Ministr Vojtěch: Institut odškodnění by měl také trošku otupit hrany odpůrcům očkování

27.11.2019 14:12

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 27. listopadu 2019 k zákonu o náhradě újmy, způsobené povinným očkováním

Ministr Vojtěch: Institut odškodnění by měl také trošku otupit hrany odpůrcům očkování
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte, aby se stručně vyjádřil k předloženému návrhu, který tedy vstoupil do třetího čtení a který odpovídá na dlouhodobý požadavek odborné i laické veřejnosti týkající se zavedení institutu odškodnění za újmu způsobenou povinným očkováním. Jak víme, tak v současné době právní řád České republiky neobsahuje obdobný právní titul, na základě kterého by bylo možné odškodnění žádat, takže v tomto směru tímto tedy měníme vlastně tento stav, který si myslím, že je nevyhovující, a umožňujeme, aby jak daná osoba, která je poškozena očkováním, tak osoby blízké, mohly žádat náhradu újmy za ublížení na zdraví, případně duševní útrapy způsobené při usmrcení apod.

Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, které byly načteny v rámci druhého čtení, Ministerstvo zdravotnictví může podpořit první pozměňovací návrh, tj. návrh paní poslankyně Adámkové a pánů poslanců Farhana, Janulíka, Běhounka a Kaňkovského k ustanovení § 2 a návrh nového § 6. Pokud jde o § 2, zde se navrhuje zúžit rozsah náhrady újmy z majetkové i nemajetkové újmy pouze na ztížení společenského uplatnění, to znamená, odškodňovat jen trvalé následky povinného očkování.

Pokud jde o nový návrh § 6, v něm se navrhuje, aby ministerstvo mohlo pro posuzování komplikovanějších případů zřídit nezávislou odbornou komisi jako poradní orgán, což považujeme za logické. Proti uvedeným změnám nemám tedy výhrady a respektuji většinovou vůli poslanců výboru pro zdravotnictví, který také tento pozměňovací návrh podpořil.

Druhým pozměňovacím návrhem je návrh pana poslance Kaňkovského k ustanovení § 4. Zde pan poslanec navrhuje nahradit právo pacienta udělit ministerstvu souhlas k nahlížení do zdravotnické dokumentace o něm vedené poskytovatelem zdravotních služeb povinností ministerstva si vyžádat dokumenty potřebné pro posouzení práva na náhradu újmy, pokud je očkovaný ke své žádosti nepřipojí. S tímto návrhem nemohu bohužel souhlasit. Upozorňuji, že důsledkem daného pozměňovacího návrhu je skutečnost, že se pacientovi odebírá právo rozhodnout o přístupu k citlivým údajům o něm vedeným a současně se zakládá povinnost ministerstvu, což je vlastně pro proces posuzování žádosti poměrně kontraproduktivní, neboť ministerstvo nebude mít informaci, které všechny poskytovatele má požádat o výše uvedené dokumenty. Jejich identifikace není ani uvedena mezi povinně uváděnými údaji v žádosti o odškodnění dle § 4 odst. 2 navrhovaného zákona. Oproti tomu pacient, resp. jeho zákonný zástupce má podle zákona právo na informace, které mu poskytovatel nemůže odmítnout, včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace a poskytování výpisu či opisu z ní. Rovněž je na rozdíl od ministerstva schopen posoudit úplnost zdravotnické dokumentace, neboť byl poskytnutí zdravotní služby osobně přítomen. Může se tedy stát, že v důsledku tohoto pozměňovacího návrhu by si Ministerstvo zdravotnictví potřebné informace z objektivních důvodů nemohlo opatřit, a půjde to pak k tíži daného pacienta, který pro nedostatek důkazů nebude moci být odškodněn a nebude tak moci být jeho žádost vyřízena kladně. Z tohoto důvodu tedy tento pozměňovací návrh nemohu podpořit.

Ale jinak bych vás chtěl požádat o schválení daného návrhu zákona. Znova opakuji, je to dlouholetý dluh, který máme v rámci českého právního řádu, a tento institut odškodnění z našeho pohledu je zcela na místě a měl by také trošku otupit hrany odpůrcům očkování, kteří poukazují mj. na to, že právě neexistuje žádná forma náhrady újmy při poškození očkovaného.

Děkuji za pozornost a prosím tedy o podporu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Doufám, že nás s Čínou nečeká další deja vu...

22:02 Niedermayer (TOP 09): Doufám, že nás s Čínou nečeká další deja vu...

Komentář na facebookovém profilu k některým obchodním strategiím Číny.