Ministryně Maláčová: Pravice i levice musí táhnout za jeden provaz a najít řešení

30.10.2020 10:57

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 30. října 2020 k jednorázovému příspěvku důchodcům v roce 2020

Ministryně Maláčová: Pravice i levice musí táhnout za jeden provaz a najít řešení
Foto: Archiv PL
Popisek: Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, krásné dobré ráno.

V krizi jsme zranitelní téměř všichni a zejména lidé, na které krize dopadá tvrději. Jsou to živnostníci, firmy, zaměstnanci podniků, které jsme zavřeli nebo kvůli opatřením musely omezit svou činnost, rodiny s dětmi, samoživitelky - všem těm jsme pomohli. Jistě pochopíte, že se v téhle době nemůžeme vykašlat na jednu z nejzranitelnějších skupin obyvatelstva a to jsou důchodci. Někteří se i přesto diví, proč chceme důchodcům přidávat, vždyť přece o nic nepřišli. Tak dovolte, abych ještě zopakovala několik faktů a čísel. 400 000 seniorů má důchod pod 12 000 korun, takže musí vyžít s částkou 400 korun denně. Přitom hranice příjmové chudoby u domácností jednotlivců je 12 818 korun. 12 818 korun a 400 000 seniorů má pod tuto hranici starobní důchod. Téměř milión seniorů má důchod pod 14 000, přičemž průměrný důchod pak vychází na 14 448 korun, a to přes všechna ta rekordní navyšování našich vlád. Otázka zní, jestli byste s tím vyžili. Každý rok se přidává seniorům nebo naše vláda přidává nad rámec zákonné valorizace. Jenom pro vaši informaci, ještě v roce 2014 byl průměrný důchod 11 000 korun. A protože je tento rok pro seniory stejně jako pro všechny ostatní mimořádně tvrdý, zvolili jsme mimořádný jednorázový příspěvek. Je to kompenzace inflace, která v posledních dvanácti měsících roste nevídaným způsobem a roste nejvíc od roku 2012.

Někteří z vás možná budou argumentovat tím, že to má přece pokrýt valorizace. Někteří z vás budou argumentovat tím, že to má přece pokrýt valorizace. Uvědomte si ale, že letošní rok je jiný a senioři museli nad rámec toho, co běžně kupují, pořizovat další věci, aby se chránili - roušky, dezinfekce, více čisticích prostředků, vitamíny a další doplňky stravy. Prostě cokoli, co jim pomůže bojovat s coronavirem. Všichni víme, že senioři jsou tou nejzranitelnější skupinou a dokonce jim všichni radíme, že se musí více chránit. Ono to ale něco stojí a jistě chceme všichni seniorům a seniorkám pomoci. Pět tisíc - touto částkou chceme přispět seniorům. A mimochodem, 5000 ročně nebo jednorázově vychází 420 korun měsíčně. Seniorům tím pomůžeme, aby jim zbylo něco málo na věci, které nám mohou připadat stejně samozřejmé, ale důchodci si je nemohou dovolit. Přidáme nejenom seniorům, ale všem důchodcům, tedy invalidním důchodcům, vdovám a vdovcům nebo dokonce i sirotkům.

Co se týká průběhu výplaty jednorázového příspěvku, tak ten princip je jednoduchý. Nárok mají všichni, kdo v listopadu pobírali důchod nebo o jeho výplatu od listopadu včas požádali. O příspěvek jako takový nebude muset žádný z důchodců žádat, proběhne to automaticky. Česká správa sociálního zabezpečení ho automaticky vyplatí. Příspěvek bude vyplácen jednorázově, každý důchodce ho dostane jenom jednou. Příspěvek dostanou senioři celý, nedosáhnou na něj exekutoři, nebude se tak započítávat nárok na sociální dávky a ani nebude podléhat dani z příjmů. Pomůžeme tak 2,4 mil. starobních důchodců, více než 400 000 invalidních důchodců, 24 000 vdovců a vdov a téměř 33 000 sirotků. A pokud chceme seniorům opravdu pomoci, potřebujeme jednorázový příspěvek schválit a vyplatit rychle.

K tomuto návrhu, který je poměrně jednoduchý svou konstrukcí a byl dobře zacílen, se sešla celá řada pozměňovacích návrhů, které většinou s jeho podstatou, s podstatou novely tohoto zákona nesouhlasí. Dovolte tedy, abych se krátce vyjádřila k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrh pana poslance Bauera, jedná se o několikrát odmítnutý pokus změnit pravidla zvyšování procentní výměry důchodů o 1000 korun. Návrh už nepočítá pro zvýšení důchodu s podmínkou dosažení 85 let, ale nahrazuje ji podmínkou uplynutí 25 let od první splátky důchodu. Senioři, kteří pracují až do důchodového věku, by si tak v budoucnu polepšili o tisícovku později, ne v 85 letech, ale v 90. V 85 letech by jako dnes dostali tisíc korun navíc jen ti, co přestanou pracovat a odejdou do důchodu předčasně. Proč tedy mají ti, co pracovali déle, dostat tisíc korun navíc později a ti, co např. pracují a zároveň pobírají invalidní důchod prvního stupně, by si o tisícovku mohli přilepšit klidně už v 50 letech. Návrh navíc není napsán dobře. Česká správa neeviduje, od kdy se důchod vyplácí, pouze od kdy byl přiznán.

K pozměňovacímu návrhu pana poslance Klause pod písmenem B. Pan poslanec Klaus předložil návrh, který jde daleko nad rámec klasického přílepku. Zásadně totiž zasahuje do zákona o dani z příjmů. Tento sněmovní tisk vláda a stejně tak komise pro spravedlivé důchody zamítla. Jedná se o návrh, klasický návrh daňové asignace. Navíc pozměňovací návrh je pro zásadní věcné a právní vady zcela nezpůsobilý k praktické realizaci a nedá se tedy schválit.

Pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové pod písmenem D. Jedná se o další přílepek k našemu návrhu a týká se doplnění návrhu zákona o další dávku, o tzv. mimořádný jednorázový rodičovský příspěvek. Návrh vůbec neřeší pomoc seniorům. Není to ale o tom, že nechceme pomoci rodinám s dětmi. Naše vláda prosadila ošetřovné, covidovou mimořádnou okamžitou pomoc a vyjednáváme o zásadním navýšení přídavku na dítě. To by měla být ta systémová pomoc, která pomůže všem rodinám s dětmi, které mají buď propad životní úrovně nebo snížené příjmy. Ale tento návrh do tohoto zákona zkrátka nepatří, je technicky chybně napsán a není stanoveno, kdy by byl nebo kdo by mimořádný rodičovský příspěvek dostal, ani jaké by byly podmínky pro výplatu.

Pozměňovací návrh pana poslance Martínka. Pan poslanec Martínek předložil pozměňovací návrh pod písmenem E na dílčí zvýšení sazeb za práci po vzniku nároku na starobní důchod v zákoně o důchodovém pojištění. Ani tento návrh se nijak netýká projednávaného příspěvku, jde o významnou změnu, kterou musí projednat odborníci a politici na půdě komise pro spravedlivé důchody, kam je pan poslanec bohužel nepředložil. Navíc tento návrh by reálně zvýšil ocenění za práci v důchodu zhruba o několik desítek korun a to pracujícím seniorům opravdu nepomůže a nikoho dalšího v důchodovém věku k práci nemotivuje.

Anketa

Zaslouží si herec Josef Dvořák státní vyznamenání?

88%
12%
hlasovalo: 17842 lidí

Pozměňovací návrh pana poslance Ferjenčíka. Pan poslanec Ferjenčík předložil dva pozměňovací návrhy. První se netýká projednávaného příspěvku, ale změny termínu zvyšování. Pan poslanec navrhuje vyplácet důchody všem důchodcům ve stejný den, a to první den v měsíci. To by ale naprosto zkomplikovalo výplatu stovek tisíc důchodů. Pan poslanec argumentuje odstraněním nerovnosti při valorizaci. Tímto tématem se ale již zabývalo několik soudů, naposledy Ústavní soud, a žádný ze soudů ale nerovnost a porušování základních práv a svobod neshledal a návrh na zrušení dotčených ustanovení zákona o důchodovém pojištění zamítl.

Pozměňovací návrh k věci, ale asociální - k tématu jednorázového příspěvku jsou předloženy pozměňovací návrhy dvou poslanců.

Pozměňovací návrh poslance Jurečky pod písmenem C. Poslanec Jurečka předložil komplex pozměňovacích návrhů. Týkají se výše příspěvku, který by se měl buď snižovat o 2000 korun v případě výplaty průměrného důchodu za období leden až listopad 2020 převyšující částku 14.427, (14.427 asi znamená bohatý důchodce, jinak si to nedokážu vyložit), nebo zvyšovat o 2000 korun, pokud je zároveň pobírán vedle přímého důchodu ještě důchod vdovský či vdovecký anebo obojí současně. A dále navýšení příspěvku o 500 korun za každé vychované dítě. Všechny tyto návrhy jsou z hlediska České správy sociálního zabezpečení nerealizovatelné pro nedostatek evidovaných údajů pro automatizovaný postup z časového hlediska i pro nejasnosti v aplikaci. Například není zřejmé, k jakému dni se má posuzoval nárok na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu. Návrhy jsou nespravedlivé. Pokud budu mít například o jednu korunu vyšší důchod, o jednu korunu, a bavíme se o hranici 14.427 korun, tak to rozhodne o tom, že příspěvek bude buď v celé výši 5.000 korun nebo ve výši 3.000 korun. Navíc Česká správa sociálního zabezpečení nemá v takto krátké době k dispozici evidenci o vychovaných dětech u mužů a u části žen. U více než milionu lidí by se tak muselo dodatečně zjišťovat, zda dotyčný pečoval o dítě nebo ne. To by zásadně a na dlouhou dobu ohrozilo řádný chod České správy...

A hlavně by důchodci na jednorázový příspěvek čekali velmi dlouho. To znamená, ještě jednou opakuji, důsledkem by bylo zpoždění výplaty jednorázového příspěvku téměř všem; i když například věcně tomu návrhu 500 korun pro ženy, nebo ty, kteří vychovali děti, velmi rozumím a osobně jej i dlouhodobě prosazuji.

Pozměňovací návrh poslance Ferjenčíka, ten druhý, se týká snížení výše příplatku na 1500 korun. To by znamenalo, že důchodci dostanou navíc necelých 29 korun na týden. 29 korun. A přitom právě Piráti požadovali, aby ošetřovné pro živnostníky bylo alespoň 500 korun na den. Mimochodem to nemá ani průměrný důchodce. Stejně tak Piráti při první vlně bojovali za ošetřovné pro desítky tisíc dohodářů. A nyní chtějí důchodcům přidat 29 korun na týden? Co vás vede k přesvědčení, že důchodcům stačí 29 korun navíc týdně a ostatní potřebují stokoruny nebo tisícikoruny denně. Ještě jednou říkám, kompenzační pomůcky, ochranné pomůcky, vitaminy, doplňky stravy, dezinfekce, to všechno těmi cenami zejména v těch těžkých měsících vyletělo do výšin.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V posledních měsících se rozhořely diskuse, zda si senioři peníze zaslouží nebo ne. Chtěla bych říct, že pokud budeme společnost rozdělovat, tak prohrajeme všichni. Myslím si, že solidarita v době krize je naprosto zásadní, aspoň takové je moje přesvědčení. A chtěla bych upozornit, že přes vládní programy a další podporu pomáháme všem, kteří v této krizi byli poškozeni. Ještě jednou chci upozornit, že pomáháme firmám, živnostníkům, zaměstnancům rodinám s dětmi, prostě všem. Ale nechápu argumenty, že senioři si mimořádnou pomoc nezaslouží. Jsou to lidé, kteří celý život dřeli, vybudovali naši ekonomiku, přenechali nám naši zemi ve velmi dobrém stavu - a dnes naprostá většina z nich nedosáhne ani na tu pětistovku denně. Myslím si, že to je ostuda.

Pokud dnes pomůžete schválit jednorázový příspěvek, Senát by mohl návrh zákona projednat v polovině listopadu. V případě, že nám senátoři tento návrh zákona vrátí, a tak, jak jsem s některými včera diskutovala, tak je to pravděpodobné, budeme muset jednat rychle. Zákon musí být ve sbírce do konce listopadu, aby Česká správa sociálního zabezpečení příspěvek dokázala odbavit a senioři měli peníze v první polovině prosince. Proto je velmi důležité ten návrh zákona schválit již dnes.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Jednorázovým příspěvkem ve výši 5000 korun to rozhodně nekončí. Do konce volebního období bychom rádi v souladu s programovým prohlášením vlády posunuli spravedlivou důchodovou reformu. Důležité však je, aby se na takto zásadní předloze shodli zákonodárci napříč politickým spektrem. Pravice i levice musí v tomto případě táhnout za jeden provaz a najít řešení, která skutečně pomohou. Musíme pomoci lidem s nízkými příjmy, těm, co pracují v náročných profesích, musíme ocenit péči, ne jenom pouze tu takzvanou finanční zásluhovost, musíme náš důchodový systém udělat srozumitelnější a musíme logicky udělat jeho finanční udržitelnost předvídatelnější. Proto je důchodová reforma důležitá a v tento moment je z pozice Ministerstva práce a sociálních věcí připravena.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte, abych vás požádala o podporu tohoto návrhu zákona.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Svobodní: Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu

11:17 Svobodní: Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu

Komentář na facebookovém profilu k nerespektování rozhodnutí soudu vládou