Mračková Vildumetzová (ANO): Kamionová doprava nad 12 tun na silnice II. a III. třídy nepatří

22.01.2020 12:41

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 22. ledna 2020 k zákonu o silničním provozu

Mračková Vildumetzová (ANO): Kamionová doprava nad 12 tun na silnice II. a III. třídy nepatří
Foto: archiv hejtmanky
Popisek: Historicky první hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO)
reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já bych si dovolila reagovat především na předřečníka pana Ivana Adamce, protože jsem tady byla několikrát zmíněna ohledně pozměňovacího návrhu, který předkládám v návrhu tohoto zákona, ale i v návrhu zákona, který předkládá pan Dolínek. Chtěla bych uvést některé věci na pravou míru, které tady zazněly. A chtěla bych se také trochu vrátit do historie, a to především do roku 2016, kdy došlo k tomu rozhodnutí, že se rozšíří mýtný systém na silnice I. tříd v délce zhruba 860 km. Toto rozhodnutí padlo o nás bez nás, protože v tu chvíli, bylo to v listopadu roku 2016, bylo po krajských volbách a ještě neproběhly ustavující schůze na jednotlivých krajích, tudíž kraje se k tomu kroku nemohly v žádném případě vyjádřit a hned po ustanovení těch jednotlivých zastupitelstev dal jasný signál, že nesouhlasí s tím, aby došlo k rozšíření mýtného systému, protože se velmi obávají, že tímto krokem se přesune nákladní a kamionová doprava na silnice nižších tříd a především na silnice, které jsou ve vlastnictví krajů, což jsou silnice II. a III. tříd.

Pak následovala velmi intenzivní komunikace s Ministerstvem dopravy nejenom s hejtmany, ale i starosty, které zastupuje jak Svaz měst a obcí, tak Sdružení místních samospráv. Došlo k podepsání memoranda mezi Ministerstvem dopravy, Asociací krajů a Svazem měst a obcí, které nám mělo zajistit, že pokud v součinnosti se starosty kraje budou požadovat, aby na daném úseku byla nulová sazba mýta, tak že nám v tom bude vyhověno.

S příchodem nového pana ministra pana Kremlíka nám bylo jasně řečeno, že bohužel toto memorandum nemůže být naplněno, a to především z toho důvodu, že tendr ještě není ukončený. To znamená, že se hledala cesta. Ta cesta se hledala tak, že se ihned vytvořila pracovní skupina, ve které byli opět zástupci Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv - vím, že tam byla i paní Věra Kovářová - kde se intenzivně scházeli a řešili tento problém. A vzešel z toho výstup, že právě takovýto návrh, který v tuto chvíli já tady předkládám, tak že bude předložen. Pravdou je, že bylo dohodnuto, že to půjde původně poslaneckým návrhem. Všichni víte, že legislativní proces je velmi složitý. Pokud předložíte novelu zákona, tak trvá, troufnu si říci, několik let než dojdete ke zdárnému konci tohoto zákona, k jeho schválení. Proto v součinnosti s Ministerstvem dopravy - a říkám to tady s veškerou zodpovědností a řekl to i pan Kopřiva na hospodářském výboru, že oni tento návrh v součinnosti se mnou připravovali, takže byl i legislativně zkontrolován - tak se tento návrh předložil. Pokud se objevil v systému, tak ihned na to reagovali zástupci ČESMADu, kteří se se mnou sešli a opravdu argumentovali některými případy, že pokud dojde k úplnému zákazu těžkých automobilů nad 12 tun, že nebudou moci jezdit po silnicích II. a III. třídy, takže může dojít k tomu, že se jim ta cesta prodlouží a budou muset jet po komunikaci I. třídy nebo po dálnici.

Ještě bych chtěla znovu zdůraznit, že mýtný systém se týká nákladních automobilů nad 3,5 tuny. Tento plošný zákaz, neboli zákaz tranzitní jízdy, se týká nákladních automobilů nad 12 tun. To znamená těch nejtěžších automobilů a kamionů. A když tady od pana Adamce, prostřednictvím pana předsedajícího, zaznívá, kudy budou jezdit - já jsem přesvědčena o tom, že kamionová doprava nad 12 tun na silnice II. a III. třídy nepatří a velmi zatěžuje občany jednotlivých měst a obcí.

Já jsem byla sedm let starostkou Horního Slavkova. Do tohoto města byl příjezd pro silnici II. třídy, který byl v bezprostřední blízkosti domů. A přála bych vám, kdybyste se do těch domů šli podívat, protože díky tomu, že tam právě jezdily kamiony, ještě nepřiměřenou rychlostí, tak tyto domy praskaly. A litovala jsem a lituji dodnes lidi, kteří v těch domech bydlí.

Ještě bych chtěla zdůraznit jednu věc, a to, že Ministerstvo dopravy původně dalo nesouhlasné stanovisko. Tím, že jsem se sešla se zástupci ČESMADu a argumentovali věcmi, proč nesouhlasí s tímto návrhem, tak jsem je férově pozvala na jednání Asociace krajů, které se uskutečnilo 10. prosince a byli tam i zástupci Ministerstva dopravy, kdy jsem jasně řekla: Přijďte mezi hejtmany a pojďte o tomto návrhu diskutovat! Výstup z toho jednání byl absolutně jednoznačný: nebyl jeden hejtman, který by nepodporoval tento pozměňovací návrh. A myslím si, že tam byl daný jasný signál, jak Ministerstvu dopravy, tak zástupcům ČESMADu, jak je pro hejtmany, ale i pro starosty důležité, aby tato těžká nákladní doprava v budoucnosti nejezdila po silnicích II. a III. tříd.

Ještě bych chtěla vysvětlit, že je tam řada výjimek. Je to zákaz tranzitní jízdy. To znamená, že pokud ten kamion pojede do sídla firmy, pojede naložit, vyložit náklad, popřípadě do svého bydliště, nebo pokud bude potřebovat natankovat, technickou kontrolu, tak to jsou všechno výjimky, které přináší to, že ten kamion bude moci po té silnici druhé a třetí třídy jet.

Chtěla bych také zdůraznit, že na tom jednání Asociace krajů se dohodlo, že pokud se tento sněmovní nebo ten další sněmovní tisk dostane do Senátu, tak ty argumenty, které zaznívají od ČESMADu, že by Ministerstvo dopravy připravilo případný pozměňovací návrh, který by byl načten v Senátu a popřípadě by pak byl ještě podpořen v Poslanecké sněmovně, tak pokud bude tento pozměňovací návrh schválen a zákon jako celek, tak jeho účinnost bude až osm měsíců po jeho vyhlášení. Tento pozměňovací návrh bude moci být pak pokutován a implementován až ve chvíli, kdy popřípadě na těch silnicích druhých a třetích tříd ty jednotlivé značky - zákaz tranzitní dopravy - budou instalovány. A řekněme si na rovinu, že ten proces bude ještě dlouhý, budou se na to muset sehnat finanční prostředky.

Takže já jsem opravdu přesvědčena, jsou o tom přesvědčeni všichni hejtmani a troufnu si říct i starostové. Vy teď určitě registrujete řadu mediálních výstupů, že právě od 1. ledna, jak došlo k rozšíření mýtného systému, se kamionová doprava opravdu přesunula na silnice nižších tříd, ale i na jedničky, na dvojky, na trojky a jsem přesvědčena, že tento návrh je správný. Myslím si, že ty případné argumenty je ještě možné dopracovat v rámci pozměňovacího návrhu v Senátu. A chtěla bych říct, že tento pozměňovací návrh je opravdu pro starosty a hejtmany klíčový a chtěla bych vás požádat, ať už to bude u tohoto sněmovního tisku nebo u toho následujícího, o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hejtman Půta: Vyhýbejte se kontaktům s jinými lidmi, prosím

22:31 Hejtman Půta: Vyhýbejte se kontaktům s jinými lidmi, prosím

Komentář na facebookovém profilu k epidemiologické situaci