Mitáček: Občané Zlínského kraje se musí cítit bezpečněji

26.06.2020 13:54

Dlouhé roky byl tváří a hlasem složek integrovaného záchranné systému ve Zlínském kraji. Bezpečnostní a mediální expert Ivo Mitáček nejdříve působil jako tiskový mluvčí Policie ČR, pak Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a nakonec Generální inspekce bezpečnostních sborů. Po profesním návratu do domovského Zlína se stal zastupitelem statutárního města Zlín a předsedou kontrolního výboru. Teď je připraven své dosavadní zkušenosti zužitkovat také v zastupitelstvu Zlínského kraje. V říjnových krajských volbách bude jako nezávislý kandidát kandidovat za koalici TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ.

Mitáček: Občané Zlínského kraje  se musí cítit bezpečněji
Foto: Koalice TRIKOLORA-SOUKROMNÍCI-NEZÁVISLÍ
Popisek: PhDr. Mgr. Ivo Mitáčka, nezávislý kandidát pro říjnové volby do zastupitelstva Zlínského kraje za koalici TRIKOLORA-SOUKROMNÍCI-NEZÁVISLÍ

„Zlínský kraj patří mezi nejbezpečnější kraje v naší zemi. To však neznamená, že bychom se s tímto stavem měli uspokojit, protože další a nové hrozby mohou přijít nečekaně a s velkou razancí. Nadále budovat a posilovat pocit bezpečí občanů – jako jednu ze životně důležitých potřeb – je velkým úkolem a zodpovědností také krajských politiků v našich čtyřech regionech,“ uvedl Ivo Mitáček, který se proto chce v krajském zastupitelstvu zaměřit právě na tuto oblast.

„Bezpečnost je prioritou všech lidí a musí být garantována krajem v takové míře, aby přípravy i zvládání mimořádných událostí nebo krizových situací byly maximálně efektivní. Cílem je nejen ochrana všech důležitých zdrojů a chráněných zájmů, ale i případná minimalizace následků nepředvídaných životních situací a stavů,“ dodal Mitáček, který chce, aby se obyvatelé našeho kraje cítili bezpečněji.

„Chci náš kraj více připravit na hrozby a nebezpečí, které mohou v budoucnu ohrozit nejen obyvatele regionu, ale také citlivé zdroje, strategické cíle a prvky kritické infrastruktury. Chci posílit zabezpečení všech základních složek integrovaného záchranného systému, jako jeden ze základních pilířů naší ochrany a pomoci. Chci posílit vybrané ostatní složky integrovaného záchranného systému pro případnou pomoc ke zvládání mimořádných nebo krizových situací. Cílem je také prevence, vzdělávání a připravenost občanů, kde základním stavebním kamenem je otevřená komunikace,“ popsal několik základních cílů Ivo Mitáček.

A jaké konkrétní kroky koalice TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ plánuje v oblastech posilování bezpečnosti? „Je nutné výrazně posílit participaci kraje na zvyšování bezpečnosti svých občanů. To se musí dotknout tří základních pilířů – vzdělávání, prevence a podpora zasahujících složek, ať profesionálních nebo dobrovolných. Velkou prioritu chceme věnovat také intenzivnější spolupráci se všemi složkami integrovaného záchranného systému. Zaměřit se však chceme také na rozvoj a větší podporu dobrovolných hasičů, kteří hrají významnou roli nejen v rámci ochrany zdraví a majetku občanů, ale často přebírají nezastupitelnou roli v oblasti spolkového života v mnoha obcích Zlínského kraje, kde jsou nositeli kulturního dědictví,“ vysvětlil Ivo Mitáček.

reklama

autor: PVTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Balaštíková (ANO): Centrální mozek Evropy selhal

20:03 Balaštíková (ANO): Centrální mozek Evropy selhal

Ten příběh je celkem jednoduchý. Úředníci v Bruselu dlouhá léta komplikovali život evropským zeměděl…