Čech žijící v Paříži: Na Zemana můžeme být hrdí. Ve Francii počet muslimů narůstá a schyluje se k občanské válce. Ze Západu k nám přichází odraz zbabělosti a zdegenerovanosti

15.01.2018 12:02

ROZHOVOR „V Paříži a jejích předměstích se prostě stále zmenšuje podíl obyvatel evropského původu. Řekl bych, že v současnosti představujeme jenom asi polovinu populace. Druhou polovinu tvoří ti, kteří jsou zjevně původem z Afriky a Asie… Ze Západu k nám dnes přichází především odraz zbabělosti a zdegenerovanosti tamních lidí,“ říká židovský intelektuál Martin Janeček, který má české, izraelské i francouzské občanství.

Čech žijící v Paříži: Na Zemana můžeme být hrdí. Ve Francii počet muslimů narůstá a schyluje se k občanské válce. Ze Západu k nám přichází odraz zbabělosti a zdegenerovanosti
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Volič Macrona

Jaká je nyní bezpečnostní situace ve Francii? Jak to vypadalo ve městech, co se týče předvánočních a vánočních trhů?

Naposledy jsem pobýval ve Francii v září, v říjnu a v listopadu. Nemohu se tedy vyjádřit bezprostředně o předvánočních trzích. Nevím ale o žádném atentátu spáchaném letos při této příležitosti.

Anketa

Je dobře, že Zeman přistoupil na TV debaty s Drahošem?

hlasovalo: 15169 lidí

Jsou známy případy z Evropy, kdy se ruší vnější křesťanské projevy Vánoc, aby nebyli „uráženi“ muslimové. Jak to vypadá ve Francii? Znáte nějaké podobné případy?

Vím jenom, že v prosinci 2016 se nekonala půlnoční mše svatá v historickém římsko-katolickém kostele v centru obce Châtillon na pařížské předměstí, kde bydlí největší část mé rodiny.

Vy jste napsal, že „Paříž, kdysi kulturní metropole Evropy, je stále více městem africkým a arabským“. Můžete to více rozvést a popsat, jak to vypadá v metropoli?

V Paříži a jejích předměstích se prostě stále zmenšuje podíl obyvatel evropského původu. Řekl bych, že v současnosti představujeme jenom asi polovinu populace. Druhou polovinu tvoří ti, kteří jsou zjevně původem z Afriky a Asie. Mezi těmi jsou samozřejmě též křesťané nebo příslušníci jiných vyznání, většina z nich jsou ovšem muslimové.

V pařížské oblasti je i mnoho muslimů evropského původu. Jsou to především Francouzky, které se provdaly za muslimy. Mnoho z nich, ale ne všechny, lze snadno rozpoznat podle toho, jak jsou oblečené. A děti prakticky všech těchto smíšených párů jsou samozřejmě vychovávané jako muslimové.

Též jste uvedl: „Navštívil jsem nyní též Marseille. Vystoupil jsem na nádraží Saint-Charles, kde 1. října 2017 muslimský terorista zabil dvě mladé Francouzky. Terorista pobýval ve Francii ilegálně. Byl zadržen, ale nebyl ani vypovězen ze země, ani umístěn v takzvaném Centre de détention administrative (středisko administrativní vazby). Ta jsou všechna přeplněná. Ve všech těchto střediscích prý mají místo pro 1800 osob. Při tom prý každoročně zatýkají asi 90 000 osob, pobývajících ve Francii bez povolení.“ Takže ve Francii ty ilegály či teroristy zase pouští na svobodu?

Teroristy, kteří zjevně spáchali zločin, samozřejmě na svobodu nepouští. Často ale pouští ty, kteří byli zadrženi bez dokladů opravňujících je k pobytu ve Francii. To byl konkrétně případ toho Tunisana, který v říjnu zabil dvě Francouzky na nádraží Saint-Charles v Marseille.

A jak to vlastně vypadá v Marseille? Je pravda, že už je to prakticky muslimské město?

Řekl bych, že většina marseilleských čtvrtí jsou smíšené, v proporci podobné jako v pařížské oblasti. V Marseille jsou ale i čtvrti, kde se zdá, že tam bydlí jenom samí muslimové. V obchodech, v kavárnách tam vidíte prakticky jenom severoafrické obličeje.

Bývalý předseda Francouzsko-české obchodní komory Jean-Pierre Hottinger a kandidát francouzské Národní fronty do parlamentu v posledních volbách Parlamentním listům řekl, že ve Francii se schyluje k občanské válce… Je tomu tak?

Obávám se, že tomu tak skutečně je. Ale řekl bych, že to je ještě poměrně optimistická perspektiva. Počítá totiž s tím, že alespoň část Francouzů se ještě bude chtít bránit. Obávám se ještě více, že se Francouzi prostě bez boje podřídí nadvládě muslimů.

Poslední válka, kterou Francouzi vyhráli, skončila před 99 lety. Od té doby už jenom stále a všude prohrávali. Už v roce 1940 říkali: „Lepší býti živým Němcem, nežli mrtvým Francouzem!“ A tenkrát si nemohli ani být jistí, že je Němci budou chtít přijímat mezi sebe, do svého národa. Ohledně muslimů to mají jisté. Islám učí, že jeho věrní mají povinnost vést džihád, svatou válku proti nevěřícím, dokud se neobrátí na islám, nebo se alespoň nepodřídí nadvládě muslimů.

To, že muslimové zaútočí, to se mi zdá tedy možné. Ale oni vlastně ani nebudou potřebovat útočit. Budou se do Francie cpát čím dál víc. Spousta Francouzů se stane muslimy a pak zcela demokraticky budou společně moci zemi ovládnout. Zdali se alespoň někteří Francouzi jim budou chtít bránit, to se mi zdá už daleko méně jisté.

Co říkáte vládnutí prezidenta Macrona?

Vládnutí prezidenta Macrona mi nedává příliš velkou naději, že bude někdy chtít Francii bránit. A bohužel není sám.

Víme, že Macron se odloučil od socialistů a založil svou vlastní stranu. Její vedení svěřil svému příteli, dlouholetému socialistickému poslanci Richardu Ferrandovi. Ten před tím vedl Svaz francouzsko-palestinské solidarity, který je pokládán nejenom za antisionistický, ale vyloženě za antisemitský. Snažil se, mimochodem, aby Hamás byl vyňat ze seznamu teroristických organizací.

Přesto velký rabín Francie před druhým kolem prezidentských voleb vyzýval své věřící, aby volili Macrona. Já jsem k tomu ve Francii napsal, že si kladu otázku, zda pan velký rabín ví, že jestliže judaismus učí ctít památku předků, tak ještě více naléhá na povinnost zabezpečit přežití potomků. A přidal jsem k tomu citáty krajně brutálních protižidovských projevů, pronesených muslimskými vedoucími činiteli. Ty jsem uveřejnil i zde v Praze na serveru www.eurabia.cz, v článku O knihách rabína Jonathana Sackse, který mi byl uveřejněn 23. prosince 2017.

Jaká je situace Národní fronty? Banky prý odmítají poskytnout jí služby a tato strana je v krizi…

Četl jsem, že jediná banka, která nakonec poskytla Národní frontě úvěr, byla jistá česko-ruská banka. Řekl bych, že naše země, i ostatní země dříve komunistické, by mohly více pomáhat západoevropským zemím se mobilizovat. My nepotřebujeme trpět žádným komplexem viny, že jsme muslimy kolonizovali. My jsme jim dodávali zbraně na dluh a ještě dneska obtížně od nich vyžadujeme naše pohledávky. Cvičili jsme, školili jsme a léčili jsme jejich teroristy.

Pamatuji si, že jsem o tom mluvil v Suchdole, po výbuchu nálože na palestinském diplomatickém zastupitelství. Připomínal jsem též, že Palestinci se přátelili jak s Hitlerem, tak s Brežněvem. Současný prezident palestinské autonomní správy Mahmoud Abbas studoval v 70. letech v Moskvě. Napsal tam doktorskou tezi, ve které tvrdil, že nacisté žádné Židy nevraždili. To prý byl jenom výmysl sionistů, kteří tak chtěli ospravedlnit, že zabrali Palestinu jejím obyvatelům.

Je vůbec pro Francii ještě nějaká šance, aby se politika posunula k lepšímu a země zachránila před islamizací? A nedopadne to tak, že země bude rozdělena na islámské a neislámské části, jak už se o tom mluví?

Nemyslím si, že Francie bude jen tak rozdělena na islámskou a neislámskou část. Islamisté budou chtít ovládnout celou Francii. Pokud se jim Francouzi budou bránit se zbraní v ruce, tak samozřejmě nelze vyloučit, že, při nejmenším dočasně, k rozdělení dojde.

V České republice je nám „západní demokracie“ předkládána jako vzor, jako ideál. Ale víme, že Marine Le Penová je perzekvovaná za to, že na Twitteru zveřejnila fotografie popraveného amerického novináře Islámským státem, včetně uříznuté hlavy. V Německu byl žurnalista Michael Stürzenberger odsouzen k šestiměsíčnímu podmínečnému vězení za zveřejnění fotografie, na níž si jeruzalémský Muftí Hadž Amin al-Hussejní podává ruku s Adolfem Hitlerem… Existuje na Západě stále svoboda a demokracie?

Řekl bych, že ze Západu k nám dnes přichází především odraz zbabělosti a zdegenerovanosti tamních lidí.

Co se týče Michaela Stürzenbergera, řekl bych, že jeho případ to ilustruje obzvlášť zřetelně. Velký jeruzalemský Muftí Hadž Amín al-Husseini byl strýcem Yassera Arafata (jehož skutečné příjmení bylo též Husseini). Psal jsem, že ve městě Ramallah, kde sídlí palestinská autonomní administrativa, jsem viděl hlavní třídu nesoucí jméno Amín Husseini. A že jsem procestoval čtyři kontinenty, abych na předměstí Jeruzaléma viděl třídu, nesoucí jméno nacistického válečného zločince.

Amín Husseini organizoval masakry Židů v Jeruzalémě a v Hebronu v letech 1920 a 1929. Pak vedl povstání proti Bitům. Po jeho potlačení uprchl do Iráku, který vstoupil do války na straně nacistické třetí říše. Pak uprchl do Německa, kde byl přijat Hitlerem. I ve velkém židovském naučném slovníku Encyclopedia Judaica je fotografie Amína Husseiniho, přátelsky rozmlouvajícího s Hitlerem.

Husseini pak organizoval muslimské divize SS v okupované Jugoslávii, které se zúčastnily vyvražďování Židů a masakrů Srbů. Na konci války dobře věděl, kým se má nechat zajmout. Nechal se zajmout od Francouzů. Ty Jugoslávie požádala o jeho vydání. Ale Francouzi přeci nemohli nechat padnout tohoto muslimského hrdinu do rukou Jugoslávců, kteří by ho jistě odsoudili k smrti. Museli přece respektovat své muslimské poddané, na kterých už tehdy byli tolik závislí. Tak mu umožnili uprchnout.

Jestliže Michael Stürzenberger byl německým soudem odsouzen za uveřejnění zmíněné fotografie, tak to dobře ilustruje pokrytectví, řekl bych úplnou morální zdegenerovanost současného Německa. Oni přece dneska nechávají zaplavit svou zemi od Arabů, a nutí i ostatní země Evropské unie se jimi nechat zaplavit, tak aby světu dokázali, že oni přece nemají nic společného s těmi zlými rasisty, kterými byli jejich rodiče a prarodiče! Oni si také vybrali za hlavu státu bývalou věrnou občanku komunistického východního Německa. Oni jsou přece pokrokoví, i když zcela zlikvidovali „reálný socialismus“ v bývalé NDR a i když prosperující kapitalismus jim umožňuje tolik konzumovat.

Co se týče Marine Le Penové, uveřejnit fotografii amerického novináře zavražděného islamisty – to je přece vybízení občanů k nenávisti vůči muslimům. A na to jsou paragrafy!

„Myslím si, že dnes země jako Česká republika jsou pro nás dobrým příkladem a vzorem. Stojí pevně proti Evropské unii, která jim chce nadiktovat, kolik mají přijmout lidí. A EU říká, že tyto státy bude penalizovat, pokud tak neučiní. Tyto státy střední Evropy podporuji v jejich postoji a v jejich odporu k Bruselu. V dnešní době státy jako Česká republika, Polsko, Maďarsko (pan Orbán) a Slovensko brání Evropu tak, jak jste činili v minulosti. Bojovali jste proti Turkům a mnohým dalším invazím a nyní to děláte znovu. Znovu můžeme být zachráněni Čechy a dalšími národy střední Evropy a jsem hrdý na to, že zde s vámi mohu být. Přál bych Nizozemí, Belgii, Spojenému království a Francii, aby měly takové politické lídry, jako máte vy. Takové lídry, jakým je Tomio,“ řekl v rozhovoru pro Parlamentní Listy.cz Geert Wilders. Co si o tom myslíte?

Plně souhlasím se slovy Geerta Wilderse. Lituji, že jsem se nemohl zúčastnit setkání Hnutí pro Evropu národů a svobody, které se konalo 16. prosince v Top Hotelu Praha.

Co se týče konkrétně České republiky, myslím, že můžeme být hrdí na příklad na to, že náš prezident Miloš Zeman podpořil iniciativu amerického prezidenta uznat Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele.

Co se týče střední Evropy jako celku, myslím, že vytvoření koaliční vlády v Rakousku, jejíchž 7 členů z 22 představují stranu FPÖ, by mohlo sloužit jako model konkrétně Francii. A ve francouzském tisku jsem četl, že představitelé této strany budou usilovat o to, aby Rakousko též přemístilo své velvyslanectví z Tel-Avivu do Jeruzaléma.

Už loni jsem psal, že Rafi Eitan, bývalý náčelník generálního štábu izraelské armády, bývalý představitel tajných služeb, který v roce 1960 organizoval únos Adolfa Eichmanna z Argentiny, přijel v létě 2016 do Vídně podpořit kandidaturu Norberta Hofera z FPÖ na post prezidenta republiky.

Co se týče Tomia Okamury, oceňuji, že nezaváhal porovnat islám s nacismem. V každém případě, antisemitismus těchto dvou ideologií je velmi podobný. Ještě jednou vyzývám čtenáře podívat se na server www.eurabia.cz na můj článek „O knihách rabína Jonathana Sackse“, který mi tam byl uveřejněn 23. prosince 2017. Velmi mě potěšilo, že v listopadu byl pan Tomio Okamura zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky. Doufám, že udělá ještě dobrý kus práce proto, abychom ještě dlouho mohli zůstat svobodnými občany naší vlasti.

Je něco, co byste chtěl ještě zmínit?

Řekl bych, že řadový občan České republiky se zatím ještě může cítit doma ve své zemi, mezi svými krajany. Běžný Francouz musí cítit, že už brzy mu bude jeho vlast vyvlastněna.

Můžeme ale doufat, že jestliže státy západní Evropy se stanou muslimskými republikami, naše země bude moci dlouho vzdorovat? A ve jménu čeho bude vzdorovat? Jaké ideály sdílí většina našich krajanů natolik, aby byla ochotna pro ně riskovat život? To se mi jeví jako ta nejdůležitější otázka. A myslím si, že bychom neměli otálet a začít hledat na ni odpověď – dokud ještě není příliš pozdě.

 

Dr. Martin Janeček (narozen 1942 v Praze) má po matce židovské předky a jeho otec byl katolík. Má český, francouzský i izraelský pas. V roce 1964 odešel antikomunista Janeček do zahraničí a usadil se ve Francii, kde získal občanství. Na pařížské univerzitě vystudoval dějiny, dějiny umění a mezinárodní vztahy. Po dosažení doktorského titulu působil jako učitel na škole výtvarných umění v Orléansu a v Paříži, od roku 1976 až do důchodu pracoval na francouzském ministerstvu školství. Od roku 1979 žije střídavě v Praze a Paříži. Publicisticky se angažuje v problematice vztahů s muslimským světem, který důkladně poznal během svých cest od Maroka až po Malajsii. Své poznatky a názory publikuje ve francouzském a českém tisku (Prostor, Křesťanská revue, Proglas, Slovo z Jeruzaléma). Je autorem knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Proč se nemůžete domluvit????????????????

Pane poslanče, ANO nevolím, jsem volič SPD, ale Vás osobně uznávám a vím, že jste pro lidi udělal mnoho dobrého. Vysvětlete mi prosím, proč se nemůžete domluvit na účinné spolupráci s SPD? Je to tím, že SPD je jednoznačně na straně národa a slušných lidí, zatím co ANO to hraje na všechny strany? Neb...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Expremiér s hrůzou sleduje Hlavní nádraží: Získáme prý desítky tisíc mladých Ukrajinců na práci. Spíš stovky Romů!

20:10 Expremiér s hrůzou sleduje Hlavní nádraží: Získáme prý desítky tisíc mladých Ukrajinců na práci. Spíš stovky Romů!

„Dokonalý Sherwood! Důsledek nekoordinované a řekl bych přespříliš velkorysé vítačské politiky,“ řík…