Chalupa (ANO): Jsem nespokojený občan. Takže řeknu, s čím jsem nespokojený

10.05.2017 22:23

Projev na 58. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10. 5. 2017

Chalupa (ANO): Jsem nespokojený občan. Takže řeknu, s čím jsem nespokojený
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Bohuslav Chalupa, poslanec ANO

Vážené kolegyně, kolegové, já když se podívám na ten název dnešní schůze - Zneužití moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím v demokratické společnosti, tak tam vidím minimálně dvě nepřesnosti. Za prvé, nikdo neprokázal, že pan Andrej Babiš zneužil moc. Zatím jsem to tady neslyšel, to jsou jenom pindy. A druhá věc, pokud jsou nějaké nezávislé instituce, tak nemůžou být ovlivněny nikým. A pokud nějaká nezávislá instituce má pocit, že bylo proti ní zneužito moci panem Andrejem Babišem, tak bych rád viděl tady nějaké trestní oznámení této instituce na osobu pana Babiše. Jestli tady žádná taková není, tak celý ten název je špatně.

Zareaguji na předřečníka pana... (nemůže si vzpomenout na jméno, smích v sále)... pana kolegy Laudáta vaším prostřednictvím... No, pan kolega Laudát už tady dlouho nebyl, takže trošku mi to vypadlo. Řekl - každý to ví. Já bych chtěl vědět - říká každý to ví, ale co ví každý? (Zleva se ozývá - všechno.) Všechno. Aha. To jsou takové ty pojmy - všechno a ví a stejný, to jsou dost relativní pojmy.

Pana kolegy Kučery je mi vaším prostřednictvím líto, že tady trpí. Někteří vaši kolegové to vyřešili tak, že místo aby byli v práci, tak už tady nejsou, tak to jenom k tomu.

Nyní mi dovolte, abych teda řekl to, co jsem si připravil. A chci dopředu říct, že to není kvůli mému umístění na kandidátce, není to kvůli volbám (smích v plénu), napsal jsem si to sám, tak aby tady zbytečně nebyly zase nějaký pindy o tom, že se potřebuju tady nějakým způsobem projevit. Já jsem nespokojený občan. Takže já řeknu, s čím jsem nespokojený.

Musím se přiznat, že jako poslanec této ctihodné - a dneska se mi to vyslovuje opravdu velmi, velmi těžko - ctihodné instituce, se tady obracím na pana nepřítomného pana premiéra vaším prostřednictvím, pane předsedající, s tím, abyste jako premiér vlády České republiky a předseda Bezpečnostní rady vlády rázně a neprodleně učinil potřebné kroky k tomu, aby byla učiněna přítrž nezákonnostem, kterým jsme zde i jinde svědky v přímém přenosu. Mráz mi skutečně běhá po zádech, ale z vás, kolegyně a kolegové. A vzhledem k tomu, že jste v postavení zákonodárců, mám pocit, že celá řada z vás je tu nějakým nedopatřením. Jako byste nebyli schopni rozlišit, co je, a co není zákonné. Ale to si přebere volič sám.

Byla zde zmínka tuším o zahraničí, o Spojených státech amerických, o jejich demokracii. Vážení, kdyby tam probíhal soud, tak ten soudce, kdyby si vyslechl to, co ta žalující strana říká podobným způsobem jako vy, že ty věci byly pořízeny nezákonným způsobem, tak by nařídil porotě, aby to zapomněla, a nařídil by, že to bude smazáno ze záznamu. Takhle by to bylo. Vážení spoluobčané, toto je stejný případ, kdy do éteru byly velmi sofistikovaně vypuštěny nezákonně pořízené a kdovíjak upravené drby. Sám novinář - a dneska to tady několik z vás opakovalo, že pan Babiš nahlížel do dokumentů ze živého spisu - sám ten novinář prohlásil, že nic takového se nestalo a že on žádné takové dokumenty nemá. Takže jedna paní povídala tohle, jiná paní povídala tamto a vy to tady říkáte, že je to skutečnost, že je to pravda, že je to prokázané? No... Přesto se to zde stále opakuje, takže já mám pocit, že jste hluší a slepí, a nechápu, s čím zde vlastně operujete. Neustále opakujete - pokud bude prokázáno. Zdůrazňuji to slovo pokud. Konáte zde štvanici na člověka na základě jakýchsi dohadů a vašeho názoru? Vy, zákonodárný sbor? Otřesné.

Dluhopisy. Tady sedí - bohužel tady nesedí ani jeden z těch, kteří na zákonu o dluhopisech nesou přímý podíl. Nejsou na pranýři, nepodávají rezignaci, nepoložili mandát poslance. Zdá se vám to normální?

Vlastnictví médií. Jsou tu strany, které mají vlastní média a jsou nestranné? To je otázka. No logicky nemohou být nestranné, když jsou to stranické noviny. A jsou mediální, jsou veřejně přístupné. Takže o čem se tady bavíme? A už jsme se o tom bavili u těch zákonů, kdy dneska na Facebooku a na internetu je mnohem více čtenářů než těch, kteří čtou nějaké tištěné noviny.

Tady jsem zaslechl, že jsou strany, které ten stranický tisk mají... Takže jim to tady zakážeme jako zákonodárný sbor, že strana nebo politik se nesmí projevovat na Facebooku, nesmí mít noviny, nesmí se vyjadřovat, nesmí mediálně komunikovat? To asi nemyslíte vážně.

Jsou tu další občané České republiky, kteří stojí po léta, po léta stojí v zákulisí stranických sekretariátů, a ne našich, protože náš člověk pan předseda Babiš otevřeně vstoupil do politiky, zcela transparentně, voliči věděli, kdo to je. Vy jste to, vážení koaliční partneři, věděli také. Teď se tváříte překvapeně, kdo je to pan Babiš. Prostě děláte tu šaškárnu.

Pokud jsou veřejnosti zcela volně zpřístupňovány nikým nepovolené, tedy jednoznačně nelegální odposlechy, nebo nahrávky vicepremiéra vlády a současně místopředsedy Bezpečnostní rady státu, pak zde dochází k bezprecedentnímu ohrožení všech zásad nejen slušnosti, ale hlavně bezpečnosti státu, členů vlády, ohrožení bezpečnosti každého z nás.

Tímto vás žádám jako předsedu (Bezpečnostní rady státu), vaším prostřednictvím, pane předsedající, žádám vás, aby vámi byla v těchto souvislostech nařízena prověrka evidentně nekvalitní práce ministra vnitra, zpravodajských a bezpečnostních složek, za jejichž činnost jste plně odpovědný, i když to bohužel často není poznat. Pokud nejsou členové vlády, konkrétně vicepremiér vlády, nijak chráněni proti nelegálním odposlechům a jejich následnému zneužití v mediálním prostoru a naopak mohou být veřejně dehonestováni, vystaveni vydírání a tak podobně, pak jde v době zhoršení celkové bezpečnostní situace a nebezpečí teroristických útoků o zcela katastrofální stav, který musí být okamžitě napraven.

Je pro mne nepochopitelné, že i když je znám autor těchto nezákonných nahrávek, nebo nezákonně pořízených odposlechů, i jejich pravděpodobný šiřitel, nebyly proti těmto osobám okamžitě zahájeny úkony trestního řízení a nejsou vyšetřovány i veškeré souvislosti této dlouhotrvající špinavosti. A ta špinavost trvá už od roku 2016. A je zajímavé, že ty odposlechy jsou k dispozici až nyní.

Musím se tedy ptát, komu to vyhovuje a proč jste, vážený pane premiére, vaším prostřednictvím, pane předsedající, razantně nezasáhl. Pokud byly učiněny nějaké kroky, pak očekávám, že nám ministr vnitra sdělí, co proti této špíně činí. (Hluk v levé části sálu.)

Zaráží mne skutečnost, že jste v uvedené věci doposud nejenom nekonal, ale naopak vy sám jste tyto nezákonné a nedemokratické praktiky sám aktivně zneužil ke svým politickým aktivitám. Ostatně nejste sám. V podstatě ani jedna z politických reprezentací takzvaných standardních politických stran, mimo ANO, tedy vy, zástupci lidu, zákonodárný sbor, který by měl dbát především na dodržování zákonů České republiky, nebyli schopni jednoznačně a definitivně odsoudit nezákonnost, a naopak jste se k ní veřejně připojil a podpořil ji například i v televizním pořadu Václava Moravce v neděli.

Pane premiére, vy, který jste si nechal vykrást e-mailovou komunikaci, která prokazuje - a nejde o domněnku jako v tomto případě - vaši spoluúčast a účast vašeho poradce Novotného na dohodách s šéfredaktorem deníku Referendum, agenturou STEM na manipulování s výsledky veřejných průzkumů, domlouvání se s nezávislým v uvozovkách šéfem Rady Českého rozhlasu na tom, kdo by měl být ředitelem veřejnoprávního média Českého rozhlasu, a řešení trafik pro zasloužilé členy ČSSD - a podotýkám, že tam jsou ještě věci, které se týkají pana Valenty, a nikdo doposud nezjišťoval, jakým způsobem vy jste si zjišťovali informace o panu Valentovi, takže určitě existuje i nějaká složka o panu Valentovi ve vašem stranickém sekretariátu. A vy chcete někoho soudit a moralizovat? S jakým morálním kreditem tak činíte? Není vám stydno? Pokud byste tak chtěl činit, měl byste na to právo, pokud byste právě z tohoto důvodu sám rezignoval. Ale to se nestalo.

Dnešní diskusi vy, kteří se oháníte demokracií, naznačujete, že kvůli občanovi Babišovi budete uvažovat o tom, že omezíte volební právo. Snad jsem špatně slyšel, možná tomu špatně rozumím, ale tady to zaznělo několikrát, že vlastně člověk, který byl úspěšný ve svém soukromém osobním životě, by vlastně neměl mít právo být volen. Jako to chcete zakázat? Jako tady se asi někteří z vás zbláznili! S prominutím.

Pokud dnes celá česká veřejnost mediálně žije vaší demisí nedemisí a odvoláváním neodvoláváním ministra financí, pak byste měl v kontextu s výše uvedenými skutečnostmi zvážit především svou vlastní rezignaci na funkci premiéra vlády České republiky, tedy funkci, která vás mimo jiné zavazuje k nadstranickému přístupu při zajištění bezpečnostních zájmů České republiky a ochraně jejího právního systému.

Po celou dobu mé práce ve Sněmovně, ve výborech, v podvýborech se setkávám se závažným problémem úniku informací z prostředí bezpečnostních sborů, které významně komplikují jinak kvalitní práci nezkorumpovaných policistů, kriminalistů, státních zástupců a ostatních poctivých příslušníků bezpečnostních složek. Byl jste i mnou několikrát informován o tomto stavu a o úsilí, se kterým je veden velmi náročný boj k omezení těchto úniků. Bohužel nyní musím konstatovat, že jsem vaším občanským i politickým postojem k únikům, které tady v podstatě stále dokola reprodukujete, k nezákonnostem a zneužití této nechutné a s největší pravděpodobností dlouhodobě organizované odposlouchávací kampaně velmi zklamán, a upozorňuji vás, že vaše konání nejen že neprospívá právnímu prostředí v naší zemi, ono mu přímo škodí, nemluvě o negativních dopadech zejména na příslušníky bezpečnostních sborů, kteří se snaží o dodržování zákonnosti, a vy jim tady říkáte, že nezákonnost je vlastně standardem, že si tady za chvíli v této zemi bude každý dělat, co ho napadne.

Máme za sebou také kauzy, jako byla reorganizace Policie České republiky a likvidace nezávislosti ÚOOZ, kauzy, o kterých mluvil pan Faltýnek, kauza České pošty a další. Je s podivem, že zcela bez politických důsledků pro ministra vnitra pan premiér a předseda Bezpečnostní rady státu mávnutím ruky hodil za hlavu dle mého názoru naprosto nehoráznou pomluvu a vedl kampaň proti ministru obrany s nedoloženým a neprokázaným, jednoznačně neprokázaným sledováním jeho osoby ze strany Vojenského zpravodajství. Nikdo z toho nic nevyvodil. Tady je ticho po pěšině. Jaktože ten člověk dělá ministra vnitra, když porušil veškeré zásady, které se týkají bezpečnosti země? Jakým způsobem to tady pan premiér řešil? No neřešil, protože se to týká stranického kolegy. Máte velmi zvláštní měřítko hodnocení svých ministrů, pane premiére.

Tady nám ODS začíná diktovat, kdo bude či nebude v politice? Strana, která s vámi ostatními, vážení, standardními politickými stranami dluží této zemi a daňovým poplatníkům minimálně bilion korun, který jste rozkradli a vyvedli mimo území České republiky nenávratně, například.

Na závěr musím konstatovat, že většina z vás, kolegové, kteří jste se proti této šaškárně v přímém přenosu nevymezili, u mne ztratila respekt a nemohu si vás vážit ani jako férových a úctyhodných politických soupeřů. O soupeření mám, stejně jako o pojmu čest, asi bohužel pro mne poněkud jinou představu. (Urážlivé výkřiky z koutu ČSSD.)

Při vašem dalším rozhodování, eventuální sebereflexi a vyhodnocení vašich vlastních činů a postojů prosím zapomeňte na své osobní zájmy a v souladu s vaším slibem a funkcemi a mandátem poslance zákonodárného sboru hajte především zájmy České republiky, její bezpečnost, právní systém a bezpečnost nás občanů.

Pokud tedy tady dnes skončí nějaká legenda, pak je to především legenda o naší zákonodárné kompetenci, vážení, nestrannosti a schopnosti jednoznačně odsoudit evidentní nezákonnosti, které se dějí v přímém přenosu, padni, komu padni, a v zájmu ochrany kohokoli z nás, tedy kohokoli z občanů České republiky.

Děkuji vám za pozornost, kterou jste mi věnovali.

Ing. Bohuslav Chalupa

  • BPP
  • kanidát do Senátu ve volebním obvodě č.60 Brno-město
  • kontrolní výbor

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

nelegální export

Jak je možné, že jsou nelegálně vyvážené léky? Se pak nejde divit, že u nás nejsou. Evidentně tato praxe trvá už dlouho, to na to nikdo dosud nepřišel nebo spíš nechtěl přijít? A co navrhujete jako řešení? Protože na druhou stranu je tu svoboda podnikání a lze někomu nařizovat s kým má nebo nemá obc...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Mediální oblíbenec to nakonec vyhrál

12:00 Vích (SPD): Mediální oblíbenec to nakonec vyhrál

Vzhledem k tomu, že v České republice ještě nebyla zavedena ani korespondenční volba ani volba elekt…