Ministr Stanjura: Drobní investoři se mylně domnívají, že jde o relativně bezpečné investice

01.03.2024 20:07

Projev na 94. schůzi Poslanecké sněmovny 1. března 2024 k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech

Ministr Stanjura: Drobní investoři se mylně domnívají, že jde o relativně bezpečné investice
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr financí Zbyněk Stanjura

Děkuji za slovo. Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240(/2013 Sb.), o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další souvisí zákony. Tento návrh zákona reaguje na poznatky z výkladové aplikační praxe v oblasti fondového financování a navazuje na koncepci rozvoje kapitálového trhu, který vláda České republiky schválila v roce 2019.

Anketa

Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice?

2%
3%
0%
92%
0%
0%
3%
hlasovalo: 49904 lidí

Hlavními navrhovanými opatřeními jsou úprava takzvaných nelicencovaných správců, rozšíření možností vytvářet podfondy a úprava dalších dílčí oblastí, u kterých byla trhem či Českou národní bankou indikována potřeba vyjasnění. Nelicencovaní správci, někdy též označovaní jako podlimitní fondy nebo často v tisku zmiňovaní takzvaní patnáctkáři - podle čísla paragrafu, kde jsou upraveni, jsou právnické osoby, které mohou provádět správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, aniž by podléhaly rozsáhlé regulaci zákona či dohledu České národní banky.

Z praxe vyplynula zjištění, že je účelné omezit investice prostřednictvím těchto subjektů, jelikož se drobní investoři mylně domnívají, že se jedná o relativně bezpečné investice. Návrh zákona obsahuje tyto změny v oblasti nelicencovaných správců. Zvyšuje se informační povinnost vůči investorům. Informační povinnost je lépe strukturována a je vyžadováno i varování, že se jedná o rizikovou investici, o kterou může investor přijít. Explicitně se stanoví minimální výše investice každého investora, odpovídající částce 125 tisíc euro. Výjimka zpravidla je pro maximálně 20 investorů, tedy rodinu a přátele.

Zavádí se sankční výmaz nelicencovaných správců ze seznamu vedeného Českou národní bankou v případě závažného nebo opakovaného porušení povinností. V návaznosti na koncepci rozvoje kapitálového trhu se navrhuje umožnit komanditní společnosti na investiční listy a uzavřené akciové společnosti, která je investičním fondem, vytvářet podfondy, což by mělo přispět k zvýšení atraktivity těchto právních forem. Návrh výslovně zakotvuje převod jmění kapitálové společnosti do podílového fondu jako jeden z možných způsobů přeměny podílového fondu. Návrh upravuje výši některých správních poplatků tak, aby reflektovaly náklady spojené s odpovídajícími správními řízeními.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Ing. Taťána Malá byl položen dotaz

Sexuální násilí

Jak se v praxi bude dokazovat, jestli byl k souloži udělen souhlas či nikoliv? Nemám nic proti tomu, že jste změnili zákon, ale k čemu to v praxi bude? Co když jedna si budou strany v tom, zda byl udělen souhlas či nikoliv protiřečit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Majerová (Trikolora): Tak prý jsme dobytci a šmejdi

13:09 Majerová (Trikolora): Tak prý jsme dobytci a šmejdi

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na urážky v komentářích