Holomčík (Piráti): Není to proto, že by Holomčík chtěl vidět krev, jak říká pan ministr Toman…

12.05.2021 14:09

Projev na 102. schůzi Poslanecké sněmovny 12. května 2021 k vládnímu návrhu stavebního zákona

Holomčík (Piráti): Není to proto, že by Holomčík chtěl vidět krev, jak říká pan ministr Toman…
Foto: Piráti
Popisek: Radek Holomčík

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, k novele stavebního zákona, kterou tady dneska projednáváme, už bylo řečeno mnoho. Mě vcelku děsí, kolik se k jednomu resp. ke dvěma souvisejícím tiskům sešlo relevantní kritiky, kolik výtek zaznívá z nejrůznějších směrů - není to jenom opozice.

Je to odborná veřejnost, je to akademická sféra, jsou to lidi, kteří hospodaří v krajině, jsou to různé odborné spolky, které se věnují dílčím aspektům stavebního řízení a řadě dalších věcí. A zároveň, jak nulová reflexe tady těchto výtek proběhla. Já se zaměřím na dvě témata, která jsou mně do značné míry nejbližší, a to je zemědělská půda a to jsou lesy.

V tom sněmovním tisku 1009, který je v podstatě souborem změnových zákonů souvisejících se změnou stavebního zákona, je několik pasáží, které se tady k těmto oblastem věnují. A ta změna, která mě velmi, velmi znervózňuje, je o tom, že my odebereme kompetentním orgánům pravomoc rozhodovat o tom, jestli budeme zastavovat jak zemědělskou půdu, tak lesy, lesní půdu. V podstatě ten tisk říká, že pokud by mělo dojít k záboru zemědělské půdy nebo k zastavění pozemků určených k plnění funkcí lesa, tak o tady tomto úkonu nebudou rozhodovat kompetentní orgány, což je v případě půdě orgány ochrany zemědělského půdního fondu, v případě pozemku určených k plnění funkce lesy je to Státní správa lesů, ale přejde to pod stavební superúřad.

Já bych chtěl jenom připomenout, že u té zemědělské půdy - je to více než dvě třetiny záborů zemědělské půdy - souvisí se stavebním řízením. A to číslo postupně roste, z pochopitelných důvodů. Takže my tady vlastně vytrháváme orgánům státní správy, které mají nějakou odbornost, které ty věci posuzují v nějakém širším kontextu, a dáváme to na nějaký jiný úřad. Já rozhodně nechci nijak snižovat kompetence úředníků ze stavebních úřadů, určitě mají svoji odbornost zaměřenou nějakým směrem, ale já nepokládám za správné a nejsem v tom rozhodně sám, aby se rozhodovalo o tak důležitých věcech jako jsou lesy a jako je zemědělská půda úplně mimo systém.

Nikdo nemůže Piráty a mě osobně obviňovat z toho, že bychom trpěli nějakým nekritickým obdivem vůči práci ať už orgánů ochrany zemědělské půdy, tak Státní správy lesů. My jsme se zapojili po celé republice na řadě míst ke kritice záborů, různých záborů zemědělské půdy různými překladišti a podobnými areály. Co se týče Státní správy lesů, já osobně zde několik let prosazuji, abychom uložili Ministerstvu zemědělství udělat forenzní hloubkovou analýzu toho, jak vznikla, jaká byla ohniska a jak se šířila kůrovcová kalamita. Není to proto, že by Holomčík chtěl vidět krev, jak říká pan ministr Toman, ale to právě z toho, abychom se podívali na ten problém, který nám tady vzniká a který pociťujeme teď ještě pořád docela naplno, a abychom si dokázali identifikovat ta slabá místa ve státní správě a případě přijít s nějakými prvky reformy nebo se změnami toho systému, aby to prostě do budoucna fungovalo, takovéhle věci se neděly.

Bohužel, tady jsme svědky toho, kdy místo toho, abychom se bavili jak zlepšit fungování ochrany životního prostředí, jak zlepšit fungování státní správy hospodaření v krajině, tak ji prostě vypneme. Takhle. A to má jako něco řešit. Jenom bych chtěl, dovolím si jako malou poznámku, jestliže předkladatelé a obhájci tohoto návrhu mají za to, že orgány ochrany zemědělského půdního fondu nefungují dobře, že zdržují, že to je úplně k ničemu, tak se ptám, co jste dělali těch sedm let, protože ochrana zemědělského původního fondu prostě spadá do gesce Ministerstva životního prostředí. A já neříkám - to není teď útok na pan ministra Brabce - já se.. vy tím v podstatě říkáte to, co my jsme mohli osm let reformovat, upravovat, tak nefunguje.

Já si myslím, že my bychom naopak měli v těchto časech přistupovat k naší krajině úplně jinak. Úplně jinak, systematicky. Neměli bychom se snažit kastrovat ochranu, kastrovat prostě snahu o nějaké udržitelné hospodaření v krajině. Naopak bychom se na ni měli dívat komplexně, měli bychom vyřešit s názvem politika územního rozvoje České republiky, která prostě má řešit územní rozvoj, která má řešit to, aby se v České republice dalo žít, ale v reálu, když se na to podíváte, tak je tam krajina jenom takový přívěsek, aby se neřeklo, něco tam místy napíšeme, jako že něco se řeší, ale vlastně krajina v tom chybí. A přitom krajina je to místo, které nám dává vodu, které nám dává jídlo, které nám dává vzduch, který dýcháme.

My jsme tady před časem - a já už půjdu ke konkrétním bodům, ať zbytečně nezdržuji - řešili potravinovou soběstačnost, respektive kvóty na potraviny. Zdalipak víte, co je základem potravinové soběstačnosti. Rozhodně to není nějaký paskvilní návrh kvót, ještě k tomu špatně napsaný. Základem potravinové soběstačnosti je půda. Je půda. A pokud nepřistoupíme velmi přísně a systematicky k ochraně půdy, což prostě tenhle návrh kastruje - já se omlouvám za to slovo, ale to prostě není nic jiného než kastrace ochrany půdy - pokud nebudu přistupovat k ochraně a v mnoha místech bohužel i k nezbytné obnově půdy systematicky, poctivě a pečlivě, tak jako co tady budeme produkovat za jídlo? Co budeme jíst? Co s touhle zemí bude?

Mě překvapuje, že z velké části titíž poslanci, kteří tady hlasovali pro kvóty pod záminkou jakési potravinové soběstačnosti, dneska podporují tady ten návrh stavebního zákona, který v podstatě krajinu bere jenom jako prostor, kde můžeme stavět, ale ty aspekty vody, vzduchu, potravin, které nám krajina dává, tak se vůbec neřeší a vlastně se neberou v potah. V lepším případě se neberou v potaz, v horším případě se berou jako cosi zbytečného.

V sněmovním systému je několik návrhů na zpřísnění zákona na ochranu zemědělského půdního fondu. Zase, podívejme se, kdo tyto návrhy předkládá a kdo hlasuje pro nebo kdo podporuje tuto verzi stavebního zákona. Já to prostě nechápu. Přece nejde jako jedním návrhem říkat - budeme zpřísňovat odnímání zemědělského původního fondu, budeme zpřísňovat zastavování půdy, protože to jsou prostě zpravidla nevratné nebo velmi obtížně vratné věci, a zároveň podporovat tady to, že dostaneme jakoukoliv ochranu zemědělského půdního fondu mimo systém.

Další věc, která s tím souvisí a která teď Sněmovnou prochází, je zákon o myslivosti. My se tady hádáme o to, jak mají být velké honitby, hádáme se o tom, jaká práva má mít vlastník na honitbě, a přitom, ale přitom tenhle základ - tohle jsou samozřejmě důležité věci - je, jakou ta zvěř bude mít krajinu, jaký bude mít ten prostor k životu. A opět, prostě tento stavební zákon vlastně tohle vůbec neřeší, vůbec to nebere v potah. On to nemá řešit, ale nemá být napsaný tak, že je nám v podstatě úplně jedno, jaká ta naše krajina bude. A to přesně v tom zákoně je.

A já mám tady několik stanovisek, která vlastně tady tyto věci, o kterých hovořím, kritizují. Vyjadřovala se k tomu Akademie věd. Vyjadřovali se k tomu myslivci, dokonce zahrádkáři. Vyjadřovali se k tomu zemědělci, Lesnicko-dřevařská komora. V podstatě všichni říkají velmi podobné věci - prostě nemůžeme hazardovat s naší krajinou, nemůžeme hazardovat s našimi lesy a s půdou. To jsou prostě nevratné věci. Nebo minimálně nevratné v kontextu délky lidského života.

A já bych vás proto chtěl poprosit o podporu mých pozměňovacích návrhů vedených v systému pod písmenem E, které se snaží alespoň trochu napravit tento děsivý stav, které se snaží vrátit dohled nad záborem zemědělské půdy a nad záborem pozemků určených k plnění funkce lesa a zpět do rukou kompetentních orgánů. A já věřím, že po volbách bude prostor pro to pobavit se, jak jednotlivé složky státní správy fungují, jak jednotlivé složky ochrany přírody fungují, a povede se rozumná diskuse o tom, jak to posunout o tom, aby to skutečně fungovalo, abychom chránili přírodu, abychom měli krajinu ve stavu takovém, že se nám v něm bude dobře žít, ale zároveň abychom prostě nebrzdili rozvoj. To rozhodně nikdo nechce.

Dovolil bych si zakončit svůj výstup dotazem na paní ministryni. Před chviličkou mě požádal předseda Svazu měst a obcí Franta Lukl, jestli bych se mohl zeptat, jak máte vymyšleno nabírání zaměstnanců na ten stavební superúřad, zejména na ta detašovaná pracoviště, jak máte ošéfované to, že skutečně v těch obcích, kde by to detašované pracoviště mělo být, kde skutečně bude. Protože to v zákonu není a mezi starosty je kolem toho řada dotazů.

To je všechno. Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Věslav Michalik (STAN), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Laudát (KAN): Tak možná v neděli

14:51 Laudát (KAN): Tak možná v neděli

Komentář na facebookovém profilu k plánovanému jmenování nového premiéra