Reakce na článek v 5 plus 2 aneb Vystavený účet politickým stranám

08.09.2014 16:40

Reakce na článek v 5 plus 2 aneb Vystavený účet politickým stranám a jejich lidem, kteří se poslední čtyři roky "starali" o nás, plzeňské občany

Reakce na článek v 5 plus 2 aneb Vystavený účet politickým stranám
Foto: Hans Štembera
Popisek: Strana Republika
reklama

Vážená paní redaktorko Sýkorová,

vážený pane redaktore Vaindle,

ráda bych Vám poděkovala za informaci, vyplývající z článku volební prezentace TOP 09, otištěnou ve vašem  týdeníku 5 plus 2, číslo 33 ze dne 5.9.2014, kde se čtenáři mohou dozvědět zřejmě o plánované koalici politických stran v Plzni - TOP 09, ČSSD, Občané Patrioti, ODS a ANO 2011. Oznamujete zde, že dáváte mediální prostor pouze těmto výše uvedeným stranám, které jsou nyní kromě ANO 2011, ve vedení města. Dále anoncujete, že jste dali prostor zástupcům pouze nejsilnějších parlamentních stran a menších sdružení. Pokud se o tom takto zmiňujete, pak se ptám, proč jste nedali prostor KSČM, jedné z nejsilnějších parlamentních stran, silnější než TOP 09 a ODS, která v loňských parlamentních volbách skončila téměř v propadlišti dějin a mezi nejsilnější parlamentní strany rozhodně nepatří ? Jestliže jste objektivní a seriózní tiskovina, proč jste nedali prostor všem 17 politickým subjektům, které se v Plzni ucházejí o přízeň voličů ? Čtenáře by zajímal skutečný důvod, proč jste dali prostor pouze stále stejným politikům, z nichž někteří se etablovali v novém politickém hybridu a současným stranám ve vedení města ?     

Pokud TOP 09 má v programu, jak píšete, zvýšit bezpečnost, zrušit herny, zastavit další zadlužování města, budovat obchvat a ne průtahy, pak se ptám, co pro to tato strana za poslední čtyři roky udělala ? Proč si tato strana a výše jmenované myslí, že jim občan opět skočí na vějičku a dá jim svůj hlas, pokud doposud svým nekonáním podporovaly existenci všeho, co dnes slibují změnit ? Navíc jsou to stále stejná témata, která se opakují každé čtyři roky a zaštiťuje se jimi každá z těchto uvedených stran, jako by jiné závažné problémy v Plzni neexistovaly.  

Kdo by nadále věřil těmto stranám a stále stejným lidem i v rychle vzniklých politických hybridech, kteří 5.9.2013 na 35. schůzi zastupitelstva odsouhlasili neprůhlednost výběrových řízení společnosti Plzeň 2015 o.p.s., přes kterou od roku 2011 již "proteklo" stovky miliónů korun ? Ne že by doposud tato společnost vypisovala řádná výběrová řízení. Nyní však žádala o posvěcení a zlegalizování už tak neprůhledného hospodaření své činnosti. Všude se volá po transparentnosti, zejména městských a státních zakázek a jejich organizací, a Plzeň 2015 o.p.s. je buď hluchá, slepá nebo nedotknutelná, že si v dnešní době, dovolí totálně zneprůhlednit už tak kritizovanou činnost, kterou prezentuje. Přestože zazněla z řad zastupitelů obrovská vlna kritiky na činnost  Plzeň 2015 o.p.s., zejména o tom, že v této společnosti v roce 2012 byly dodnes nevysvětlené "čachry" s dotacemi, které hraničí s trestnou činností, přestože se kritizovalo, že většina ročního rozpočtu o.p.s. spolknou platy a požitky zaměstnanců a zbytek padne na pochybné projekty, přestože zazněla kritika na bývalé představitele o.p.s. Marcelu Krejsovou a Tomáše Froydu, přesto všechno, zastupitelé odsouhlasili neprůhlednost výběrových řízení této společnosti.

Kdo by nadále věřil těmto stranám a jejich lidem, kteří 12. června 2014 na 44. schůzi zastupitelstva odsouhlasili další promrhanou částku ve výši 60 mil. Kč na více náklady spojené s odstraněním karcinogenních látek v izolaci na Světovaru, které mnohonásobně převyšují platné hygienické předpisy ? Jde o látky ze skupiny polyaromatických uhlovodíků (PAU). Jsou toxické, způsobují rakovinu a poškozují dědičnou informaci v buňkách. Jiná škodlivina, která se tu nachází je benzo-a-pyren (BaP). Je to další karcinogen, jehož hodnoty jsou stokrát vyšší než připouští platná norma. Tato nezodpovědnost zastupitelů nás občany už stála několik stovek miliónů korun. Přitom každý trochu zodpovědný a soudný hygienik musí nechat prostor Světovaru zakonzervovat a uzavřít. 

Kdo by nadále věřil těmto stranám a stále stejným lidem, kteří si ze společnosti Plzeň 2015 o.p.s.pro sebe vytvořili cestovní kancelář. Dle Výroční zprávy z roku 2011 procestovali 25 zahraničních měst Evropy, od Turecka, Polska, Francie, Slovenska, Belgie, Itálie po Německo a promrhali tak na cestovném, svých platech a dalších požitcích bez vytváření jakýchkoliv kulturních hodnot za rok 2011 17, 5 mil. Kč, což je pouhý zlomek dnešních nákladů. Na 41.schůzi zastupitelstva dne 13.3. 2014 primátor Martin Baxa ( ODS ) oznámil, že celé vedení společnosti Plzeň 2015 o.p.s., tedy on sám jako předseda představenstva s ředitelem Suchánkem, bývalým zastupujícím ředitelem Sulženkem a dalšími, se právě vrátili z Číny a dalších zemí východní Asie, kde domlouvali dovezení tamní kultury do Plzně. Hispánskou, africkou a arabskou kulturu už si prostřednictvím těchto politiků v Plzni "užíváme". Turecké hospodářství v Plzni již máme také, tak nám chybí dovézt už jen tamní kultura. Jaká je souvislost mezi téměř neexistující podporou plzeňské kultury a dovážení čínské kultury, která nemá nic společného s původní myšlenkou evropského Titulu EHMK a odkazu Meliny Mercury, nikdo nechápe. Rovněž by byla zajímavá informace, kdo tuto exotickou cestu na druhý konec světa uhradil. 

Kdo by nadále věřil těmto stranám a stále stejným lidem,  kteří využili  zákonných prostředků a potrestali své spoluobčany za to, že vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou obchodního centra na Americké třídě, neboť neznalí zákona se v referendu dvakrát podepsali na různých místech v různý čas. Ono nestačí, že vůle občanů prostřednictvím referenda není pro plzeňské představitelé závazná a hledají úskoky a intriky, jak referendum neuznat, ještě z peněz daňových poplatníků budou trestat tisíce svých zákonů neznajících  bezúhonných spoluobčanů, kteří si je zvolili, aby hájili jejich zájmy, písemnými výstrahami s pohrůžkou 3 000,- pokuty. Kdyby se tito politici, kteří se dnes uchází o přízeň nás voličů, trochu zamysleli, možná by zjistili, že referendum podepisují jen slušní lidé, kteří cíleně zákony neporušují. Gauneři referendum nepotřebují, ti mají jiné prostředky. Kdo by nadále věřil těmto stranám a jejich stále stejným lidem, kteří nás Plzeňany v obeslané tiskovině "upozorňovali" na to, že pokud bude referendem zastavena výstavba obchodního centra na Americké třídě po Domu kultury, tak nám budou zdraženy všechny služby ?! Ty, které jsme si zvolili, nás takto "přátelsky upozorňovali" na tato rizika. Což se děje i bez výstrah každý rok, Plzeňská teplárenská pravidelně zdražuje teplo, aby jejich bezpředmětný marketing mohl promrhat naše finance ve výši 20 miliónů korun ročně. Vlastně si Plzeňané platí svými předraženými službami nejen teplo, ale všechny možné a pochybné sponzoringy včetně neprůhledného hospodaření EHMK Plzeň 2015.

Kdo by nadále věřil těmto stranám a jejich lidem, kteří podporují předražené trafiky v městských organizacích pro své politiky ve správních a dozorčích radách ? Jejichž přehnané odměny zaplatí zase jenom občan.

Kdo by nadále věřil těmto stranám a jejich lidem, kteří se osobní účastí podílejí na neprofesionálních schůzích zastupitelstev a jsou schopni odsouhlasit během jednoho dne až 170 bodů programu ? Což nebyla 12.6.2014 na schůzi zastupitelstva žádná výjimka.  Přesto v květnu 2014 žádná schůze zastupitelstva svolána nebyla, ani o letních prázdninách, a jak se sám pan primátor obhajoval  - pokud by byla svolána, počet bodů programu by se nesnížil. Jedním ze zastupitelů byl však upozorněn, aby neříkal takové nesmysly. Veřejně se na těchto schůzích diskutuje o tom, zda je to záměr, aby zastupitelé neměli čas, se podrobně seznámit s jednotlivými body programu či projev dlouholeté naprosté neschopnosti radních připravit adekvátní počet bodů programu. Přestože jsou zastupitelé, nynější kandidáti, kteří se opět ucházejí o přízeň voličů, nespokojeni s ohromným počtem bodů k projednávání, přesto na sebe berou plnou odpovědnost, která hraničí s trestním konáním a tolerují chaotické, nepřipravené schůze, kde rozhodují o rozpočtu města Plzně, dotacích a dalších finančních tocích s velmi nízkou pozorností a péčí hospodáře. Tímto stylem pak současní zastupitelé schvalují např. smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu "Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru" ( zastupitelé v březnu odsouhlasili požádání o dotaci, aniž by měli připravený jakýkoliv ekonomický záměr a plán budoucího využití.), dále např. schválili uzavření finanční smlouvy s Evropskou investiční bankou na úvěr ve výši 650 mil. Kč nebo  prodeje činžovních domů na Slovanech s 30 % slevou, různé směny stovek nemovitostí a  pozemků i ve zrychleném řízení atd. atd. Kdo by těmto stranám a stále stejným politikům nadále věřil ??

 

Proč se těchto stále stejných politiků všichni redaktoři ptají pouze na to, jakými sliby chtějí svého voliče opět ošálit ? Proč se jich nezeptají, co kromě neuvěřitelného zadlužení města, předražených služeb, developerských zájmů, neprůhledného hospodaření, nezájmu o spolupráci s občany atd., udělali za poslední čtyři roky pozitivního pro občana a město, pokud nyní mají tu "odvahu" se opět ucházet o výnosné a vlivné posty jako představitelé města Plzně ? Kdo by stále věřil těmto stranám a stejným lidem, kteří dopustili, aby se město natolik zadlužilo, že jeho dluh bude splácet i dosud nenarozená generace ? Kdo by těmto stranám a stejným lidem stále věřil, že se postaví za trestně právní odpovědnost promrhaných financí, které sami odsouhlasili ?

Kdo by neustále věřil těmto stranám a stále stejným lidem, že v příštím volebním období budou více myslet na své spoluobčany a město, než na své vlastní zájmy ??

Otisknout tuto reakci na Váš článek můžete pouze v případě, že jej otisknete v tomto plném znění.

Děkuji za pochopení a přeji vše dobré

 V Plzni dne: 6.9.2014

 

Jana Procházková

Krajská manažerka

www.stranarepublika.cz


Za Republiku

Michal Babák
 

1. místopředseda 

strana Republika

+420 777 737 949

babak@stranarepubika.cz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Názory, ParlamentniListy.cz
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Schwarzenberg: Odmítnout poděkovat za poskytnutou pomoc je sprosté hulvátství a čirá nevděčnost

22:08 Schwarzenberg: Odmítnout poděkovat za poskytnutou pomoc je sprosté hulvátství a čirá nevděčnost

Komentář na facebookovém profilu k postoji sněmovny vůči Tchaj-wanu.