí, zda je skutek žalobou řádně doložený a podle svého vědomí a svědomí rozhodne, zda se skutek stal nebo nestal.

Výrok soudu je buď: Žaloba je v právu (žalovaný je vinen), nebo: žaloba se zamítá (žalovaný je nevinen).

Složitější případ nastává, když soudce rozhoduje o trestné činnosti. Vzniká domněnka (pochybnost), zda některá činnost je trestná (korupce, převádění peněz na jiné účty, povinnosti vyživovat osoby ...). Takové případy lze s úspěchem jednoznačně rozhodovat důkazem opaku (v matematice důkaz sporem). Výrok soudce musí být pravdivý k oběma stranám sporu.

V soudním řádu platném od roku 1849 do roku 1963, byl důkaz opaku definován takto: „Skutky, pro jejichž existenci zákon stanoví domněnku, nepotřebují důkazu. Důkaz opaku jest dovolen, pokud jej zákon nevylučuje.“

Pro každou (právní) domněnku je povolený důkaz opakem, s výjimkou těch domněnek, o kterých právní předpisy něco nařizují. Soudce (zákon) určuje, zda je důkaz opaku povolený.

Výrok soudce je také domněnka, kterou lze testovat důkazem opaku. Čili soudce si musí být vědom toho, že jeho výrok má být pravdivý a projít testem opaku.

Spory o platnosti smlouvy: Během trvání smlouvy může nastat spor, zda byly porušené smluvní podmínky, a jedna strana požaduje zneplatnění smlouvy od jistého okamžiku. Soudce musí rozhodnout, zda došlo k porušení smluvních podmínek, a musí rozhodnout ve prospěch té strany, která je v právu, čili která strana smluvní podmínky neporušila. Když žalobu podává strana, která smluvní podmínky neporušila, výrok soudu musí být: „Žalobce je v právu. Žalovaná strana splní podmínky, uvedené v žalobě. Náklady žalobce a soudu hradí žalovaná strana.“ Když podává žalobu strana, která smlouvu porušila, výrok soudce musí být opak výroku předešlého: „Žaloba se zamítá. Náklady soudu a žalované strany hradí žalobce. (Případně žalobce musí splnit podmínky vzešlé ze soudního řízení.)“ K žádné jiné možnosti nemůže dojít. Tím má skončit rozhodování soudu I. instance.

Příčiny špatné práce justice:

1. Soudce I. stupně nekontroluje svá rozhodnutí důkazem opaku. Netestuje, zda vynesl pravdivý výrok. Pokud soudce I. stupně zjistí, že jeho výrok neprojde testem opaku, má možnost své rozhodnutí opravit, nebo trvat na svém výroku. V tom případě by měl v rozsudku přiznat, že jeho rozhodnutí je sice v rozporu s pravdou, ale skutečnosti ho přiměly k tomu, aby rozhodl podle svého svědomí (soudcovské cti).

2. Soudci odvolacích soudů (II. stupně) nedodržují Ústavu. V Ústavě je jednoznačně stanoveno, že nikdo nesmí nezávislé rozhodnutí soudce ohrožovat. Nikdo je termín zcela jasný. V první řadě nesmí své rozhodnutí ohrožovat samotný soudce. To značí, že soudce může daný spor rozhodovat pouze jednou. Žádnému soudci nesmí nikdo nařizovat, aby rozhodl jinak. Ani soudce odvolacího soudu nesmí ohrožovat nezávislé rozhodnutí soudce I. stupně.

Ústava předpokládá dvoustupňový soudní systém rozhodování (axiom), protože ten je z hlediska soudních nákladů optimální. Špatná rozhodnutí soudu I. stupně může zkontrolovat odvolací soud. Odvolací soud má možnost rozhodnutí soudu I. stupně potvrdit, opravit, nebo vynést své konečné rozhodnutí.

Ve výjimečných případech může ještě rozhodovat dovolací soud, protože je někdy nemožné porovnat dvě práva, která jsou v předpisech uvedená. Dovolací soud by měl být soudem smírčím.

Protože náš soudní systém uvedené dvě podmínky nerespektuje, soudní spory se dostávají až k Ústavnímu soudu. Z Ústavního soudu se stal soud dovolací. Rozhoduje o právech rodičů pobývat s dětmi o svátcích vánočních. Ústavní soud povolil v právním systému termíny „závazný právní názor“ nebo „naléhavý právní zájem“. Tyto termíny dovolují odůvodnit i nepravdivé (lživé) výroky.

3. Státní zástupci v současnosti podléhají ministru spravedlnosti. Státní zástupci jsou úředníci státu, kteří dohlížejí na práci policie. Práva státního zástupce musí být obdobná, jako jsou práva občana. Státní zástupce má nesporné právo a povinnost sdělit soudu o trestném skutku (chování) občana nebo jiného subjektu. Nesmí mít právo takové obvinění zveřejnit dříve, než o tom rozhodne soud, protože by se mohl dopustit trestného činu pomluvy bezúhonných občanů. Což se v minulosti stávalo v mnoha případech, a posledním případem je kauza Babiš.

Státní zástupce nesmí mít právo dovolání (proti rozhodnutí soudu II. stupně). Protože by státní zástupce vždy rozhodl ve prospěch státu (čili svůj).

Pravomoc obracet se na poslaneckou sněmovnu by měl mít výhradně nejvyšší státní zástupce. V žádném případě by tuto pravomoc neměl mít policejní orgán.

Státní zástupci by měli podléhat ministru vnitra, protože ten je zodpovědný za práci policie. Státní zástupci musí dohlížet a řídit vyšetřování. Ministři spravedlnosti a vnitra by měli být v koaliční vládě z různých politických stran.

Každé rozhodnutí soudu je pravomocné. Odvolání (proti rozhodnutí soudu I. stupně) nebo dovolání pozastavuje pravomocné rozhodnutí.

Mimořádné dovolání proti rozsudku soudu II. stupně je možné pouze ve vymezených případech. Dovolací soudy by měly být soudy smírčí. V každém sporu se jedná o určení, který ze dvou účastníků sporu má pravdu. Existují spory, u kterých nelze porovnat dvě práva. Není žádný důvod k tomu, aby řešení trvala léta.

V každém sporu může mít pravdu pouze jedna strana. Proto je dvoustupňový systém, který byl zavedený už za Rakouska optimální z hlediska nákladů.

Kdyby se poslanecká sněmovna rozhodla dát soudnictví do stavu, který předpokládá právní stát, byl by to pro občany ten nejvýznamnější krok, pro zlepšení právních jistot občanů.

Karel Januška

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Radim Valenčík: „Česká“ manipulace slovenskými volbami

14:57 Radim Valenčík: „Česká“ manipulace slovenskými volbami

V těchto dnech jsme byli přímými účastníky masivního a bezprecedentního vměšování jednoho státu do …