Huneš (KDU-ČSL): Kraj Jihočechům během krize pomůže

15.09.2022 6:34

V krajském zastupitelstvu jsme schválili opatření, jimiž pomůžeme Jihočechům, kteří jsou nejvíce ohroženi nadcházející krizí. Níže naleznete jeho podmínky.

Huneš (KDU-ČSL): Kraj Jihočechům během krize pomůže
Foto: hunes.cz
Popisek: Robert Huneš

1. PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU (A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU)

Podpora 4000,- Kč je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje:
• do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
• pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:
• pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
• pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
• čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

2. PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Podpora 4000,- je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let, v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.

… na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.

Podporovány budou děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je:

• pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
• pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
• čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně;

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Aktivity, na něž se podpora vztahuje:
• předškolní vzdělávání (MŠ),
• ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě,
• vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
• zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,
• školní stravování,
• další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.),
• ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).

3. PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně činí výše podpory 4 000 Kč.

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu. 50 % podpory financuje Jihočeský kraj, 50 % příslušná obec či město.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na území Jihočeského kraje, kteří:

• pobírají příspěvek na bydlení nebo
• žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
• žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

PhDr. Mgr. Robert Huneš

  • KDU-ČSL
  • Ředitel hospice v Prachaticích
  • krajský zastupitel

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Jan Kuchař byl položen dotaz

Co říkáte na tento návrh?

Pořádně slyšíme o úsporách, ale nikdo z politiků nejde příkladem. Jestli není možné, abyste si zmrazili platy – prý kvůli tomu, že by se to týkalo třeba i soudců, proč ještě nikdo nepřišel s tím, aby se platy politiků staly samostatnou skupinou? Pak by bylo přeci vše vyřešeno. Není vše ostatní z vaš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Laudát (KAN): Kultura je nezaslouženě braná jako popelka

22:02 Laudát (KAN): Kultura je nezaslouženě braná jako popelka

Komentář na facebookovém profilu k národnímu kulturnímu bohatství ČR.