Rokycany: Jak postupovala příprava rozšíření parkoviště u plaveckého areálu

19.10.2020 19:53

Příprava stavby začala v roce 2018. Důvodem byl nedostatek parkovacích míst v okolí plaveckého areálu nejen v letních měsících, ale také při pořádání větších sportovních akcí v bazénu a na fotbalovém hřišti nebo v prostorách nedalekého Gymnázia a SOŠ.

Rokycany: Jak postupovala příprava rozšíření parkoviště u plaveckého areálu
Foto: wikimedia.org
Popisek: Rokycany
reklama

Odbor životního prostředí na základě § 70, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny oznámil 19. února 2018 zahájení záměru kácet šest javorů občanským sdružením ZO ČSOP Kulíšek a Spolek Vnitroblok Rokycany. První ze spolků převzal oznámení 20. února, druhý pak 22. února.  Ani jeden ze spolků nedoručil správnímu orgánu odmítavé stanovisko.

Následovalo vydání závazného stanoviska, které odbor životního prostředí vydal 26. dubna 2018. V tomto závazném stanovisku je povolení kácení šesti javorů, 245 metrů čtverečních zapojeného prostoru náletových dřevin, byla také stanovená výsadba šesti nových dřevin. Jedná se o uloženou náhradní výsadbu za pokácené stromy, která je zahrnutá do prováděcí projektové dokumentace stavby.

Projektová dokumentace stavby byla vyhotovena v roce 2019.

Stavbu město zařadilo do rozpočtu pro rok 2020, který schválilo zastupitelstvo. Schválený rozpočet stavby se vždy zveřejňuje na úřední desce města Rokycan, kde se každý mohl se o této akci dozvědět.

Územní rozhodnutí, jehož součástí je i výše uvedené závazné stanovisko OŽP, bylo vydáno 30. ledna 2019  a nabylo právní moci 20. února 2019. 26. dubna bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci 15. května 2019.

V loňském roce se na sociálních sítích mluvilo o údajném kácení lipové aleje u koupaliště. Město 19. června 2019 uvedlo na pravou míru, že se jedná právě o ty stromy, které zmiňuje petice. Tato informace se objevila na sociálních sítích, na webových stránkách města nebo například v Rokycanském deníku. Ani tentokrát nikdo proti kácení neprotestoval. Podrobnosti zde.

Soutěž o veřejnou zakázku vyhlašuje město v polovině června a 14. července oznamuje výsledek soutěže, vítězi společnost Berger Bohemia a. s.

Se společností je 11. srpna podepsána smlouva o dílo za 7,2 milionu včetně DPH. 20. srpna dochází k předání a převzetí staveniště, tím je zahájena stavba s termínem dokončení do 27. listopadu.

25. srpna 2020 jsme obdrželi podnět od JUDr. Dostála k úpravě akce.  31. srpna se informace o tom dostává zastupitelstvu města. Rada města o věci jedná 8. září.  O petice z 15. září jedná mimořádná rada města hned následující den, zastupitelstvo města pak 12. října, vzhledem k tomu, že jednání z 5. října se muselo odložit kvůli karanténě celého vedení města a rady města.

Zasedání zastupitelstva 12. října bylo řádně a zákonným způsobem svoláno, účastnilo se jej 16 zastupitelů, bylo tedy usnášeníschopné. O takzvané ústupové variantě diskutovali zastupitelé téměř hodinu. Po 19 příspěvcích zastupitelů a třech vystoupeních JUDr. Dostála se nikdo další do diskuze nepřihlásil, a tak mohlo dojít k hlasování. Výsledek hlasování: 5 hlasů pro ústupovou variantu, 8 proti, 3 se zdrželi. Usnesení nebylo přijato. K jeho schválení by bylo potřeba 11 hlasů pro.

Přijetím ústupové varianty by se snížila kapacita parkoviště o 19 míst a hodnota zakázky by klesla o více než 30 %, čímž by se město mohlo dostat do potíží s ÚOHS a stavební firmou. Nutná by byla také změna projektové dokumentace a nové povolení stavby. Zvýšily by se tak náklady na stavbu a rovněž by se prodloužil termín zhotovení.  

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. Každý obyvatel města, který měl k projektu nějaké připomínky, je mohl na jednání ZM 12. října osobně přednést, argumentovat a zapojit se do diskuze. To kromě JUDr. Dostála nikdo neudělal.

Název „Petice proti kácení aleje před plaveckým areálem Rokycany“ je zavádějící. Vyhláška č. 189 z roku 2013 Sb., O ochraně dřevin a povolování jejich kácení, § 1 odst. c říká: „Vymezení pojmů: Pro účely této vyhlášky se rozumí stromořadím souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a porostech energetických dřevin nebo vánočních stromků.

Výška stromů uváděná panem Dostálem 20 metrů neodpovídá skutečnosti, nejvyšší strom měří maximálně 14 metrů.

Závazné stanovisko OŽP posoudila Česká inspekce životního prostředí, která nenašla žádné pochybení. 

Informace o tom, že kácení rozhodl starosta, se nezakládá na pravdě. Pro pokračování stavby podle původního projektu hlasovala na jednání rady města 8. září většina radních, stejně jako později se pro původní projekt vyslovila většina zastupitelů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Bohumín: Ocelácký triatlon spustil registraci do dětských závodů

21:17 Bohumín: Ocelácký triatlon spustil registraci do dětských závodů

Plavání, běh, jízda na kole. Ocelácký triatlon ohlásil na sobotu 12. června další pokračování. Hlavn…