Jurečka (KDU-ČSL): Nepovažuji za normální, aby firma z holdingu Agrofert zneužívala živnostníky

04.06.2019 21:15

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2019 - Projednání rizika možných finančních ztrát České republiky v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády České republiky

Jurečka (KDU-ČSL): Nepovažuji za normální, aby firma z holdingu Agrofert zneužívala živnostníky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marian Jurečka

Vážený pane předsedající, členky vlády... Ano, členky vlády, paní kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych také reagoval k tomuto bodu. Já si dovolím říci, že co si myslím, že není dobré a co nevrhá dobré světlo na celou záležitost, která není příjemná pro nikoho z nás, pro Českou republiku, pro občany, pro podnikatele, pro nás, kteří jsme někdy měli co do činění s administrativou a čerpáním evropských fondů, je mimo jiné to, jakým způsobem pan premiér a někteří členové vlády k tomu přistupují. Myslím si, že kdyby tady v pátek zaznělo naprosto věcně, v klidu "ano, jsem premiérem vlády, obdrželi jsme takovéto zprávy, jak to bude možné, tak je zveřejníme, budu maximálně v součinnosti spolupracovat s auditními orgány, případně s orgány činnými v trestním řízení, cítím se nevinen, nemám žádný pocit, že bych něco nepravého spáchal", tak si myslím, že by to vrhalo úplně jiné světlo a my bychom měli úplně jiný pocit z celé této záležitosti.

Pokud tady zaznívají již předem jasné silné deklarace o tom, jak je to kampaň, jak je to účelovka, že jsou tady zlá média a jak celá ta auditní zpráva je špatně, jak ji tady české úřady rozcupují atd., tak to není rozhodně nic, co by tady napovídalo, že hnutí, které vzniklo na základě těch silných témat, jako že to bude hnutí transparentní, protikorupční a podobně, tak tím bohužel pan premiér neříká, že by měl úplně čisté svědomí a že by si v této záležitosti tak věřil. Já jsem také zažil ty nepříjemné záležitosti, kdy týden před volbami v roce 2017, kdy na titulních stránkách některých deníků bylo psáno, že bylo na moji osobu podáno trestní oznámení. Zažil jsem, že celý rok a půl orgány činné v trestním řízení to řešily, až ten případ nakonec odložily. Ale v době, kdy to přišlo a týden před volbami není příjemná záležitost a nepřeji to žádnému politikovi. Tak mám v tomto, pane premiére, i rozumím, že člověk v ten okamžik je, řekněme, naštván a někdy má ten pocit, že v něm buchnou saze, ale tehdy jsem říkal, já jsem nevinen, já jsem připraven spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Jsem připraven, aby mě Sněmovna, pokud o to bude požádána, vydala a neměl jsem nejmenší problém. Když před několika týdny byla diskutována kalamitní situace v lesích a možné pochybení ministerstva za dobu mého působení a mých lidí, kteří pode mnou pracovali, tak sám jsem se ozval orgánům činných v trestním řízení a řekl jsem, já chci dobrovolně přijít jako politik, podat vysvětlení. To je normální férový přístup, nevyhnout se zodpovědnosti, na nikoho zbytečně nestřílet, neútočit a pokud mám čisté svědomí, tak jdu a ty věci vysvětlím a ozřejmím.

Co mě tady trošku v pátek i dnes zarazilo, byla, pane premiére, vaše argumentace. Vy jste tady jako jeden z hlavních argumentačních bodů použil to, že v roce 2017 Evropská komise vyjádřila, že je tady podezření na střet zájmů tří členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Pány Faltýnka, Volného a Kudelu. Tři poslance, tehdejší poslance Sněmovny, kteří byli Sněmovnou vysláni do této dozorčí rady. A tehdy i já jsem říkal, že si myslím, že Evropská komise nemá pravdu, a byl jsem ten ministr, pod kterým se připravovaly ty odpovědi a nevracely se ty argumenty a dokonce jsem o tom i osobně tehdy jednal s představiteli DJ Agra, (?) abych jim řekl, jaké kompetence má dozorčí rada. Ano, trvalo to dlouho, ale vyvrátili jsme ty argumenty. A vy tady tímto příběhem říkáte, že všechno, z čeho komise vás teoreticky může vinit, je kampaň. Ale já bych tady především nejen pro kolegy a kolegyně, ale pro veřejnost řekl jednu důležitou věc, a to je bod 2. srpen 2018, kdy od tohoto srpna platí nové evropské nařízení, které řeší možný střet zájmů politiků při čerpání veřejných peněz. A podle tohoto nařízení je v konfliktu i ten, kdo má na čerpání dotací ekonomický zájem a kdo se současně podílí na plnění rozpočtu. To potvrzuje také zpráva právní služby Evropské komise, podle které se Andrej Babiš v konfliktu zájmů nachází. Dokument uvádí, že má premiér zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu. A jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu. A to si myslím, že je klíčová změna celé situace. A vaše vláda a ministr zemědělství Toman o tom, o této změně legislativy věděli, dokonce pan ministr na jednání první rady ministrů zemědělství, na které byl přítomen, tak vlastně tato rada tuto úpravu legislativy schválila. A to si myslím, že když si soudný člověk přečte tuto definici, která od 2. srpna 2018 platí, tak těžko se mu vysvětluje, že vy ve střetu zájmů nejste. Já si to troufnu stáhnout na sebe osobně. Kdybych já byl po 2. srpnu 2018 ministrem zemědělství, tak si troufnu říci, že bych byl také ve střetu zájmů. Protože já, když jsem nastoupil na ministerstvo, tak tehdy podle platného zákona jsem musel do třiceti dnů ukončit svoji samostatně výdělečnou činnost soukromě hospodařícího zemědělce. Podle platných zákonů vy jste v té době mohl vlastnit Agrofert dál, ale já jsem to do třiceti dnů musel ukončit. Já jsem tuto malou rodinnou farmu zhruba, 25 hektarů, převedl na svoji manželku, ale chci říci, od roku 2002, kdy soukromě hospodařím doteď, ta farma, nikdy jsme žádné investiční dotace ani nežádali, ani jsme to nezkoušeli a nikdy, od doby, kdy jsem byl v politice, nikdy jsme nežádali ani o vratku tzv. zelené nafty. To je podstatný rozdíl, protože já jsem si byl vědom toho, že jako politik, by člověk měl k některým věcem přistupovat s principem předběžné opatrnosti a v okamžiku, kdy to ani nemuselo být nutné ze zákona, ale kdy bych v rámci diskusí mohl ohrožovat to, jestli jsem, nebo nejsem ve střetu zájmů, tak ty věci jsem prostě nedělal a nedělám.

Pak jste také říkal a vysmíval jste se nám tady jako opozici, jako KDU-ČSL, že nemáme témata. Co bychom bez těchto záležitostí dělali. Nemáme vůbec radost z toho, že toto tady musíme v Poslanecké sněmovně řešit. Témata máme. Předložili jsme spoustu zákonů i novel. Zvýšení slev na děti pro pracující rodiče, snížení několika sazeb DPH, dokonce snížení DPH na teplo, které se týká přes více než 4,2 milionů lidí v této republice, prošlo touto Sněmovnou. Opakovaně jsme navrhovali a navrhujeme upravit důchody, zvýšení důchodů pro maminky, které měly děti, zvýšení vdovských důchodů, dřívější odchody do důchodů pro rodiče, kteří vychovali děti. Navrhovali jsme příspěvek zvýšení na péči, úprava platů učitelům, řešíme financování sociálních služeb. Předložil jsem návrh zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, pomohli jsme vám, jako hnutí ANO, tady prosadit a schválit zahraniční mise. A mohl bych pokračovat. Je to poměrně hodně, co tady my, jako poslanci za KDU-ČSL, i v tomto volebním období děláme a prosazujeme. Ano, to se nám daří.

Už se blížím do svého závěru. Myslím si, že i vaším zájmem by mělo být, aby ta odpověď na tento, byť předběžný nález této auditorské komise, byla co nejvíce transparentní nejenom vůči nám, ale vůči veřejnosti a vůči orgánům v Bruselu. Chtěl bych vás požádat a prostřednictvím tímto a také osobním, což učiním dopisem pro pana předsedu Nejvyššího kontrolního úřadu Kalu, aby i Nejvyšší kontrolní úřad vydal stanovisko k těm sdělením, které Evropská komise České republice sděluje.

A dovolím si ještě poslední záležitost, o které dnes asi mnoho nebylo mluveno, ale nepovažuji za normální, aby firma, která spadá do holdingu Agrofert, aby zneužívala drobných živnostníků k tomu, že podává dotaci v rámci operačního programu zaměstnanost na vzdělávání svých pracovníků takovou formou, že tito živnostníci ani o tom neví. Myslím si, že to je hodně velký přešlap, velký faul a myslím si, že byste se měl od toho jasně distancovat a měl byste také vyvodit z toho, nebo váš svěřenecký fond, personální důsledky. Protože, byť to nebylo čerpáno, tak to byl pokus o podvod. A já chci požádat orgány činné v trestním řízení, aby prověřily všechny žádosti, i ty neúspěšné, že se takovýchto případů i bez vědomí jiné osoby byl využit podnikatelský subjekt malého a středního podnikání pro to, aby se vůbec pokoušel o nějakou dotaci, kterou by jinak ta velká firma z logických podmínek nastavení operačního programu nemohla získat. Prosím pěkně, neberme to na lehkou váhu. Já tady nechci, a řekl jsem to ve svém projevu, že nechci nikoho soudit, ani vás jsem tady neodsuzoval, jenom jsem žádal o to, aby tady dopředu nebyly dávány nálepky, že je tady někdo, kdo to dělá jako účelovku, kdo jde proti vám a podobně, ale postavte se k tomu nejenom jako chlap, ale jako zodpovědný premiér tohoto státu a ukažte, že máte zájem na tom, aby tyto věci byly opravdu férově, transparentně vysvětleny, aby se neopakovaly, protože bohužel už i teď tyto kauzy budou mít negativní dopady na podnikatele v České republice. Tak jako po kauzách ROP Severozápad a podobně se dramaticky v tomto období zpřísnily podmínky pro žadatele a někdy je s tím spojena i nesmyslná administrativa, tak i tato kauza, která teď běží bude bohužel mít v budoucnu v příštím programovém období negativní dopad na další nárůst administrativy pro všechny ostatní, troufnu si říct, většinu z nich poctivě žádajících subjektů.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jurečka (KDU-ČSL): Premiér nepochopil, že si prostě celý národ nekoupí?

22:44 Jurečka (KDU-ČSL): Premiér nepochopil, že si prostě celý národ nekoupí?

Komentář na facebookovém profilu k výrokům premiéra Babiše