Svetozár Plesník: Pohled do budoucnosti Kazachstánu

26.04.2017 11:14

Velké změny, které jsou prováděny v Kazachstánu, není možno uskutečňovat bez účasti veřejnosti. Tuto skutečnost vyzdvihl ve svém článku prezident Nursultan Nazarbajev, který byl nedávno zveřejněn v domácím tisku a vyvolal velký ohlas jak mezi obyvateli země, tak v řadách mezinárodní odborné veřejnosti.

Svetozár Plesník: Pohled do budoucnosti Kazachstánu
Foto: JUDr. Svetozár Plesník
Popisek: Kazachstán

V článku nazvaném „Pohled do budoucnosti: modernizace veřejného vědomí“ hlava státu podtrhuje myšlenku dalších možných postupů a pokroků Kazašské společnosti do budoucnosti, která je velice proměnlivá, ve které je velice obtížné zvýšit konkurenceschopnost ekonomik ve světě. „Před všemi národy světa stojí velký úkol z hlediska obnovy světové ekonomiky, nevyjímaje Kazachstán“, sdělil Nursultan Nazarbajev. Globální trendy se snaží změnit celý svět a tento druh změn dává Kazachstánu  jedinečnou příležitost dosáhnout  zcela nové  úrovně rozvoje.

Současná moderní doba se v rámci  mezinárodní spolupráce vyznačuje protichůdnými tendencemi z hlediska vzájemných  vztahů mezi jednotlivými státy. Globální svět svojí zrychlující se dynamikou  vyžaduje zvláštní druh myšlení národa, který je založený na duchovním myšlení lidí a jejich tradicích. Za těchto podmínek se otázka uchování duchovních a společenských  hodnot národa stala prvořadou  záležitostí.

 „Zahájení takového procesu v zemi musí být doprovázeno rozsáhlými změnami  z hlediska modernizace veřejného povědomí“, napsal prezident. Poznamenal, že Kazachstán udělal k dnešnímu dni hodně tvrdé práce. I když je  v zemi stabilní situace, je čas pustit se do dalšího  ambicióznějšího programu,  který změní společenské myšlení lidí, s cílem  sjednotit národ v jeden silný a stabilní celek.

První podmínkou pro modernizaci nového typu je uchování národní kultury a  vlastního národního kódu. Bez této modernizace se celý proces promění v prázdnou frázi. Modernizace nesmí  být arogantní, ale musí vycházet z historických zkušeností a tradic, které budou důležitou součástí pro její úspěch. Prezident  identifikuje několik oblastí modernizace vědomí společnosti jako celku, ale i každého  jednotlivce.

Konkurenceschopnost - je potřeba zaměřit se a přizpůsobit se novým skutečnostem a podmínkám, převzít nejlepší poznatky pro novou éru modernizace. Každý občan Kazachstánu by si měl vybrat to, co je pro něj nejdůležitější, aby vše mohl dále nabídnout v regionálních a globálních trzích. Nejedná se jenom o materiální výrobky, ale také o inteligenci a vědomosti.  Jedním z dalších faktorů pro další modernizaci společnosti je počítačová gramotnost, jazykové znalosti a kulturní přehled. Proto program „Digitalní Kazachstán“-  program  „tří jazyků“ a program kulturního a konfesionálního souhlasu je součástí přípravy národa na život  v 21. století, řekl prezident.

Ve svém programovém článku prezident  zdůrazňuje, že modernizace není možná  bez  změn  návyků a stereotypů,  podtrhuje  významnou oblast - pragmatismus. V minulosti došlo z důvodu  „rozmařilosti“ národa  k zániku velké části  Aralského moře. Byla způsobena velká ekologická katastrofa, kdy došlo ke kontaminaci  tisíců hektarů nedotčené půdy.  To je ukázkový  příklad mimořádně nepragmatických postupů, v tomto případě k životnímu prostředí. Nursultan Nazarbajev poznamenal, že  musíme být schopní  žít racionálně, s důrazem na dosažení konkrétních cílů - jedná se o pragmatické chování. To je jediný úspěšný model v současném moderním světě.

„Je velice  důležité zachovat si   národní identitu, národní tradice a zvyky, jazyk, hudbu, literaturu a svatební obřady - národní duch musí vždy zůstat s lidmi“, zdůraznil prezident. Národ se  musí zbavit některých archaických  a  někdy zbytečných  návyků a nepotřebných závislostí. Například je nutné zachovávat historické členění jednotlivých národních regionů. Budujeme meritokratickou  společnost, kde bude každý posuzován podle osobního přístupu, jeho píle  a podle  profesních  kvalit.

V příštím desetiletí  zanikne polovina všech pracovních míst a jen velmi úspěšný člověk bude schopen existovat v daných ekonomických  podmínkách. Kazachstán patří do skupiny nejvyspělejších zemí světa z hlediska investic do vzdělání svých občanů. Vklady do vzdělávacího systému mládeže budou v budoucnosti pro národ velice  dobrou investicí a národ bude velice úspěšný.

Leader Kazachstánu  věří, že pouze evoluční vývoj dává národu šanci na úspěch. Celé dvacáté století bylo poznamenáno revolučními převraty. V současnosti se povaha revoluce změnila, získala zřetelný etnický, náboženský, kulturní či separatistický podtext.  Z tohoto důvodu je potřeba vážně přehodnotit celosvětové dění  - je to součást obrovské celosvětové  ideologické práce, která musí  být provedena   společně  jako celek všech  politických stran, hnutí a vzdělávacího systému.

Prezident Nazarbajev hovořil o otevřenosti vědomí, které  je vyjádřeno ve třech hlavních aspektech. Je to chápání toho, co se děje ve velkém světě kolem vaší země a to, co se děje ve vaší části světa. Je to ochota ke změnám, která přináší  novou technologickou cestou.  Bude to velká změna součástí  našeho života  -  naší práce, našeho rodinného života, volného času, bydlení, ale i našeho  způsobu komunikace.

Ve svém článku Nursultan Nazarbajev představil akční  plán - agendu pro nadcházející roky. Agenda se zabývá šesti konkrétními projekty, které mohou být realizované v blízké budoucnosti. Nejdříve  je potřeba začít s postupným přechodem z kazašského jazyka do „latinky.“  Tady je třeba klidného fázovaného přechodu. Kazachstán se na tento přechod připravuje s velkou opatrností po dobu celého jeho nezávislosti.  O nutnosti přechodu do latinky hovořil leader Kazachstánu již  v prosinci 2012 ve svém výročním projevu.  To znamená, že od  tohoto  okamžiku byl  zahájen  postupný a klidný přechod k latinské abecedě ve všech oblastech života státu - evidenci,  periodicích a učebnicích…

Latinka - dominující grafika ve světě.  Když Kazachstán začne  používat latinku, bude  srozumitelnější pro celý svět. To bude mít pozitivní vliv na konkurenceschopnost Kazachstánu ve světě.  Je zřejmé, že země je zaměřena na co nejširší možnou spolupráci s mezinárodním společenstvím. Ze strategického hlediska je přechod na latinku v Kazachstánu tím  správným krokem, který naplňuje národní zájmy.

Druhý projektem navrhovaným leadrem Kazachstánu jsou „Nové humanitní obory a 100 nových učebnic v kazašském  jazyce“. V rámci tohoto projektu musí být učebnice udržovány tak, aby byla zachována humanitní inteligence v kazašské společnosti. Projekt musí být nastaven tak, aby v nadcházejících letech (světová špička 100 knih v různých jazycích ve všech oblastech lidského poznání v kazašském jazyce),  umožnil  mladým lidem se učit z nejlepší a nejkvalitnější světové literatury.

Dále je v článku prezentován program „Tugan jer“, který popisuje  snadný přechod do širšího prostředí - „Tugan el“. Jeho význam spočívá ve vlastenectví ke své zemi, ke své  rodině.  Prezident předkládá hlavní cíle programu,  které je potřeba zpracovat jako seriózní vlastivědné práce v oblasti vzdělávání, životního prostředí a zkrášlování, studium regionální historie, obnova kulturních a historických památek a kulturních památek lokálního  charakteru. Je důležité, aby místní úřady k tomuto programu přistupovali systematicky a organizovaně.

Dalším významným projektem je „Duchovní svatyně Kazachstánu“, nebo jak říkají vědci „Sakrální  geografie Kazachstánu.“  Zde se neřeší otázka restaurování památek a budov. Hlavní problémem je skutečnost, jak sladit národní vědomí kolem komplexu památníků Ulyatu, mauzolea Hodži  Ahmet Yassayi, antických památek Taraza a rekonstrukce pohřbu Beket-Ata, starověkých systémů východního Kazachstánu a posvátných míst Semirechye  a na mnoha dalších místech.  „Kulturní památky  tvoří rámec národní identity Kazachstánu,“ zdůrazňuje leader země.

Projektem, který je důležitý z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti národa je „Moderní kazašská kultura v globalizovaném světě.“ Díky němu se dozvíte o  Kazachstánu nejen jako o zdroji ropy, která je  jedna  z hlavních iniciativ v oblasti zahraniční politiky, ale také o kulturních úspěších země. Je nezbytné, aby se o národní kultuře Kazachstánu začalo mluvit  v šesti jazycích OSN. Vše, co bylo navrženo a  vytvořeno našimi lidmi, by mělo být součástí  kultury země.  Rok  2017 je rozhodující a musí stanovit priority v oblasti kultury.

Šestý projekt se nazývá „100 nových tváří  z Kazachstánu.“ Jeho  cílem je informovat národ  o historii naší společnosti.  Projekt se zabývá příběhy 100 konkrétních lidí z různých oblastí života, různého věku a národností, kteří dosáhli úspěchu ve čtvrtstoletí nezávislosti země.  Příběhy jejich životů jsou bez  jakýchkoliv přesvědčivých statistik, řekl prezident Nazarbajev. Musíme z nich udělat hrdiny  našeho televizního dokumentu, vzor pro střízlivý a objektivní pohled na život. Je potřeba  vytvořit nejen národní, ale i regionální projekty „100 nových tváří“, shrnuje hlava státu.

Stát a národ – to není statická konstrukce, ale živý organismus, který  roste. Musíme být schopni žít ve smysluplné adaptaci, což je hlavní myšlenka celého článku. Čas se nezastaví, což znamená modernizaci, stejně jako samotný příběh – je to neustále probíhající proces. Na nových zlomových projektech má Kazachstán jedinečnou historickou příležitost a prostřednictvím renovací a nových nápadů vytvořit pro  sebe lepší budoucnost -  Kazachstán je mladá země. Je tady nová realita, nové vnitřní touhy pro pokračování – to je klíčový princip našeho vývoje, říká prezident země. Chceme-li přežít, budeme se muset změnit. Každý, kdo tak neučiní, bude pohřben pod těžkým pískem historie.

JUDr. Svetozár Plesník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Peter Juza: Koniec a nový začiatok

21:24 Peter Juza: Koniec a nový začiatok

Pripomeňme si, že v roku 1991 – po niekoľkých rokoch agónie, ktorú „pevne“ riadil M. S. Gorbačov a s…