Sudetoněmečtí krajané: Je povážlivé, jaká nehorázná slova pronesl předseda Senátu Štěch. Chystáme žalobu

05.06.2016 10:59

Reakce Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na projev předsedy Senátu Milana Štěchu v květnu v Terezíně:

Sudetoněmečtí krajané: Je povážlivé, jaká nehorázná slova pronesl předseda Senátu Štěch. Chystáme žalobu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda Senátu Milan Štěch

Dne 15. května 2016 přednesl předseda Senátu pan Milan Štěch na Terezínské tryzně nenávistný, ostře protiněmecký projev, ve kterém s uplatněním nepřípustného principu kolektivní viny bagatelisoval a ospravedlňoval poválečné vyhnání sudetoněmeckého obyvatelstva z Československa. Násilí, kterým bylo toto vyhnání provázeno, označil senátor Štěch za excesy jednotlivců, přestože šlo o státní mocí organisované, podporované – a následně amnestované – genocidium spáchané na československých občanech pro jejich ethnický původ.

Mimo jiné senátor Štěch uvedl, že „obětí okupace bylo nesrovnatelně více než těch, kteří zemřeli během odsunu.“ To však není pravda, počet obětí vyhnání je s počtem obětí okupace plně srovnatelný, pokud ho dokonce nepřevyšuje.

Tyto výroky se Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaného spolku, který se této thematice dlouhodobě věnuje a přímo ve svých stanovách poválečné vyhnání sudetoněmeckého obyvatelstva odsuzuje, hrubě dotýkají a vnímá je jako zásah do svého vlastního dobrého jména a pověsti.

Pokládáme přitom za nanejvýš povážlivé a politováníhodné, jestliže se Česká republika zároveň ústy ministra kultury za toto vyhnání na Sudetoněmeckém sjezdu v Norimberku omlouvá a zároveň druhý nejvyšší ústavní činitel, předseda Senátu, vystoupí na veřejnosti se slovy tak nehoráznými, jaká na adresu sudetoněmeckého obyvatelstva Československa pronesl senátor Štěch. 

Proto Vás vyzýváme, abyste jménem České republiky ve lhůtě tří dnů od doručení této výzvy zaslali na adresu našeho spolku nebo do jeho datové schránky písemnou omluvu za uvedený projev senátora Štěcha. V případě, že tak neučiníte, budeme nuceni domoci se svých práv podáním žaloby u příslušného soudu.

Tomáš Pecina, 

člen výkonného výboru Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

reklama

autor: PV

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

obrana

Dobrý den, sám tvrdíte, že je naše vojenská technika zastaralá a nedostatečná. Jak pak ale vysvětlíte, že jsme zbraně, munici a další věci vyváželi na Ukrajinu? Nemám nic proti podpoře Ukrajiny, ale teď to vypadá, že jsme to dělali na náš úkor. Je to tak? Nedávno se také hodně mluvilo o regulaci zbr...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

10:35 „Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

Už pátý díl cyklu o lecčems a mnohém, který měl premiéru na YouTube kanálu Vladimíra Franty a obsaho…