Adámková: Projednáno a podpořeno bylo několik pozměňovacích návrhů

09.05.2019 17:56

Projev na 28. schůzi Poslanecké sněmovny 9. května 2019 k zákonu o léčivech

Adámková: Projednáno a podpořeno bylo několik pozměňovacích návrhů
Foto: Archiv V. Adámkové
Popisek: Prof. Věra Adámková
reklama

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych v krátkosti jenom připomněla osud tohoto sněmovního tisku, protože jde o tisk, kterému klademe velkou důležitost, a opravdu to chápeme jako další funkcionalitu eReceptu, tak abychom mohli poskytovat našim pacientům lepší péči a měli také samozřejmě pro ně kvalitnější data. Tento tisk přišel na podzim loňského roku, kdy vlastně paralelně s ním probíhal tisk 262, což byla protipadělková směrnice, která samozřejmě byla termínovaná z Evropské unie. A do tisku 262 byly načteny některé pozměňovací návrhy, které poněkud mění strukturu tohoto tisku. Proto tento tisk po dohodě legislativy byl přerušen do té doby, než tisk 262, což je dnes zákon číslo 44/2019 Sb., je v platnosti.

Výbor pro zdravotnictví věnoval tomuto tisku velkou pozornost, projednával jej na osmi zasedáních, poslední 2. května tohoto roku. Usnesení, které jsme dali pro druhé čtení, bylo dodáno 7. května tohoto roku a zní:

Usnesení výboru pro zdravotnictví ze 43. schůze ze dne 2. května 2019: "Po úvodním slovu ministra zdravotnictví pana Mgr. Adama Vojtěcha, zpravodajské zprávě poslankyně Věry Adámkové a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb., ve znění přijatých pozměňovacích návrhů."

Pro toto druhé čtení jsme... do tohoto usnesení potom bylo projednáno a podpořeno několik pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy jsou samozřejmě v systému, ale chápu, že ta problematika je složitá, ne každý se jí samozřejmě věnuje, takže jednotlivé pozměňovací návrhy lehce okomentuji, abyste věděli, co jsme doporučili.

Pozměňovací návrh číslo 1 je legislativně technická úprava, která právě navazuje na zákon číslo 44/2019, čili sněmovní tisk 262, takže tady muselo dojít k určitému přečíslování, eventuálně jenom technickým úpravám, protože jinak by tam byla duplicita. Takže tento pozměňovací návrh výbor pro zdravotnictví samozřejmě doporučuje a posouvá dále.

Druhý pozměňovací návrh, který výbor pro zdravotnictví také doporučuje k přijetí, je pozměňovací návrh, který se zabývá nahlížením do lékového záznamu. Z předkládaného návrhu zákona plyne, že nejdelší doba, pokud může být tento záznam uchováván, je pět let. A poté co samozřejmě proběhla mohutná rozprava s terénem, s pacientskými organizacemi atd., došlo proto k tomuto pozměňovacímu návrhu, kdy doporučujeme, aby pro ošetřujícího lékaře ta doba byla opravdu celých těch pět let, kdy ten záznam je platný, protože může dojít k některým změnám, zejména u záchvatovitých onemocnění, které se skutečně v průběhu roku nemusejí vyskytnout. A pacient, přiznejme, není povinen pamatovat si všechno, co bere nebo co bral. Takže proto tady vlastně na tu zdravotnickou část klademe větší nároky a chceme, aby sledovali celých pět let možné interakce, které se mohou vyskytnout. To byl pozměňovací návrh, který také byl podpořen.

Další pozměňovací návrh je pozměňovací návrh, který řeší úpravu léčivého přípravku, který musí sdělovat cenu a distribuci. A tady se vymezujeme a chceme, aby to byl pouze léčivý přípravek, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, protože jinak bychom zasahovali vlastně do možnosti volného obchodu v jiných lécích. Čili i tento pozměňovací návrh byl doporučen.

Dalším doporučeným pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh, který se týká poprvé v historii úhrady preparátů, za léčebným účinkem, upozorňuji, pouze, vyráběným z léčivého konopí. Po velké diskusi s pacientskými organizacemi, s předepisujícími lékaři a také po zhlédnutí všech statistických údajů navrhujeme, aby tyto preparáty s obsahem konopí pro léčebné užití, které ten pacient musí užívat, protože není jinak schopen zvládnout stav, ať už to jsou choroby neurodegenerativní, nebo nějaké bolestivé stavy, nebo konečné stavy toho člověka, aby byl hrazen z veřejného zdravotního pojištění v dávce 30 gramů za měsíc, a to 90 % ceny určené. Domníváme se za prvé, že tady poprvé v historii pacient bude mít jasně doložený kvalitní preparát - protože nebudeme si zastírat, že pacient, který potřebuje tento lék, ho shání, a shání ho různě - bude mít jasně dané, v jaké dávce bude. Protože samozřejmě jsou pacienti, pravda, jsou v tom gaussovském rozložení a je jich pouze pár úplně na konci, kteří potřebují větší dávku. Zůstává zde zachována možnost předpisu po schválení revizním lékařem dávky potřebné. Čili není to omezeno striktně na tuto dávku. Ale je to poprvé, kdy tato možnost je, a velmi vás žádáme o podporu.

Dalším pozměňovacím návrhem, který byl přijat, je taková drobnost, která právě se stala se sněmovním tiskem 262, a to trošku uniklo, tam byly dva odstavce, kdy by vlastně za stejný prohřešek, tzn. určité nedodržení procesu a chybné vydání, byl možný dvojí postih. Což považujeme za nemožné. Nemůže být nikdo trestán podle nějakých dvou zákonů a dělat tam tuto duplicitu. Čili tady v prvním článku 1 se za dosavadní novelizační bod 27 vkládá nový 28, který říká, že v § 103 odst. 6 písm. j) bod 2 se slova "nebo vydá" zrušují. Čímž to zůstává pouze zakotvené v tom jednoduchém znění.

Další pozměňovací návrh, který přinesl terén a eRecept a který vítáme, se týká možnosti vydání přeshraničního receptu. To znamená, že pacienti z jiných zemí si mohou léky na své předpisy vybírat u nás v lékárnách a naopak. Je to proto, že někteří lidé, kteří tráví samozřejmě dovolenou někde u hranic, náhle zjistí, že jim schází lék, mají předpis, ale už se nestihnou vrátit, a pak je samozřejmě špatné, když shání nějakým způsobem, nebo dokonce draze platí v jiné lékárně, protože třeba ty léky je možné koupit v zahraničí, ale za plnou úhradu. Je to zbytečné, je možné, aby tady byl tento recept jim poskytnut, oni ho mají u sebe. Dochází tam k určité precizaci toho, jak i ten zahraniční, anebo náš lékárník, podle toho, jak (nesrozumitelné) je to reciproční, bude vědět, že to opravdu není padělek, protože to se opravdu venku stává. A to je tak, že to národní kontaktní místo vlastně ověří identitu toho pacienta, ano, je to náš pacient, je tady plně pojištěn a tento lék potřebuje a bude mu tento lék vydán. Tento pozměňovací návrh řeší i finanční stránku věci a nebude žádný z lékárníků škodný na tom, že vydá lék jiný.

Co se týče dalšího pozměňovacího návrhu, je to pozměňovací návrh, který předložil pan kolega Kaňkovský, který se týká způsobu a odevzdání, likvidace nepoužitelných nebo nepoužitých léčivých přípravků. Jedná se o to, že to precizuje způsob, jakým by ta léčiva, která pacient má doma, a všichni to známe, že přijedete likvidovat pozůstalost a tam jsou tašky léků a pak je problém, kam s tím. Popelnici opravdu nedoporučuji, to není vhodné, mohlo by to být zneužito. Čili odevzdávají se lékárně a lékárna je povinna je převzít. Samozřejmě že osoby, které jsou oprávněné převzít nepoužitelná léčiva, jsou tady určité náklady, takže tento pozměňovací návrh toto řeší. Bylo to konzultováno s některými krajskými úřady a byla tam i podpora představitelů těchto krajů.

Toto byly pozměňovací návrhy, které byly doporučeny a přijaty výborem pro zdravotnictví. A my vás samozřejmě prosíme o jejich podporu. Takže toto byl bod 1 tohoto usnesení.

Bod číslo 2: Výbor pro zdravotnictví zmocňuje zpravodaje výboru poslankyni Věru Adámkovou, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR popř. navrhla i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny - doufáme, že nebude potřeba. A za třetí zmocňuje zpravodaje výboru poslankyni Věru Adámkovou, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny.

Jinak jsou avizována další samozřejmě ještě upřesnění, která budou zpracována v diskusi a potom posléze v podrobné rozpravě.

Děkuji velmi.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Marková (KSČM): Bez lidí se zdravotní péče poskytovat nedá

4:31 Marková (KSČM): Bez lidí se zdravotní péče poskytovat nedá

Není pochyb o tom, že hlavními hrdiny „koronavirové krize“ jsou zdravotníci. Opakovaně se jim oprávn…