Ministryně Benešová: Milostivé léto veřejnoprávní a humanizace mobiliárních exekucí

10.06.2021 12:18

Projev na 12. schůzi Senátu dne 10. června 2021. Návrh zákona, kterým se mění zákon občanský soudní řád, o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Ministryně Benešová: Milostivé léto veřejnoprávní a humanizace mobiliárních exekucí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marie Benešová, ministryně spravedlnosti

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené senátorky, vážení senátoři, tento zákon, vládní zákon, návrh zákona, který byl velkým oříškem pro ministerstvo spravedlnosti, nakonec doputoval po velkých peripetiích do Senátu.

Anketa

Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného?

11%
85%
hlasovalo: 15904 lidí

A já jsem ráda, že mu věnujete zvýšenou pozornost, protože ne všechno, co sněmovna schválila, tak jsme se s tím ztotožnili. Byla jsem ráda, že pan senátor Goláň uspořádal kulatý stůl, že jsme mohli o tom zákonu diskutovat a že jsme se shodli na tom, kudy by vedla náprava tak, aby se ještě zachránilo, co se zachránit dá.

Tak asi připomenu stručně, že hlavním cílem tohoto vládního návrhu bylo v podstatě řešení problémů vícečetných exekucí. Vládní návrh proto předpokládal taková opatření, která omezí počet podávaných exekučních návrhů a zároveň zajistí, aby ta bezúspěšná exekuční řízení byla zastavována v odpovídající době. Počítal především se zavedením povinné zálohy na náklady exekuce. Pokud by nebyla záloha složena, soudní exekutor by exekuci zastavil.

Opatření mělo vést oprávněné k tomu, aby zvážili, zda vůbec budou zahajovat exekuci, vědí-li předem, že by mohla být bezvýsledná. Vládní návrh současně obsahoval právní úpravu zastavení bezvýsledných exekucí po třech letech. Zastavení takové exekuce bylo povinností soudního exekutora. Práva oprávněného byla chráněna tak, že mu byla dána možnost složit na výzvu soudního exekutora další zálohu na náklady exekuce a tím odvrátit její zastavení.

Takto mělo být možno postupovat opakovaně, nejdéle však po dobu devíti let. Dále návrh řešil některé dílčí problémy vyplývající z praxe, např. zakotvit náhradu nákladů plátcem mzdy, které mu vznikaly při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů. V Poslanecké sněmovně byla schválena celá řada pozměňovacích návrhů, jejichž prostřednictvím byly provedeny zejména tyto změny: byla prodloužena lhůta, po jejímž uplynutí budou do budoucna zastavovány bezvýsledné exekuce, a to z 3 na 6 let. A stanoveno, že záloha na další nebude povinná.

Bylo doplněno zastavování bezvýsledných exekucí ve výši do 1500 Kč, včetně bez příslušenství. Bylo doplněno „milostivé léto veřejnoprávní“, byla schválena humanizace mobiliárních exekucí. Bylo schváleno nahrávání telefonických hovorů exekutorského úřadu. Došlo ke schválení některých změn v exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů, které se týkají odměn zdravotníků za činnost související s epidemií a příspěvku k důchodu pro osoby postižené komunistickým režimem a účastníky odboje.

Dále byly schváleny změny týkající se komunikace soudního exekutora s dalšími subjekty, např. pomocí datových souborů. Ve prospěch lepší informovanosti o průběhu exekučního řízení byly schváleny některé změny v centrální evidenci exekucí. Dále bylo schváleno rovněž právo exekučního řízení na vydání kopie elektronického spisu. A bylo sníženo penále na pojistné na sociální zabezpečení.

I když některé z těchto změn ministerstvo spravedlnosti nepovažovalo za krok správným směrem, máme za to, že pozitiva, která přinášejí, v podstatě převažují a návrh jsme proto podpořili. Pokud jde o vaše pozměňovací návrhy, tak už nyní mohu uvést některé z nich a trochu se k nim vyjádřit.

Tak pokud jde o poslanecký návrh komplexní ÚPV, který obsahuje teritorialitu, to už jsme si zde vyjasnili na kulatém stole, že s teritorialitou rozhodně nesouhlasím, a proto nemohu dát tomuto návrhu kladné stanovisko.

Pak tady máte druhý pozměňovací návrh, který je vlastně totožný. A už tam tu teritorialitu neobsahuje, tak tomu bych dala neutrální stanovisko a dala bych mu v podstatě šanci.

Potom tam máme neutrální stanovisko i vůči poslaneckému návrhu výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. A hlavně, co zdůrazňuji, je nutné posunutí účinnosti u ustanovení posunujících rejstřík zahájených exekucí, centrální evidenci exekucí a humanizaci prodeje movitých věcí, která rovněž závisí na změnách v těchto informačních systémech a aby byl zajištěn dostatečný časový prostor pro tuto technickou změnu.

A co říct závěrem? Závěrem bych chtěla poděkovat za vstřícný postoj Senátu, že zde byl umožněn vůbec ten komunikační kanál. Že jsme mohli věc posuzovat na kulatém stolu, kde jsme si celou řadu důležitých věcí vyjasnili. Já věřím, že Senát se bude chovat odpovědně, jako tomu bylo dosud. Tak, jak tomu třeba bylo se zákonem o soudech a soudcích, kde nakonec zvítězila ta senátní verze, se kterou jsme se ztotožnili. Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Malý (TSS): Hana Lipovská prohrála na celé čáře, a navíc "zradila"

10:07 Malý (TSS): Hana Lipovská prohrála na celé čáře, a navíc "zradila"

Absolutně pošlapala vše, co dosud vykonala, co dosud říkala. Plivla do tváře všem, kteří udělali pro…