Ministryně Dostálová: Legislativní rada vlády projednala nový stavební zákon

09.08.2020 7:35 | Zprávy

Legislativní rada vlády projednávala ve čtvrtek a v pátek v prvním srpnovém týdnu nový stavební zákon a zákon změnový. Formální a konečný závěr legislativní rady bude znám až poté, co stanovisko podepíše ministryně spravedlnosti Marie Benešová a bude vložen do systému eKlep.

Ministryně Dostálová: Legislativní rada vlády projednala nový stavební zákon
Foto: Archiv PL
Popisek: Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

„Chtěla bych poděkovat legislativní radě vlády za vstřícný a věcný přístup a energii, kterou finalizaci zákonů věnovala. Věříme, že bude konečný verdikt kladný a po zapracování připomínek rady bude moci stavební zákon zamířit na vládu. Zatím se můžeme těšit pouze z předběžného doporučujícího stanoviska a konstatování rady, že jsme na zákonu odvedli velký kus práce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Legislativní rada projednávala paragrafové znění stavebního zákona znovu poté, co jej před koncem června podle očekávání vrátila ministerstvu k dopracování a precizaci. Vzhledem k tomu, že se v rámci prvního projednání Legislativní radou vlády neobjevil žádný zásadní neřešitelný rozpor, minulý měsíc legislativci ministerstva intenzivně pracovali na tom, aby doporučení LRV propsali do nového zákona. K významným koncepčním zásahům do znění zákona nedošlo, ve většině úprav šlo spíše o technické záležitosti a právní precizace, aby zákon co nejlépe fungoval v praxi. Nový stavební zákon by měl být platný v roce 2021 s tím, že účinnosti bude nabývat postupně do poloviny roku 2023.

„Uvědomujeme si, jak moc naše země nový stavební zákon potřebuje pro obnovu ekonomiky a proto, aby si udržela konkurenceschopnost. Přece není možné, abychom čekali na stavební povolení u dálnice v průměru 13 let a bytový dům v Praze trvalo povolit více než pět let,“ dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Pokud vše půjde podle našeho očekávání, do Poslanecké sněmovny ČR by měl zákon putovat na přelomu září a října, aby jej poslanci mohli projednat ještě v tomto volebním období, jak jsme slíbili.

Stavební zákon zavádí několik nových principů a opatření, které povedou k tomu, že stavebník bude vědět, zda může stavět či nikoliv do jednoho roku. Jsou to především pevně stanovené lhůty pro rozhodování, fikce souhlasu vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti stavebního úřadu. Dnes v zákoně řada takových lhůt chybí, nebo nejsou ze strany úřadů dodržovány. Stavebníci se tedy jen těžko dovolávají potřebných dokumentů a povolování staveb se neskutečně prodlužuje. Zákon zavádí pro vyjádření dotčených orgánů lhůty 30 dnů, které je možno ve zvláště složitých případech nebo při nařízení ohledání na místě prodloužit o dalších 30 dní. Pokud dotčené orgány lhůty nedodrží, bude se mít za to, že souhlasí a nemají žádné připomínky. Pro samotné obecní stavební úřady bude platit, že pokud nerozhodnou včas, případně ve lhůtě prodloužené o 30 nebo o 60 dnů, převezme řízení neprodleně nadřízený krajský státní stavební úřad a řízení dokončí namísto nečinného obecního stavebního úřadu.

Stavebník už také sám nebude obíhat často i více než 40 úřadů a prosit o razítka, aby mohl vůbec podat žádost na stavební úřad. Většina tzv. dotčených orgánů bude totiž integrována do stavebního úřadu, který vydá na základě podané žádosti jedno povolení, které nebude v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy. U těch orgánů, které integrovány nebudou, pak bude platit fikce souhlasu. Nový stavební zákon také přinese už jen jedno řízení místo stávajícího územního a stavebního řízení, ve kterých se často řeší stejné námitky. Vydávat se tak bude jen jedno povolení.

Zákon zavádí i zrychlené řízení pro případy, kdy nebudou žádné rozpory, stavebník podá kompletní žádost a doloží souhlasy všech účastníků řízení. Pokud bude vše v pořádku, vydá stavební úřad povolení jako první úkon stavebního úřadu v řízení ve lhůtě 30 dnů. Využít to budou moci především stavitelé rodinných domků. Rozšíří se také rozsah drobných staveb, které nemusí procházet povolováním vůbec.

Hlavní principy nového stavebního zákona, které urychlí povolování staveb:

  • jedno řízení před jedním stavebním úřadem
  • stanovené lhůty, fikce souhlasného vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti
  • integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů v maximální možné míře

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

ČT

Dobrý den, také nemám pro zvýšení poplatků ČT pochopení. Absurdní mi také přijde to rozšíření plátců. Má otázka ale zní, zda vůbec potřebujeme veřejnoprávní média? K čemu, když informovat pravdivě a objektivně musí přeci všechna média, a pokud tak nedělají, tak se jim dá dát třeba pokuta nebo tak ně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Europoslanci ODS: Nedali jsme Ursule von der Leyenové bianko šek

15:14 Europoslanci ODS: Nedali jsme Ursule von der Leyenové bianko šek

Evropský parlament včera schválil nominaci Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise. Rozhodov…