Adamec (ODS): Čí je vlastně ta lahev?

26.05.2021 17:36

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 26. května k návrhu změny zákona o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o správních poplatcích.

Adamec (ODS): Čí je vlastně ta lahev?
Foto: archiv starosty
Popisek: Starosta Trutnova a poslanec za ODS Ivan Adamec

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se přiznám, že jsem v rámci projednyávání tohoto návrhu zákona narazil na trochu jiný problém, než je vlastně to gró toho zákona, tak jak je předkládán a co tady říkal kolega Patrik Nacher.

Anketa

Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021)

95%
hlasovalo: 19157 lidí

Ale musím říct, že ten problém - já jsem na něj narazil úplně náhodou, ani to nebylo cílené, že by mě oslovili lobbisti, protože máme, řekl bych, trošku problém na trhu s plněním propan-butanových lahví, hlavně těch, které jsou větší než objem dvě kila, resp. pět, deset, třicet tři kilo. A bylo mé překvapení, když jsem zjistil, jak celá tato záležitost funguje. Já jsem se snažil dopátrat pravdy, psal jsem panu ministrovi, odpovídal mi pan náměstek Neděla. A já se přiznám, že mě ty odpovědi moc neuspokojily, protože já si myslím, že chceme, aby ten trh fungoval bez zádrhelů, bez soudních sporů, bez konkurenčního boje, řekl bych prostředky, které do něj nepatří, a tady ta situace podle mě není úplně dobrá.

Musím říct, že vlastně tady na trhu funguje asi sto nebo více než sto stáčíren plynu do těchto lahví a je tu problém vlastně, že někdo ty lahve musí opravovat, někdo je musí revidovat a samozřejmě vždycky by to měl dělat vlastník té lahve. A tady je ten zakopaný pes, kdo vlastně ten vlastník lahve je. Já musím říct, že do roku - teď to tady někde mám napsáno, abych se nespletl - do roku 1994 byl vlastníkem komplexního obalového fondu tlakových lahví na území České republiky pouze jeden jediný subjekt, a to Český plynárenský podnik, státní podnik. Ale od 1. 1. tohoto roku se z (nesrozumitelné) skupiny státního podniku vyčlenily jednotlivé odštěpné závody, plnírny České Budějovice, Karlovy Vary, Dýšina, Satalice, Opatovice, Horní Suchá, Hustopeče, které ale byly následně privatizovány. No a tady teď je problém, protože já to vnímám jako souboj velkých plníren a malých plníren a vlastně jak to s možností plnit ty lahve vůbec je. Asi každý z nás nebo většina z nás máme doma gril, kde používáme tyto tlakové nádoby, většinou desetikilové, někdo dvoukilové, ale toho se netýká, tam je ten trh naprosto volný. A tady u těch větších nádob je problém, protože je vlastně otázka za prvé, co jsou ty privatizační lahve, které nejsou popsány nějakými evidenčními čísly a (nesrozumitelné) na trhu a teď si vezměte, a jsou tu další lahve, které si nakoupily jednotlivé stáčírny, většinou ty větší a možná i ty menší, a teď jak ten systém může fungovat.

Já nevím, já jsem si před lety koupil tlakovou lahev, potřeboval jsem ji, normálně jsem si ji zaplatil a měl jsem naivní představy, že ta flaška je moje. No to asi je velký problém, protože když spotřebujete plyn a přijdete většinou na čerpací stanici nebo do obchodu, kde ji provozuje tento obchod s těmito lahvemi, tak vám vlastně vymění lahev. Nedají vám tam ten plyn do té lahve v té výdejně. To musí do té stáčírny a tady je problém, protože vy tam dáte svoji lahev, ale vaše lahev se vám nevrátí, dostanete jinou lahev. Myslím si, že jako uživateli, jako spotřebiteli je mi to jedno, já potřebuji, aby ta lahev byla funkční, aby v ní bylo tolik plynu, kolik v ní má být, abych si koupil to, co jsem si prostě objednal a to, co jsem si zaplatil. Ale problém je, že vlastně ty lahve putují dál. Ony jsou dneska různě označovány a měly by putovat do těch jednotlivých stáčíren, kde jsou vlastnicky ty lahve napsány, protože oni se musí starat o to, že vlastně ty lahve budou bezpečné a zároveň mají jistotu, že je můžou plnit.

A teď si vezměte, že se stane, že ty lahve se dostanou do jiných podniků, do jiných stáčíren, které ty lahve prakticky nevlastní a oni se je bojí naplnit, protože na ně může skočit inspekce a zjistí, že je to problém, že ta lahev jim vlastně nepatří a že ji nemůžou ani naplňovat. A tohleto je předmětem obrovských, řekl bych tahanic a řekl bych konkurenčního boje, kdy ty velké podniky, které tady na území České republiky operují, se snaží ty malé stáčírny prostě zlikvidovat. No ale tak to je, to je realita. Dokonce se dějí takové věci, že lahve se přebarvují, že u těch lahví se utrhuje límec, převařuje se ten límec, aby vlastně to vlastnictví skončilo někde jinde. A já si myslím, že ten stav, který je na tomto trhu, je prostě dlouhodobě neudržitelný. Já to chápu, když si někdo nakoupí ty lahve, takže vlastně jsou jeho, ale teď je otázka, jestli to já koupím jako zákazník, jestli si vlastně kupuji jenom právo na zálohu na tu lahev, což takhle prodaná ta lahev rozhodně nebyla, a že vlastně já nejsem účastník toho obchodu s tím plněním. Já jsem jenom ten, který prostě bere lahev od kohokoli, hlavně když je v tom to zboží, které jsem si objednal a ten plyn je v tom objemu, který potřebuji.

Kdybych vám tady četl - a já to nemívám ve zvyku - důvodovou zprávu a vyjmenovával tam všechny ty... (V sále je hluk.) Já chápu, že vás to nezajímá, ale mělo by. Já mám čas, já to zopakuji. Já vám přečtu tu důvodovou zprávu, jestli chcete, já nikam nespěchám. Pane předsedající, mohl byste mi zjednat trošku klidu? Já se omlouvám, pane předsedající, že vás ruším, ale byl bych rád, kdyby tady bylo trochu klidu. Já mám pocit, že asi už nikdo nechce grilovat nebo já nevím, nebo je mu to jedno, nějaká lahev sem, lahev tam. Ale já si myslím, že to jedno není. Dostal jsem vlastně odpověď, když jsem se snažil dopídit, když jsem dal pozměňovací návrh, který vlastně říká, že ta lahev se může plnit v jakékoli stáčírně, která splňuje normy a která má to zařízení, tak to vzbudilo poprask. A vlastně dověděl jsem se od zástupců ministerstva, že ta situace je v pořádku, že takhle je to správně nastaveno.

No, já si to nemyslím. Já si fakt nemyslím, že to je správně. Ty soudy tady hrozí. Podle mě ty firmy se navzájem udávají, kdo jako flašku naplnil a podobně a dobré to není. Na druhé straně musím říct, že když jsem se nad tím zamýšlel a bral jsem argumenty i těch velkých plníren i těch velkých hráčů na trhu, tak jasně, že oni mají svou pravdu. Ta lahev, pokud oni ji dají na trh, tak oni jsou vlastně vlastníky. Oni si myslí, že nepřeprodávají tu láhev. Ona je prostě jejich, protože oni se musí starat o revize, oni se musí starat o to, aby ta láhev byla v dobrém technickém stavu. Protože není určen nikdo jiný, kdo by tohle měl sledovat. To tak je, prostě je to vlastník.

A teď si vezměte, jak je to s vámi. Jste vlastníci té lahve, nebo jenom té zálohy, nebo jak to je? A byly tady různé věci. Když byl jeden podnik, tak to samozřejmě bylo velmi jednoduché, nikdo se nehádal, plnil jeden podnik v těch svých stáčírnách. Samozřejmě došlo k privatizaci, což je také v pořádku. Nicméně teď ty podniky, které tady na trhu jsou - a je jich tady opravdu hodně a nemyslím si, že bychom měli regulovat počet těch podniků tím, že uděláme restrikce, co smějí plnit a co nesmějí plnit. Když můžou plnit, tak by podle mě by měly plnit. A že ty lahve jsou tady takový trochu "Černý Petr", s kterým si pořádně nikdo neví rady. A to, že se to děje, tak to je pravda.

A také, jestli jste si všimli, tak najednou ty lahve mění barvy. Já jsem si kupoval klasicky modrou lahev. Dneska je mi jedno, jestli dostanu červenou, žlutou a podobně. Hlavně, že je v tom ten plyn, který jsem si objednal, abych si tam nedal něco jiného, nedej bože, do toho grilu, abych místo grilování pak nehasil požár. A také chci, aby ta vyměněná lahev byla samozřejmě technicky v pořádku.

Na druhou stranu musím říct, že vůbec si nemyslím, že se to dá vyřešit jednoduchým pozměňovacím návrhem, který jsem tam podal proto, abych vzbudil tu diskuzi k tomuhle problému. To je prostě realita. Nemůžeme to udělat tak, že ty flašky najednou pustíme jakoby volně a že vlastně ti vlastníci se mají jenom starat a nic z toho nemají. Tomu rozumím.

Ale na druhé straně je potřeba najít takový systém a najít takový režim, který prostě umožní, aby se toho trhu mohli zúčastnit všichni ti, co mají prostě ty plnírny. Bez ohledu na to, že prostě ty lahve putují různým koloběhem a je pak velký problém, jak si to prostě mezi sebou vyřídit. A to není na jednoduchý pozměňovací návrh, není.

Proto jsem chtěl říct, že já ho nepodám, dneska se k němu nepřihlásím k tomu pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem 7436, neudělám to. Ale žádám tady pana ministra, aby jeho tým se nad tím pozastavil a zkusili dořešit ty problematické záležitosti tohoto trhu s těmito lahvemi. Protože si myslím, že pokud to necháme běžet tak, jak to běží bez patřičných úprav, tak jenom zvyšujeme právní nejistotu v tomto státě a že těch soudních sporů bude celá řada a nebude to ku prospěchu nikoho, natož toho koncového zákazníka, což jsme my všichni, kteří to používáme.

Takže to jsem chtěl jenom říct, že možná to vypadá jako technický problém, ale na tom trhu to problém je. Když jsem to podal, vzbudilo to velkou diskuzi, chodili za mnou ti velcí, kteří říkali, že jak je možné, že my jako Občanská demokratická strana chceme popírat soukromé vlastnictví, ale tak to není. My chceme, aby ten trh prostě fungoval, aby se to mohlo plnit tak, aby byli všichni spokojeni.

A mně jako zákazníkovi fakt je jedno, kterou lahev dostanu. Fakt je mi to úplně jedno. Hlavně, když bude plnit ten svůj účel a to, jak to poběží v tom vnitřním systému těch plníren, těch aktérů na tomhle trhu, tak si myslím, že to už mě jako zákazníka nezajímá. Ale rozhodně by nás to mělo zajímat z pohledu, říkám, právní jistoty tohoto trhu. Já to nepodám, protože ono to takhle jednoduše vyřešit nejde.

Myslím si, že je to na zamyšlení a prosím pana ministra, aby se opravdu na to podívali. Protože ty odpovědi mě rozhodně neuspokojily a myslím si, že se nedá říkat, že je to v pořádku a že občasné krádeže těch lahví - protože to jsou krádeže potom v tomhle, jak bych řekl, pojetí toho souboje - tak že to vyřeší policie nebo někdo jiný a že v důsledku by to mohlo vést k zúžení toho trhu, že vlastně by tady zůstali čtyři velcí hráči a zbytek by zanikl.

A to si myslím, že není naším úkolem ani naším cílem, není to podle mě úkolem ani Ministerstva průmyslu a obchodu a myslím, že bychom měli udělat všechno proto, aby ten trh byl jasný a průhledný. Já nechci zvýšit tu právní nejistotu, tak proto ten pozměňovací návrh nepodám. Děkuji vám, že jste mě poslouchali až doteď a věřím tomu, že se k tomu ještě někdy vrátíme a že tento problém vyřešíme. Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hlubuček (STAN):  Pražská kohoutková voda bude ještě kvalitnější

16:17 Hlubuček (STAN): Pražská kohoutková voda bude ještě kvalitnější

Ve vodárenské soustavě hlavního města Prahy byly v posledních týdnech dokončeny investice za více ne…