Hejtmanka Pecková: Prostory pro pěstounský sklad Charity Hvězda poskytne kraj na 15 let bezplatně

27.03.2023 5:29

Jedna z budov bývalé krajské střední školy ve Středoklukách bude sloužit jako pěstounský sklad Charity Hvězda.

Hejtmanka Pecková: Prostory pro pěstounský sklad Charity Hvězda poskytne kraj na 15 let bezplatně
Foto: Hans Štembera
Popisek: Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková

Radní Libor Lesák a Martin Hrabánek dnes přímo v areálu zástupcům Charity Hvězda symbolicky předali klíče od nových prostor. Středočeský kraj je poskytne k bezplatnému užívání na 15 let. 

Anketa

Má Marian Jurečka vaši důvěru?

1%
97%
hlasovalo: 31338 lidí

„Další a důležitý krok k podpoře pěstounské péče, to je pro mě rozhodnutí Rady kraje, která schválila poskytnutí části areálu po krajské střední škole pro nové smysluplné využití. Pěstounský sklad je místem, kde se především shromažďují věci pro děti. Nejvíce slouží přechodným pěstounům, kteří nikdy nevědí, kdy budou přebírat dítě, zda holčičku nebo chlapečka nebo sourozence, neznají jejich věk a nevědí dopředu, co bude potřebovat. Ve skladu si mohou takřka ze dne na den vybrat různé vybavení, od postýlky přes oblečení až po dětskou výživu nebo drogerii. Prostory ale mohou sloužit i jako místo setkávání a sdílení zkušeností náhradních rodičů. Všem bych za jejich obětavost chtěla moc poděkovat. Věnují svou péči a lásku dětem, které v životě neměly tolik štěstí. A naši podporu si zaslouží i všichni ti, kteří pěstounům pomáhají ulehčovat jejich práci,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Pěstounský sklad Charity Hvězda, který dosud sídlí v Horoměřicích, zajišťuje materiální a potravinovou pomoc všem dětem v náhradní rodinné péči a dětem ze sociálně slabých rodin. Podporu zde nacházejí rodiny pěstounské, osvojitelské a také sociálně slabé, zejména samoživitelky a samoživitelé, kteří se ocitají v tíživé životní situaci. Ve Středočeském kraji je nyní celkem 293 dlouhodobých pěstounů a poručníků, kteří pečují o tzv. cizí děti (dítě bez jakékoli biologické vazby na pěstouna) a celkem 1217 tzv. příbuzenských pěstounů a poručníků. Kromě toho jsou k dispozici také tzv. pěstouni na přechodnou dobu, kteří zajišťují péči o dítě v momentální krizi. Jedná se o institut krizový, zajišťující okamžitou péči o ohrožené dítě. Ve Středočeském kraji je aktuálně přes sto aktivních pěstounů na přechodnou dobu.

Středočeský kraj náhradní rodinnou péči dlouhodobě podporuje. V současné době je ve středních Čechách v pěstounské péči přes 1700 dětí, většina z nich v dlouhodobé pěstounské péči, a to včetně péče poručenské. „Pěstouni nabízejí své domovy, svou lásku, sílu, optimismus a zkušenosti dětem, které z nejrůznějších příčin nemohou žít ve svých biologických rodinách. Za to si tito lidé zaslouží veškerou naši pomoc a podporu. I proto jsem rád, že se podařilo vytipovat vhodný prostor pro Charitu Hvězda, která na území Středočeského kraje zajišťuje pro pěstounské rodiny neocenitelnou pomoc,“ říká Martin Hrabánek, radní pro sociální oblast.

Nové prostory pro pěstounský sklad Charity Hvězda se nacházejí v jedné z budov v areálu bývalé Střední odborné školy ve Středoklukách. Celková plocha objektu včetně nádvoří činí necelých 1800 m2. „Díky probíhající pasportizaci majetku získáváme konečně detailní přehled o nemovitostech, kterými kraj disponuje, a také o jejich stavu. Zmíněné prostory bývalé Střední odborné školy ve Středoklukách jsou v tuto chvíli volné. Jsem rád, že najdou využití právě pro potřeby pěstounských rodin,“ uvádí radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák.

Pěstounský sklad provozovaný Charitou Hvězda funguje v Horoměřicích od roku 2018. Primárně byl určen pěstounům na přechodnou dobu, ale díky štědrosti dárců se postupně rozrostl a mohl začít pomáhat i dalším skupinám. Organizace pořádá také další akce na podporu náhradní rodinné péče. Těmi jsou například besedy s odborníky a lidmi z praxe, setkávání pěstounů během různých tematických událostí a další osvětová činnost. V nových prostorách plánuje charita vybudovat kromě již tradičního skladu pro pěstouny také komunitní centrum a menší nábytkovou banku. Ta bude rovněž sloužit pro potřeby pěstounských a sociálně slabých rodin. „Velmi si vážíme podpory Středočeského kraje. Nový prostor je pro nás klíčový k udržení kvality poskytované pomoci. Pomůže ke zvýšení jejího objemu a poskytne důstojnější zázemí jak pro náš tým, tak i pro naše klienty.  Žádné dítě nemůže za to, kde se narodilo, pomáháme všem dětem z náhradních a sociálně slabých rodin,“ shrnula koordinátorka pěstounského skladu Kateřina Procházková.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

nová totalita

Četl jsem zde váš článek i článek o tom, co Strach říkal a je to svatá pravda. Tato vláda se opravdu snaží umlčet a potlačit jakékoliv jiné názory, lidi, kteří je mají často dost nevybíravě nálepkuje. Kam myslíte, že to povede dál? Nastane nová totalita jak tvrdí Babiš? Myslíte, že tento rozjetý vla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Šitina (SPD): Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů

21:03 Šitina (SPD): Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů

Jenom Královéhradecký kraj tak přijde o svá územní pracoviště v Broumově, Dobrušce, Dvoře Králové na…