Ministryně Marksová: Většinu úkolů z programového prohlášení vlády se nám podařilo splnit

05.02.2017 16:46

Vyšší minimální mzda, zvýšení příspěvku na péči o 10%, prosazení vzniku dětských skupin, zvyšování důchodů i zavedení porodného na druhé dítě. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v pátek v Poslanecké sněmovně bilancovala úspěchy, kterých se jí podařilo v uplynulých třech letech dosáhnout. Splněny jsou téměř všechny body z programového prohlášení vlády.

Ministryně Marksová: Většinu úkolů z programového prohlášení vlády se nám podařilo splnit
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

„Usilovně jsme pracovali na nápravě všech škod, které způsobily předchozí vlády. Poslanecká sněmovna schválila 18 novel a návrhů nových zákonů, dalších sedm legislativních opatření je momentálně projednáváno. To je ve srovnání s ostatními ministerstvy nadprůměrný výsledek. Naší snahou přitom je, aby legislativní změny měly pozitivní dopad na co největší počet lidí, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni,“ uvedla ministryně Marksová.

Zvýšení minimální mzdy

Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Od ledna 2017 jsme zvýšili minimální mzdu z 9 900 Kč na 11 000 korun. Jde o největší navýšení v historii ČR (1 100 Kč). Sjednotili jsme také minimální mzdu pro zdravotně postižené, pro všechny tak platí jedna minimální mzda. Pro srovnání v roce 2014 byla minimální mzda pouhých 8 500 Kč.

Vyšší důchody v průměru o 300 korun

Vrátili jsme zpět mechanismus valorizace důchodů o 100 procent nárůstu spotřebitelských cen a o třetinu nárůstu reálné mzdy. V případě, že taková valorizace by byla příliš nízká, prosadili jsme zmocnění vlády zvýšit valorizaci až o 2,7 %. Důchodci si tak letos polepší v průměru o 300 korun měsíčně. Je to asi čtyřikrát vyšší valorizace než za dob vlády ODS a TOP 09.

Dětské skupiny a mikrojesle pomáhají řešit nedostatek míst v předškolních zařízeních

Již od konce roku 2014 je účinný zákon o tzv. dětských skupinách, které pomáhají pracujícím rodičům lépe sladit kariéru a péči o děti od jednoho roku do zahájení školní docházky. Založení dětské skupiny je administrativně i finančně méně náročné než u klasických školek. Prvního ledna 2017 bylo evidováno 262 dětských skupin, které nabízí 3,5 tisíce míst pro děti a vznikají další. Mikrojesle jsou ve fázi pilotního ověřování. Do projektu se přihlásilo 72 poskytovatelů, první již fungují v Pardubicích. Mikrojesle mohou navštěvovat děti již od šesti měsíců věku do čtyř let. Na jednu pečující osobu připadnout maximálně čtyři děti, čímž je zajištěn individuální přístup k dětem.

Zvýšení příspěvku na péči o 10 % a konec neregistrovaných sociálních služeb

Od 1. 8. 2016 jsme zvýšili příspěvek na péči ve všech stupních, a to o 10%. Ještě nikdy od svého vzniku valorizován nebyl. Dále byla upřesněna právní úprava týkající se poskytování sociálních služeb bez souhlasu klienta a krajským úřadům bylo dáno oprávnění ke kontrole nelegálních poskytovatelů sociálních služeb a byl zpřísněn postih těchto poskytovatelů.

Zvýšení dotací na sociální služby

V letošním roce jsme prosadili navýšení dotace na sociální služby na celkovou částku 9 270 000 000 Kč, což je o 85 mil. Kč více než v loňském roce a o 1,5 mld. Kč více než v roce 2014.

Porodné i na druhé dítě

U prvního dítěte zůstane porodné ve výši 13 tisíc korun, u druhého je nově 10 tisíc korun. Prosadili jsme také, aby na porodné měl nárok větší počet rodičů. Díky tomu došlo k větší podpoře rodin a téměř ke zdvojnásobení dávkové podpory při narození dítěte (necelých 11 000 dávek v r. 2014 na cca 22 500 dávek porodného v r. 2016).

Zřídili jsme nový dotační program pro tzv. asistenční psy

Program pomůže sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením a zlepší situaci v oblasti finanční podpory organizací, které se zabývají speciálním výcvikem psů (tzv. asistenčních psů) pro handicapované lidi. Dosud tu takový program nikdy v minulosti nebyl. Pro rok 2017 jsme z rozpočtu uvolnili na tento dotační program celkem 5 mil. Kč.

Zvýšili jsme platy státním zaměstnancům

Napraveno zmrazení (a u policistů dokonce škrty) platů státních zaměstnanců. Průměrně růst o 3,5 %, u policistů 5 %. V minulých letech jsme zvýšili mimořádně i platy pracovníkům v sociálních službách (celkově o 600 milionů). A to navíc z vlastní kapitoly MPSV. K dalšímu plošnému růstu platů došlo od listopadu 2016 (o 4 % + 1 % netarifní složky platu). Také platové tarify pedagogických pracovníků se zvýší v průměru o 6 % a nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 4 %. Od ledna 2017 rovněž došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb (lékaři, zdravotní personál), a to o 10 %. Cílem navýšení byla vyšší motivace zdravotnického personálu a zamezit jeho dalšímu odlivu do zahraničí.

Snazší výměna průkazů OZP

Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si je mohou vyměnit bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na
příspěvek na mobilitu je navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

Znovuzavedení kategorie osob zdravotně znevýhodněných

Od 1. 1. 2015 došlo k znovuzavedení kategorie osob zdravotně znevýhodněných jako jedné z podkategorií osob se zdravotním postižením. Na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných je zaměstnavateli poskytován příspěvek max. ve výši 5 000 Kč a jeho zvýšení max. ve výši 1 000 Kč.

Zvýšili jsme příspěvek na podporu zaměstnávání osob se ZP

Od roku 2016 došlo ke zvýšení částek příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením invalidních v I., II. nebo III. stupni na chráněném pracovním místě.

Zrušili jsme nespravedlivý druhý pilíř

Druhý pilíř důchodového systému nespravedlivě zvýhodňoval pouze mladší a bohaté. Úměrně tomu přihoršoval současným důchodcům. Ze společného pojištění (I. pilíře), do kterého všichni přispíváme, už vysál zhruba 1 mld. Kč. Z těchto peněz by si mohli všichni důchodci jednorázově přilepšit cca 360 Kč.

Vrácení funkce ÚP ČR

Dáváme dohromady zdevastované úřady práce, které díky minulému vedení ministerstva ztratily svou původní funkci, a to v oblasti např. poradenství. Personálně jsme je posílili o 900 lidí. Úředníci se tak mohou věnovat individuální práci s klienty i kontrolovat účelnost vyplácení sociálních dávek. Efekty navýšení jsou vidět už teď, snížil se objem dávek, zvýšil počet šetření a prohloubila spolupráce s úsekem zaměstnanosti - více lidí, kteří dosud pobírali dávky, nastoupilo do práce.

Opatření proti zneužívání doplatku na bydlení

Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pomůžou přerušit obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se především neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Za poslední dva roky jsme na dávkách v hmotné nouzi ušetřili 2,5 mld. Kč.

Zpřísnění podmínek agenturního zaměstnávání

Novela zákona o zaměstnanosti zabrání zneužívání takzvaného řetězení smluv u agenturních zaměstnanců. Povede to mimo jiné k odstranění takových agentur práce, které buď přímo porušují, nebo jinak obcházejí zákony.

Zákoník práce

Půjde o jednodušší dohodu o práci z domova a tím pádem o snazší skloubení pracovního a rodinného života. Zvýší se ochrana a zlepší pracovní podmínky zaměstnanců pracujících na základě dohod. Zavádí se jasnější pravidla pro přidělování práce zaměstnanci a spravedlivější určení jeho měsíční odměny. Dále jde o spravedlivý vznik práva na dovolenou ve vztahu k odpracované době a větší prostor pro převádění dovolené na žádost zaměstnance do dalšího roku.

IT systémy a zakázky

MPSV se nezaleklo různých nátlaků s cílem ponechání původních nevýhodných smluv, často několikrát prodlužovaných prostřednictvím jednacích řízení bez uveřejnění, které tu po sobě zanechali minulé pravicové vlády. Ušetřili jsme státnímu rozpočtu na IT systémech až 300 milionů korun. MPSV úspěšně uplatňuje nové principy při zadávacích řízeních na ICT služby, tak aby byly transparentní, efektivní a provozně jednodušší. Zároveň se daří naplňovat základní strategický cíl IT projektů, tj. sledovat moderní trendy a více se přiblížit potřebám občanů. V současnosti připravujeme realizaci více jak 30 projektů ICT.

Čerpání prostředků z EU

Úspěšně jsme ukončili administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007 - 2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun, což představuje 102 procent celkové alokace. Česká republika tak nebude vracet zpět do Bruselu žádné nevyužité prostředky. Díky efektivnímu čerpání mohlo MPSV významně podpořit lidi znevýhodněné na trhu práce. Na OP LZZ plynule navázal Operační program Zaměstnanost (OPZ), jako jeden z prvních tří operačních programů v ČR. Alokace OPZ činí 70,2 mld. Kč a projekty je možné realizovat až do roku 2023. Na konci minulého roku jsme vyčerpali již 34 miliard korun, což je téměř polovina všech prostředků v programu. OPZ dopadl výborně i v pravidelném hodnocení rizikovosti a MPSV nemusí přijímat žádná opatření na zrychlení čerpání dotací.

Nejnižší nezaměstnanost od roku 1993

Nezaměstnanost vytrvale klesá. Věnujeme se posilování aktivní politiky zaměstnanosti a soustředíme se na obzvláště ohrožené skupiny lidí na trhu práce, jako jsou např. ženy vracející se po mateřské na trh práce, dlouhodobě nezaměstnaní a nízkokvalifikovaní uchazeči o zaměstnání nebo lidé starší 50 let.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Gajdůšková (ČSSD): Důležité je zřízení zaopatřovacího příspěvku pro mladé dospělé

16:40 Gajdůšková (ČSSD): Důležité je zřízení zaopatřovacího příspěvku pro mladé dospělé

Projev na 113. schůzi Poslanecké sněmovny 28. července 2021 k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí