Dvůr Králové nad Labem: Záměr bytové výstavby v lokalitě na Berlínku

3. 3. 2021 9:15

Město Dvůr Králové nad Labem řeší nedostatek bytové zástavby ve městě. Protože v tuto chvíli nedisponuje vlastními prostředky pro to, aby mohlo postavit nové bytové domy, variantou je využít spolupráci se soukromými investory.

Dvůr Králové nad Labem: Záměr bytové výstavby v lokalitě na Berlínku
Foto: www.dvurkralove.cz - Miluše Peterová
Popisek: Dvůr Králové nad Labem
reklama

Rada města 4. listopadu 2020 tak vyhlásila záměr využít část pozemkové parcely č. 1697/1 přibližně o výměře 2 900 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby bytových domů a související infrastruktury, a to v přiměřeném časovém horizontu, aby byla výstavba architektonicky a stavebně kvalitní a plně respektovala regulativy platného územního plánu, počet parkovacích stání odpovídal funkční náplni objektů a zároveň bylo navrženo a realizováno odpovídající množství zeleně.

Anketa

Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021)

89%
11%
hlasovalo: 30145 lidí

„V územním plánu města je několik lokalit vhodných k bytové zástavbě. V minulých letech se tak výrazně proměnila lokalita Alešovy ulice, kde byly postaveny a dále se staví rodinné domy. Dalším územím, kde momentálně dochází k přípravě na možnou výstavbu, je lokalita pod malou průmyslovou zónou u areálu technických služeb. A podle platného územního plánu se další pozemek vhodný pro bytovou výstavbu – bydlení v bytových domech nachází v lokalitě na Berlínku,“ sdělil starosta Jan Jarolím (ANO 2011).

Rada města 4. listopadu 2020 tak vyhlásila záměr využít část pozemkové parcely č. 1697/1 přibližně o výměře 2 900 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby bytových domů a související infrastruktury, a to v přiměřeném časovém horizontu, aby byla výstavba architektonicky a stavebně kvalitní a plně respektovala regulativy platného územního plánu, počet parkovacích stání odpovídal funkční náplni objektů a zároveň bylo navrženo a realizováno odpovídající množství zeleně.

Do záměru se přihlásily dvě společnosti: Bořek byty, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem a společnost BRICKBAY SE Praha. Zatímco královédvorská společnost nabídla v lokalitě výstavbu parkoviště, a tedy nesplnila zadávací podmínky vyhlášeného záměru, pražská společnost představila projekt s názvem Pod zelenými střechami. Rada města vzala obě nabídky na vědomí a uložila zajistit projednání nabídky společnosti BRICKBAYSE ve stavebně-architektonické komisi.

Toto jednání se uskutečnilo 2. února 2021 a zástupce společnosti Matouš Spilka na něm představil záměr výstavby v lokalitě na Berlínku včetně vizualizace projektu, kterou v rámci urbanisticko-architektonické studie prezentoval Ing. arch Milan Košař.

„Je velmi důležité, že radní měli sice ke studii řadu výrazných i méně závažných připomínek, jako je například řešení parkování stávajících obyvatel, ale s těmi se dokázal zástupce společnosti BRICKBAY SE vypořádat a už pro zasedání stavebně-architektonické komise připravil verzi studie, kam všechny tyto připomínky zapracoval,“ poznamenal starosta Jan Jarolím.

Stavebně-architektonická komise s předloženou studií po urbanisticko-architektonické stránce souhlasila. Architekt Ota Černý (Piráti), radní a zároveň předseda stavebně-architektonické komise, k představenému projektu poznamenal: „Navrhované domy jsou sice rozměrově velkou stavbou, svou velikostí ale navazují na stávající bytovku, a tím vzniká ucelený urbanistický celek. Velikost stavby se s odstupem od místních komunikací proporčně zmenšuje, a tak dostává přijatelné měřítko v oblasti s jinak typickou rodinnou vilovou zástavbou. Stavba navíc navazuje na park, který se svojí zelení prolíná do vnitrobloku bytových domů.“

„V intencích zveřejněné výzvy jsme komisi předložili velmi korektní, urbanisticky citlivé řešení lokality, do které byla situována výstavba bytového komplexu, sestávajícího se ze tří budov o celkovém počtu 55 bytových jednotek. Záměr naší společnosti je zejména uspokojení bytových potřeb spojených s veřejným zájmem o rozvoj města v intencích strategického plánu města a poptávkou po uspokojivém a dostupném bydlení v širším centru Dvora Králové nad Labem. Projekt je k životnímu prostředí šetrný. Díky návrhu zelených střech na objektech a terasovitého zpracování se můžeme pochlubit výrazným navýšením zelených ploch v lokalitě, které by měly významně přispět k lepšímu životnímu standardu. Byla nalezena obecná shoda na řešení dostatku parkovacích míst v lokalitě. Nezanedbatelnou část z nich lze osadit systémem pro dobíjení elektromobilů, čímž nepřímo podpoříme možnou volbu provozu elektromobilů ve městě a tento náš záměr plně reflektuje název projektu ´Pod zelenými střechami´. Část námi spoluvybudovaných parkovacích míst jsme připraveni bezúplatně přenechat městu a potažmo místním obyvatelům, což věříme, že bude vnímáno jako vstřícný krok k budoucím dobrým sousedským vztahům,“ uvedl po jednání komise Matouš Spilka.

Rada města dne 24. února vzala na vědomí zápis komise, která po urbanisticko-architektonické stránce souhlasila s navrženou bytovou výstavbou v lokalitě na Malém Berlínku a doporučila zvážit využití jedné bytové jednotky v přízemí ke komerčnímu využití. Dále rada města vzala na vědomí doporučení komise zvážit zjednosměrnění komunikace v ulicích Pod Safari a Odbojářů, umožnit tím podélné stání (ta by byla určena k využití zejména obyvatelům lokality) a zároveň vytvoření podélného stání v ulici Milady Horákové při zachování obousměrného provozu. Zároveň rada města, až to epidemická situace dovolí, doporučila veřejné projednání záměru v lokalitě Berlínek. A do doby vyřešení tohoto záměru nesouhlasila se zpracováním studie dopravního řešení v městské části Zálabí s cílem zlepšit podmínky pro parkování. „Právě veřejné projednání záměru a jeho výstupy jsou podmínkou k tomu, aby mohla být vypracována studie dopravy v klidu celé širší lokality,“ vysvětlil radní Ota Černý.

V prosinci město obdrželo od občanů, kteří se obávají zhoršení kvality života, petici, jež směřuje proti záměru bytové výstavby na Berlínku. „Největší obavou občanů, dle petice, je ztráta parkovacích míst a obava ze zhoršení životních podmínek kvůli ztrátě výhledu. Uvedené jsme připraveni řešit velmi zodpovědně a vyjít obyvatelům a zájmům města v řešitelných oblastech zcela a bezvýhradně vstříc jako korektní partner,“ poznamenal k tomu Matouš Spilka. Z důvodů omezení vyplývajících z opatření proti šíření covid-19 je veřejné projednávání zatím nerealizovatelné, společnost ale připravuje alternativní komunikaci, např. internetovou prezentaci nebo tiskovinu do schránek v širším okolí Berlínku. Pokud to situace dovolí, pak firma využije možnost předložený záměr veřejně projednat.

O tom, zda bude nakonec záměr realizován, bude rozhodovat zastupitelstvo města, které bude také projednávat petici, jež je proti záměru výstavby.

„Jsem přesvědčený o tom, že realizací takového, ne nutně tohoto, ale jakéhokoliv podobného záměru, by dané území rozkvetlo. Druhou možností je opravdu na ploše vybudovat asfaltové parkoviště, osadit ho dvěma závorami a nechat rezidenty, případně i návštěvníky města zde za úplatu parkovat. To ale není podle mě posun a směr, kterým by mělo naše město jít pod mým vedením,“ dodal starosta Jan Jarolím.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kroměříž: ZŠ Zámoraví využije k výuce opravený skleník a nový altán

7:35 Kroměříž: ZŠ Zámoraví využije k výuce opravený skleník a nový altán

Město připravuje stavební úpravy objektu skleníku v zahradě Základní školy Zámoraví. V rámci plánova…