Luboš Holeček: Převod dětských domovů pod MPSV vidíme jako nesmyslný a vylobovaný

24.03.2017 11:35

Otevřený dopis ministryni školství

Luboš Holeček: Převod dětských domovů pod MPSV vidíme jako nesmyslný a vylobovaný
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová

Vážená paní ministryně školství, obracíme se na Vás se žádostí o pomoc. Dětské domovy, které se v současné době zřizují krajské  jednotlivé kraje se návrhem ministryně práce a sociálních věcí  Mgr. Michaely Marksové mají převádět pod gesci MPSV.Jsme přesvědčeni, že nakonec zvítězí zdravý rozum a vše bude provedeno v zájmu dětí. Dětské domovy mají hlavní úkoly výchovu a vzdělávání, až poté plní úkol sociální.

Paní ministryně MPSV Mgr. Michaela Marksová soustavně podává nepravdivé a lživé informace veřejnosti o dětských domovech. Přirovnání dětských domovů ČR se sovětským systémem je pro nás urážlivé a nepřijatelné.  Paní ministryně MPSV Mgr. Michaela Marksová soustavně dehonestuje naší práci. V současné době jsou dětské domovy rodinného typu a děti v nich žijí stejným způsobem jako v biologické rodině. Pravidelně každé tři měsíce kontroluje výkon ústavní výchovy okresní státní zastupitelství, kde hovoří i s dětmi. Česká školní inspekce v loňském roce provedla několikadenní důkladnou inspekci všech dětských domovů v Královéhradeckém kraji a všechny dětské domovy byly velmi dobře hodnoceny. Pedagogičtí pracovníci mají z osmdesáti procent vysokoškolské vzdělání a k tomu vystudovanou povinnou speciální pedagogiku, psychologické vyšetření osobnosti zda jsou pro tuto náročnou práci schopni.  Mnoho pedagogických pracovníků má pětiletý psychosociální výcvik a další odborné vzdělání.

Musíme si uvědomit charakteristiku dětí z dětských domovů. Kromě dětí, které přišly do dětského domova z důvodu osiření, se do ústavní péče dostávají děti často nechtěné, zanedbávané, zneužívané, týrané, anebo traumatizované celkovým rozpadem rodiny a ztrátou blízkých vztahových vazeb. Jejich základní biologické, emocionální a sociální potřeby bývají dlouhodobě deprivovány, což se významně projevuje v jejich prožívání a chování.Další významnou negativní predispozicí je genetický potenciál těchto dětí, neboť jsou zpravidla dětmi rodičů neúspěšných, závislých na alkoholu a jiných psychotropních látkách, osobnostně narušených, rodičů, kteří pro své vlastnosti nejsou dlouhodobě schopni žít a přizpůsobovat se hodnotám a pravidlům současné společnosti, přežívají na jejím okraji, nebo jsou jí zcela vyloučení či potrestáni (výkon trestu odnětí svobody aj.).

Z výše uvedených skutečností dále vyplývá, že se v ústavní péči nachází ve větší míře děti s psychickými obtížemi (úzkostné, agresivní, depresivní prožívání), poruchami přizpůsobení, disharmonickým vývojem osobnosti, psychosomatickými obtížemi či poruchami chování na jedné straně (medicínské hledisko), s obtížemi v učení (hyperkinetické projevy, symptomy ADHD, nižší intelektový potenciál dětí, poruchy učení, nedostatečně osvojené návyky, znalosti, dovednosti, nedostatečně rozvinuté schopnosti v důsledku zanedbanosti), s nízkou frustrační tolerancí k zátěži, problémy se sebevědomím (sebepojetím, sebehodnocením), často s mizivými volními vlastnostmi (syndrom naučené bezmocnosti) a v neposlední řadě- v důsledku toho, že se často jedná o děti přicházející do ústavu s dysfunkčního prostředí, sociálně znevýhodněné, jiné národnosti apod., - jde o děti, které si v sobě nesou silně zakořeněnou nedůvěru k dospělým autoritám, k systému, do něhož přicházejí, k pravidlům, kterým se mají přizpůsobovat. Jsou často silně emočně vázány na své rodiče, které si idealizují, drží se zažitých negativních vzorců chování, častěji se u nich vyskytuje tabakismus a jiné sociálně patologické projevy chování.

Dnes v dětských domovech pracují s dětmi odborníci – psychologové, speciální pedagogové, terapeuti  a další odborníci. Byli bychom velice rádi, pokud byste si našla čas a přijela se podívat do našich zařízení.

Převod dětských domovů vidíme jako nesmyslný a vylobovaný, kde se jedná o vyvedení peněz do soukromých organizací, kde nebude možná kontrola. Tato žádost byla dne 16. 3. 2017 projednána na KÚ KHK.

Paní ministryně, žádáme Vás o zodpovědné posouzení převodu dětských domovů pod resort MPSV. Nedovolte, aby došlo ke snížení standardu výchovy dětí, které máme zodpovědně nastavené.

PhDr., Mgr. Luboš Holeček
ředitel  DD a ŠJ Nechanice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jan Campbell: Po volbách v Ruské federaci

19:53 Jan Campbell: Po volbách v Ruské federaci

Volby do Státní Dumy (SD) proběhly poprvé v historii Ruské federace a po změně Ústavy RF během tří …