Kořenek (ČSSD): Komora mládeže

30.10.2016 19:23

Ve čtvrtek 25. října 2016 jsem se účastnil na MŠMT jednání Komory mládeže. Na programu bylo projednání systému dotací MŠMT pro oblast mládeže, možnost čerpání prostředků z OP VVV, návrh legislativních změn i příprava vyhodnocení Koncepce mládeže pro léta 2014–2020. Zvláštní pozornost byla věnována možnostem neformálního a zájmového vzdělávání v oblasti přípravy na budoucí povolání.

Kořenek (ČSSD): Komora mládeže
Foto: ČSSD
Popisek: Petr Kořenek

Komora mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je poradním a iniciativním orgánem ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro tvorbu, implementaci a evaluaci strategických dokumentů politiky dětí a mládeže v České republice.

1. Komora plní zejména tyto úkoly:

a) koordinuje činnost příslušných ústředních orgánů státní správy v oblasti naplňování cílů koncepce státní politiky pro práci s dětmi a mládeží

b) vyjadřuje se k návrhům vládních, resortních, parlamentních a dalších materiálů, týkajících se oblasti politiky dětí a mládeže

c) podílí se na zabezpečení podkladů pro zpracování návrhu ucelené koncepce státní politiky pro práci s dětmi a mládeží a jednotlivých plánů aktivit Koncepce a na zabezpečení podkladů pro jejich vyhodnocení

d) navrhuje oblasti a témata výzkumu a šetření, zaměřených na děti a mládež, analyzuje zjištěné skutečnosti a na základě zjištěných skutečností navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

e) iniciuje, navrhuje a koordinuje tvorbu nebo úpravu právních norem, kterými budou lépe naplňovány články Úmluvy o právech dítěte, Listiny práv a svobod a dalších nadnárodních dokumentů a které přiblíží právní řád ČR standardu, běžnému v zemích Evropské unie. Koordinuje zabezpečení kontinuity a soulad připravovaných právních norem s koncepcemi státní politiky vůči dětem a mládeži,

f) spolupracuje s dalšími orgány veřejné správy, především s příslušnými výbory Parlamentu, krajskými úřady, nestátními neziskovými organizacemi, církvemi a sdělovacími prostředky při prosazování oprávněných zájmů dětí a mládeže,

g) spolupracuje s dalšími meziresortními orgány, jejichž působnost se dotýká oblasti péče o děti a mládež.

2. Činnosti uvedené v odstavcích a), b) a c) jsou hlavními činnostmi vyplývajícími z poslání Komory.

Mgr. Petr Kořenek
Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
poslanec PS PČR

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pastuchová (ANO): Myslíte si, že novou vakcínou přesvědčíte lidi, kteří jsou neočkovaní?

21:27 Pastuchová (ANO): Myslíte si, že novou vakcínou přesvědčíte lidi, kteří jsou neočkovaní?

Projev na 6. schůzi Poslanecké sněmovny 27. ledna 2022 – interpelace ministra Válka k podpoře očková…