Sofie Chrtková: Chudoba a bezdomovectví jako politický cíl

02.09.2011 7:28

Nikdo našim občanům neřekl, že skutečným pravicovým politickým cílem po roce 1989 bude chudoba, nezaměstnanost a bezdomovectví. Veškeré, veřejnosti předváděné pravicové programy jsou jen snůška lží, mediálně udržovaných, aby skutečný „politický program" a cíl, tedy naše budoucnost, mohla být pravicí dokonale naplněna. S tím nikdo nepočítal, ale počítat měl.

Sofie Chrtková: Chudoba a bezdomovectví jako politický cíl
Foto: Hans Štembera
Popisek: Důchodci sedící na lavičce v parku
reklama

Opoziční strany se sice snažily na pravicový vývoj upozorňovat, dokonce se jim podařilo i některé procesy zpomalit, ale jen na krátkou dobu. Boj o osobní zbohatnutí za každou cenu pomocí funkce byl u pravice silnější motivací, než náprava bývalého režimu. Máme nyní totálnější totalitu, tentokrát kapitalizmu a větší nesvobodu, než byla před rokem 1989 a přidáno navíc - česká specifika, která se běžně v civilizovaném a demokratickém světě neobjevují. Zcela účelově a záměrně se jak demokracie, tak sociální stát, nám všem současnou vládní koalicí demontuje přímo před očima a to za nesouhlasu 90% občanů.

Přeměna ze sociálního státu na zcela asociální kapitalistickou totalitu nejde naráz, postupuje jak tající ledovec. Zpočátku málo a neviditelně a pak ve velmi krátké době není po ledovci ani stopa. Nejsme v tom sice v EU sami, viz článek z Britských listů  http://www.blisty.cz/art/60020.html, jen u nás je situace daleko horší, zejména, co se týká nejslabších skupin občanů - důchodců, nemocných a invalidů, ale také platů a důchodů. Otázkou je, jak dál se bude chudoba, nezaměstnanost a bezdomovectví u nás řešit. Poslední schválení reforem a škrtů napovídají, že nijak - politického cíle pravice bylo konečně dosaženo. Nezaměstnanost vede k chudobě a bezdomovectví, což  politici vědí  velmi dobře. Jen není zcela zřejmé, zda si pravice zcela uvědomuje  rozsah a dopady svých činů, které bude muset nějak řešit.

Vybourání sociálního státu znamená pro mnohé neřešitelnou chudobu v době, kdy není práce pro všechny nebo jí je zoufale málo. Sociální stát dopady krizí zmírňuje. Různé škrty a reformy naší pravice se však chovají naprosto neadekvátně, jako bychom již byli ve válce. Chudina se vyrábí jako na běžícím pásu ke škodě celé společnosti a  podobné problémy nejsou jen u nás. Pravice nemá žádné programy, které by procesy chudnutí obyvatelstva zastavila, ale naopak, dělá vše pro to, aby chudiny bylo co nejvíce - přímo programově a systematicky. Tohle má být ten „nový světový řád"?  Některým bohatým na západ od našich hranic situace dochází a hodlají do státních kas formou zvýšených daní něco přisypat. Otázkou je, zda nechtějí sypat nakonec více do zbrojení nebo válek. Krize a války šly vždy společně ruku v ruce - to jen na okraj a do válek jsme namočeni i my, ať chceme nebo ne, opět naší pravicí, jen se o tom  moc nemluví. Není zřejmě od věci, že Čunek by zavedl  rád  opětovně povinnou vojnu - údajně z důvodu „vlastenectví" a Vondra uvažuje zatím o povolávání profesionálních vysloužilců na pravidelná cvičení. Co se chystá? Do čeho nás chtějí namočit?

Když lidé nemají budoucnost, práci, nemají na bydlení, jídlo, lékaře a slušný život, nemohou si dovolit studovat, nakonec se většinou vždy značná část z nich uchýlí ke kriminalitě, aby vůbec nějak přežili a padají normy všeobecné morálky, slušnosti, empatie, soucitu, solidárnosti apod., protože se jedná již o holé přežití za každou cenu - u těch, kdo mají ještě dostatek sil. Roste všeobecná agresivita ve společnosti, kterou podporují média i jednotliví politici jako své vládní alibi. Společnost  se rozeštve - všichni proti všem a viníci jsou na světě - jen, bohužel, ti nepraví. Pokud se chudoba rozroste ve velkém po celé EU, mocní nebudou váhat a možná vyprovokují raději další válečný konflikt, v němž se leccos ztratí i zdůvodní. Mocní vždy na válkách bohatli a válkami se řešily i vnitřní krize. Mocní a bohatí války rozpoutávali, aby zbohatli ještě více a bylo jim zcela jedno, kolik životů bude zmařeno. Obdobně je jim jedno, kolik životů je zmařeno chudobou. Co se ve skutečnosti chystá se zřejmě dovíme, až budeme zcela „v tom", co se v hlavách bohatých a nejbohatších světa urodilo. Vždy se musí připravit nejdříve podmínky a celková a většinová chudoba je jednou z nich, jakož i dostatečně podporovaná agresivita ve společnosti.

Pokud se rozpadá dosud fungující systém, který měl dostatečně silnou sociální síť, nelze předpokládat, že budou občané poslušní těch, kteří jim systém vybourali a navíc kradou, podvádí a sami jsou kriminálními vzory ve „velkém stylu", nepostižitelní a beztrestní. Daně, poplatky, důchody a pojištění, které mají sloužit občanům, jim otevřeně rozkrádají, kšeftují s nimi a bezostyšně se z peněz občanů obohacují. Tohle ovšem s politikou a státotvorností nemá nic společného. Policejními zákroky situaci naštvané chudiny a naštvaných občanů, jako důsledek rozkrádání a devastace sociálního státu „politiky-zloději" u moci, samozřejmě dlouhodobě řešit nelze a již nyní je pozdě. Pokud demonstrace a stávky nebudou účinné a politici nezmění své postoje a priority vůči občanům, čeká mnohé občany opravdové peklo na zemi v podobě nové, ale zcela odlidštěné totality, která skutečně může vést i k rozpoutání dalších válek nebo revolucí  či k jinému „globálnímu" řešení, kde vojáků bude potřeba pro „civilní" účely.

Politická činnost pravice se soustředila pouze  na handrkování o trafiky a posty, z nichž se dá krást lépe a ve větším a demontáž sociálního státu. Jinou činnost od dob Topolánka občan nezaregistroval a také o ničem jiném pravicová politika zřejmě ani není. Zlodějské a mafiánské praktiky pravice začaly postihovat i jimi „podplacené" pravicové voliče. Těm jako podnikatelům a OSVČ byly dány zdánlivé výhody, oproti pouhým zaměstnancům, kteří nakonec táhnou převážně svými daněmi a pojištěním celý sociální systém. Jenže nezaměstnanost stoupá a platy jsou čím dál menší. Tento systém výhod pro bohatší je samozřejmě jen dočasně „výhodný", ale nakonec jsou postiženi i ti, kteří  využívají těchto zdánlivých  „pravicových"  úplatných výhod a díky tomuto systému začnou postupně krachovat i oni. Přímo úměrný je úbytek pracovních sil  díky  značnému rušení zemědělství a průmyslu, navíc navýšený levnou pracovní silou z východní Evropy, kdy mnohdy jde o práce „na černo". Tento systém se musí nutně časem zhroutit, protože na zlodějnách, korupci, podvodech, mafiánských metodách a chudobě občanů nelze nikdy postavit prosperující stát ani ekonomiku.

Nyní opět hloupě zachraňuje pravice vlastní zlodějské zadnice i kšefty nesmyslnými škrty a reformami, které jsou pouhými a postupnými škrty sociálního státu a reformy jsou jen deformami a „výrobou" čím dál rozsáhlejší chudiny. Pravici v současnosti více zajímá rozdělování různých mocenských postů a trafik, než stát a občan. Otázkou je, co bude skutečně dál. Malá ukázka vývoje je nyní na severu Čech, kde se nachází více chudiny a nezaměstnaných, ale podobných regionů je více. Je však možné i jiné řešení, než válečný konflikt nebo revoluce a i  pro podobný plán jsou lepší vojáci, než policie.

Bude nakonec policie do chudých lidí střílet nebo je bude svážet do ghett pod ostnatý drát? Spíše vojáci, než policie. Podobné návrhy občas  nesměle prosáknou.  V podobném „dočasném" táboře na „zklidnění" horkých hlav mohou „vypuknout různé epidemie" - střílet se opravdu nemusí. Postižení, vážně nemocní i část důchodců prostě „přirozeně" zemře a nikdo nebude ani zkoumat proč - byli nemocní a staří - hotovo. Proč jsou najednou propouštěni zkušení ředitelé z domovů důchodců, rušeny ústavy sociální péče a různé  pečovatelské služby? „Lidové" nemocnice pro chudé nebudou mít žádnou odpovědnost, pokud nemocný zemře z důvodu nedostatku péče nebo léků - je přeci chudý a v „nemocnici pro chudé". I tak se lze „vypořádat" celkem „humánně" s rozšiřující se chudobou i nedostatkem pracovních míst. Pravice zkrátka nechá a nyní mi promiňte tento výraz, zcela výstižný - chudé vychcípat a je po celospolečenském problému. Pravice opravdu nakonec ušetří a vyřeší i „problémy", ovšem na jak dlouho a za jakou cenu? Mediální masáž proti „nepřizpůsobivým" je v plném proudu a rasizmus v Česku dostatečně podporován, chudoba se rozrůstá, dosahuje i středních vrstev a občané jsou celkově hodně naštvaní.

Zdá se snad tento budoucí scénář „zatočení" s chudobou, důchodci, postiženými, nemocnými, nezaměstnanými, chudinou a nepřizpůsobivými občany „přitažený za vlasy"? Vzhledem ke všem návrhům a nápadům vládní koalice, pod všeobecným názvem škrty a reformy, které hladce a velmi snadno procházejí se zdá, že naopak, že lze podobný vývoj spíše předpokládat a je pravicovým politickým cílem. Na něm pohodlně a bez většího „humbuku" mnoho zlatokopů zbohatne a někteří občané ještě této „zrůdnosti na pochodu" možná zatleskají.

Tento vývoj nepředpokládá žádnou intenzivní mozkovou činnost ani znalosti či vzdělání, nemusí se pracně vymýšlet, jak z toho marasmu ven. Stačí, dokonce je žádoucí primitivní myšlení a primitivní choutky být bohatší, mít moc, zajištěná koryta a dostatečný počet soukmenovců, zvedajících ruce pro podobné návrhy a deformy  původně humánního a sociálního státu, včetně  "konečného vyřešení chudoby, důchodců i nezaměstnanosti". Vítejte v horší totalitě, než byla před rokem 1989!  Viz též článek BL  http://www.blisty.cz/art/60040.html . Otázkou pro občany je, zda budou spíše "přizpůsobiví" nebo "nepřizpůsobiví" nové totalitě, vi též článek http://www.denikreferendum.cz/clanek/11461-rumburk-demonstrace-za-kolektivni-vinu

Vyšlo na serveru Vaše věc. Publikováno se svolením vydavatele.

O sociální kartě více ZDE

SLEDUJEME témata: vládní reformy a důchodová reforma 

Dále čtěte:
Senioři, pokud chcete důchod, běžte k bankomatu. Váš ministr Drábek
Kdo je v nouzi a chce peníze, bude pracovat. Hlásí ministr Drábek
Druhá Opencard? Poskytovatel na sociální kartě vydělá stovky milionů
Sociální karta je podle zástupce zdravotně postižených zbytečná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: vasevec.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petr Dufek: Evropský automobilový trh se odráží ode dna

12:52 Petr Dufek: Evropský automobilový trh se odráží ode dna

Automobilový průmysl je i nadále pod tlakem, a to nejenom kvůli nedostatku komponent, který srazil n…