Feri (TOP 09): Budeme vychovávat generaci, která bude a priori nezodpovědná

5. 6. 2019 22:08

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 5. června 2019 ke změně občanského zákoníku a občanského soudního zákona.

Feri (TOP 09): Budeme vychovávat generaci, která bude a priori nezodpovědná
Foto: Hans Štembera
Popisek: Teplický radní Dominik Feri

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, pokusím se udělat všechno pro to, abychom to dneska stihli přes prvé čtení dostat. Ale i přesto mi poctivost zpravodaje velí, abych zmínil nějaké problematické a nejasné body, které jsou v této novele obsaženy. Nějakou základní ideu zmínila paní předkladatelka. Já si dovolím zmínit několikeré body, které si myslím a pokládám je za sporné a měli bychom je v rámci projednávání v ústavněprávním výboru vyřešit.

Tato novela zásadním způsobem mění koncepci svéprávnosti v občanském zákoníku. Ta je teď nastavena tak, že postupně zkrátka ten nezletilý nabývá způsobilost k nějakému tomu určitému konkrétnímu právnímu jednání. Vydáváme se tady na tenký led do neprobádaných vod, protože ta tradiční úprava, tak, jak se podává třeba z rakouské úpravy, tak počítá s nějakými - řekněme - přesnými hranicemi, v Rakousku sedm, čtrnáct let. A my tu vytváříme konstrukci, že do patnácti let ten dluh ex lege v okamžiku svého vzniku přechází na zákonného zástupce. To znamená, měníme-li tedy zásadním způsobem koncepci svéprávnosti, měli bychom to podrobit poměrně zásadní debatě v ústavněprávním výboru a hlavně debatě s civilisty a procesionalisty, protože to je nejvýznamnější změna vlastně od rekodifikace jako takové.

Co se týče srovnání s těmi zahraničními právními úpravami, tak já jsem nechal zpracovat v Parlamentním institutu analýzu, která porovnává tu úpravu v Rakousku a v Německu, ona ještě není veřejná, dá se na internet, ale pošlu ji navrhovatelům a kdo bude mít zájem, může se na mě obrátit, rád mu ji zašlu, je to - myslím - pro srovnání dobré.

S čím ta novela přichází? Jak jsem říkal, v okamžiku vzniku dluh přechází na zákonného zástupce. Co to může znamenat v praxi a co zlí jazykové - oni to nejsou zlí jazykové, jsou to přední čeští civilisté - tvrdí, je to, že když to dítě se nebude moci zadlužit, tak tím budeme vychovávat generaci, která bude a priori nezodpovědná, protože přece oni nebudou dlužníci, ten dluh přejde okamžitě na rodiče. Čili je to určité vychýlení té rovnováhy práv a povinností, kdy těm nezletilým budou svědčit práva, ale nebudou je tížit povinnosti, které jsou s tím spojeny.

Dále je nutno zpřesnit, jakých dluhů se to týká, proč se to týká jenom dluhů peněžitých a z jakých to bude právních skutečností. Novela hovoří o dluhu z právní události, ale právní událost je třeba narození nebo smrt a nevím, jak by tady z toho mohlo něco vznikat, to si myslím, že stojí za upřesnění. A dále na koho dluhy vlastně přechází. Přejdou i na pěstouny, protože výkladem těch předmětných ustanovení by se dalo říci, že dluh přejde i na pěstouna, a nikoliv na zákonného zástupce. A co se stane, když přejde na stát, jakým způsobem to stát bude vymáhat, na koho přejde?

Dále je nutné asi provést určitou korekci u deliktní způsobilosti, protože ono se v tom návrhu hovoří o tom, že ve chvíli, když ten nezletilý úmyslně třeba prokopne míč výlohou, tak ten dluh nepřechází. Když ale z hrubé nedbalosti zapálí pole, tak ten dluh - pokusím se to urychlit (v reakci na poznámku kohosi z pléna) - tak ten dluh zkrátka u té hrubé nedbalosti přejde na toho rodiče. Nevyjasněn zůstává i vztah toho nového navrhovaného ustanovení s konkrétními skutkovými podstatami, které jsou v § 2920 a 2921 Občanského zákoníku.

Nejasnosti jsou i kolem postihu a to je, prosím, velmi důležité. My tu říkáme, že ten dluh přejde na rodiče a ten rodič ho bude moci v 18 letech po tom dítěti chtít. My to chceme zlepšit a já s tím velmi souhlasím. To berte jako kritiku, nechci ten návrh pohřbít. (? Špatná slyšitelnost v sále pro velký hluk.) My tu říkáme - chceme mladým lidem usnadnit vstup do dospělosti, ale vedeme je k tomu, že v 18 letech na ně v nalézacím řízení nastoupí rodiče a budou říkat - zaplať to, protože jsi způsobil tady tu škodu. Přiznejme si, že určitá část těch případů můžou být rodiny, které nejsou úplně stabilní a nedokážou se s tím nějakým způsobem vnitřně vyrovnat bez toho, aniž by byli voláni k nějaké soudní při.

Ještě si dovolím zmínit nějaké ... Tady to přeskočím, přeskočím, přeskočím... Velmi důležitá věc. Naše civilní řízení vychází z formálního pojetí účastenství, tzn. že účastník je ten, koho označíte v tom žalobním návrhu, v tom návrhu na zahájení řízení. Není možné, abychom řekli, že stačí označit jenom jednoho a soud si to nějakým způsobem podle toho hmotného práva dohledá. To není možné. Novela je také nekonzistentní v tom, na koho vlastně dopadá, jestli jsou to ti do 15 let - v té procesní části se hovoří o všech nezletilých.

A už jsem na konci. Významnou část té novely zabírají také procesní ustanovení. To znamená, zapovídá se rozhodovat kontumačně a rozsudkem pro uznání v těch věcech, ve kterých se to týká nezletilých. Ale ti nezletilí vůbec nejsou ti dlužníci, tzn. že je to vlastně takové trošku upravené nad rámec toho. Nejsou dlužníci z prostého důvodu - ten dluh není jejich, ten dluh přechází na rodiče.

A zároveň jedna věc, která tu chybí a tou to zakončím a tu bychom tam po mém soudu měli přidat, protože to zkrátka v té procesní úpravě chybí, tak je to, že významná část - a vůbec jsme to tady zatím neprojednávali - významná část exekucí a prostě těch tragických lidských příběhů vzniká rovněž z toho, že soudy volají k odpovědnosti ty žalované pomocí prosté výzvy. K prosté výzvě jde připojit doložka, ve které se soud zeptá - souhlasíte s tím, že o tady té věci rozhodnete bez nařízení jednání? Ten dlužník nebo ten žalovaný nepřebírá, prostá výzva se dá doručit náhradně a vlastně celý ten proces proběhne bez jakéhokoli vědomí toho žalovaného.

Jsou to věci, se kterými si, věřím, dokážeme poradit. Nepředkládám žádný procesní návrh a budu se těšit na projednávání ve výboru. Rozhodně to nebude nic jednoduchého.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Koudelka: Nepěkná tečka

22:44 Koudelka: Nepěkná tečka

Ústavní vody rozvířil nález Ústavního soudu z 17. 4. 2019, II.ÚS 3212/18, který umožnil podnikatelům…