Nečas: Chci více komunikovat, více vysvětlovat, důrazněji prodávat politiku ODS

04.11.2012 16:00

Nominační projev na předsedu ODS

Nečas: Chci více komunikovat, více vysvětlovat, důrazněji prodávat politiku ODS
Foto: Hans Štembera
Popisek: Premiér Petr Nečas
reklama

Vážené delegátky Kongresu, vážení delegáti Kongresu, dámy a pánové. Během projevu Ivana Fuksy se mě někteří z vás stihli dotázat, zda by mě premiér Fuksa vzal do vlády. Já musím říci, že nevím, že to netuším. Nicméně, když označil Ministerstvo práce a sociálních věcí za výkladní skříň ODS, tak bych chtěl poděkovat za tuto pochvalu své práce ve vládě.

Včera jsem tady, dámy a pánové,  uvedl hlavní důvody, které nás přivedly do situace, ve které jsme. Zhodnotil jsem podíl vedení ODS i svůj vlastní osobní podíl, svoji vlastní osobní zodpovědnost na této situaci. Nejenom já, ale, troufám si říct, většina řečníků, kteří mluvili u tohoto pultíku v průběhu včerejšího dne a včerejšího večera a také části noci, se shodovali v tom, že základní problém, který řešíme, je ztráta důvěry u našich voličů. Ale že je to současně mnohovrstevnatý problém a že je to současně problém, který je dlouhodobý, který nenastal teď v těchto týdnech a v těchto měsících. Chci jednoznačně říci, že tu situaci považuji za vážnou, že ji neberu na lehkou váhu, ale že také jsem přesvědčen, že umím nabídnout řešení této situace. Chci učinit kroky, které povedou k obrácení tohoto trendu.

Musím ale také současně jednoznačně odmítnout apokalyptické vize, které se tady z některých projevů hrnuly. Přirovnání k Titaniku a podobně. Tento nihilismus odmítáním. Nestrkám hlavu do písku před problémy, ale odmítám nihilismus, protože věřím ve 25 000 členů ODS. Věřím v ODS. Jsem v ní od roku 1991 nepřetržitě. Nikdy v jiné straně nebudu a nikdy z ODS neodejdu, a proto věřím, že tato přirovnání k Titaniku jsou naprosto nepatřičná a nemístná.

Koneckonců věřím v ODS tak, že klidně řeknu, že když ODS přežila Mirka Topolánka, přežije i Petra Nečase, takže prosím, nebojme se Titaniku. Jsem přesvědčen, že umíme oslovit voliče. Kdybych v to nevěřil, kdybych nevěřil ve vás, členy ODS, kdybych nevěřil ve svou politickou stranu, ve vás jako delegáty Kongresu, věřte, že bych tady nestál a neusiloval o vaši podporu.

Musíme naleznout řešení k mobilizaci voličů. Ty analýzy jednoznačně ukazují, že od nás neodešli, že pouze zůstali doma. A my je musíme namotivovat, aby šli opět s námi, aby šli s námi k volbám, a musím říci, nejenom k volbám do Poslanecké sněmovny. Nezapomínejme, že v roce 2014 budou i evropské volby a především volby komunální. Nemůžeme myslet pouze na jedny volby, ale musíme myslet na všechny tyto troje volby. A musíme přesvědčit voliče, že my jsme pro ně jediná reálná alternativa.

Dámy a pánové, levice jenom čeká na naše chyby. Jitření vnitřních ran občanských demokratů nedělá nikomu v této zemi větší radost než takovým, jako je Bohuslav Sobotka nebo Vojtěch Filip.

Spor o jeden procentní bod u jedné sazby daně na jeden rok, znovu opakuji, spor o jeden procentní bod u jedné daňové sazby na jeden jediný rok. Jako alternativa toho, že otevřeme dokořán cestu k moci této levici, která již dnes říká, že by složenou daňovou kvótu zvýšila o tři procentní body, to je, dámy a pánové, o 120 miliard korun ročně. Tak si, prosím, položme tyto dvě věci na váhu a zvažme, co děláme, zvažme, co činíme, zvažme, co říkáme.

Socialisté takové zvýšení slibují a jsem bohužel přesvědčen, že to myslí skutečně upřímně. A nejenom plakátově, ale že to budou skutečně schopni provést.

Rozumím znepokojení členů ODS. Beru tu kritiku, která se snesla na moji hlavu, vážně. Ale já jsem přesvědčen, že nemusíme měnit program. Jsem přesvědčen, že každý, kdo si poctivě přečte volební program ODS, každý, kdo si poctivě přečte koaliční smlouvu a vládní programové prohlášení, tak tam najde čitelný, zřetelný a jasný rukopis občasných demokratů. Jestli k některé politické straně v koalici má tento vládní program nejblíže, je to jednoznačně ODS. Prosadili jsme tam 80 % toho, co máme ve volebním programu. Je to náš program, se kterým se můžeme a musíme ztotožnit a nemusíme se za něj stydět. Ani za jeho plnění. Já jsem také přesvědčen, že musíme samozřejmě změnit programové akcenty, musíme změnit styl komunikace a musíme také změnit naše chování.

To, co nás čeká, nebude, dámy a pánové, žádná procházka růžovým sadem. Bude to částečný Churchill. Proč říkám částečný Churchill? Bude tam pot, možná tam budou slzy, dámy a pánové, ale nebude tam krev. To v žádném případě. Proto mluvím o částečném Churchillovi. Nicméně to bude tvrdá práce a já jsem jednoznačně odhodlán znovu vyakcentovat některé priority, které jsou z hlediska ODS důležité a které mají oslovit voliče.

Na druhé straně ale velmi varuji před naivními názory, že je jenom tak možné roztrhat koaliční smlouvu. Pokud si někdo vážně myslí, že roztrhaná koaliční smlouva je cestou k lepší koaliční smlouvě, že je tady jiná pravicovější alternativa než ta stávající, tak si troufám říct, že projevuje nebetyčnou naivitu. A nebetyčná naivita nepatří na vrcholná místa v politickém systému. Rozdal jsem vám již svůj návrh dokumentu Cesta k důvěře. Jsou tam konkrétní kroky, konkrétních sedm priorit, konkrétní opatření , konkrétní věci, které chceme akcentovat, které chceme prosadit.  Nikoliv ve dvou letech volebního období , které nás čeká, ale už jenom rok a půl, dámy a pánové, jenom rok a půl. Nikoliv dva roky. Samozřejmě, že musíme být dál rozpočtově zodpovědní, samozřejmě, že musíme klást důraz na dobré školy, na dobré vzdělání, na prostor pro podnikatele, aby mohli vytvářet nová pracovní místa. Ale především, a to chci tady zmínit, dál pokračovat v naší sebevědomé politice v Evropě.

To nevyžaduje pouze odvahu, říci ne. To vyžaduje říct fundované ne. Odůvodněné ne. Mít pro to spojence. A já jsem prokázal, že toto Česká republika dokáže. Dokázali jsme říct ne fiskálnímu kompaktu, dokázali jsme říct ne paktu pro euro plus. Bude-li to v rozporu s českými národními zájmy, vláda ČR pod mým vedením řekne ne i bankovní unii. Věřte tomu, že to tak bude.

Rozpočtová odpovědnost a snižování dluhů není něco, co nám vnucuje koaliční partner. To je přece bytostná součást programu ODS. Přece nezadlužená buducnost je jeden ze čtyř poděbradských artikulů. To my razíme tuto cestu, i když samozřejmě deficit státního rozpočtu se nesmí stát fetišem. To naprosto souhlasím. A na druhé straně toto je to nejbytostnější, co my jsme vždycky voličům nabízeli. Že nechceme, aby byly zadlužené naše děti. Že nechceme, aby byli zadluženi naši vnuci. A musíme v této politice pokračovat. Na druhé straně musíme zdůraznit i některé jiné akcenty a některé jiné priority tak, jak jsou definovány v dokumentu Cesta k důvěře. Potřebujeme samozřejmě měnit fungování naší politické strany.  Musíme dávat prostor lidem, kteří mají kredit. Kredit u voličů. Pro každého z nás, politiků, na jakékoliv úrovni: místní, oblastní,  regionální nebo celostátní. Není přece větší test toho, zda jsme dobrými politiky, než je obstát před voličem. Nejsou to dokonce ani naši spolustraníci, ale je to skutečně volič. Ten dokáže nejlépe posoudit, zda já, vy nebo on je politik s nějakým kreditem u voličů. A my  musíme dát prostor skutečně těm lidem, kteří ten kredit mají.

Nesmíme dát prostor lidem, kteří rozhodují jako šedé eminence někde ze zákulisí. Tento prostor musíme neustále zmenšovat a musíme se ptát každého, kdo usiluje o nějakou vyšší stranickou funkci typu místopředseda regionu, člen výkonné rady nebo místopředseda ODS, ptát se, normálně, lidsky, slušně: Jsi ochotný projít voličským testem? Jsi ochotný nastoupit na krajskou kandidátku nebo nějakou celostátní kandidátku? Ne nějak agresivně, protože někdo může být pracovně vytížen, nemůže na tyto věci přistoupit, ale musí to být schopen zdůvodnit. Nemůžeme připustit situaci, kdy se někdo notoricky vyhýbá  bez jakéhokoli zdůvodnění nechat se napsat na kandidátku a projít testem důvěry u voličů. Nikoliv pouze u spolustraníků. Je bezva mít důvěru spolustraníků, je bezva mít jejich podporu, ale to, co je v politice nejdůležitější, je podpora voličů. Tento test musíme podstupovat a ptát se každého, kdo usiluje o vyšší funkci , zda je ochoten nějakým způsobem zdůvodnit, že ten test buďto podstoupí, nebo nepodstoupí.

Potřebujeme mimo vší pochybnost, dámy a pánové, a já budu chtít, pokud bud zvolen předsedou, abychom takto upravili stanovy na příštím Kongresu ODS. Nikoliv pouze neformálně, ale oficiálně znovu zřídit pozici výkonného místopředsedy  ODS. Já jsem o tom mluvil včera a věřte mi, že je to mé hluboké přesvědčení, je to i moje dvojitá zkušenost z vládního angažmá. Bez toho se neobejde strana, která má vládní ambice, má ambice stavět premiéra, a my nemůžeme mít nižší ambice v celostátní politice. Musíme to ukotvit do stanov, musíme tam tuto pozici mít. Musíme mít zkrátka člověka z vrcholného managementu ODS, který se každodenně, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce bude věnovat naší politické straně. Je to krok nutný, je to krok nezbytný a musíme ho udělat.

Musíme samozřejmě zlepšit vnitrostranickou komunikaci. Já chci také, abychom před příštím Kongresem otevřeli debatu o zmenšení formátu Výkonné rady ODS. Výkonná rada je dneska spíše jakýmsi celostátním sněmem než skutečně akceschopným exekutivním orgánem ODS a otevřeme o tom, prosím, debatu, abychom se vrátili někdy k tomu číslu mezi 15 a 23 členů, což byly tradiční Výkonné rady v 90. letech. Jsem přesvědčen, že toto je legitimní debata, kterou bychom měli otevřít.  Ne ji uzavřít nějakým hlasováním, ale do příštího Kongresu se jí skutečně zabývat.

Dámy a pánové, dovolte mi zmínit také velmi důležitou věc. Není čas na přešlapování, protože v podstatě již běží prezidentská kampaň. A teď bez ohledu na to, že tady kandiduji na předsedu ODS, chci využít této příležitosti, abych oslovil vás všechny, všech 600 delegátů, abyste i vaším prostřednictví oslovili všech 25 000 členů ODS, abychom podpořili a udělali vše po našeho prezidentského kandidáta, pana doktora Přemysla Sobotku. Máme člověka s vyprofilovanými,  konzistentními, pravicovými názory, člověka, který má jasný pohled i na evropskou tematiku, máme člověka, který je poctivý, slušný, pracovitý a dlouhodobě prověřený politik. Zaslouží si naši podporu, nezaslouží si nějaké okopávání kotníků nebo zlehčování jeho kandidatury. Zaslouží si, aby nás všech 25 000 členů ODS za ním stálo a udělalo všechno pro jeho úspěch ve volbách. Protože jeho úspěch bude samozřejmě i úspěchem všech občanských demokratů. A já vás o to chci požádat.

Dámy a pánové, máme před sebou hodně práce a já chci naprosto jednoznačně říci, že jsem si vědom toho, že nebudou-li změny v politice vlády, tak ta vláda má strašně malé šance.  Ale chci také současně říci, že nebude-li jednota v poslaneckém klubu ODS, opět, ta vláda má velmi malé šance. Protože pokud vláda ztratí většinu pro svou rozpočtovou politiku, ztrácí se smysl vládnutí.

Ve volebním období jsou čtyři nejdůležitější zákony, které vláda a Poslanecká sněmovna projednává. A to jsou čtyři státní rozpočty. Jestliže vláda nemá většinu pro svou rozpočtovou politiku, a to je podstata debaty o tzv. konsolidačním balíčku, velmi těžko může uplatňovat jakoukoli jinou politiku, nota bene v situaci, kdy pro nás je nezadlužená budoucnost klíčovým axiomem našeho politického působení. To, co by se nám mohlo stát vůbec nejhoršího, je nějaká dlouholetá agonie přežívající vlády. To si troufám říci, že by voliči už vůbec neocenili, vůbec nepochopili. Ta politika by se stala naprosto nesrozumitelnou a občanské demokraty by poškodila nesmírným způsobem. Takže musíme změnit akcenty vlády, ale vyžaduje to také to, abychom byli maximálním způsobem jednotní.

Já jsem tady zmínil, že v příštím roce nás čekají troje volby. Já chci také jednoznačně říci, že ODS přežije, když nebude mít předsedu vlády.  ODS přežije, když nebude mít ministry. ODS přežila a přežije, když nemá hejtmany. ODS přežije, když má nižší počet krajských zastupitelů, byť je to nemilé. ODS přežije, když bude mít méně poslanců než má teď a pamatuju poslanecký klub, kde nás zůstalo 38 po odchodu do Unie svobody velké části našich kolegů. Zvládli jsme to. A je tady řada z vás, se kterou jsme to zvládli společně.  Ale ODS nepřežije, jestliže přijde o své starosty, starostky, primátory, primátorky, členy komunálních zastupitelstev. To je základna naší politiky.

My všechno zvládneme na té krajské a celostátní úrovni jako politicky oslabeni, ale pokud politicky oslabíme v komunální politice, tak to bude teprve ta rána pro ODS. Proto celá činnost ODS i nás ve vládě, pokud dostanu vaši důvěru, bude orientována nejen na volby do Poslanecké sněmovny, ale primárně na náš úspěch v komunálních volbách v roce 2014, protože to skutečně ODS potřebuje, na této základně stojí, na ramenou vás, komunálních politiků, stojíme my, celostátní politici. Bez vás to nezvládneme a chci, aby toto byla součást mandátu, pokud mě zvolíte, abych takto postupoval i ve vládě, abychom takto postupovali i v parlamentu, abychom takto postupovali na celostátní úrovni.

Dámy a pánové, na tomto Kongresu nevolíme pouze vedení ODS, a už vůbec nevolíme hezké a sympatické lidi, kteří mají být na volebních plakátech (jakkoli nepochybuju, že všichni kdo budou zvoleni, budou hezcí a sympatičtí, snad s mojí výjimkou). Ale volíme především krizový management, protože jsme ve vážné situaci, všichni, kdo kandidují do vedení ODS, si toho musí být vědomi a věřte, že já jako kandidát na předsedu ODS si toho vědom naprosto jsem.

Také bych vám chtěl říci, jak bych chtěl, aby nás občané a voliči a také konkrétní voličské skupiny, na které míříme, viděli v roce 2014. V době těch voleb do sněmovny, ale také voleb do komunálních zastupitelstev.

Voliči by měli mít pocit, že ODS vede vládu, které rozumějí. Tito voliči nás možná nemusí mít rádi, ale musí chápat a  rozumět našim krokům. Musí rozumět tomu, co děláme. Tito voliči musí mít pocit, že vláda jim nekomplikuje život. Že jim neháže klacky pod nohy, ale že se jim naopak snaží pomáhat. Měli by mít pocit, že peníze, které odvádí v podobě daní nekončí v kapsách nějakých nenechavců, ale že jsou účelně využívány ku prospěchu naší země a občanů,  kteří tady žijí.  Měli by mít pocit, že s námi nemusejí mít strach o svou budoucnost. Měli by mít pocit, že jako strana nabízíme konkrétní řešení. Že si všímáme lidí, že nás zajímá občan, jeho situace a jeho každodenní starosti. Jsem přesvědčen, že tento  přístup nás učiní politicky a voličsky silnějšími.

Já osobně chci, dámy a pánové, pokud dostanu vaši důvěru, ODS spojovat. Chci více komunikovat, chci více vysvětlovat, chci změnit fungování ODS, chci důrazněji prodávat politiku ODS. Dámy a pánové, žádám vás o vaši podporu, ale nic nedokážu bez vás.  Vytvořme, prosím, společně tým, tým ODS, který přivede ODS k vítězným volbám do Poslanecké sněmovny a do komunálních zastupitelstev v roce 2014.

Děkuji.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: ODS

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Hamáček: Jako suverénní stát musíme důrazně reagovat

10:54 Ministr Hamáček: Jako suverénní stát musíme důrazně reagovat

Komentář na facebookovém profilu k vyhoštění pracovníků ruské ambasády