Petr Lachnit: Aktivizace je součástí soudobých trendů v péči o seniory

16.08.2017 7:36

"Pryč je doba, kdy v sociálních službách bylo hlavním cílem v péči o seniory zabezpečit jejich základní životní potřeby. V době, kdy se věk seniorů prodlužuje, stává se nedílnou součástí moderní péče o seniory jejich aktivizace," uvádí radní pro sociální oblast MČ Praha 5 Petr Lachnit a dodává...

Petr Lachnit: Aktivizace je součástí soudobých trendů v péči o seniory
Foto: Praha 5
Popisek: Radní Petr Lachnit během aktivizace seniorů

Ruku v ruce s prodlužujícím se věkem seniorů se dostává do popředí prevence fyzického a duševního stárnutí seniorů, která spočívá spolu s dodržováním zdravého životního stylu i v tělesných aktivitách a dostatečném zatěžování a trénování mozku a udržování si intelektuálního rozhledu.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (ZDE) má vytvořený funkční systém poskytování sociálních služeb a sociální péče pro seniory a zdravotně a tělesně postižené občany formou rozšířené nabídky aktivizačních programů a volnočasových aktivit. Odborní pracovníci se na jednotlivých střediscích setkávají se seniory, kde se společně plánují aktivizace a realizují se volnočasové programy, ve kterých si mají možnost senioři procvičit paměť formou testů, kvízů, deskových her a reminiscenčních technik, které podporují a rozvíjejí jejich kognitivní funkce. Senioři si v prostorách komunitních center, ale i v domě s pečovatelskou službou zvykli sami organizovat i řadu kurzů, seminářů, setkání, workshopů, výletů, které je motivují k dalším společným aktivitám, setkáním a zážitkům. Podstatou fungování středisek příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 se tak stala komunitní forma práce s občany.

Sociální péče je obohacena o aktivity a aktivizační programy nejen pro aktivní občany z komunitních center Louka, U Královské louky 5 a Prádelna, Holečkova 38, ale i pro klienty Domu sociálních služeb Na Neklance 15 a Domu s pečovatelskou službou, Zubatého 10.

V pobytovém zařízení v Domě sociálních služeb probíhají specifické aktivizace individuální a skupinové pod vedením profesionálního týmu odborných pracovníků. Individuálně formou nácviku chůze, pohybu na lůžku, nácviku sebeobslužné péče. Ve skupině také vedle pohybových cvičení, realizujeme cvičení paměti a reminiscenční aktivity, které podporují, rozvíjejí a pomáhají udržet mentální schopnosti seniorů. Klienti se mohou zapojit i do sázení rostlin v atriové komunitní zahradě a tvořivé dílny, výrobou různých doplňků a předmětů zejména pro radost a své příbuzné a známé. Tím si cvičí jemnou motoriku a získávají tak motivaci k rozvíjení dalších činností. Pro tyto klienty je velmi důležité navazování společenských kontaktů při pravidelných setkáváních se při různých významných příležitostech, jako jsou oslavy narozenin v kavárničce domu a kulturních akcí a vystoupení hostů. Těchto aktivit se zúčastňují i jejich rodinní příslušníci, kteří se naučili zde být i pravidelnými hosty. Nejenže se účastní těchto aktivit, ale i pomáhají s vytvářením kulturních programů a oslav. Svým rodičům, známým, přátelům, kteří jsou momentálně v zařízení projevují tak svou sounáležitost a oporu. V některých případech tímto dochází i ke zlepšování a ztmelování vztahů v rodinách a navazování dlouhodobých přátelství, která přetrvávají i po dobu, kdy klient naše zařízení opouští.

Další aktivizační programy se realizují v Domě s pečovatelskou službou již od roku 2016, kdy klienti sami projevili zájem se setkávat, společně prožívat a nebýt sami se svými problémy. Setkání probíhají ve společných prostorách domu, klubovně s malou kavárničkou, kde se všichni cítí příjemně. Pod vedením aktivizační pracovnice se zde prostřednictvím reminiscenčních technik odvíjejí a předávají životní příběhy a zkušenosti. Organizují se cestovatelská odpoledne a připravují se další programy. Tyto aktivizační programy jsou v Domě s pečovatelskou službou v současné době již běžnou a nepostradatelnou součástí života domu.

Komunitní centra Prádelna a Louka znamenají úzké propojení nabídky aktivizačních a volnočasových aktivit se všemi středisky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Veřejnost, zejména seniorská, zde najde širokou škálu vzdělávacích programů z oblasti zdravého životního stylu, jazykových a počítačových kurzů, pohybových aktivit, cvičení, společenských a kulturních aktivit. Někteří aktivní seniorští návštěvníci komunitních center se naučili spolupracovat se středisky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 a vytvářejí tak pro klienty další aktivity pod heslem „Senioři seniorům“, což bylo a je naším společným cílem a máme z tohoto všichni radost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petr Hampl: Islámský stát a společenská smlouva

16:25 Petr Hampl: Islámský stát a společenská smlouva

Denní glosa Petra Hampla