Ministryně Schillerová: Mluvil jste mi z duše, pane senátore

04.12.2019 15:14

Projev na 13. schůzi Senátu k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Ministryně Schillerová: Mluvil jste mi z duše, pane senátore
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, mám popsaných asi 5 listů, doufám, že na někoho nezapomenu, budu se snažit, poslední slovo jsem pochopila, že mám já, jak jste se tady dohadovali, kdo bude mít poslední slovo, já za něj děkuji. Děkuji za tu diskusi, která byla určitě věcná. Budu se snažit být maximálně věcná. Já bych chtěla říct, utkvěl mi pan senátor Dienstbier, byl poslední, možná když někoho nebudu jmenovat, ale opravdu mám všechno napsáno, tak se omlouvám, ale půjdu chronologicky, tam, kde jsem si poznamenala i jméno pana senátora, promluvím. Mluvil jste mi z duše, pane senátore. Sice poprvé, co sem chodím, za dva roky, ale mluvil jste mi z duše. Já to nebudu vztahovat na Senát, protože je pravda, že rozpočet schvaluje jenom Poslanecká sněmovna, notabene pan premiér teď za mě má úvodní slovo, to je v pořádku, my jsme si to rozdělili, ale budu to měřit přesně na Poslaneckou sněmovnu a ukážu to na těch jednotlivých návrzích. Je to přesně tak. Já kdybych spočítala návrhy opozičních poslanců na snižování daní, ještě vydržte, já si podám tabulky... Kdybych spočítala, tak v podstatě můžeme zavřít krám, jak se říká lidově. A vedle toho prostě budu jedním dechem, dnes zase, už se na to těším, až mě budou vyzývat k vyrovnanému státnímu rozpočtu. Já budu vysvětlovat atd., která dnes bude dlouhá, bude určitě do nočních hodin, nevadí, já tu práci miluji, já se na ni těším. A teď k vašim argumentům, měl jste naprostou pravdu. V podstatě jste začali tím, že byla ukončena rozprava v Poslanecké sněmovně, já jsem tam byla, seděla jsem tam, dokonce ten balíček byl po prvním čtení v červnu, což je poměrně úspěch, já si pamatuji balíček 18, pardon, 19, byl po prvním čtení v září, takže jsem to považovala za úspěch, pak se táhly hodiny a hodiny, v pořádku, je to legitimní, je to v souladu s jednacím řádem. Když byla ukončena ta rozprava, tak na té tabuli svítilo jedno jediné jméno, když byla ukončena. Pak samozřejmě naskočila jména další, balíček se ve všech třech čteních v Poslanecké sněmovně debatoval 27 hodin! Dalších minimálně 16 hodin jsme opozici nabídli, nabízeli jsme další jednací dny, vše bylo zavetováno, pikantní bylo, že když v tom samotném závěru, než došlo k hlasování, vystoupil pan předseda Kalousek a předčítal dlouhý text, nevím, nechci nikomu sahat do svědomí, do jaké míry páni a paní poslankyně jsou znalci v pojišťovnictví, mohu vás ujistit, to není jednoduchá materie, že neustále to s experty řeším, také to není úplně můj šálek kávy, tak tam předčítal v podstatě důvodovou zprávu k Solvency II. Tu tam pomalu četl dlouhé hodiny, zajímavé je, ta zpráva, teď to neřeknu přesně, ona má různé hlavy, části atd., ale zjednodušeně řečeno má asi 150 bodů, z toho jenom 20 se týká tvorby technických rezerv pojišťoven. Ale poslechli jsme si je všechny. Pikantní na tom všem bylo, že v podstatě z toho, co tam předčítal, de facto potvrdil, že když budou pojišťovny postupovat s touto evropskou směrnicí, budou tvořit technické rezervy podle této technické rezervy, tak de facto solventnost dodrží na 99,5 %. To tam vlastně přečetl. Kdyby věděl tedy, co čte, při vší úctě, já jsem člověk pokorný, takže já se na nikoho nechci povyšovat. My říkáme, teď budu odpovídat na nějaké vaše další připomínky, takže možná je potom vynechám, my říkáme, tyto solventnostní rezervy si uznejte jako daňově uznatelné, ale nic víc. Není normální, a to není žádná, pane senátore Štohle, pokud se nemýlím, to není žádná retroaktivita, teď vás nevidím, to není žádná retroaktivita, oni tu daň jenom valí před sebou. Je normální, aby pojišťovnický sektor platil ročně 1,6 miliardy na daních? Je to normální? Já vám odpovím, není to normální. Není to normální! A proč tomu tak je? Protože tento sektor si může tvořit rezervy, teď poslouchejte, daňově uznatelné. V podstatě podle své úvahy, když to velmi zjednoduším, takže oni tu daň, oni neplatí tu daň nijak retroaktivně, pane senátore, to by ani nešlo, oni ji jenom valí před sebou. My říkáme, dodaňte to, máte na to čtyři a půl roku, to je přece fér, napříště to tvořte normálně podle pravidel. Nic vám nehrozí, ani ta ČNB jako orgán dohledu to tak neřekla, jak to bylo interpretováno. Ona v podstatě řekla, protože oni samozřejmě těmi rezervami si někdy ty solventnostní rezervy navyšovaly, takže prostě my říkáme, dejme pravidla. Každá firma v této zemi má pro tvorbu rezerv pravidla, vy to víte, pane senátore Goláni, jste daňový poradce, víte to. Každá banka. Banky mimo jiné platí 16 miliard na daních ročně. Zhruba, v průměru. Každý má pravidla. Proč ne pojišťovny? Užily si to, měly to 20 let. Byla to výjimka zavedená Poslaneckou sněmovnou v roce 2000. Já už jsem stokrát řekla, kdo načetl ten návrh, nebudu to opakovat. Takže teď prostě konečně přijďme s tím, já vím, že pan exministr Kalousek říkal, úředníci ministerstva financí s tímto přichází často, ministři ale odolali. Já říkám, vidíte, teď je tady ministr, který to chce konečně narovnat. My jsme to férově dali do vládního prohlášení, to není tak, že jsme se probudili a řekli jsme, teď to uděláme, protože potřebujeme peníze. My to máme ve vládním prohlášení, najdete to tam. To bylo zveřejněno v polovině roku 2018.

Mluvil jste, pane senátore Vilímče, jestli to říkám správně, o tom, že vám připadá zvláštní název zákona o zvýšení, nebo jak to tam máme přesně, příjmu veřejných rozpočtů. Proč? To je přece fér. My jsme jasně tím řekli, chceme získat další prostředky do rozpočtu. Proč ne? Jestliže v podstatě máme analýzy a výpočty, že celospolečenské náklady, snažila jsem se to ve své dlouhé úvodní řeči vysvětlit, na boj se závislostmi na kouření, na požívání alkoholu, na hazardu jsou téměř 200 miliard, tak proč by si stát v průběhu dvou let nezískal prostě kolem 17 miliard? Teď hovořím jenom o těch příjmech ze spotřebních daní a z hazardních daní. To je kapka v moři! Proč ne? Takže já se ptám, jeden z vás to tady řekl, nevím, mám to tady někde na těch pěti stranách. Bojujete za vytahování peněz z kapes daňových poplatníků? Nebo za zisky těchto firem? Ať už je to lihovarnických, tabáčnických, hazardnických a pojišťoven. A my, mluvil o tom i pan senátor Dienstbier, budete tady za chvíli projednávat zvýšení rodičovského příspěvku, zvyšujeme ho po dlouhých 8 letech, z 220 na 300 tisíc. Dokonce jsme se dohodli, byl to těžký boj, protože musíme být odpovědní vůči rozpočtu, dokonce jsme se dohodli, že to vyplatíme i rodičům dětí do 4 let, kteří si ke dni účinnosti zákona, což zcela určitě bude 1. leden 2020, nevyčerpali tu částku 220 tisíc. Prosím vás, je to 8,6 miliardy. Vy tady už máte načteno, nebo slyšela jsem, že uvažujete o schválení pozměňovacího návrhu, který to dá všem, to znamená i těm, co šli pracovat, kteří dnes... Co je smyslem rodičovského příspěvku? Já tady nejsem na obhajobu rodičovského příspěvku, ale souvisí to s rozpočtem. 8,6 miliardy. To, co načtete, je 11,5 nebo 11,4. Druhým dechem budete říkat, nezvyšujte spotřební daň. Proč? Proč? Tady se zvedla životní úroveň, zvedla se téměř o 45 % průměrná mzda, je to dobře, zvedly se platy, budu o tom dnes mluvit, mluví o tom teď pan premiér ve svém úvodním slovu, já samozřejmě budu mluvit určitě také v průběhu státního rozpočtu. Zvedají se platy všude, v ekonomice. Proč bychom neměli prostě sáhnout na tyto... Je to jednoznačně součást cenové politiky, já se k tomu dostanu dál. A ještě k vám, pane senátore. Vy jste říkal, že jste se nesetkal s takovým názvem v zákoně, já vám připomenu jeden zákon, je to zákon č. 500 z roku 2012, byl to zákon, který přijala pravicová vláda poslední, jmenoval se - o změně daňových pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, což je v podstatě to stejné. Takže, prosím, je to naprosto zvyková věc, která si myslím, že nestojí za zmínku, naopak to bylo fér, my jsme to nikdy netajili. Řekli jsme, ano, bojujeme se závislostmi, bojujeme s nimi v souladu s vládním prohlášením, netajíme, že chceme z toho nějaké příjmy. Ty příjmy dáme třeba na ten rodičovský příspěvek. Nebo na důchody. Také jste pro ně zvedli ruku. Jak vám připomněl pan senátor Dienstbier. To je špatně? To jsou dárečky? O jakých dárečcích mluvíte? O jakých dárečcích? O zvyšování rodičovského příspěvku? O zvyšování důchodů? O stabilizaci školství? To nejsou dárečky, to jsou splacené staré dluhy. Tak to interpretuji já. A k snižování daní říkáte, když budete mít příjmy, snižujte daně, prosím, toto je tabulka, já to mám primárně připraveno do Poslanecké sněmovny, celou sadu těchto grafů, už je tam dneska ukazuje pan premiér, v tuto chvíli, to jsou daně, které jsme snížili od roku 2015, všechno vypočteno. Je tam i DPH, které bude snížení od 1. května příštího roku v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb, ta novela zákona. Je to téměř za 130 miliard. Takže my snižujeme daně. Víte, proč? Protože je lépe vybíráme. Vybíráme je díky systémovým opatřením ministerstva financí, kterých jsme se nebáli, které jsme zavedli. Já si stojím za tím, že to byl krok správným směrem.

Další poznámka, kterou jsem si napsala, co se týká těch dotazů, které tady různě padaly, vyjádřím se i k těm studiím, na které se ptal jeden z vás, já jsem dělala v letošním roce několik tiskových konferencí, ale zmíním dvě velmi pro mě zásadní, první byla tisková konference k hazardu na jaře, kterou jsme dělali v psychiatrické klinice v Bohunicích, byl tam i pan doktor Nešpor, tam jsme promítali a přednášeli jsme ta konkrétní čísla, kam jsme se posunuli. Druhá byla tisková konference na klinice adiktologie k tomuto daňovému balíčku, kde byl se mnou pan přednosta, pan profesor Miovský, paní profesorka Králíková, přední experti na závislosti, jednoznačně mluvili o této nutnosti a o tom, že toto je jeden z velmi účinných nástrojů, zvýšení spotřebních daní, doporučuje to OECD a zdravotnická organizace, tak jak jsem o tom hovořila. Samozřejmě ty daně jsou výraznou složkou ceny. To znamená, pokud se zvýší daň, tak se dá prostě logicky dojít k tomu, že se cena zvýší, tím se snižuje dostupnost, my jsme na té klinice adiktologie tam přednášeli, kolik máme mladistvých, kteří požívají alkohol, kolik kouří, že jsme druhá, teď jsme se snad posunuli na třetí místo od té doby ve spotřebě čistého lihu na osobu, bylo to nějakých 11,5 litru, vč. kojenců i vč. cizinců, to jsou čísla OECD. To si nevycucáváme z prstu na žádném z resortů. To jsou čísla, tvrdá čísla OECD. Takže u tabáku dokonce už jsme dneska na minimální ceně, říkala jsem to v úvodní řeči, ale chápu, že byla dlouhá, kdy explicitně v podstatě už porušujeme směrnici EU, tak máme nízkou daň. A ta daňová část nesmí tvořit méně, než je určitá část maloobchodní ceny. Pak jste se ptal, pane senátore Fischere, na ten rozpočet, protidrogová politika v roce 2020 má v rozpočtu 243,2 milionu, teď jsem tam, podepsala jsem to včera, schválila to vláda, říkám to tu na mikrofon, z ušetřených peněz obsluhy státního dluhu, protože my tím, že máme výborný rating, půjčujeme si za stále menší úrok, za eura, dokonce minusový úrok, tak ušetříme na obsluze, takže jsem tam z obsluhy roku 2019 přidala na základě rozhodnutí vlády 77 milionů. Určitě nehrozí žádné rušení center. Samotná sociální prevence a prevence kriminality čítá 86 milionů. Takže kdykoliv se na mě obraťte, já vám v tomto duchu odpovím, věřte, že neustále komunikujeme jak s vládní zmocněnkyní, tak s panem premiérem, který sám apeloval, abychom tam ty peníze navýšily.

Teď to beru dál.

Byla tady velká debata o dani z nabytí, o tom, že opakovaně, ať už opozice v Poslanecké sněmovně, tak tady v Senátu to zaznívá, návrhy na zrušení této daně, je to 13 miliard minus, já chápu, řeknete, tady navyšujete, tady tu daň zrušte. Chci být maximálně korektní, já jsem tady před chvílí citovala zákon č. 500 z roku 2012, tam zrovna se zvyšovala ta daň, nechci vám sahat do svědomí, která to byla vláda, víme to všichni. Byla tehdy 3 %, zvýšilo se na 4 %. Pochopte, znova ukazuji, za 130 miliard jsme snížili daně. Od roku 2015. Pokračujeme v tom. Ale pokud bychom měli zrušit daň z nabytí, máme exekutivní zodpovědnost. To znamená, my musíme se bavit v rámci možného, teď jsme podpořili zavedení osvobození pro byty v rodinných domech, já se nebráním této debatě, tato vláda to nemá ve vládním prohlášení, nebude k tomu přistupovat, ale nebráním se debatě, ale nicméně ta debata musí být o celkové reformě majetkových daní, celková reforma majetkových daní, nemůžeme se bavit jenom o dani z nabytí, musíme se bavit i o dani z nemovitých věcí, tam máme zase jiné problémy. Takže jenom tolik na okraj.

Pak tady byla velká debata, já možná budu přeskakovat, tak se omlouvám, o těch remízcích. Nevím, jestli jste sledovali parlamentní debatu, rozumím, že máte spoustu svých starostí, ale v daňovém balíčku byl návrh, který měl obrovskou podporu, dokonce jeden opoziční poslanec řekl... Dovolíte, já si vezmu vodu... Omlouvám se. Dokonce jeden opoziční poslanec řekl, kdyby v tom balíčku bylo jenom toto, hned pro to zvedneme ruku. Ten návrh, to není vůbec nic jednoduché, to není tak jednoduché, pane senátore Goláni, respektuji, že třeba majetkové daně úplně nejsou vaše specializace, ona je to velmi složitá daň, i když vypadá jednoduše, vím, že vy daňoví poradci jim říkáte trošku hanlivě, nebudu to tady opakovat, ale toto bylo veliké téma, my jsme nemohli zavést osvobození pro ostatní plochy. Kdybychom osvobodili všelijaké developery s jejich nádvořími, to nebudeme dělat, proč. Ale chtěli jsme pomoci řešení a největší problém byl vydefinovat tyto věci, protože celou řadu věcí už dneska máte v zákoně osvobozených, různé příkopy a další věci, tady jsem si udělala nějakou poznámku, my jsme se nakonec domluvili, byli tam i zástupci, bylo to na platformě zemědělského výboru, bylo tam ministerstvo zemědělství, finanční správa, ministerstvo financí, ministerstvo životního prostředí, zástupci i podnikatelů v této oblasti, byli tam opoziční poslanci, dokonce to mělo velkou podporu, toto byla ta největší, jak to udělat, my nechceme, to, co jste řekl, by znamenalo, že bude běhat ten poplatník s finančákem po poli, bude mu ukazovat, toto je tady, to přece nechceme. V podstatě je to na návrh poplatníka. Ten registr ministerstvo zemědělství už vede, ten normálně funguje, nezavádíme nic nového, poplatník to navrhne a de facto z toho bude čerpat finanční správa, nebude nikoho obtěžovat, protože oni si stěžovali, oni říkali, my tady máme lán pole, tady je nějaká remízka, tady je něco, my z toho máme platit daně, to jsme přece nechtěli. Na tomto jsme pracovali skoro rok, toto byla ta největší práce, napříč se tím shodli, podporu to mělo, takže má to svoji logiku, toto kuriózně by mě překvapilo, kdyby se vám nelíbilo. Zkuste se zeptat, bude to mnohem jednodušší, oni dají návrh, dá se to do toho registru a finančáci z toho budou čerpat, mně se to zdálo, byla to debata, nešlo to zobecnit, právě proto, aby nám tam nepadli různí developeři se svými nádvořími, což by se jim určitě líbilo, ale nám už méně. Jinak, pane senátore, to není pro stát, vy přece dobře víte, že 100% výnos této daně jde komu, jde obcím. 100% výnos jde obcím. Takže stát to nedělá pro sebe. To je pro obce, pro naše municipality.

Pane senátore Vystrčile, jenom technicky, čísla. Ono se to nedá vzít, meziročně srovnat, že byste vzal 19 ČÚZK a 20, měl tam 720, to nejde. Protože kdybychom srovnali, tak v roce 2013 byl rozpočet 2,787 miliardy, v roce 2020 je to 3,634 miliardy. De facto meziročně, část peněz máte v těchto poplatcích, část je v kolcích, což je zase v jiné kapitole státního rozpočtu. Takže nenajdete tam těch 720 meziročně. To prostě takto nejde. Je to technická připomínka, určitě chápu, kam jste mířil.

Pane senátore Fischere, ještě tady mám část na další straně, ptal jste se na to pivo a víno. Já jsem se to snažila říct, ale ještě to upřesním. Máte pravdu, že jak vládní zmocněnkyně pro závislosti, tak pan ministr zdravotnictví Vojtěch Adam, tak se na tom shodují i různí experti, by chtěli zvýšit spotřební daň i na pivo a víno. Tentokrát řeknu otevřeně, že rozhodnutí bylo na ministerstvu financí, my jsme se rozhodli nejít touto cestou, nebo já jsem se rozhodla, ať se neschovávám za dav, takto jsem to obhajovala, vinaři, vysvětlovala jsem v úvodním slovu, spotřební daň na tiché víno v okolních státech má jenom Polsko, takže my bychom je v podstatě znevýhodnili, ještě bychom jim uložili, aby každý malý vinař, jak je známe různě, si vedl daňový sklad, to znamená zavedli jim obrovskou administrativu. Takže touto cestou jsem jít nechtěla, co se týká piva, my bychom zase ještě více rozevřeli nůžky mezi točeným, lahvovým pivem, protože DPH, vysvětlovala jsem, že počítáme, že si to ty hospody nechají, tak jak si to nechali u stravovacích služeb, nechali si to u nealkoholických nápojů, kdy jsme snižovali z 21 na 15, teď snižujeme opakovaně z 15 na 10 a neprojevilo se to. Nechali si to. My jsme říkali, nechte si to, byli jste první vlna, chceme tím kompenzovat nějak to, že jste museli zavést EET, tak prostě ta spotřební daň by ty nůžky rozevřela, navíc když jsem si nechala předložit cenovou mapu, srovnání cen okolních států, tak i Německo a Polsko, kde je větší spotřeba piva, mají tu cenu celkovou v podstatě ještě o něco nižší, takže to byly argumenty, proč jsme do piva nešli. Možná někdy nějaká příští vláda, naše to nebude, to říkám otevřeně. Říkám ale, že ty argumenty, protože je to také alkohol, samozřejmě, že když ti experti mluvili, tak mluvili o tom, na tuto půdu se nechci pouštět, ministr Adam to vysvětloval v Poslanecké sněmovně, je pravda, že když se hlasovalo o DPH, kde se snižuje DPH na točené pivo, tak on nehlasoval, byl proti tomu, já tomu naprosto rozumím, je to fér. Vy jste se ptal i na nějaké studie, samozřejmě, já vám jich mohu poslat, např. tady v rychlosti jsem si našla Institut pro zdravotní ekonomiku, který vychází z celé řady analýz, zejména zahraničních, kde toto vyplývá, že to zvýšení spotřební daně, OECD to opakovaně řeklo, je jeden z velmi účinných nástrojů. Ale ne samozřejmě jediný, to já uznávám.

Pan senátor Čunek se ptal na kvízomaty, děkuji za tu otázku, teď ho nevidím. Děkuji za tu otázku. My kvízomaty sbíráme, Celní správa, k tomuto dni mám poslední číslo, možná už to bude více, asi 3500, máme na to určitý znalecký posudek, nějaké expertní kanceláře, protože se vedly spory, jestli to je společenská hra nebo není, my to klidně riskneme, ať nás dají k soudu. Protože představa, že si někdo do hospody jde zahrát společenskou hru, je tak vzdálená asi jako nevím co...

Takže tomu my nevěříme, kvízomaty bereme za hazard a prostě natvrdo je sbíráme. Myslím Celní správa, která získala tyto kompetence. A věřte, že tento typ nelegálního hazardu zlikvidujeme. Já si troufnu říct, že tomu dávám rok, maximálně dva. Pan senátor Kos, tak to bylo hodně přísné, kdepak jste, pane senátore? V pořádku. Vy jste mluvil o těch dárečcích, já už jsem to řekla, musel byste těm lidem říct, co je dáreček. Víte, já půjdu obhajovat rozpočet, který je navržen se 40miliardovým schodkem. Je to 0,7 % HDP. A jenom navýšení důchodů, řekneme důchodcům, že to je dáreček? Když oni si pamatují, a pořád mi ještě píší, zase mi včera psali, nebudu už říkat, kdo mi co píše, mlčím, že si pamatují, když byl důchod valorizován na 45 korun. Pořád máme co splatit. Víte, že rostou ceny atd. A to, že opakovaně zvedáme důchody v průměru o 900 Kč, je pořád splácení dluhu, které je nedostatečné, ale víc si veřejné rozpočty v tuto chvíli nemohou dovolit. A slíbili jsme jim průměrný důchod v roce 2021 na 15 000, a ten bude. A důchody, opakované zvýšení v průměru o 900 Kč, je 37 mld. Schodek je 40. Vedle toho máte rodičovský příspěvek, máte platy učitelů. Ale máme také rekordní investice, na ty jsme nerezignovali. Zvlášť v době, kdy nám zvolňuje ekonomika, je velmi důležité investovat. A to tom budu mluvit.

Pořád vracíte, nechtěla jsem to tady otevírat, ale nahrál jste mi na smeč, pořád otevíráte ten Fond národního majetku, já to slyším v Poslanecké sněmovně, dneska to určitě budu slyšet pětkrát, takže to mám naučené přesně z hlavy, nemusím to ani nikde hledat. Zákon o zrušení FNM, byla jsem tady s ním, takže si to možná pamatujete, v podstatě to, že půjdou příjmy z tohoto účtu do státního rozpočtu, zavedla novela roku 2012. Jaká tam byla vláda? Pravicová, to je jedno, prostě to byla ta poslední pravicová vláda. A tehdy se tam dala podmínka, protože tehdy to, co se vybralo ze sociálního a vyplatilo na důchodech, bylo samozřejmě ve schodku, tak se tam dalo, že se to převede, jen když je schodek. A my už tři roky máme přebytek. Takže to není žádný rezervní fond. To jsou peníze, které patří do státního rozpočtu a tam se použijí na priority této vlády nebo na priority nějaké jiné vlády. A to nejsou žádné peníze z privatizace, připomínám. Dnes jsou to příjmy z dividend ze státních firem. Dnes tam z privatizace přicházejí drobky, nějaká políčka atd., to už je pryč. Privatizační doby jsou pryč, kdy tam přicházely miliardy. Takže jsou to peníze z dividend státních firem, nejvíce ČEZ, a o těch jsme jen řekli, ať se pošlou do státního rozpočtu a rozhodne o nich PS. Co je na tom špatného? Tzn. použijí se na všechny tyto priority, o kterých jsem mluvila, které je potřeba v této zemi dát do pořádku. A tady jsem to říkala, vzpomínáte si? Říkala jsem: "Proč jste se neozval, když tam leželo 150 mld., když tam leželo 200 mld.?" A byly to peníze z privatizace. A tehdy nešly přes rozpočet, šly mimo rozpočet atd. Měla jsem to tu podrobně, takže prosím, buďme fér.

Prodej barevných kovů je parketa pana vicepremiéra Havlíčka. On to navrhl v průběhu dvou let, protože si provádí postupně analýzu státních hmotných rezerv, zjišťuje, že tam máme kovy, on ještě ukáže, až se udělá inventura, co tam vlastně máme, takže tam máme prostě věci z roku 72, nebudu to tady rozebírat, půjde to řádným procesem přes BRZ, přes vládu, takže toto je téma vyloženě pro něj.

Jen se podívám, jestli jsem na někoho nezapomněla, to bych hrozně nerada. A vypadá to, že snad ne. Děkuji vám za pozornost. Já chci říci zodpovědně, že jsme balíček připravili zodpovědně, že jsme to konzultovali s odborníky, že nám dává smysl, že jsou to věci, které jsou důležité. Netajili jsme nikdy, že získáme příjmy do státního rozpočtu a použijeme je pro dobro lidí této země. Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Bartoň (Piráti): Povinná maturita z matematiky se zatím nekoná

10:01 Bartoň (Piráti): Povinná maturita z matematiky se zatím nekoná

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na zachování možnosti volby mezi cizím jaz…