Sdružení Vzduch: Vyzýváme politiky, aby řešili situaci na Ostravsku

7. 12. 2012 16:43

Veřejná výzva - tisková zpráva občanského sdružení Vzduch

Sdružení Vzduch: Vyzýváme politiky, aby řešili situaci na Ostravsku
Foto: hns
Popisek: Deprese...smutek
reklama

Dle výsledků monitorování stavu ovzduší dochází na Ostravsku k dlouhodobému a extrémnímu překračování zákonných imisních limitů znečištění a to zejména u prachu a cílových limitů u benzo(a)pyrenu.

V Radvanicích a Bartovicích je ve stejném množství jemných prachových částic PM2,5 vázáno několikrát více lidského karcinogenu benzo(a)pyrenu, než jinde v České republice. Právě tento rozdíl je nutné spojovat se specifikem Moravskoslezského kraje – vysokým znečištěním benzo(a)pyrenu z průmyslu.
Mezi nejvážnější patří situace v okolí hutního závodu patřícího největší světové ocelářské korporaci – ArcelorMittal. Díky geografickým a povětrnostním podmínkám má provoz ArcelorMittal zničující dopad zejména na městský obvod Radvanice a Bartovice, ležící cca 1,5 – 3 km od hranic závodu. ArcelorMittal Ostrava a.s. patří dlouhodobě mezi ekonomicky nejúspěšnější společnosti v České republice, ale také mezi největší znečišťovale. Jeho úspěch je vykoupen zdravím občanů žijících v jeho sousedství. Emise prachu a karcinogenních látek z ArcelorMittal mají velmi negativní vliv na zdraví lidí, kteří jsou jim vystaveni.
Tento problém je již pět let pravidelně medializován, je vyvíjen tlak ze strany určité části veřejnosti, autorizovanými osobami bylo zpracováno několik rozptylových studií a studií zdravotních rizik. Přesto na státní, regionální a komunální úrovni není do dnešního dne účinně využívána platná legislativa, která umožňuje konkrétními kroky tento stav účelně řešit. Veřejnost je dezinformována o možnostech státní správy a samosprávy řešit problém nadměrného znečištění nejen v Radvanicích a Bartovicích, ale i na celém Ostravsku. Dochází k rozporování výsledků odborných studií, snižování významu vlivu znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel, úmyslnému podhodnocování podílu emisí velkých zdrojů a zároveň nadhodnocování podílů emisí z dopravy a lokálních topenišť. V poslední době dochází rovněž nadhodnocování podílu emisí zdrojů z Polska, přestože informace o podílu těchto zdrojů je spekulativní, neboť doposud není k dispozici exaktní průzkum.

Co se týče samotných opatření ze strany společnosti ArcelorMittal není jasné, zda realizované i slibované projekty vedou nebo povedou skutečně ke zlepšení ovzduší, neboť ArcelorMittal trvale prokazuje, že cílem řady jeho investic je především navýšení výroby a nikoliv zdraví v sousedství žijících občanů.

Vzhledem k tomu, že i přes náš dlouhodobý a aktivní tlak na zodpovědné orgány směrem k řešení závažné situace znečištěného ovzduší zejména v Radvanicích a Bartovicích, nevidíme do dnešního dne žádoucí výsledek, tj. dodržování zákonných imisních limitů Vás vyzýváme:

1) k důslednému využívání legislativy – integrovaná povolení a účast ve správních řízeních a rozhodování na základě zpracovaných rozptylových studií a studií zdravotních rizik tak, aby v co nejkratší době došlo k významnému zlepšení nezákonné imisní situace v Radvanicích a Bartovicích.

2) k citlivému a zodpovědnému přístupu k územnímu plánování v celém Moravskoslezském kraji s ohledem na výše zmíněné problémy znečištění ovzduší.

3) k podávání korektních, úplných a nezkreslených informací o problému znečištěného ovzduší a jeho následcích na zdraví veřejnosti.

4) k transparentnímu a účelnému jednání v řešení celé situace. Nelze např. akceptovat legislativně nevymahatelné závazky v dobrovolných dohodách s velkými znečišťovateli a organizování mnoha různých pracovních skupin, jejichž výsledky činnosti jsou bez zjevného efektu.

5) ke spolupráci se všemi ústavy a organizacemi České republiky, jejichž činnost vede k pojmenování skutečné situace a vyhodnocení důsledků znečištěného ovzduší v Moravskoslezském kraji a k racionálním řešením tohoto problému a věnovat jejich činnosti v této oblasti veškerou možnou podporu.

6) k zastavení čerpání státních finančních zdrojů pro nekoncepční opatření, která ve svém důsledku nevedou k efektivnímu řešení problému na území Ostravy (např. „kotlíkové dotace“) a k ukončení plánování restrikcí vůči postiženému obyvatelstvu jako jsou např. chystané poplatky za vjezd do centra Ostravy. Taková opatření nejsou pro oblast Ostravska v současné době, kdy se zásadní měrou na znečištění ovzduší podílí průmysl, prioritní.

8) k vyhodnocení celé situace v Moravskoslezském kraji vzhledem k znečištěnému ovzduší z hlediska ekonomických a sociálních dopadů.

9) zvážit budoucnost celého Moravskoslezského kraje a navrhnout koncepci účinných opatření, která dlouhodobě povedou ke kvalitě ekonomických, sociálních, zdravotních a environmentálních podmínek pro jeho občany.

10) takovou koncepci opatření začít bezodkladně naplňovat bez politických ambicí na celostátní úrovni a ve spolupráci členů všech politických stran, neboť populace Moravskoslezského kraje představuje přibližně 1 200 000 obyvatel, a proto lze hovořit o celospolečenském problému.

Výkonný výbor občanského sdružení „Vzduch“
Pavla Skýbová, Ing. Jaromír Slíva, Vladimír Burda
Za výkonný výbor občanského sdružení „Vzduch“
Pavla Skýbová
Občanské sdružení „Vzduch“
Hviezdoslavova 6, 716 00 O. - Radvanice
IČO: 26590671
E-mail: vzduch.radvanice@seznam.cz
http:// www.vzduchostrava.cz

Vyzýváme:
Předsedu vlády Petra Nečase
Předsedkyni poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou
Předsedu senátu Milana Štěcha
Ministra životního prostředí Tomáše Chalupu
Ministra zdravotnictví Leoše Hegera
Ministra financí Miroslava Kalouska
Ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou
Ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského
Ministra spravedlnosti Pavla Blažka
Hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka
Primátora města Ostravy Petra Kajnara
Předsedu strany ODS Petra Nečase
Předsedu strany ČSSD Bohuslava Sobotku
Předsedu strany TOP 09 Karla Schwarzenberga
Předsedu strany Věci veřejné Radka Johna
Předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa

Na vědomí:
občanům České republiky

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Názory, ParlamentniListy.cz
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Lubomír Man: Nesnesitelné Babišovo páteční dilema

21:05 Lubomír Man: Nesnesitelné Babišovo páteční dilema

Když se v pátek ráno téměř souběžně s aférou o „zločinu“ rouškou nepřikrytého Prymulova obličeje, zo…