Ministr Babiš: Jsme na startovní pásce tohoto roku ve skvělé pozici

11. 1. 2017 19:57

Projev na 54. schůzi sněmovny 11. ledna 2017 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní:

Ministr Babiš: Jsme na startovní pásce tohoto roku ve skvělé pozici
Foto: Hans Štembera
Popisek: Andrej Babiš

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Hlavně vám chci popřát v novém roce zdraví, štěstí a gratuluji ke schválení zákona lex Babiš.

Jsme na startovní pásce roku 2017 ve skvělé pozici. Ekonomika nám roste. To se odráží i v dynamice růstu mezd u všech příjmových skupin. Máme nízké úrokové sazby. Podporujeme investice podnikatelů i spotřebu domácností. Určujeme si za minus, i když možná některým kolegům (nesrozumitelné) se to nelíbí, ale v lednu jsme si půjčili za minus jedna. Máme jeden z nejlepších ratingů. Máme nejmenší nezaměstnanost v Evropské unii. A rok 2016 jsme uzavřeli historicky nejvyšším přebytkem státního rozpočtu ve výši 61,8 miliardy. A díky tomu jsme samozřejmě snížili státní dluh meziročně o 60 miliard.

Mrzí mě debata, že někteří nechápou rozdíl mezi KashFlow a financováním a účetnictvím, ale to není předmětem mého vystoupení. Daří se nám vybírat daně a odvody. Vybrali jsme o 100,3 mld. navíc. A zároveň je snižujeme. To nás stálo asi 30 mld., zejména formou daňových úlev pro rodiny s dětmi, důchodce a podnikatele. Snížili jsme DPH na léky, knihy, dětskou výživu a stravovací služby - u EET u stravovacích služeb z 21 na 15 %. Stavíme a opravujeme dálnice a silnice. Mimochodem na českých silnicích bylo vloni nejméně tragických nehod v historii. A máme výborně nakročeno k prosperitě. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, abychom si uvědomili, že máme šanci, kterou bychom neměli promarnit v této době, kdy světová politika prochází turbulencemi, kdy v mnoha zemích dochází k politické ekonomické nestabilitě a chaosu. A kdy Evropa sklízí trpké plody nevhodné reakce na tyto změny. V této době si naše země více než jindy zaslouží stabilitu a prosperitu. A také patříme mezi nejbezpečnější země světa.

Každý z nás k ní dokáže přispět jedině, pokud budeme pracovat společně pro občany této země, dokážeme udržet nastartovaný motor naší ekonomiky v běhu. Proto si myslím, že bychom měli smazat rozdíly a nepřistupovat úkolům, které nám současnost klade v pohledu pravice nebo levice. V pohledu konzervativního či liberálního přístupu. Jednou z výzev, které jsou před nás kladeny, je systematicky neustále zlepšovat výběr daní. Věřím, že každý z vás souhlasí s tezí, že je lepší daně dobře vybírat, než dusit ekonomiku a životní úroveň občanů vysokými daňovými sazbami. Ano, o daňové politice, daňové kvótě a konkrétnímu nastavení daňového mixu lze vést diskusi.

Ale ať volíme nízké či vysoké daně, vždy by měly být pečlivě vybírané. Pokud totiž přistoupíme na přirovnání, že daně jsou životadárnou vodou veřejných financí, pak musí každý občan nebo podnikatel část svého podílu odevzdat do veřejných rozpočtů. A to v souladu se samotnou definicí daně zcela nedobrovolně. Je ovšem rozdíl, jestli do společné nádoby přispěje podnikatel ze svého podílu deci nebo litr, a proč by měl dávat více. Protože se někdo další povinnému příspěvku vyhnul. A jaká bude vaše reakce, pokud budeme mít najednou přispívat více. Bude se tomu chtít také vyhnout. Třeba se vám to podaří, ale v tuto chvíli bude váš soused muset přispět dvěma litry a třeba nakonec zemře žízní. Ano, špatná daňová morálka funguje jako lavina, která dokáže smést mnoho podnikatelů, kteří by jinak prosperovali.

Proto chceme podpořit podnikatele. Proto chceme lépe a efektivně vybírat daně. Aby mohly být daňové sazby pro občany a podnikatele nižší, což ještě víc podpoří daňovou morálku a ochotu daně platit. Mimochodem další snížení daní pro rodiny s dětmi, ať už rodiče podnikají nebo jsou zaměstnáni, je obsahem i tohoto sněmovního tisku - tedy daňového balíčku. Abychom dokázali lépe vybírat daně, zavedli jsme mimo jiné elektronickou evidenci tržeb. Funguje od 1. prosince minulého roku. A za první měsíc bylo vystaveno a zaevidováno přibližně 80 mil. účtenek z restaurací a hotelů. Dnes čekáme sto miliontou účtenku. Navzdory některým chmurným předpovědím jsme dokázali evidenci tržeb spustit v avizovaném termínu a systém od té doby spolehlivě běží. Odezva systému se pohybuje pod jednou desetinou sekundy. Další a velmi podstatné rozšíření evidenční povinnosti se chystá zhruba za měsíc a půl, když se do evidence zapojí všichni podnikatelé, kteří prodávají nakoupené zboží.

Elektronická evidence tržeb je ovšem pouze jedním z kamenů v mozaice opatření proti daňovým únikům. Jde o významný projekt. Nejde o projekt jediný. Nicméně jde o projekt aktuální. K evidenci tržeb se vztahuje i podaný pozměňovací návrh - projednávání sněmovního tisku 873. Jde o aplikaci vynětí podnikatele do obratu 250 tisíc korun se sjednanou paušální daní v evidenční povinnosti a technická úprava rozlišování karetních transakcí na platby na terminálech a platby on-line. To znamená, mluvím o paušální dani. Není to výjimka, automatická.

Rád bych zde popsal (?), co vlastně znamená paušální daň pro podnikající fyzické osoby. Nejde o tzv. paušální náklady, se kterými je paušální daň často zaměňována. Jde zjednodušeně o možnost podnikatele zjednat si na vlastní žádost daň z příjmu s finančním úřadem. Tedy podnikatel iniciuje jednání, u kterého se však musí on i finanční úřad shodnout na výši daně, a to podle předpokládaných příjmů daného podnikatele v závislosti na jeho činnosti a s ohledem na jeho podnikatelskou historii. Jde tedy o určité administrativní zjednodušení, protože podnikatel již následně nemusí podávat daňové přiznání a výši daně má dopředu garantovanou bez ohledu na to, zda nakonec vydělá o něco více nebo o něco méně.

Tento institut je v dnešní době téměř neznámý a využívalo jej v minulosti méně než padesát podnikatelů, tedy téměř nikdo. Podle mého názoru k tomu byly dva důvody. Jednak poměrně restriktivní nastavení tohoto institutu, kdy paušální daň mohl využít pouze podnikatel bez zaměstnanců, který neměl jiné příjmy než právě příjem z podnikání, a pak také nízká efektivita kontroly a výběru daní od podnikajících fyzických osob, kdy bylo jednodušší si do daňového přiznání takzvaně namalovat nějaké vhodné číslo než se dohadovat s finančním úřadem o výši daně a pak tuto uhradit.

My však věříme, že jde o nástroj dobrý, který může být pro podnikatele užitečný. Proto jsme se rozhodli jej zatraktivnit novelou zákona o daních z příjmů, která je součástí projednávaného tisku. Odstraňujeme zmíněné restrikce a věříme, že paušální daň z příjmu zaujme větší skupinu podnikatelů a že se pro ně stane užitečným zjednodušením daňové administrativy.

S tímto zatraktivněním paušální daně jde ruku v ruce náš návrh úlevy z EET pro drobné podnikatele, po níž bylo voláno od koaličních i opozičních stran. Tento pozměňovací návrh vycházel právě z diskuse o zatraktivnění paušální daně a mě mrzí, že se stal předmětem kritiky z pohledu souběhu se spuštěním EET. Ale to nechci rozebírat. Myslím, že každý návrh by měl být posouzen spíše z pohledu věcného obsahu. Náš návrh spočívá v tom, že podnikatelé s obratem do 250 tis. ročně by byli z povinnosti evidence tržeb vyňati, pokud by si požádali o sjednání paušální daně a tato daň by měla být sjednána. To není automatické, to je jenom možnost.

Proč právě 250 tis. a ne třeba jeden milión? Protože sjednání paušální daně je a bude určitý proces, ve kterém správce daně důkladně zkoumá situaci konkrétního podnikatele, velikost jeho podnikání, finanční ukazatele atd. Jde vlastně svým způsobem o daňovou kontrolu dopředu. Nehodnotí se daň tvrzená podnikatelem, ale daň, o které se vede jednání. Proto byla stanovena hranice, která míří skutečně na drobné podnikatele bez zaměstnanců, případně ty, kteří mají podnikání jako vedlejší příjem například zaměstnání. U těchto podnikatelů bude zvolená hranice 250 tisíc lépe prokazatelná pro správce daně na bázi posouzení situace daného podnikatele.

Když to uvedu na příkladu, pokud bude stanoven věkový limit deset let pro vstup zdarma na dětský den, bude pro personál pokladny poměrně jednoduché určit podle vzhledu či výšky koho skutečně pustit dál. Když tam přijdu já, asi mi to neprojde, ani když se oholím. Ano, možná proklouzne dovnitř pár jedenáctiletých a pár devítiletých, naopak budete chtít potvrdit věk u rodičů, ale u většiny příchozích se jasně určí, zda ano či ne. A teď si představte, že stanovíte maximální hranici pro vstup na společenskou akci na 40 let. Tady už budete v pozici personálu u vchodu bez kontroly občanského průkazu poměrně často ztraceni, mnoho lidí urazíte a kapacitu personálu budete potřebovat značně posílit.

A ještě mě napadá, kdybych se oholil, ale to je asi o ničem.

Ano, s každým zvýšením finanční hranice obratu - a to je potřeba říci otevřeně - narážíme jak na kapacitní možnosti finanční správy, tak na smysl zavedení evidence tržeb, tedy správné stanovení výše hotovostních tržeb a z nich se odvíjející daně. Ano, v budoucnu je určitě možné diskutovat o zvýšení této hranice třeba na 500 tisíc, ale v současné době, kdy jsme podnikateli často upozorňováni na fakt, že řada jejich konkurentů skrývá tržby, aby se vyhnuli registraci k DPH, která je povinná od jednoho miliónu korun, něco takového není možné. Vzhledem k odhadovanému počtu více než půl miliónu podnikatelů fyzických osob, přijímajících hotovostní platby, to skutečně není možné.

Proto vás prosím o zvážení, zda drobným podnikatelům tuto možnost dát. Ano, je to pouze možnost a je na zvážení každého, zda ji chce využít. Pokud chtít bude, není to automatické, skutečně zde nedáváme nikomu výjimku z evidence tržeb. To je potřeba zdůraznit. Každý, kdo bude chtít této možnosti využít, bude muset projít výše zmíněnou kontrolou a diskusí se správcem daně. Pokud bude shledáno, že se jedná skutečně o drobného podnikatele, že jde o seriózního prodejce občerstvení, že jde o důchodkyni, přivydělávající si prodejem vyšívaných zástěr na trhu, že jde o zaměstnance, který večer občas opravuje počítače, má-li zrovna čas, že jde skutečně o někoho, u koho lze poměrně jistým způsobem ověřit výši hrubé tržby do 250 tis. Kč ročně, ano, pak bude mít nejen možnost sjednat si daň a nepodávat daňové přiznání, ale také nevést evidenci tržeb. Naopak na tuto možnost nedosáhne majitel celoročně otevřené restaurace, majitel samoobsluhy, majitel autoservisu se zaměstnanci.

Já znovu opakuji, jak jsem zde říkal před rokem - naším cílem je nastolit rovné podnikatelské prostředí a z principu evidence tržeb nemůže obsahovat výjimky podle výše obratu. Může však obsahovat zjednodušení pro drobné podnikatele, pro podnikatele na vedlejší činnost, pro ty, kteří si podnikáním přivydělávají pár tisíc korun za rok. Jde o zjednodušení, které je životaschopné, které je z pohledu státní správy aplikovatelné a které nenaruší tržní prostředí.

Tímto vás chci poprosit o zvážení. Děkuji za pozornost.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • Premiér v demisi
  • předseda vlády

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Prezident Zeman: Dostali jste se na sedm procent především proto, že ve vašem čele nestála osobnost

14:50 Prezident Zeman: Dostali jste se na sedm procent především proto, že ve vašem čele nestála osobnost

Projev prezidenta republiky při 40. sjezdu ČSSD.