Mračková Vildumetzová (ANO): Navrhované opatření má zabránit přílišné kumulaci funkcí i odměn

02.11.2018 15:22

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 2. listopadu 2018 k návrhu zákona o obcích (obecní zřízení).

Mračková Vildumetzová (ANO): Navrhované opatření má zabránit přílišné kumulaci funkcí i odměn
Foto: archiv hejtmanky
Popisek: Jana Vildumetzová (ANO)

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, jako předkladatelka a zástupkyně skupiny poslanců bych vám ráda představila novelu zákona o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze, který se týká kumulace odměn. Návrh spočívá v tom, aby uvolněným členům zastupitelstev obce, kraje a hlavního města Prahy, kteří jsou zároveň poslanci, senátoři nebo členové vlády, poskytla obec, kraj nebo hlavní město Praha odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva. Nabytí účinnosti této novely zákona jsme navrhli prvním dnem třetího kalendářního měsíce následující po jeho vyhlášení. Vztah výše odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků v případě souběhu této funkce s těmi nejexponovanějšími politickými funkcemi, funkce poslance, senátora a člena vlády, totiž dosud upraven není. Předložený návrh zákona je v tomto volebním období druhým pokusem o regulaci výše odměn veřejných funkcionářů při kumulaci funkcí a navazuje tak do jisté míry na poslanecký návrh novely zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který tady předložil pan poslanec Jakub Michálek. Bohužel tento návrh byl vrácen k přepracování a vláda k němu přijala nesouhlasné stanovisko. Navrhované opatření má samo o sobě potenciál uspořit finanční prostředky v rozpočtech územně samosprávných celků určené odměny uvolněným členů zastupitelstev a zabránit přílišné kumulaci funkcí i odměn, dochází-li k ní primárně za účelem zvyšování získaných odměn.

Návrh se zaměřuje na problematiku souběhu odměn za výkon vrcholných státních funkcí s funkcemi v územně samosprávných celcích. Není tady ale řešena otázka souběhu výkonu funkcí uvolněného člena zastupitelstva kraje a obdobné funkce v zastupitelstvu obce. Nenavrhuje se zavedení neslučitelnosti dotčených funkcí, protože transfer zkušeností z komunální či regionální sféry do činnosti zákonodárných sborů či vlády nebo naopak prostřednictvím osob působících v obou sférách může být prospěšný, a proto není důvod mu takto popřípadě bránit. Nenavrhuje se ani úplné odnětí jedné z odměn, které jsou v souběhu, čímž je navrhovaná právní úprava šetrnější než některé obdobné v České republice již platné regulace. Navrhovaná změna se netýká neuvolněných členů zastupitelstev, protože rozhodnutí o tom, zda vůbec budou tito funkcionáři odměňováni, je v pravomoci příslušného zastupitelstva, s výjimkou odměňování neuvolněných starostů a hejtmanů. V návrhu zákona je též novelizační bod číslo 2, v novele obecního zřízení se netýká souběhu odměn, nýbrž má legislativně technickou povahu a důvodem pro jeho zařazení je snaha o odstranění chyby v odkazu tak, aby právní úprava byla bez obtíží aplikovatelná.

Tak jak jsem již řekla, navrhuje se tříměsíční legisvakanční lhůta, která by měla poskytnout adresátům právní úpravy čas, aby se s ní seznámili, a především umožnit územně samosprávným celkům provést příslušná opatření při administraci odměn. Nová právní úprava by se měla aplikovat bezprostředně po nabytí své účinnosti na všechny relevantní případy, souběhy odměn za výkon předmětných funkcí, a proto není zapotřebí přechodné ustanovení.

Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych na závěr uvedla některé názory politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Lukáše Hájka, který se věnuje kumulaci mandátů. Ukazuje se, že kumulace mandátů není jenom negativní pro politický systém, ale má i některé pozitivní důsledky. Dochází k propojení politické moci, ať už se bavíme o komunální, regionální nebo třeba národní politice. Politici, kteří působí v Parlamentu nebo vládě, jsou často obviňováni z toho, že jsou odtrženi od reality a každodenního života. Ovšem pokud někdo kumuluje například mandát poslance a starosty, tak lze předpokládat, že se znalost problémů v jeho městě promítne do přijímání kvalitnějších zákonů. Výzkumy ze zahraničí třeba ukazují, že politici, kteří kumulují více mandátů, v Parlamentu pokládají více otázek, protože jejich voliči z malých vesniček a měst na ně tlačí, aby byli aktivní na národní úrovni. To je třeba jeden z pozitivních důsledků.

Další je třeba profesionalizace politiky.

Politici, kteří kumulují mandáty, mají mnohem jistější pozici, takže se nemusí obávat, že by neuspěli ve sněmovních volbách, a že by skončila jejich politická kariéra. Stojí na více nohách. To znamená, že celé jejich politické portfolio je mnohem pestřejší a stávají se většími profesionály. Z mého výzkumu vycházelo, že politici, kteří působí v obecním zastupitelstvu, mají vyšší účast na jednání výborů a vyšší účast na hlasování. To odpovídá tomu, že tam chtějí reprezentovat své voliče.

Ráda bych se ještě vyjádřila k tomu, že bych chtěla ještě na tomto místě zdůraznit, že tento návrh je velmi jednoduchý a snadno aplikovatelný. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že cílem tohoto návrhu je také ocenit pracovité politiky, protože ti se dnes, pokud chtějí něco dělat pro svůj kraj či obec, nemohou platu zříct. Ze zákona ho musí přijmout a musí ho zdanit. Velká část těchto lidí pak takto získaný druhý plat zpravidla rozděluje na dobročinné účely. To však jejich opozice nevidí či záměrně přehlíží a nesmyslnou kritikou přiživuje - dovolím si říci - lidskou závist. Takže konec závisti, konec dvěma či třetím platům. Když chce někdo pracovat od rána do noci, ať to bez výčitek dělá, ale ať nepobírá dvě celé odměny.

Určitě Jakub Michálek jako předkladatel zákona o střetu zájmů jistě vystoupí, že tento návrh neobsahuje odměňování politiků v dozorčích radách. Tam bych chtěla říci, že pokud bude předložen smysluplný návrh, který bude aplikovatelný, tak samozřejmě se nikdo tomu nebrání. Z druhé strany je nutné si uvědomit, že všechny obce a města nejsou stoprocentními vlastníky, a ty odměny v dozorčích radách jsou velmi rozdílné. Pokud bychom přistoupili na ten 0,4 násobek, tak kde máme jistotu, že ti zástupci, kteří jsou většinovými vlastníky, že třeba ty odměny ještě nenavýší. Bohužel v některé dozorčí radě dostáváte odměnu v částce tisíc korun, někde daleko vyšší. A ještě bych chtěla říct jeden důležitý argument, a to je, že odměny v dozorčí radě se můžete vzdát, kdežto odměny uvolněného zastupitele ne.

V tuto chvíli bych vám poděkovala za pozornost a samozřejmě budu pečlivě sledovat diskusi a budu popřípadě reagovat. Děkuji vám.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hejtman Červíček: Návštěva z Banskobystrického kraje

4:32 Hejtman Červíček: Návštěva z Banskobystrického kraje

Předseda Banskobystrického samosprávného kraje Ján Lunter navštívil na pozvání hejtmana Martina Červ…