Praha 11: Přijatá opatření proti koronaviru a důležité informace

30.03.2020 13:07

V důsledku epidemie koronavirové infekce COVID-19 přijala v uplynulých týdnech Rada městské části Praha 11 řadu mimořádných opatření. Jejich cílem je na prvním místě chránit obyvatele Prahy 11 a zároveň zachovat co nejplynulejší chod městské části. Jaké zbraně tedy na boj s koronavirem používá jedenáctka?

Praha 11: Přijatá opatření proti koronaviru a důležité informace
Foto: Praha 11
Popisek: Radnice Prahy 11
reklama

Vědět, jak minimalizovat riziko nákazy u sebe i ostatních, je v současné době to nejdůležitější. Jedině pokud budou všichni dodržovat pravidla hygieny, omezení kontaktu s lidmi a další nařízení či doporučení, můžeme epidemii skutečně zastavit. Aby se k Vám informace dostaly tou nejrychlejší cestou, posílili jsme komunikační kanály městské části. Které?

Aktuality o koronaviru na webu Prahy 11

Zřídili jsme speciální záložku zde na webu naší městské části s názvem Aktuality o koronaviru, kde naleznete veškeré informace k tomuto tématu, ať už se jedná o opatření přijatá na celostátní úrovni (dočasné uzavření škol, omezení pohybu osob, provoz obchodů a služeb atd.), tak o postup naší městské části. V jednotlivých článcích pak například najdete:

Jaká pravidla je nyní nutné dodržovat a koho kontaktovat, pokud si nevíte rady

Doporučení k používání některých ochranných prostředků

Seznam fungujících restaurací, obchodů a služeb v Praze 11

Informace pro seniory: kam se obracet pro pomoc?

Facebooková stránka MČ Praha 11
I na facebookové stránce městské části naleznete aktuální informace, případně se zde můžete zeptat na cokoliv, co Vás zajímá.

Časopis městské části Klíč
Březnové číslo Klíče, obsahující informace ohledně koronaviru, již bylo rozneseno do Vašich schránek. Jeho online verzi si můžete prohlédnout ZDE.

Reportáže Praha TV
V přehledných reportážích Vás informujeme o aktuálním dění v naší městské části.

Informační letáky ve Vašich domech a ve veřejném prostoru
Informační letáky s důležitými kontakty jsme rozeslali všem předsedům jihoměstských SVJ a bytových družstev, které máme v databázi, s výzvou k jejich vyvěšení v bytových domech. Jestliže se ve Vašem domě zatím takový leták neobjevil, můžete si je volně stáhnout ZDE a v domě umístit. Tímto prosíme předsedy SVJ a družstev, kteří zatím nejsou v aktivním spojení s městskou částí, aby kontakt na sebe zaslali na e-mail obcanskalinka@praha11.cz.

Informační letáky byly pracovníky Jihoměstské majetkové, a.s. rovněž umístěny do vývěsek městské části a veřejného prostoru.

Občanská linka pro Vaše dotazy
Potřebujete se na něco zeptat a nenašli jste zde odpověď? Obraťte se na občanskou linku Prahy 11! K dispozici je pro Vás na čísle 800 104 300 nebo e-mailu obcanskalinka@praha11.cz.

Informační centrum a krizová linka
V současné době připravujeme vznik informačního centra a krizové linky pro případy, kdy by občanská linka byla plně vytížená. Se svými dotazy se tedy nově budete moci obracet i sem. Pracovníci informačního centra budou obyvatelům naší městské části také k dispozici u stanic metra a v dalších strategických lokalitách, kde si od nich budete moci vzít informační letáky nebo se zeptat na vše, co Vás trápí.

Koordinace aktivit městské části v rámci krizového štábu
Vedle porad vedení a jednání rady naší městské části se nyní každý týden schází také tzv. krizový štáb Prahy 11, složený z rady městské části, zástupců složek Integrovaného záchranného systému, vedoucích pracovníků úřadu městské části, zástupců organizací zřizovaných Prahou 11 i přilehlých obcí. Výsledkem pravidelných porad je vždy přijetí řady opatření reagujících na aktuální situaci. Tím však krizové řízení nekončí: mimo porady jedná štáb operativně přes Skype konference a diskuse ve whatsappových skupinách, které jsme k tomuto účelu založili, a to prakticky permanentně. Není prostě čas ztrácet čas, reagovat je potřeba okamžitě, a tak nyní pracovní doba nehraje roli.

Výstupy z krizového štábu jsou sice neveřejné, můžete se s nimi však seznámit prostřednictvím aktualit, které v rámci komunikačních kanálů městské části zveřejňujeme (viz výše).

Prevence
Prevence je ve stávající situaci zásadní, proto v této oblasti dělá maximum i Praha 11. Konkrétně?

Uzavření mateřských škol a doporučení k zastavení plateb
Po uzavření základních, středních a vysokých škol z nařízení vlády už nebylo na co čekat, a tak rada městské části 13. března doporučila vedení mateřských škol, u nichž je Praha 11 zřizovatelem, aby přerušily provoz. Ředitelé toto doporučení vyslyšeli a školky jsou tak již od 16. března pro děti uzavřené. Pokud jde o rodiče vykonávající pomáhající profese - sestřičky, hasiče, policisty, lékaře a další hrdiny, pro které je uzavření škol zvlášť komplikované - v Praze 11 jsou pro jejich děti nyní k dispozici hned tři školy. Prosíme tyto rodiče, aby se v případě zájmu o zajištění „školkové“ péče pro své děti hlásili na e-mailu vera.syrinkova@praha.eu.

Vzhledem k dočasnému uzavření škol jsme na druhé straně ředitele škol základních i mateřských vyzvali, aby v tuto chvíli nepožadovali od zákonných zástupců dětí platby za měsíc duben 2020 (v případě základních škol se jedná o poplatky za školní družinu a stravné). Co se týče mateřských škol, bylo ředitelům rovněž doporučeno, aby byla zákonným zástupcům kompenzována adekvátní část školného za měsíc březen 2020.

Uzavření sportovních a dětských hřišť
Netěší to nás a nejspíš ani rodiče, kteří se kvůli zavřeným školám a školkám nyní musí o děti starat doma 24 hodin denně. Máte náš obdiv! Stejně jako jakékoliv větší shromažďování lidí však také víc dětí a rodičů na jednom hřišti představuje zvýšené riziko nákazy, které je zbytečné podstupovat. Jihoměstská sportovní a dětská hřiště jsme proto nechali dočasně uzavřít a Vás jen prosíme, abyste toto opatření respektovali – ostatně není to navěky.

Omezení provozu úřadu
Úředník je taky člověk a může se nakazit, proto aby chod městské koronavirus úplně neochromil, zavedli jsme opatření, která chrání jak úředníky, tak Vás občany, kteří s nimi přicházíte do styku. Jedním z nich je dočasné omezení úředních hodin, a to následovně:

  • pondělí:úřední hodiny od 9:00 – 12:00 hod. včetně podatelny 

  • středa: úřední hodiny od 14:00 – 17:00 hod. včetně podatelny

Informační kanceláře Šustova a Ocelíkova jsou jinak pro veřejnost uzavřeny, informační kancelář Ocelíkova však poskytuje informace telefonicky na tel. 800 104 300 a e-mailu na obcanskalinka@praha11.cz. Své žádosti, podněty a připomínky můžete navíc zasílat poštou, e-mailem na adresu podatelna@praha11.cz, prostřednictvím datové schránky (identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci), případně telefonicky (ústředna tel. 267 902 111, na webových stránkách je rovněž kompletní telefonický seznam zaměstnanců úřadu). 

Pokud však na úřad opravdu musíte, ani tak se nemusíte bát – kontakt s úředníky bude minimální:

Zajištění roušek pro ty nejpotřebnější
Praha 11 nyní disponuje 1000 kusů šitých roušek získaných na základě veřejné výzvy od soukromých dárců či vyrobených svépomocí pracovníky Jihoměstské majetkové, a.s., dobrovolnými hasiči a také některými firmami. Od hl. m. Prahy navíc městská část dostala 24. března 6 000 jednorázových roušek.

Jak šité, tak jednorázové roušky obratem rozdáváme těm, kdo je nejvíce potřebují: domovům seniorů Blatenská a Janouchova, kde je Praha 11 zřizovatelem, obyvatelům bytových domů pro seniory v Šalounově a handicapované v Petýrkově ulici, zaměstnancům České pošty, Policie ČR, Městské policie, dobrovolným a státním hasičům. Občanům, kteří nemají šanci je získat jinak, je na zavolání roznáší naši dobrovolníci. Domovy seniorů Háje a Chodov sice zřizuje hl. m. Praha, ale protože jde o naše sousedy, poskytli jsme i jim 800 kusů jednorázových roušek. V současnosti má radnice k dispozici také 100 respirátorů třídy 2, které poskytujeme lékařům a dalším lidem, co jsou v boji proti epidemii v první linii.

Přestože bychom tedy rádi dali roušky všem, komu schází, stále jich nemáme dostatek. Můžete nám ale pomoci Vy! Šijete roušky a rádi byste je darovali? Kontaktujte, prosím, koordinátorku Bc. Petru Víznerovou na e-mailu viznerovap@praha11.cz nebo tel. 736 600 806.

Dezinfekce pro ohrožené skupiny a do veřejných prostor
Často se na nás obracíte s dotazy ohledně distribuce dezinfekce - bohužel jde ale o podobný příběh jako s rouškami. Stejně jako Vy totiž i radnice čelí nedostatku zdravotnického materiálu, včetně dezinfekce. V minulém týdnu obdržela naše městská část 10 litrů dezinfekce, kterou jsme distribuovali ohroženým skupinám obyvatel, tj. do domova seniorů Blatenská a Janouchova, bytového domu Šalounova a do mateřských a základních škol, které pečují o děti rodičů vykonávajících pomáhající profese.  

Tento týden se situace výrazně zlepšila, dostali jsme celkem 1 000 litrů dezinfekce. 980 litrů z tohoto množství jsme okamžitě odvezli do Klokánku Láskova, dobrovolným hasičům, městské policii, zdravotnickým zařízením v ulicích Starochodovská, Šustova, Opatovská, Anny  Drabíkové, Hviezdoslavova a Tererova, MUDr. Pročkemu a ordinaci Interga. Další dezinfekce putovala školám, domovu pro seniory Janouchova, dále obyvatelům bezbariérových bytů Petýrkova a Jihoměstské majetkové, a.s. na udržování veřejných prostor. 20 litrů zbylo na potřeby úřadu městské části, který pro občany i nadále zajišťuje nezbytnou agendu.

I v dalších týdnech bychom měli týdně dostávat 1 000 litrů dezinfekce, kterou budeme zásobovat ty nejohroženější. Část dezinfekce bude také použita na veřejná prostranství a frekventovaná místa, zejména parky, lavičky, koše na odpadky, náměstí, okolí metra, supermarketů, zdravotních středisek, lékáren apod.

Eliminace ekonomických dopadů epidemie
Zavřené restaurace, obchody, kadeřnictví, cestovní kanceláře a další služby, které nemá kdo využívat: i to je důsledek opatření přijatých proti šíření koronavirové infekce. Nouzový stav vyhlášený Vládou ČR kvůli ochraně zdraví závažně dopadl také na podnikatelskou sféru, jejíž část nyní zápasí o přežití.

Rada městské části se proto rozhodla podnikatelům pomoci a přijala usnesení, na jehož základě nebude Praha 11 po dobu vyhlášeného nouzového stavu a následných karanténních opatření jako pronajímatel účtovat nájemcům úroky z prodlení za případné opožděné platby nájemného za období od března 2020. Opožděná platba zároveň nebude považována za výpovědní důvod, a to až do doby zrušení nouzového stavu a všech mimořádných opatření s ním souvisejících. Tato dočasná úleva se nevztahuje na subjekty, které jsou s městskou částí v soudním sporu.

Další opatření, která by pomohla zmírnit negativní ekonomický dopad na obyvatele naší městské části, nyní připravujeme.

Pomáháme společně
Uvědomujeme si, jak složitá pro Vás stávající situace je, proto bychom Vám rádi poděkovali za jakoukoliv pomoc, kterou Praze 11 a jejím obyvatelům poskytujete. Pro ty, kdo by rádi pomohli a zatím neví, jak na to, máme hned několik tipů:

  • Zapojte se do informační kampaně

Vylepujte ve svých domech a okolí letáky, sdílejte naše příspěvky na facebooku, posílejte aktuality z webu, mluvte s ostatními! Zvlášť důležité je informovat o přijatých opatřeních i nabídce pomoci seniory, kteří si přece jen s online světem tolik nerozumí a mohou tápat.

  • Staňte se dobrovolníkem

V poslední době vznikla celá řada iniciativ sdružujících dobrovolníky, kteří mají chuť pomáhat, ať už donáškou nákupů seniorům a handicapovaným, vyzvedáváním léků nebo venčením psů. Jednou z nich je iplatforma Pomáháme Praze 2020, založená hlavním městem Prahou ve spolupráci s neziskovou organizací Život 90.Na webových stránkách platformy najdete jednoduchý registrační formulář av záložce Dobrovolník informace pro výkon dobrovolnické činnosti. O Vaše školení a distribuci ochranných pomůcek se postará organizace Červený kříž, o propojení s potřebnými seniory pak právě Život 90. Pokud budete chtít dobrovolničit lokálně v místě bydliště (doporučujeme), uveďte tuto skutečnost v rámci registrace.

Chcete se angažovat v pomoci lidem bez domova? Jednoduché rady, jak na to, jsme pro Vás připravili ZDE.  

  • Šijte roušky

Umíte šít, a to dokonce roušky? Zapojte se do veřejné výzvy Prahy 11 a pomozte nám zajistit jich dostatek pro ty nejpotřebnější.

Máte jakýkoliv dotaz nebo nápad, jak riziko šíření koronavirové infekce v naší městské části ještě víc eliminovat? Kontaktujte, prosím, občanskou linku na tel. 800 104 300 nebo e-mailu obcanskalinka@praha11.cz.

Spolu to zvládneme, viru zmar!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

České Budějovice: Regenerace prostranství u Juvelu je blíže ke své realizaci

16:59 České Budějovice: Regenerace prostranství u Juvelu je blíže ke své realizaci

Na prvním místě se ve veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem "REGENERACE LOKÁLNÍHO CENTRA U JUVEL…