Boskovice: Bezpečnější cesty do školy? Agentura předává městu klíčovou dopravní studii

02.03.2024 16:29 | Tisková zpráva

Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG úspěšně ukončuje pilotní projekt Bezpečně do škol v Boskovicích. Výsledkem pilotního projektu je dopravní studie, která navrhuje řešení pro lepší bezpečnost dětí na cestách do školy.

Boskovice: Bezpečnější cesty do školy? Agentura předává městu klíčovou dopravní studii
Foto: regionboskovicko.cz
Popisek: Boskovice

Bezpečnost dětí je téma, které trápí rodiče i pedagogy v celé České republice. Agentura JINAG proto oslovila 450 jihomoravských škol s dotazníkem o bezpečnosti dětí na silnicích. Z výsledků vyplývá, že 150 škol aktivně řeší špatnou dopravní situaci. „Zaujal nás program Bezpečné cesty do školy, proto jsme se rozhodli na něj navázat a rozšířit ho i na jižní Moravu. To se nám podařilo ve spolupráci s organizací Pěšky městem, která nám metodicky a odborně pomohla, abychom mohli program implementovat, ” sděluje ředitel agentury JINAG Patrik Reichl.

Pro pilotní testování tohoto projektu agentura JINAG zvolila Mateřskou školu, základní školu a praktickou školu Boskovice. „Do programu Bezpečně do škol v JMK jsme se zapojili velice rádi. Vzhledem k tomu, že vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je naším prvořadým úkolem zajistit žákům bezpečnou cestu do školy a ze školy,” říká ředitelka školy Jana Bousková.

Anketa

Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice?

2%
3%
0%
92%
0%
0%
3%
hlasovalo: 49888 lidí

Cílem samotného projektu v Boskovicích bylo nejen nalézt efektivní řešení, ale také šířit osvětu a zapojit do akce všechny zúčastněné strany. Školáci, rodiče, zástupci školy a města i dopravní experti a policie – všichni měli společný cíl: zajistit dětem bezpečné a pohodlné cesty do školy. V prvním kroku děti kreslily do mapy trasy, kterými pravidelně chodí do školy, a označovaly místa, kde se cítí ohroženy. Následoval monitoring dopravy, během kterého děti spolu s učiteli a dopravními inženýry zaznamenávaly dopravní přestupky a další problematické jevy.

„Sami žáci se zapojili do projektu a vyhledávali nebezpečné a problémové lokality. Nejenže jsme tímto projektem zvýšili u žáků povědomí o správném chování v různých náročných dopravních situacích, ale žáci využili i vlastní zkušenosti a snažili se je převést do praxe. Žáci i celý pedagogický sbor předpokládají, že alespoň některé z navržených variant dopravní studie budou naplněny,” říká Ivana Staffová, zástupkyně ředitelky z boskovické školy.

Pilotní projekt hodnotí také učitelé Aleš Vacula a Monika Letfusová: „Projekt byl pro žáky přínosný zejména v oblasti dopravní výchovy. Ukázal žákům nebezpečná místa na silnicích při jejich přechodu do školy. Motivoval je pracovat na projektu, aby se situace v okolí školy zlepšila pro jejich bezpečnost. Akce spojené s projektem pro žáky byly zábavné a naučné.”

Získaná data pomohla k vytvoření dopravní studie a následnému návrhu konkrétních opatření. Mezi opatření, která se dají realizovat v horizontu jednoho roku, patří například snížení rychlosti nebo vybudování parkovacích míst K+R. Dlouhodobá vize zahrnuje úpravy křižovatek, zřízení přechodů a celkové zklidnění dopravy. „Jsem moc rád, že jsme byli součástí pilotního projektu. Ve spolupráci s kolegy budu usilovat o to, aby naše úsilí nezůstalo pouze na papíře, ale aby byly naše nápady a návrhy převedeny do života,” dodává místostarosta Boskovic Lukáš Holík.

„Úspěšný pilotní projekt Bezpečně do škol v Boskovicích je inspirativním příkladem pro další města a obce. Ukazuje, že s aktivním přístupem je možné dosáhnout trvalého zlepšení v oblasti bezpečnosti a komfortu dětí na cestě do škol. Zvyšuje také zájem dětí a rodičů o veřejný prostor v okolí školy, podporuje samostatnost dětí v provozu a také je učí vnímat dopravní rizika a chovat se zodpovědně,” uzavírá doménový specialista pro mobilitu Jan Tichý.

Do programu Bezpečně do škol v JMK se mohou proto zapojit i ostatní školy, města či obce, které chtějí podpořit bezpečný a udržitelný životní styl dětí. V agentuře JINAG proto vznikl průvodce, který zájemcům pomůže projít celým procesem. Tento manuál je dostupný na oficiálních stránkách www.jinag.eu.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

životní úroveň

Dobrý den, pane Juchelko. Zajímá mě jedna věc. máte nějaký plán, jak zvýšit životní úroveň občanů ČR?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Třebíč: Revitalizace koupaliště Polanka začala

22:09 Třebíč: Revitalizace koupaliště Polanka začala

Zástupce zhotovitelské společnosti METROSTAV DIZ a místostarosta Třebíče Miloš Hrůza podepsali smlou…