Ministryně Maláčová: Kdyby se dnes nekonala mimořádná schůze, tak jsme se v náhradním výživném posunuli dál

10. 9. 2020 15:22

Projev na 59. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 10. září 2020 ke kompenzaci ztrát, způsobených pandemií koronaviru

Ministryně Maláčová: Kdyby se dnes nekonala mimořádná schůze, tak jsme se v náhradním výživném posunuli dál
Foto: Archiv PL
Popisek: Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová
reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já podtrhnu,

co říkal pan první místopředseda vlády Hamáček. My všechny tyto problémy, které jsou zde navržené k projednání, bereme velmi vážně a víte, že jsme na všechny ty situace, které tady byly popsány, připraveni. A ještě jednou zdůrazním, že v podstatě všechny body se budou projednávat na té řádné schůzi od příštího týdne. Přesto dovolte, abych se vyjádřila k některým věcem, které tady v rámci té diskuze padly.

Já si myslím, že v tuto chvíli z rezortu nebo z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou nejakutnější následující věci. Za prvé, jak jsou připraveny sociální služby na tu aktuální epidemiologickou situaci. Za druhé, jak jsou připraveny rodiny s dětmi s ohledem na ošetřovné na to, co v těchto týdnech probíhá. Za třetí, jak pomáháme zdravotně postiženým. To spadá pod to téma sociálních služeb. Jak to vypadá s kurzarbeitem, s balíčkem zaměstnanosti, jak pomáháme samoživitelkám a pak samozřejmě lékařská posudková služba, velmi naléhavý problém. Vezmu to jedno po druhém.

Sociální služby. Já jsem si tu napsala celkově 17 kroků, které jsme v posledních dvou týdnech pro sociální služby udělali. Myslím si, že nejdůležitější je, abychom komunikovali, všem dávali jasné pokyny a monitorovali situaci. K dnešnímu ránu máme v České republice 11 zařízení sociálních služeb, kde je nákaza covidem. Ono se to každý den vyvíjí. Nicméně k dnešnímu ránu to bylo 11 zařízení, kde máme infikovaných 99 klientů a 60 zaměstnanců. Velmi dobře spolupracujeme s Ministerstvem zdravotnictví, jsme napojeni na jejich databáze. To znamená, že informaci o každé další nákaze máme v podstatě on-line. Takže 11 zařízení, 99 nakažených klientů a 60 zaměstnanců.

Všechny pokyny, co se týká sociálních služeb, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí nově vyhotovuje ve dvou verzích. Ta jedna verze je stručná, srozumitelná, krátká. A ta druhá pro ty, kteří to potřebují velmi podrobně a technicky, tak je skutečně, řekněme, úřednická, do detailů, má většinou deset, patnáct, dvacet stránek. Takže každý pokyn, který připravujeme, je vystaven ve dvou verzích A4, pak podrobně je technicky, ať si každý vybere. Všechny věci, všechny pokyny, které Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, jsou vyvěšeny na webu Ministerstva práce a sociálních věcí, rozesíláme je e-mailem každému poskytovateli, protože my máme databázi všech poskytovatelů. Zároveň je komunikujeme s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, s odbory a samozřejmě s kraji, které za sociální služby za své prostředky zodpovídají. To znamená, využíváme skutečně všech kanálů.

Včera jsme s Ministerstvem zdravotnictví dokončili pokyny pro sociální služby v návaznosti na tzv. semafor. Opět vyhotoveno ve dvou verzích. Krátká a stručná a potom velmi podrobná. A smyslem je nemít žádná plošná opatření, ale reagovat na situaci v každém jednotlivém regionu. Já jsem včera požádala pana ministra zdravotnictví, abychom opět najeli na ten jarní, letní systém plošného testování zaměstnanců. Myslím si, že to je extrémně důležitá věc pro psychologickou pohodu zaměstnanců. Já jsem přes léto navštívila desítky zařízení. Lidé, kteří pracují v sociálních službách, často hovořili o tom, že když se třeba necítí, mají jenom drobné bolení hlavy, tak se jim velmi těžko chodí do práce, protože netuší, jestli například nejsou nakaženi a jestli neohrožují své klienty. Takže to plošné testování zaměstnanců na minimálně stejné úrovni jako v létě je podle mě v tuto chvíli klíčové a žádoucí.

Zároveň jsem poprosila o jasné plány pro očkování na chřipku v tuto chvíli. Víte, že očkovací čas pro chřipku je říjen, listopad tohoto roku. My jsme požádali Ministerstvo zdravotnictví o stanovisko, zda by to nemělo být pro tu nejzranitelnější skupinu obyvatel již například v září a jak postupovat, co se týká těch statisíců vlastně lidí, kteří patří do té nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. Požádali jsme kraje na začátku tohoto týdne, aby si připravily krizové plány pro možný výpadek personálu. Opět ta případná chřipková epidemie nám může zkomplikovat situaci s ohledem na to, jak zajistit péči ve všech zařízeních sociálních služeb. A také jsem požádala pana ministra zdravotnictví, abychom se případně vrátili k té diskuzi, zda nedat krajům pokyn, jak zajistit krizová lůžka pro případ většího počtu infikovaných klientů. Víte, že během nouzového stavu jsme měli přidělený klíč 60 krizových lůžek na 100 tisíc obyvatel.

Zároveň si myslím, mnohá vlastně zařízení sociálních služeb to udělala, že bychom měli dát všem sociálním službám jasný pokyn, aby si vytvořily zásobu ochranných osobních pomůcek alespoň na měsíc, protože denně komunikuji s jednotlivými zařízeními, tak vím, že problém je často ve finančních prostředcích. Víte, že jsme vyhlásili výzvu na dofinancování provozu sociálních služeb v souvislosti s covidem. Ty peníze začínáme vyplácet. Je to klíčové zejména pro ta zařízení, kde je zřizovatelem nezisková organizace. A my přistoupíme v příštích dnech k vyhlášení další, druhé výzvy, tak aby skutečně ty zvýšené náklady spojené s koronakrizí nebránily tomu, aby všichni byli vybaveni, co se týká ochranných osobních pomůcek.

Protože se často jedná o tisíce nebo o stovky až tisíce služeb, tak jsme na začátku tohoto týdne také znovu obnovili na webu Ministerstva práce a sociálních věcí formulář, kde vlastně apelujeme na jednotlivé sociální služby, které nemají dostatek ochranných osobních pomůcek, aby nám to sdělily, a my případně pomůžeme s jejich zajištěním přes kraje. Na jaře tohoto roku to probíhalo tak, že pokud se to nepodařilo vyřešit do 24 hodin, tak jsem volala jednotlivým hejtmanům a prosila jsem je o součinnost.

Asi největší nebo nejdůležitější počin těch minulých měsíců v sociálních službách, tak jak jsem to vnímala z terénu, bylo to vyplacení rekordních odměn pro zaměstnance v sociálních službách za to, jak skvěle zvládli první vlnu koronakrize. Víte, že ty odměny se pohybovaly v řádu desetitisíců. Vyplatili jsme téměř 3 mld. korun. Já si myslím, že to velmi motivovalo všechny zaměstnance a pracovníky. Cítili se finančně, nejenom slovně oceněni za tu skvělou práci, kterou odvedli, a já jim za ní ještě jednou děkuji.

My jsme včera obnovili po několika měsících tu zvyklost, kterou jsme měli v době nouzového stavu, a to že každý týden.

Děkuji, pane předsedající. To znamená, že každý týden máme hodinovou videokonferenci se třiceti největšími aktéry v oblasti sociálních služeb. Nejsou to jen největší poskytovatelé, ale jsou to i zástupci odborů, krajů, zástupci samosprávy, to znamená obcí, zejména Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Ale jsou to také zástupci proseniorských organizací. Tento způsob komunikace na týdenní bázi se nám velmi osvědčil, protože tam máme skutečně okamžitou zpětnou vazbu, co je ještě potřeba udělat, co chybí, co změnit, co zlepšit, nebo naopak co funguje velmi dobře. Takže jsme poprvé po několika týdnech měli tuto videokonferenci včera opět a ta zpětná vazba je dobrá.

Já se snažím také několikrát týdně buď navštěvovat jednotlivá zařízení sociálních služeb - teď vzhledem k tomu, v jaké jsem byla osobní situaci, sama jsem byla dobrovolně v izolaci, tak jsme pokračovali v té komunikaci s jednotlivými sociálními službami přes videokonference. To znamená, že nad rámec toho středečního formátu se třiceti největšími aktéry také několikrát týdně komunikuji se zaměstnanci nebo vedením jednotlivých sociálních služeb. Včera to byla Charita Uherský Brod. A také se nám to velmi osvědčilo, protože opravdu ta upřímná zpětná vazba, jaké mají jednotliví poskytovatelé problémy, co potřebují, co funguje, co nefunguje, je prostě neocenitelná.

My jsme také tento týden zavedli, protože víte, že sociálních služeb mámě několik tisíc, na Ministerstvu práce a sociálních věcí hotline, která je neustále vlastně funkční pro případné dotazy, dovysvětlení, zpětnou vazbu, tak aby skutečně všichni měli veškeré informace. Je to velmi důležité, je dobře využívaná. A opět nejlepší než například přes dlouhé e-maily vysvětlovat nějaké věci je udělat dvou-, tříminutový telefonát, a všem je jasné, jak mají postupovat.

Takže já bych to shrnula. Na denní bázi monitorujeme situaci v sociálních službách, velmi dobře se nám spolupracuje se statistikami Ministerstva zdravotnictví, komunikujeme. Všichni mají jasné pokyny, jak mají postupovat. A přes všechny možné kanály, vše se zasílá e-mailem, máme týdenní setkávání s hlavními stakeholdery, máme dobrou zpětnou vazbu z terénu, máme zřízenou hotline. A cokoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo, tak je ve dvou verzích, v té podrobné a v té srozumitelné. A pak samozřejmě je to i vyvěšováno na web MPSV. A myslím si, že sociální služby jsou na celou tu situaci. Nechceme přistupovat k plošným opatřením, nechceme opakovat tu situaci z jara tohoto roku.

Ještě jedna informace. My jsme měli v srpnu, tuším, že to bylo v polovině srpna, velmi zajímavý kulatý stůl, kde jsme si na žádost pana ředitele Lormana ze Života 90 velmi upřímně řekli, co se s ohledem na fungování sociálních služeb během nouzového stavu podařilo a co se nepodařilo. Myslím si, že to bylo velmi prospěšné pro všechny. Jedna zásadní věc, kterou si z toho kulatého stolu před měsícem nesu - je opravdu důležité všechna opatření provádět s ohledem na dva aspekty. Není to jenom ta ochrana hygienická nebo epidemiologická, ale vždy musí být maximálně brán v úvahu i dopad na psychickou pohodu ve smyslu sociální izolace nebo dopadů sociální izolace všech klientů. Myslím si, že to v sociálních službách extrémně rezonuje, to znamená, že opravdu musíme dbát na oba tyto aspekty.

Tolik k tomu, jak jsme připraveni v sociálních službách. Za veškeré podněty budu ráda. Pokud, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k tomu cokoliv máte, tak budeme rádi. Případně, jestli máte zájem, tak vás i zapojíme do veškeré komunikace.

Co se týká ošetřovného, tak sociální demokracie od srpna říká, že je potřeba mít jasný plán na nějaké krizové ošetřovné s ohledem na to, co se děje ve školách. Ministerstvo práce a sociálních věcí to má několik měsíců připravené. Pokud bude koaliční partner souhlasit, tak to okamžitě vyšleme do legislativního procesu. Myslíme si, že je dobré být připraven včas, dopředu

Co se týká zdravotně postižených, protože to tady velmi rezonovalo, tak já se domnívám, že bychom neměli, co se týká ochranných pomůcek, zapomenout na těch 700 tisíc zdravotně postižených, a proto také požádám vládu, abychom ochranné osobní pomůcky distribuovali i pro těch 700 tisíc zdravotně postižených, aby i tato riziková skupina byla státem řádně ochráněna.

My jsme v posledních dnech na vládě velmi podrobně také diskutovali nastavení kurzarbeitu. Já se domnívám, že už jsme velmi blízko dohodě. Mám radost, že takto klíčový zákon, který se v Německu připravoval dlouhá léta, jsme zvládli na úrovni vládní koalice, nebo téměř zvládli na úrovni vládní koalice, v řádu několika týdnů. Máme také podporu tripartity. Víte, že jednání byla velmi intenzivní, zejména od května, června, vyvrcholilo to v červenci a pevně doufám, že příští týden do Sněmovny vyšleme legislativní návrh na kurzarbeit, tak aby mohl být v případě potřeby spuštěn od 1. 11. Mou ambicí je, aby kurzarbeit byl ještě lepší program než Antivirus. Víte, že Antivirus zafungoval skvěle, zachránil několik set tisíc pracovních míst. Je hodnocen nejenom podnikatelskou sférou jako nejlepší protikrizový program. Mou ambicí je, aby kurzarbeit byl ještě lepší než Antivirus.

Anketa

Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání?

88%
12%
hlasovalo: 35378 lidí

Ministerstvo práce a sociálních věcí také v návaznosti na program kurzarbeit finišuje takzvaný balíček zaměstnanosti, který bude reagovat na aktuální kondici na trhu práce. Zde bych chtěla říci, že prioritou je pro nás regulace pracovních agentur a také ochrana lidí ve věku 50+. Máme v České republice i přes ta velmi dobrá čísla strukturální nezaměstnanost a lidé, kteří po padesátce přišli o práci, to mají na trhu práce velmi složité, je často nemožné najít si práci novou. A to je přesně cílem balíčku zaměstnanosti, rizikové skupiny na trhu práce ochránit, pomoci jim najít opět zaměstnání, dostat se z různých prekarizovaných pracovních podmínek. To je také věc, která se diskutuje na úrovni tripartity, a v měsíci říjnu ji předložíme.

Měli jsme tu často debaty o tom, co jsme udělali pro samoživitelky. Já bych ráda zdůraznila, že jenom tento rok jsme realizovali - sociální demokracie si to kladla jako jednu z podmínek vstupu do vlády - navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc. Je to zacíleno na všechny rodiny s dětmi, ale pomáhá to také samoživitelkám. Víte, že na jaře tohoto roku jsme měli velmi nadstandardní ošetřovné, téměř 100 % čistého příjmu. To bylo takto konstruováno zejména s ohledem na samoživitelské rodiny. Víte, že jsme na jaře tohoto roku během několika málo dní přetransformovali takzvanou covidovou mimořádnou okamžitou pomoc na denní bázi. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje statistiky na svém webu ohledně té takzvané covidové mopky a osobně mám největší radost, že včera na sociálním výboru, když jsme projednávali náhradní výživné, tak vládní návrh k náhradnímu výživnému byl podpořen 15 hlasy ze 16, to znamená, že se ukazuje, že máme velmi dobrý vládní návrh, který má podporu napříč politickým spektrem, a já si toho velmi vážím, protože náhradní výživné bude opravdu systémová pomoc všem samoživitelským rodinám, u kterých se nedaří prosazovat vymáhání práva a kdy jeden z rodičů neplatí výživné na své dítě, nebo dokonce děti.

Podotýkám, že díky tomu, že se dnes koná mimořádná schůze, byl zrušen ústavně-právní výbor, a tím pádem se projednání náhradního výživného opět zdrží, takže kdyby se dnes nekonala mimořádná schůze, tak jsme se v náhradním výživném posunuli dál.

Často jsem zde slyšela, jaká je situace v lékařské posudkové službě. Já s tím souhlasím. Skutečně, lékařská posudková služba je velmi složitá věc, protože máme málo lékařů. Je to systémový problém. Mám velkou radost, že dnes předložil pan poslanec Běhounek svůj poslanecký návrh na reformu lékařské posudkové služby, který pan poslanec Běhounek připravoval ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Hlavním cílem tohoto návrhu zákona je posílit LPS o novou profesi, o takzvanou profesi nelékařského zdravotního odborníka, který bude schopen odbřemenit lékaře, protože problém LPS je vlastně v tom, že máme málo lékařů a ti jsou zavaleni prací. To znamená, že tato nová profese odbřemení naše odborníky v LPS a maximálně připraví posudkový spis. To znamená, u nepojistných dávek předposoudí zdravotní stav pro příspěvek na péči, průkaz o příspěvek na zvláštní pomůcku. Posudek tím pádem bude vždy. To znamená, dnes jsme ve spolupráci s panem poslancem Běhounkem a různými odborníky ze zdravotnické oblasti připravili tento návrh zákona a pevně doufám, že ho budeme brzy projednávat.

Dostala jsem pokyn, že už se nemám vyjadřovat k důchodové reformě, že na to bude prostor v příštích týdnech, nicméně Ministerstvo práce a sociálních věcí i na této věci velmi poctivě pracuje.

Moc vám děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Premiér Babiš: Každý IT systém má nějaké porodní bolesti

21:28 Premiér Babiš: Každý IT systém má nějaké porodní bolesti

Přepis nedělního komentáře na facebookovém profilu k uplynulému týdnu.