Fleischer (SPR-RSČ): EU chce brát balenou vodu Evropanům a dávat ji na Blízký východ zadarmo

10.07.2019 10:01

Jak jsme si zvykli, EU pracuje především pro muslimské státy, a nikoliv pro občany států EU, a proto tu máme další z debilit vedení EU. Tentokrát si popovídáme o životně potřebné vodě.

Fleischer (SPR-RSČ): EU chce brát balenou vodu Evropanům a dávat ji na Blízký východ zadarmo
Foto: Archiv HF
Popisek: místopředseda SPR-RSČ Karel Fleischer
reklama

Zákon o ochraně veřejného zdraví č.274/2003 Sb. ukládá provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu povinnost dát k dispozici aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody a informace o látkách použitých k úpravě vody.

Zjistil jsem si tedy, které látky používají v Brně k úpravě vody. Na úpravnách vody a dochlorovacích stanicích provozovanými Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. se k úpravě vody používají následující chemické látky:
síran hlinitý
oxid vápenatý
oxid chloričitý
aktivní uhlí granulované
chlorchlornan sodný
chloritan sodný
ozonmanganistan draselný

Vodárny uvádějí, že všechny uvedené chemikálie jsou používány v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Jak vypadá rozbor vody např. v Brně střed v historickém jádru města: 

Ukazatel              Hodnota               Limit                 Jednotka   
Barva                        5                       20                       mg Pt/l
Zákal                         1                        5                          NTU
Železo                       0,04                   0,2                         mg/l
pH                             7,42                   6,5-9,5      
Celková tvrdost         2,80                   2-3,5                  mmol/l
Amonné ionty            0,01                   0,5                        mg/l
Dusičnany                34,11                 50                           mg/l
Dusitany                     0,01                  0,5                        mg/l
Chloridy                    20,24              100                           mg/l
TOC                            1,57                  5                           mg/l
Volný chlor                  0,04                  0,3                        mg/l
Koliformní bakterie      0                       0                         KTJ/100ml
Escherichia coli           0                       0                         KTJ/100ml 


Na místě je i zmínka o cenách vody

Vodné a stočné v městě Brně se pohybovalo v průběhu let takto: V roce 2003 stálo vodné 20,90 Kč a stočné 23,78 tedy dohromady 44,68 Kč/m3  včetně DPH.V roce 2019 máme vodné za 38,80 Kč a stočné za 40,73 Kč a dohromady zaplatíme za vodu z kohoutku 79,53 Kč/m3 včetně DPH, tedy 3,11 EUR 

V Praze stojí kubík vody 89,66 Kč tedy 3,51 EUR. Průměrná roční spotřeba pitné vody na osobu je uváděna 39 m3. 

Průměrná denní spotřeba je 90 až 107 litrů na obyvatele.  Z toho pití představuje 2 litry, zbytek je mytí a ostatní hygiena. 

Na jednu stranu je třeba vidět náklady vodárenských společností, které jsou potřeba k ošetření vody, proudící do domácností, ošetření potrubí a rozvodů a také ošetření odpadové vody a čištění.

Na straně druhé vidíme, že ročně zaplatíme za vodu cca 3 200,- Kč (a více) za osobu za vodné a stočné. Spotřeba u rodin s dětmi se násobí počtem členů rodiny a náročností údržby domácnosti a hygienických potřeb dítěte. Spotřeba vody stoupá v letních tropických dnech, kdy se sprchuje celá rodina mnohdy i více, než 2x denně. 

Vraťme se však ke kvalitě vody

Síran hlinitý se používá při čištění vody a jako mořidlo při barvení a potisku textilu. Při čištění vody způsobuje koagulaci nečistot, které se pak odstraňují jako částečky usazené na dně nádrže nebo se snadno odfiltrují. Tomuto procesu se říká flokulace čili vločkování. Hodnotou pH vyjadřujeme kyselost či zásaditost vody. 

Pro naše účely stačí vědět, že pH se pohybuje v rozsahu 1-14. pH = 7 má roztok přesně neutrální. Hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší než 7 naopak zásaditost. 

Možná právě proto vodárny uvádějí krásný průměr hodnot pH. 

Zajímala by mě skutečnost. Stejně tak u obsahu fekálních bakterií. 

Koliformní bakterie se dostávají do vody především ze septiků a městské kanalizace. Dále se mohou do vody dostat splachem odpadů ze zemědělství. Koliformní bakterie mohou vznikat i ve studních rozkladem listí či jiného biologického materiálu. Způsobují běžné střevní potíže, nebo i koliku. 

Bakterie E. coli se vyskytuje jako součást přirozené mikroflóry teplokrevných živočichů v tlustém střevě a dolní části tenkého střeva. Člověk je touto bakterií kolonizován už od narození (kontaminace z potravy, přenos z již kolonizovaného jedince. Z tohoto důvodu je její přítomnost v pitné vodě indikátorem fekálního znečištění. 

V obou případech uvádějí vodárny stav nula.

Rád bych tomu věřil a věřím, že tuto hodnotu stanovuje i příslušný zákon, ale otázkou je, zda nula znamená fakticky nulu, tedy že vodu nemáme kontaminovanou ani sebemenším množstvím fekálních bakterií, které mohou vyvolat onemocnění, vyžadující si léčbu antibiotiky.  

TOC (Total Organic Carbon) je parametr ukazující celkové množství organických látek přítomných v zkoumaném vzorku vody sloužící jako nespecifický ukazatel kvality vody. Využitelný je taktéž pro sledovaní emisí vypouštěných do vod. 

Dusičnany (nitráty) v pitné vodě nejsou samy o sobě významně jedovaté - mohou způsobit snad jen významnější tvorbu moči. Jejich jedovatost však spočívá v tom, že mohou být v zažívacím ústrojí redukovány na dusitany (nitrity). Tuto redukci zprostředkovávají střevní baktérie, které jsou však přítomné ve střevě tak nízko, že k redukci dusičnanů zpravidla nedojde, protože jsou dříve vstřebány a vyloučeny močí. Není-li však stav zažívacího ústrojí dobrý (nízká žaludeční kyselost, nevhodně přerostlá střevní flóra), vystupují tyto bakterie ve střevě blíže k žaludku, do horní části střev a potom tady může zjevná redukce nastat. 

Dusitany se do potravin živočišného původu přidávají jako potravinářská aditiva, zejména při výrobě uzenin a sýrů, např. dusitan sodný (E 250) a dusitan draselný (E 249). Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v červnu 2017 stanovil přijatelný denní příjem dusitanů na 0,07 miligramu na kilogram tělesné hmotnosti za den.  Vysokou dávkou dusitanů může být navozena dusitanová intoxikace, mezi jejíž příznaky patří vasodilatace, šok, kolaps a obrna. Dávka 0,5 g dusitanů navozuje u člověka akutní otravu. 

Tedy voda z kohoutku nás asi nezabije, ale žít na ní a výhradně pít tuto vodu a omezovat pití vody balené není až tak úplně vhodné. 

Tak jsem se hezky rozepsal a vystrašil půlku národa. Druhé polovině je jedno, co pije a jí a kdo vládne. Ovšem o debilech tento článek nepojednává.  

I když možná to nelze tak docela vyloučit. 

Naše milovaná EU chce do budoucna posílit důvěru ve vodu z kohoutku a díky tomu zamezit plastovému odpadu z balené vody. Pití pak bude podle jejích představ levnější, ekologičtější a bez mikroplastů. Jinými slovy je jim jedno, zda je zdravější a neškodnější ta, či ona voda, ale prioritně jde kšeftařům o komplikace při likvidaci jejich podproduktů a tím jsou PET lahve. O člověka, nebo zdraví EU nikdy nešlo, vždy šlo jen o prachy korporací, které EU živí, aby vytvářela otrokářskou, předluženou konzumní společnost a tím dala vydělávat několika hovadům, která se živí tím, co nám dal Bůh zdarma. 

EU tradičně nehájí zájmy lidí a nedbá o jejich zdraví,. O čemž svědčí propouštění statisíců islámských vrahů do zemí EU a potlačování svobody slova domácí populace, která se brání vraždění svých synů muslimy a znásilňování svých dcer rovněž muslimy, které sem do EU za peníze pouští politici a vedení EU. 

Nyní bude EU opět žvanit do toho, co my občané budeme pít a co pít nebudeme a to s ohledem na hovada, která v tomto konkrétním případě vydělávají na pitné vodě. Přístup ke kvalitnější vodě by mohl podle Evropské komise omezit spotřebu balené vody až o 17 procent. „Směrnice umožní Evropě směřovat k energeticky šetrnějšímu a oběhovému hospodářství,“ uvedl Karmenu Vella, eurokomisař pro životní prostředí. 

O tom, jak konkrétně pití kohoutkové vody podpoří, si ovšem rozhodnou samy členské státy. 

V Česku se velká propagační kampaň podle úřadů nechystá. Soudruh Vella má tedy na srdci materiální stránku věci a člověk je mu ukradený, jako většině té bandy, kterou živíme a která si žije nad poměry díky globalizaci a diktatuře Bruselu. 

Ovšem stejně jako v případě imigrace z teroristických oblastí se Česká republika naštěstí zachová stejně i v případě diktatury v oblasti balené, či tekoucí vody. 

Po Trumpovsku řečeno – ani litr naší vody muslimovi, ani metr čtvereční naší země muslimovi. Tečka a amen. Nelíbí? Armáda. 

Už také proto má Donald Trump moje sympatie. On totiž, na rozdíl od vedení EU myslí na své Američany a muslimové jsou mu ukradeni. 

Zda si já, občan ČR budu kupovat vodu balenou, nebo ji pít z kohoutku, i když občas smrdí jako garáž, kde 25 let parkovala Praga V3S, to je mé svobodné rozhodnutí a žádná EU mi nebude diktovat co já mám pít, nebo jíst. 

Pokud jde o PET lahve, to není můj problém. Balená voda je již tak dost drahá a zaplatit za litr a půl obyčejné vody 15 korun se mi zdá nepřiměřené. V Rakousku stojí 1,5 PET vody rovněž něco kolem 0,45 EUR. To je problém hovad, která kšeftují s vodou a hovada by si měla uvědomit, že každé normální podnikání něco stojí a není možné jen brát a neinvestovat a je třeba, aby se hovada starala i o svůj odpad, tedy otázku PET lahví bych neřešil, pokud by mi voliči dali hlas a já nyní místo Pirátů seděl v Evropském parlamentu. Místo toho sedím zde v paneláku a jen píši tento článek jako obyčejný občan, který je přirozeně nazlobený nad další zbytečnou starostí EU a dalším vměšováním úředníků EU do životů nás lidí.  Ovšem zde zdaleka nejde jen o hovada, která podnikají do balené vody. Nechť mi prominou slušné firmy, které produkují kvalitní vodu za slušný peníz a o své odpady se slušně starají i bez přeplácených úředníků EU. Pojem hovada není plošný a v některých případech jsem vděčný některým výrobcům balené vody za produkci různorodých minerálek, které jsou pro život důležité a těžko bychom je sháněli dnes přirozenou cestou. 

Oč že tu tedy mj. jde? 

Blízkému východu totiž dochází voda. A EU nás Čechy a ostatní národy varuje, že jestli nepomůžeme, přijde se arabská banda napít do Evropy. Tak abychom to pochopili: EU říká Čechům – pijte vodu z kohoutku – arabové potřebují tu vaši balenou.

Já na to říkám, že moji balenou vodu arabovi nedám a pokud překročí hranice bez dovolení, pak má NATO a česká armáda povinnost hranice ČR a EU chránit a bránit vojensky. Arabové se měli možnost o sebe postarat za celá staletí a ne se spoléhat na to, že až po letech sezení, hulení a chlastání kávy jim dojdou potraviny a voda a nyní se oni domnívají, že to vyřeší jako kobylky – vystartují tam, kde je jídlo a voda, vše sežerou a jako bonus vyvraždí původní obyvatele EU. Že to nepřeháním je vidět na teroristických akcích arabů a muslimů obecně a to po celé EU.

EU podporuje ne své občany, ale stará se o muslimy v EU i v zahraničí u nich doma a nám bere a jim dává. Tady je něco špatně. 

EU je naše. ČR je naše. 

Balená voda, jídlo a byty jsou naše. Pokud nás někdo napadne a poruší hranice, vždy bylo jasným pravidlem ochránců hranic, jak mají postupovat a co mají dělat. Tečka. Pokud by každý, kdo nic nedělá a došly mu penízky a jídlo, se obrátil na souseda a zabil ho a vzal si jeho potraviny, vodu, dceru a peníze, pak bychom snad ani nebyli civilizací a je tu otázka, zda by vůbec stálo za to, aby takový svět existoval.

EU byla a je povinna kultivovat svět a zejména státy EU. A chránit zájmy především svých občanů. Úpřímně mě vůbec nezajímá, jestli Blízký východ má vodu a jídlo. Mají své bohaté bratry Saudskou arábii a Spojené arabské emiráty, ať jim pomohou. Mají ropu, tak ať si koupí vodu a nečekají, že EU vezme vodu Čechům a dá ji, jako obvykle, zadarmo arabům, když Češi za ni zaplatí desetitisíce ročně v maloobchodech a tyto desetitisíce si musí, na rozdíl od arabů, vydělat sami hlavou a rukama.

Nemůže-li voda k Mohamedovi, musí si ji Mohamed koupit a předtím si na ni vydělat a zůstat pěkně ve své zemi, tady není místo a Evropa je mnohem menší a už jsme tu jaksi my – Evropané. Ať pohne arab línou a na ropě ztloustlou prdelí a začne pro sebe něco dělat a naše hranice je třeba střežit se zbraní v ruce. Jak tomu bylo za dob, kdy byl v Evropě ještě pořádek a nevraždili tu teroristé, nikdo nikoho nevydíral. 

Je čas, aby EU byla vedena normálními lidmi, nikoliv debilními impotenty a třesoucími se neurotiky, jak je tomu dnes.

(převzato z Profilu)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Vojtěch: Roušky odloží žáci ve všech krajích

22:33 Ministr Vojtěch: Roušky odloží žáci ve všech krajích

Vláda ČR na svém dnešním jednání schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která zmír…