Michálek (Piráti): Pokud se neshodneme se Senátem, doporučuji předložení rychlé novely

06.06.2019 13:07

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 6. června 2019 k zákonu o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Michálek (Piráti): Pokud se neshodneme se Senátem, doporučuji předložení rychlé novely
Foto: Pirátská strana
Popisek: Jakub Michálek
reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Stanovisko o projednávání ústavněprávního výboru vám bylo rozesláno jako sněmovní tisk 256/4, ve kterém jsou také pozměňovací návrhy, které přijal ústavněprávní výbor. Ústavněprávní výbor rozhodoval na základě doporučení podvýboru pro elektronickou Sbírku zákonů a digitalizaci justice. A ty návrhy, které tam jsou, tak jsou uvedeny pod body 1 až tuším 12.

A já velmi stručně je odůvodním. Velkou část z toho je možné prohlásit za legislativní změny. Je tam pozměňovací návrh pana poslance Pikala, který shlukuje ustanovení, která byla rozeseta po celém jednacím řádu. Jsou tam ustanovení, která se týkají režimu, kdy nebude možné fungovat v plně v elektronické podobě, v té on-line podobě, kdy probíhá propojení přímo na Sbírku zákonů, tak jak bude ten elektronický systém na Ministerstvu vnitra, tak aby v tom záložním režimu jsme fungovali elektronicky, offline. A teprve pokud toto nebude možné, tak aby se přešlo do listinné podoby.

To, co považuji - já nebudu tady rekapitulovat všechny ty legislativně technické návrhy, řeknu to, co považuji za nejvýznamnější. A to, že jsme navrhli na základě jednání s Ministerstvem vnitra a na základě požadavků Kanceláře Poslanecké sněmovny a kanceláře Senátu prodloužit účinnost toho zákona na rok 2022 a dostali jsme závazek od Ministerstva vnitra, že ten systém bude v testovacím režimu od 1. 7. 2020. Takže od té doby bude možnost testovat ten systém. Ten systém bude testován jednak na vládě v rámci vládní legislativy a jednak čekám, že provedeme několik testovacích běhů tady v Poslanecké sněmovně na zákonech, které si vybereme, a ty proběhnou paralelně i v té elektronické podobě v eSbírce tak, aby v okamžiku, kdy ten zákon nabude účinnosti, tak potom v jeden a půl ročním testovacím režimu jsme měli vychytány všechny mouchy a opravdu nehrozilo žádné riziko tedy v legislativním procesu.

Současně si myslím, že to je moudré řešení i z toho důvodu, že ten systém začne plně fungovat s novou Poslaneckou sněmovnou, po volbách v roce 2021. To znamená ti z vás, kteří se nebudou chtít učit s tím novým systémem, nebo vaši asistenti se s ním nebudou chtít učit s tím novým systémem, tak nebudou nuceni do toho, aby se toto učili. Bude to fungovat až od nového volebního období. Součástí těch doporučených návrhů ústavněprávního výboru je také sporná otázka, kterou se nám podařilo velmi úspěšně vyřešit s Ministerstvem vnitra, která se týká toho, aby bylo zaručeno, že poslanec bude rozhodovat o zveřejnění svých pozměňovacích návrhů, že to nebude tak, že si by si je připravoval v tom informačním systému Ministerstva vnitra a někdo by k ní měl neoprávněný přístup. Ale skutečně bude možnost zpracovávat si je offline. Samozřejmě i s využitím nějakých návrhů od zájmových skupin. A záležitosti, které se týkají transparence, tak budou řešeny v rámci zákona o lobbingu, který má za úkol předložit vláda.

Další pozměňovací návrh, který předkládá ústavněprávní výbor, tak se týká toho, aby data, která jsou obsažena ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, tak byla dostupná jako otevřená data ve smyslu zvláštního právního předpisu, čili zákona o svobodném přístupu k informacím, což je v souladu v podstatě s tou politikou a s obecními ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím.

Takže myslím si, že jsem ty zásadní záležitosti odůvodnil. A teď by bylo žádoucí, abych stručně okomentoval i tu obecnou politiku, jakým způsobem řešit stav, kdy tady máme platný zákon o Sbírce zákonů. Máme tady novelu souvisejících zákonů, která ovšem podle předběžných rozhovorů nemá podporu v Senátu...

Takže jak jsem tady již uvedl, došlo k situaci, že Senát má odlišný názor. Došlo k tomu, že Senát podmiňoval jakékoli změny svého jednacího řádu tím, že bude předložena novela Ústavy České republiky, která prodlouží dobu pro projednávání návrhů zákonů Senátem na 60 dnů. V této věci bylo jednání, které organizoval pan první místopředseda vlády ministr vnitra pan Hamáček. Nepodařilo se bohužel, jak to tak vypadá, dosáhnout shody. Byl předložen pozměňovací návrh, který je načten v systém, který navrhuje vypuštění těch částí, které určují režim zákona podle článku 40 Ústavy.

Takže pokud bude přijat tento pozměňovací návrh a pokud se nepodaří dosáhnout dohody, tak já podporuji, aby byl přijat, tak ten zákon se nám dostane do režimu zákonů, kde je vyžadován souhlas pouze Poslanecké sněmovny a Poslanecká sněmovna může Senát přehlasovat. Pro takový případ by bylo rozumné, aby vláda přišla s návrhem zákona, který ve zrychleném režimu bude implementovat změny jednacího řádu Senátu tak, aby nedocházelo k nekonzistenci mezi jednacím řádem Poslanecké sněmovny, zákonem o Sbírce zákonů a jednacím řádem Senátu.

Na současnou situaci nahlížím tak, že pokud bude přijat tento změnový zákon, nebo ne, tak se bude aktivovat zákon o Sbírce zákonů. A jak Poslanecká sněmovna, tak Senát budou vázány ustanoveními zákona o Sbírce zákonů, to znamená příprava právních předpisů bude muset probíhat v informačním systému Sbírky zákonů. Takže já bych doporučil, abychom postupovali tak, že pokud se nepodaří dosáhnout dohody se Senátem, tak aby byla předložena ta rychlá novela, která zajistí změny i v jednacím řádu Senátu a zajistí určitou konzistenci, protože tak či onak se bude aktivovat ten zákon o Sbírce zákonů.

Jako zpravodaj bych chtěl ještě doplnit, že na výjezdním zasedání ústavně právního výboru byl velmi aktivně diskutován pozměňovací návrh pana poslance Bendy a dalších poslanců, který se týkal toho, aby všichni občané a všichni poslanci měli k dispozici informace o tom, jaké nové povinnosti ve veřejnoprávní oblasti jsou zaváděny tím kterým návrhem zákonů. Je to návrh, jehož legislativní podobu zpracovalo Ministerstvo vnitra. Nicméně na ústavně právním výboru se nám nepodařilo dosáhnout ještě finální verze tohoto návrhu, takže to není návrh doporučený ústavně právním výborem. Ale domnívám se, že to je návrh přínosný. Ostatně vyplývá i z diskuse, kterou jsme měli v Otázkách Václava Moravce s panem předsedou Faltýnkem a s panem místopředsedou Kupkou. Vidím, že se oba dva věnují svým mobilním telefonům, takže je žádoucí to tady připomenout, aby to nezapadlo.

Takže předpokládám, že tento pozměňovací návrh bude ještě dopracován zejména s ohledem - už jsem dostal jeho finální verzi - a zejména tam jsme řešili spornou otázku, která se týkala toho režimu, až nabyde zákon účinnosti, tak aby nedošlo k paralýze Poslanecké sněmovny, že ke každému novému zákonu by bylo nutné zpracovávat přehled těch povinností, které jsou obsaženy v tom platném návrhu, který platí, takže by prakticky bylo nemožné předkládat novely zákonů ze strany poslanců, dokud by vláda nezpracovala přehled těch povinností. Takže i tato věc se podařila vyřešit. A myslím si, že by Poslanecká sněmovna tento návrh měla také vážně zvážit.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Dolínek (ČSSD): Teď se začneme obviňovat, že jsou nějací cyklofašisté a proticyklisté, toho jsem se bál

12:46 Dolínek (ČSSD): Teď se začneme obviňovat, že jsou nějací cyklofašisté a proticyklisté, toho jsem se bál

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. 4. 2021 k návrhu poslance Petra Dolínka na vydání z…