Bubeníková (STAN): Strategické plánování obce – nutnost nebo jen formalita?

26.12.2015 22:19

Téma, nad kterým bych se ráda zamyslela. Čím začít? Zkusím se vrátit trošku v čase.

Bubeníková (STAN): Strategické plánování obce – nutnost nebo jen formalita?
Foto: Anna Vidiševská
Popisek: starostka obce Velká Polom Ludmila Bubeníková

V čele obce Velká Polom jsem od roku 2002, kdy většinu mandátů v zastupitelstvu získalo naše sdružení nezávislých kandidátů. Vloni se tento výsledek zopakoval již počtvrté. Z čehož se dá usuzovat, že odvádíme slušné výsledky a zřejmě děláme věci užitečné a přínosné.

Začátky jsou však dost těžké, každé nové vedení obce zpočátku tápe.  Co obec vlastní a s čím tedy může pracovat,  které druhy silnic v ní vedou, kdo je jejich správce, která instituce povoluje zásahy do komunikací, stanovuje dopravní značení,  ale také který orgán obce a o čem rozhoduje, v jakém režimu, které služby musíme  najímat a které zvládneme vlastními silami, apod.  Na mnoho takových i dalších otázek jsem denně hledala odpověď. No, uznejte, v této situaci nějaké strategické plánování je fikce.  Je však nutné se  zorientovat rychle a neztrácet čas.

A tak jsme 12 let dávali do pořádku všechno to, co zanedbali nebo o co se nepostarali naši předchůdci. Patříme mezi mimořádně úspěšné obce  v oblasti získávání dotací ze všech možných zdrojů. Každoročně jsme opravili několik částí chodníků, obecních objektů s cílem nejen jejich estetizace, ale i zpřístupnění imobilním občanům. Stavěli jsme  nové chodníky včetně prvků pro zvýšení ochrany účastníků silničního provozu.  Kompletně jsme  zrekonstruovali naši základní školu, postavili novou tribunu u fotbalového hřiště a krásnou mateřskou školku.  Věnovali jsme se i zeleni, vytvořili nový park pod kostelem, opravili rybník u školky atd. atd.  Mohla bych ještě dlouho popisovat, co všechno jsme za ta tři volební období  zvládli.   Není to mým  záměrem.  Jen chci naznačit,  že to vše  vycházelo z našich představ, jak by mohl cílový stav vypadat.  Radě obce jsme předkládali již promyšlené záměry a následně samozřejmě i zastupitelstvu obce. Když se ohlédnu zpátky,  někdy sama žasnu, co vše se nám podařilo a jak všechno na sebe krásně navazuje.  Základem je připravená projektová dokumentace a stavební povolení a také odvaha se pustit i do finančně náročných projektů.  Myslím, že rozhodnutí našeho zastupitelstva  byla správná.  Dá se hovořit při takovém přístupu o strategickém plánování?  Asi ano.

K vypracování skutečného dokumentu s názvem „Strategický plán rozvoje obce do roku 2022“  jsme se rozhodli až počátkem tohoto volebního období. Po 12 letech došlo ke změně na funkci místostarosty obce a také jsme chtěli zjistit, zda opravdu víme, co nejvíce trápí naše spoluobčany.  Přijali jsme tedy nabídku Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a pustili se do práce na tomto obsáhlém materiálu. Cílem bylo podívat se na naši obec s nadhledem, cizíma očima, a objektivně vyhodnotit nejen hospodaření, ale i všechny aktivity,  popsat silné a slabé stránky života v obci,  zjistit názory občanů a ty většinové zakomponovat do plánu činnosti na příští léta. Zajímalo nás, zda existuje oblast, kterou jsme opomenuli či zanedbali.  Dotazníkové šetření ukázalo, že jsme již  do volebního programu zahrnuli většinu z toho, co se v dotaznících objevilo nejčastěji.  Strategický plán je obsáhlý materiál, jeho vypracování nebylo zrovna jednoduché a vyžadovaloi aktivní a trvalou součinnost,  vzájemně jsme si předávali zkušenosti, informace a náhledy na věc.  Já osobně jsem byla překvapená, kolik různých statistik a z jakých úhlů pohledu se o obcích a městech vede.  Byla jsem příjemně překvapena některými pozitivními údaji, se kterými nás autoři plánu seznámili, jako je např.  věková  a vzdělanostní struktura našich obyvatel, mimořádně nízká míra nezaměstnanosti apod. V návrhové části jsme pak uplatnili výsledky dotazníkové akce i náměty ze strany našich zastupitelů. Zřízením řídící a realizační složky byly personálně zaštítěny činnosti, které ve vztahu ke strategickému plánu v budoucích letech bude nutné realizovat.  Protože ke schválení plánu zastupitelstvem došlo teprve v letošním roce, nemáme zatím zkušenost s jeho vyhodnocováním.  Už v letošním roce realizujeme stavební úpravy objektů, které se v plánu objevily,  můžeme tedy konstatovat, že naše aktivity jsou s plánem rozvoje v souladu.  Nakolik nám vypracování plánu pomůže, zjistíme po létech.  V každém případě zatím převažují pozitiva a jsem ráda, že jsme společně tak zásadní dokument pro obec zajistili.

Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce Velká Polom

reklama

autor: PV

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Seďa (SOCDEM): Politika a ideologie

6:23 Seďa (SOCDEM): Politika a ideologie

Souhlasím s názorem, že každá ideologie škodí. Problémem je, že šiřitelé ideologií to uměli a dnes j…