Hejtman Kulhánek: Chybí mi byť jen náznak sebereflexe a pokory

17.01.2021 21:06

Reakce hejtmana Karlovarske´ho kraje Petra Kulha´nka na prohla´sˇeni´ premie´ra Andreje Babisˇe ty´kaji´ci´ se pru°beˇhu ocˇkova´ni´ proti COVID-19 v regionech.

Hejtman Kulhánek: Chybí mi byť jen náznak sebereflexe a pokory
Foto: archiv
Popisek: Petr Kulhánek
reklama

Jsem prˇesveˇdcˇen, zˇe v kazˇde´m kraji ohledneˇ ocˇkova´ni´ proti COVID-19 deˇla´me, co mu°zˇeme. Ma´me v provozu ocˇkovaci´ centra, probi´ha´ vakcinace prioritni´ch skupin, kam patří i klienti pobytových sociálních služeb včetně seniorů nad 80 let. Pomáháme senioru°m 80+, aby se mohli registrovat a rezervovat si ocˇkova´ni´, někteří z nich absolvují vakcinaci v příštím týdnu. V nasˇem kraji ale nara´zˇi´me na za´sadni´ proble´m – nedostatek vakci´n. Upozornil jsem na to ministra zdravotnictvi´ Jana Blatne´ho, nasˇe krajska´ koordina´torka pro ocˇkova´ni´ je denneˇ v kontaktu s centra´lni´m ty´mem, s cˇleny vla´dy jsme o prˇi´praveˇ ocˇkova´ni´ mluvili na spolecˇne´ videokonferenci, NEUSTA´LE KOMUNIKUJEME.

Anketa

Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 14. 1. 2021)

44%
49%
hlasovalo: 15332 lidí

Proto meˇ velmi zara´zˇi´, zˇe v dobeˇ, kdy vsˇude rezonuje slovo „spolecˇneˇ“ – spolecˇneˇ poma´ha´me, rˇesˇi´me veˇci, zkra´tka snazˇi´me se to neˇjak zvla´dnout – prˇi hodnoceni´ prvni´ch dnu° ocˇkova´ni´ shrne premie´r te´to zemeˇ svu°j postoj k nasˇemu regionu do veˇty, že „Karlovarsky´ kraj sta´le neˇco rˇi´ka´, je to nejhorsˇi´ kraj historicky ve všem.“ Ma´ to by´t vzkaz obyvatelu°m nasˇeho kraje, zˇe je s na´mi Andrej Babisˇ nespokojen, a proto nad na´mi zlomil hu°l? Poselstvi´ zdravotni´ku°m, dobrovolni´ku°m, kterˇi´ na hranici svy´ch sil denneˇ odva´deˇji´ obrovsky´ kus pra´ce? Chybí mi zde byť náznak sebereflexe a pokory.

Ale nenechme se une´st zbytecˇny´mi emocemi. Kraj se se sta´tem intenzivně komunikuje a budeme v tom pokracˇovat. Protozˇe na´m jde skutecˇneˇ o zdravi´ lidi´, o ochranu senioru°, nikoliv o konfrontaci.

Trpi´me nedostatkem vakci´n. A podle informaci´ ministra Blatne´ho budou doda´vky jesˇteˇ nizˇsˇi´. To neni´ proble´m kraje, ale sta´tu a ten ho musi´ rˇesˇit. Ma´me prˇipraveny dostatecˇne´ ocˇkovaci´ kapacity, abychom mohli rychle a ve vysoke´m pocˇtu proocˇkovat i seniory 80+ . Mi´sto silny´ch slov sˇe´fa prˇes ocˇkova´ni´, ktery´m se premie´r z vlastni´ vu°le stal, bychom ocenili jasne´ a veˇcne´ informace, jak se sta´t k te´hle situaci postavi´.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vondra (ODS): Z evropského covid pasu se udělal nesmyslný strašák

22:09 Vondra (ODS): Z evropského covid pasu se udělal nesmyslný strašák

Komentář na facebookovém profilu ke covid pasu Evropské unie